14 Ekim 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30565

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

8569


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

8602/1-1


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

8580

8580/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

8503/1-1

—————

8508/1-1

—————

8509/1-1

—————