9 Aralık 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30620

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sağlık Bakanlığından:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İşletme ve Yapım Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: