27 Aralık 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30638

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sağlık Bakanlığından:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından: