20 Aralık 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30631

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden:

Sağlık Bakanlığından:

Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden:

Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İnönü Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Sabancı Üniversitesinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Rize Belediye Başkanlığından:

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından: