16 Ekim 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30567

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

                                                                                                 8612/1/1-1

—————

                                                                                                 8612/2/1-1

—————

                                                                                                         8612/3/1-1

—————

 

                                                                                                 8612/4/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

8626 Ek

8626/1-1İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

-8609

8609--2

                                                                                                     8609/1-1


Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:

-Samsun üniversitesi ilanı-2

8592/1-1


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

                                                                                                 8610/1-1


Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

                                                                                                                                                                 8613/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

8624 Ek

                                                                                                                         8624/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

                                                                                                                                                                                  8519/1-1

—————

                                                                                                    8520/1-1