28 Kasım 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30609

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akhisar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Bağcılar Belediye Başkanlığından:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: