26 Ekim 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30577

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Arel Üniversitesinden:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

İpsala Gümrük Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: