21 Kasım 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30602

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Çankırı Karatekin Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığından:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: