4 Aralık 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30615

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Tarım ve Orman Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: