22 Aralık 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30633

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: