30 Kasım 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30611

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kadir Has Üniversitesinden:

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Yargıtay Başkanlığından:

Tarım ve Orman Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: