2 Ocak 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30643

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İçişleri Bakanlığından:

Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) Biriminden:

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından:

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden: