4 Ocak 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30645

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Eğitim Bakanlığından:

Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğünden:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):