11 Aralık 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30622

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kapadokya Üniversitesinden:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: