8 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30649

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

Gündoğmuş Belediyesinden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: