23 Ekim 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30574

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

DHMİ Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: