20 Kasım 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30601

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Bayburt Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sayıştay Başkanlığından: