28 Eylül 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30549

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2017 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.hmgm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2017 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

ANKARA ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

4.232.250,19 TL

2

BALIKESİR İKİNCİ NOTERLİĞİ

1.637.613,93 TL

3

TRABZON BİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.165.476,95 TL

 

İlan olunur.

8158/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2017 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.hmgm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve/veya çalışılan kurumdan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

 

S. NO

NOTERLİK ADI

İLİ

2017 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

BASKİL NOTERLİĞİ

ELAZIĞ

38.326,69 TL

2

SÜTÇÜLER NOTERLİĞİ

ISPARTA

36.710.38 TL

3

ORTA NOTERLİĞİ

ÇANKIRI

30.477.62 TL

 

İlan olunur.

8159/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2017 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.hmgm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2017 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1

ARTVİN NOTERLİĞİ

620.265,62 TL

2

ERDEMLİ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

763.687,76 TL

3

KARABÜK BİRİNCİ NOTERLİĞİ

927.630,12 TL

4

KESTEL İKİNCİ NOTERLİĞİ

815.338,94 TL

5

MİDYAT NOTERLİĞİ

777.468,38 TL

6

NEVŞEHİR ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

502.809,15 TL

7

PAZARCIK NOTERLİĞİ

472.495,72 TL

8

UŞAK BİRİNCİ NOTERLİĞİ

642.800,24 TL

 

İlan olunur.

8160/1-1

—————

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Hukuk Mahkemesinin 2015/91 Esas, 2017/432 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

8143/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 25.09.2018   Karar No: 7196

ŞİRKETLERİN;

• TİCARİ UNVANLARI            :  1) Türkiye Petrolleri A.O.

                                                        2) N.V. Turkse Perenco

• MERKEZ ADRESLERİ            :  1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 ANKARA

                                                        2) Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM

                                                         Amsterdam Zuidoost/HOLLANDA

• TÜRKİYEDEKİ ADRESLERİ :  1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 ANKARA

                                                         2) Mahatma Gandi Cad. No: 97 Gaziosmanpaşa 06700

                                                         ANKARA

• MÜRACAAT TARİHLERİ      :  29.06.2018, 16.07.2018

RUHSATIN:

• KONUSU                                  :  İşletme ruhsat süresinin uzatımı

• KAPSADIĞI İL                        :  Diyarbakır

• KAPSADIĞI İLÇE                   :  Silvan

• YÜZÖLÇÜMÜ                         :  5.761 hektar

• PAFTA NUMARASI               :  ARİ/TPO-NTP/3079

• BAŞLANGIÇ TARİHİ             :  02.07.1992

• VERİLİŞ TARİHİ                     :  26.10.1992

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O ve N.V. Turkse Perenco şirketlerinin müştereken sahip bulunduğu yukarıda ili, ilçesi, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 02.07.2019 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince 02.07.2029 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri A.O ve N.V. Turkse Perenco şirketlerinin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, ARİ/TPO-NTP/3079 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatının süresi, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 02.07.2029 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

8157/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

30.11.2015 tarihinde yapılan denetimlerde, “E-90 Karayolu Karasu Mevkii, Aksaray” adresinde, faaliyet gösteren (lisansı 25.05.2017 tarihinde sonlandırılan) 25.05.2005 tarihli ve BAY/490-104/11442 sayılı bayilik lisansı sahibi Aksaray Aksüt Süt Mamülleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin işlettiği akaryakıt istasyonunda istasyon otomasyon sistemine müdahale ederek devre dışı bıraktığının tespit edilmesi nedeniyle, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi nezdinde 20.07.2018 tarihli ve 35279 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 06/08/2018-1141 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen Şirketin kapanmış olması ve vergi numarasına göre Gelir İdaresi Başkanlığından ve Ticari Sicil Gazetesindeki sorgulamalarda da adresin “Fevzi Çakmak Mahallesi No: 100, Yavuzeli GAZİANTEP” olduğu başkaca bir iletişim adresinin bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8144/1/1-1

—————

26.02.2016 tarihinde yapılan denetimlerde “E-90 Karayolu Karasu Mevkii, Aksaray” adresinde, dağıtıcısı Tekoil Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisi olarak faaliyet gösteren (lisansı 25.05.2017 tarihinde sonlandırılan) 25.05.2005 tarihli ve BAY/490-104/11442 sayılı bayilik lisansı sahibi Aksaray Aksüt Süt Mamülleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin işlettiği akaryakıt istasyonunda kurulu bulunan otomasyon sistemine yansımayan tank dolumlarının olmasının, yanı sıra, Aksaray Aksüt Süt Mamülleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin işlettiği akaryakıt istasyonunda, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmalinde bulunmasının, öte yandan, 17.01.2013 tarihli ve DAĞ/4241-1/32067 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Tekoil Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin tescilli markası altında faaliyet gösteren bayisi Aksaray Aksüt Süt Mamülleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin işlettiği akaryakıt istasyonunda kurulu bulunan otomasyon sistemine yansımayan tank dolumları ile akaryakıt istasyonundaki kayıt dışı ikmali Kuruma bildirimde bulunmamasının, ayrıca, Tekoil Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisine ait tesiste kurumsal kimlik çalışmalarını yasal süresi içerisinde tamamlamamasının tespit edilmesi nedeniyle, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahipleri nezdinde 20.07.2018 tarihli ve 35281 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 06/08/2018-1142 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen Şirketin kapanmış olması ve vergi numarasına göre Gelir İdaresi Başkanlığından ve Ticari Sicil Gazetesindeki sorgulamalarda da adresin “Fevzi Çakmak Mahallesi No: 100, Yavuzeli GAZİANTEP” olduğu başkaca bir iletişim adresinin bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8144/2/1-1

—————

Kurumun 19/07/2018 tarihli ve 35048 sayılı Başkanlık Oluru ile;

5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, “Yazıpınar Mahallesi Şehit Ercan Caddesi No: 10 Gölyaka/Düzce" adresinde mukim, LPG-BAY/941-54/15758 sayılı otogaz bayilik lisansına sahip Alım-tur Turizm Nakliye İnşaat Gıda Tarım Emlak Tekstil Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne ait tesiste 28.07.2015 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG tüp dolumuna yarayan aparat/teçhizat bulundurulduğunun tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 20/07/2018-1098 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8144/3/1-1

—————

Konya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığınca, Aksaray Vergi Dairesi Müdürlüğünün 130476507 Vergi Kimlik numaralı mükellefi olan ve "Altınkaya Köyü Kale Mevkii Asma Küme Evleri, No: 33 AKSARAY" adresinde faaliyet gösteren (Bayilik Lisansı 15.06.2017 tarihinde sonlandırılan) 20.02.2015 tarihli ve BAY/939-82/35240 sayılı bayilik lisansı sahibi Bağday Petrol Nakliyat İnşaat Gıda Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 2016-2017 yılları hesap dönemine ilişkin düzenlenen 20.10.2017tarihli ve 2017-A-1220/51 sayılı Vergi Tekniği Raporunda Bağday Petrol Nakliyat İnşaat Gıda Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 2016 yılı hesap döneminde 523.091,22 litre motorini belgesiz olarak temin ettiğinin, 2017 yılı hesap döneminde 557.384,09 litre motorini belgesiz olarak temin ettiğinin tespit edilmiş olması nedeniyle, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahipleri nezdinde 22.06.2018 tarihli ve 30394 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 27/06/2018-1003 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen Şirketin kapanmış olması ve vergi numarasına göre Gelir İdaresi Başkanlığından ve Ticari Sicil Gazetesindeki sorgulamalarda da adresin “Fevzi Çakmak Mahallesi No: 100, Yavuzeli GAZİANTEP” olduğu başkaca bir iletişim adresinin bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8144/4/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 26.07.2018 tarihli ve 7983-78 sayılı kararı ile, 1700299017 vergi numaralı LPG-BAY/941-54/11987 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Bil-Seç Petrol Tekstil ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 27.08.2015 tarihinde yapılan denetimde istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 83.839,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Kahramanmaraş Yolu Üzeri Yolboyu Köyü Bitişiği (Parsel:503) Pazarcık Kahramanmaraş) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, 83.839,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8144/5/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16.08.2018 tarihli ve 8023-17 sayılı kararı ile, 4370045861 vergi numaralı LPG-BAY/700-58/01252 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Güngör Petrol Nakliyat ve Süt Ürünleri Ticaret Pazarlama Limited Şirketi tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 08.09.2015 tarihinde yapılan denetimde istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 83.839,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Fevzi Çakmak Mah. 100 Yavuzeli Gaziantep) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, 83.839,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8144/6/1-1

—————

09/08/2018 tarihli ve 38468 sayılı Başkanlık Oluru ile Terazidere Mah. Ata Sok. No:9/3-4 Bayrampaşa İstanbul adresinde faaliyet gösteren 25.02.2013 tarihli ve BAY/939-82/32198 sayılı bayilik lisansı sahibi Kirazca Akaryakıt Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda;

a) 04.08.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sistemine müdahale edilmesi ile otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi sebebiyle lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği,

b) 04.08.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sistemi, dağıtıcısı tarafından gönderilen faturalar ve istasyonunun ödeme kaydedici cihaz mali hafıza raporlarından anlaşıldığı üzere istasyonunda menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği dolayısıyla lisansın tanımış olduğu haklar dışında faaliyet göstererek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği,

c) 26.12.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi ve Kuruma gönderilen veriler ile sahada tespit edilen veriler arasında tutarsızlık bulunması sebebiyle lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği,

d) 26.12.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Ticaret Sanayi İthalat Ve İhracat Anonim Şirketi tarafından Mahmutbey Mahallesi İnönü Caddesi No:105A ( Ada:2328, Pafta:246DS3C, Parsel:1) Bağcılar İstanbul adresinde faaliyet gösteren 19.01.2015 tarihli ve BAY/939-82/35100 sayılı bayilik lisansı sahibi Onur Petrolcülük Limited Şirketi adına fatura edilmiş akaryakıtı alması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği dolayısıyla lisansın tanımış olduğu haklar dışında faaliyet göstererek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Kirazca Akaryakıt Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 29.08.2018 tarihli ve 1199 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8144/7/1-1

—————

Kurul 28/06/2018 tarihli ve 7936-20 sayılı Kararı ile Ömerli Mahallesi Şile Yolu Cad. No 9 Daire 1 Çekmeköy İstanbul adresinde faaliyet gösteren 18.09.2015 tarihli ve BAY/939-82/35984 sayılı bayilik lisansı sahibi Uspark Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 14.04.2016 tarihinde yapılan denetimde ve Kurumda bulunan verilerin incelenmesi sonucunda tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin çalışmaması, otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satış yapması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Uspark Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim Nakliye Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 26.03.2018 tarihli ve 15029 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 02.04.2018 tarihli ve 518 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Uspark Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim Nakliye Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 84.575,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8144/8/1-1

—————

Kurul 26.07.2018 tarihli ve 7983-47 sayılı Kararı ile “Esentepe Mahallesi Cevizli E5 Güney Yanyol No: 25/94 Soğanlık Kartal İstanbul” adresinde faaliyet gösteren 20.09.2012 tarihli ve DAG/4030-1/31527 (24.03.2016 tarihli ve 6172-18 sayılı Kurul Kararı ile lisansı iptal edilmiştir.) sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi'nin bayisi Kaya Tur Petrol Ürünleri inşaat Taşımacılık Otomotiv Dağıtım Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin istasyonunda 02.12.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere gaz yağı tankını otomasyon sistemine bağlamaması, otomasyon sisteminin doğru ve sıhhatli çalışmasını sağlamaması, kontrol görevini gerektiği gibi yerine getirmemesi, mevcut olumsuzlukları zamanında tespit edip Kuruma bildirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında 17.11.2017 tarihli ve 48780 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında hazırlanan 21.11.2017 tarihli ve 1454 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" uyarınca belirlenen 972.717,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 972.717,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8144/9/1-1

—————

Kurul 26.07.2018 tarihli ve 7983-45 sayılı Kararı ile “Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı 3B/2 Beylikdüzü İstanbul” adresinde faaliyet gösteren 25.11.2013 tarihli ve BAY/939-82/33457 sayılı (24.10.2017 tarih ve Başkanlık Olur'u ile lisans sonlandırılmıştır.) bayilik lisansı sahibi Kaya Tur Petrol Ürünleri İnşaat Taşımacılık Otomotiv Dağıtım Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin akaryakıt istasyonunda 02.12.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; gazyağı tankından otomasyon sistemine bağlı olmayan seyyar aktarım düzeneği ile satış yapmasının ve 01.08.2015-31.12.2015 tarihleri arasındaki otomasyon verilerinden gaz yağı ve motorin verilerinin tamamına yakınının sağlıklı olmaması, dağıtıcının haricinde Naz Ege Petrol Ürünleri inşaat Turizm Gıda Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.'nden 30.11.2015 tarihli ve Seri A50002 sayılı irsaliyeli fatura ile akaryakıt satın alması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Kaya Tur Petrol Ürünleri İnşaat Taşımacılık Otomotiv Dağıtım Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 17.11.2017 tarihli ve 48780 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında hazırlanan 21.11.2017 tarihli ve 1454 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Kaya Tur Petrol Ürünleri İnşaat Taşımacılık Otomotiv Dağıtım Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında gazyağı tankından otomasyon sistemine bağlı olmayan seyyar aktarım düzeneği ile satış yapması ve 01.08.2015-31.12.2015 tarihleri arasındaki otomasyon verilerinden gaz yağı ve motorin verilerinin tamamına yakınının sağlıklı olmamasına rağmen akaryakıt satışı yapması eylemlerinde bulunarak lisansın tanımış olduğu haklar dışında faaliyet göstermesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun     19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) numaralı bendinin (2) numaralı alt bendi ve 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL, dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal yapmak suretiyle lisansın tanımış olduğu haklar dışında faaliyet göstermesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) numaralı bendinin (2) numaralı alt bendi ve 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL olmak üzere toplamda 160.212,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 160.212,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8144/10/1-1

—————

Kurul 09/08/2018 tarihli ve 8004-19 sayılı Kararı ile, Yeni Yalova Yolu 6. Km. Panayır Köyü Kavşağı Merkez Bursa adresinde mukim 27.07.2010 tarihli ve BAY/939-82/28053 sayılı bayilik lisansı sahibi Özaydınlar Otomotiv Tekstil Turizm Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 06.08.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstererek kurulu lisanslı tesisini Kurul izni almadan Göksupet Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne kullandırması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Özaydınlar Otomotiv Tekstil Turizm Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 07.12.2017 tarihli ve 51902 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 12.12.2017 tarihli ve 1647 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Özaydınlar Otomotiv Tekstil Turizm Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8144/11/1-1

—————

07/08/2018 tarihli ve 37988 sayılı Başkanlık Oluru ile Mahkeme Kararı ile 02.05.2013 tarihli ve 4390/110 sayılı Kurul Kararı ile uygulanan idari para cezasının iptali çerçevesinde, Semerciler Mah. Dr. Nuri Bayar Sok. No:28 K:5 D:18 Adapazarı SAKARYA adresinde mukim 28.03.2011 tarihli ve BAY/939-82/29205 sayılı bayilik lisansı sahibi Hazar Petrol Madeni Yağ Gıda Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin TÜBİTAK MAM’da yapılan analiz neticesinde düzenlenen 23.03.2012 tarihli ve 1220P00176001, 1220P00176002 sayılı analiz raporlarından numunelerin yağ ve solvent özelliği gösterdiğinin anlaşılması sebebiyle sahibi bulunduğu istasyonda 13.02.2012 tarihi itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Hazar Petrol Madeni Yağ Gıda Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 29.08.2018 tarihli ve 1197 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8144/12/1-1

—————

09/08/2018 tarihli ve 38468 sayılı Başkanlık Oluru ile Mahmutbey Mah/Semt İnönü Cad. No:105/A Bağcılar İSTANBUL adresinde mukim, 19.01.2015 tarihli ve BAY/939-82/35100 sayılı bayilik lisansı sahibi Onur Petrolcülük Limited Şirketi’nin denetim tarihi 04.08.2016 itibariyle yeniden satış amaçlı akaryakıt satması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Onur Petrolcülük Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 29.08.2018 tarihli ve 1199 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8144/13/1-1

—————

Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin sertifikalı firmalarından Mehmet Tekin-Tekin Mühendislik Firmasının sertifikasız bir firmanın imal etmiş olduğu iç tesisat için proje onay/kontrol işlemlerini yürütmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği değerlendirilerek, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 05/04/2018 tarih ve 17228 sayılı Başkanlık Oluru ile açılmış bulunan soruşturma kapsamında hazırlanan 13/04/2018 tarih ve 573 sayılı Soruşturma Raporunda yer alan hususlar ve Denetim Dairesi Başkanlığının görüşleri Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; Mehmet Tekin-Tekin Mühendislik Firmasının, sertifikasız bir firmanın imal etmiş olduğu iç tesisat için proje onay/kontrol işlemlerini yürütmesinin Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin birinci fıkrasına, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırılık teşkil ettiği, sertifika sahibinin yazılı savunma sunmadığı, mevzuata aykırı durumun halihazırda giderilmiş olduğu anlaşıldığından 26/07/2018 tarih ve 7983/24 sayılı Kurul Kararı ile mezkur kişinin bundan böyle mevzuata uygun hareket etmesi için, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca ihtar edilerek hakkındaki soruşturmanın sonlandırılmasına, karar verilmiş olduğu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8144/14/1-1


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı.

VAKFEDENLER : Himmet Murat Güvenç, Metin Şenbil, Tanyel Özelçi Eceral, Bilge Armatlı Köroğlu, Çiğdem Varol Özden, Burcu Halide Özüduru, Necibe Aydan Sat, F. Nihan Özdemir Sönmez.

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/09/2018 tarihinde kesinleşen 13/06/2018 tarihide tahsis edilen tashih şerhli 27/03/2018 tarihli ve E: 2018/137, K: 2018/130 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Genelde şehircilik ve demokrasi, özelde ise Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin yazıya alınmış eserleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ndeki dersleri ve değişik yer ve zamanlarda yapmış olduğu konuşmalarında ele aldığı konularda faaliyetler yürütmek ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (altmışbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Himmet Murat Güvenç, Metin Şenbil, Tanyel Özelçi Eceral, Bilge Armatlı Köroğlu, Çiğdem Varol Özden, Burcu Halide Özüduru, Necibe Aydan Sat, F. Nihan Özdemir Sönmez, Emine Yetişkul Şenbil

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan hak ve malları konusuna en yakın olan bir başka vakfa devredilecektir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8165/1-1

—————

VAKFIN ADI: Ahmet Bozkurt-Kadriye Bozkurt Eraydın Eğitim Kültür Sanat Vakfı

VAKFEDENLER: Kadriye Eraydın.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Aydın.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Aydın 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.08.2018 tarihinde kesinleşen 07.06.2018 tarihli ve E: 2016/732, K: 2018/221 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Vakfedilen gayrimenkulde üniversiteye giden kız öğrencilerin barınmasını sağlamak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Aydın İli, Merkez İlçesi, Ramazan Paşa Mahallesi, Mimar Sinan Umut ve Sevgi Yolu, 22 pafta, 93 ada, 1 parsel 4. Kat 3 nolu taşınmaz.

YÖNETİM KURULU: Kadriye Eraydın, Zahide Efendi, Sehavet Efendi.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Türkiye Diyanet Vakfı adlı vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8166/1-1


 


 


 


 


 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Torbalı İlçesi, 648 ada, 2 parsel üzerindeki 936421 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Hazal Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 91027-Merkez, Yapı Denetim izin Belgesi Numarası: 1571) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 19.06.2018 tarihli ve E.2017/1399-K.2018/1007 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 13.04.2017 tarihli ve 30037 sayılı Resmî Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan idari işlemin Hazal Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili olan kısmı 25.09.2018 tarihli ve 166851 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8189/1-1

—————

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 246DY2A pafta, 9072 ada, 12 parsel üzerindeki 1200132 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen İnşaa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Turgay YALÇIN (Mimar Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 32649) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 05.09.2018 tarihli ve E.2018/1350 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 01.02.2018 tarih ve 30319 sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilen idari işlemin Turgay YALÇIN ile ilgili olan kısmının yürütmesi, 25.09.2018 tarih ve 166930 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

8190/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Antalya ilinde faaliyet gösteren 2912 dosya no’lu SUNAR TALYA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Batman ilinde faaliyet gösteren 2416 dosya no’lu BATKON Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Eskişehir ilinde faaliyet gösteren 1877 dosya no’lu KARİNA Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 441 dosya no’lu MİDAS Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 1846 dosya no’lu AKAD ANKARA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Adana ilinde faaliyet gösteren 1661 dosya no’lu BERAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Konya ilinde faaliyet gösteren 1475 dosya no’lu DM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Çorum ilinde faaliyet gösteren 1381 dosya no’lu ÇORUM İLK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Malatya ilinde faaliyet gösteren 1201 dosya no’lu ALPER Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarih ve 169362 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

8191/1/1-1

—————

Konya ilinde faaliyet gösteren 2397 belge no’lu PAK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 484 belge no’lu TEPEKULE Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.,

Zonguldak ilinde faaliyet gösteren 1117 belge no’lu A.H.M. Yapı Denetim Ltd. Şti.’leri ile ilgili olarak; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin (a) bendinde yer alan yer alan hükümlere aykırı olarak, yukarıda yapılan açıklamalara istinaden amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle, 27.09.2018 tarih ve 169363 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8191/2/1-1

—————

Düzce İli, Cumayeri İlçesi, 113 ada, 4 parsel üzerindeki 1181599 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Nefer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Orhan KAYA (Denetçi No: 4017, Oda Sicil No: 31845) tarafından, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 2017/1479 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 18.05.2018 tarihli ve E.2018/393 - K.2018/744 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Orhan KAYA hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 21.09.2018 tarihli ve 163231 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8163/1-1

—————

Düzce İli, Cumayeri İlçesi, 113 ada, 4 parsel üzerindeki 1181599 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Nefer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Zöhre ÖZCAN (Denetçi No: 24653, Oda Sicil No: 21192) tarafından, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 2017/1482 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 18.05.2018 tarihli ve E.2018/458 - K.2018/742 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Zöhre ÖZCAN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 21.09.2018 tarihli ve 162448 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8164/1-1


Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

TIP FAK.

Profesör

Fizyoloji

1

1

Menstrual döngü egzersiz ve stres yanıtı ile ilgili, düşük ve orta yoğunluktaki egzersizin vücut yağ ve karbonhidrat yakım miktarı üzerine etkisi ile ilgili çalışmaları bulunmak.

 

Başvuru Adresi: Profesör kadrosu için Personel Daire Başkanlığına başvuru yapılacaktır.

Müracaat tarihleri: 28/09/2018-15/10/2018 Pazartesi günü saat 17.00 kadar,

8136/1-1


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A- PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir) , yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri gerekmektedir.

B DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

C - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- 6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını yada 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler.

 

Birimi

Bölüm/

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Kad. Der.

Açıklama

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bil. Böl./

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, FMF ve Fibromiyalji ile antioksidanların ilişkisi üzerine çalışmaları olmak.

Temel Tıp Bil. Böl./

Tıbbi Biyokimya

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Tıp Fakültesi mezunu olup, Tıbbi Biyokimya uzmanlık eğitimi almış olmak.

Dahili Tıp Bil. Böl./

Enfeksiyon Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

HIV pozitif hastalarda dislipidemi ve kardiyovasküler risk değerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak

Cerrahi Tıp Bil. Böl./

Göz Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Alkali yanıklarda Kornea Neovaskülarizasyonu üzerine deneysel çalışması olmak.

Cerrahi Tıp Bil. Böl./

Göz Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İndüklenmiş pluripotent kök hücreler konusunda çalışması olmak.

Cerrahi Tıp Bil. Böl./ Genel Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

Meme kanserinin alt tiplerinin klinik ve patolojik olarak karşılaştırılması üzerine çalışmaları olmak.

Cerrahi Tıp Bil. Böl./ Genel Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

En az 3 yıllık uzman olup, bu sürenin en az bir yılını genel cerrahi programının bulunduğu bir eğitim programında çalışarak geçirmiş olmak ve Mide Kanserlerinin evrilemesinin hematolojik yöntemlerle ilgili çalışması olmak.

Dahili Tıp Bil. Böl./ Nöroloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Teklif EMG konusunda deneyim sahibi olmak.

Dahili Tıp Bil. Böl./ Nöroloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Video EEG Monitorizasyon konusunda deneyim sahibi olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Müh. Böl./Elektrik Makineleri

Profesör

1

1

Elektrik Makineleri ve Kayan Kip Kontrol konularında çalışmaları olmak.

7852/1-1


Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

İlana başvuru için gerekli bilgi, belge ve açıklamalar Üniversitemizin http://www.bandirma.edu.tr internet adresinde yer almaktadır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/ Program

Unvanı

Adet

Derece

Açıklama

Bandırma MYO

Gıda İşleme Böl.

Gıda Teknolojisi Pr.

Profesör

1

1

Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış ve Sofralık Zeytin Üretimi, Antioksidan Kapasite ve Biyoyararlılık konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat Böl.

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD

Profesör

1

1

Doçentliğini Gelişme İktisadı alanında almış ve Bölgesel Gelişme, Kırsal Kalkınma ve Tarım Ekonomisi konularında çalışmaları yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat Böl.

İktisat Teorisi ABD

Profesör

1

1

Doçentliğini Makro İktisat alanında almış ve Finansal İktisat, İşgücü ve İşsizlik konularında çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

Arkeoloji Böl.

Klasik Arkeoloji ABD

Profesör

1

1

Doçentliğini Klasik Arkeoloji alanında almış ve Bandırma ve Erdek çevresi Roma Dönemi Sanatı üzerinde çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Hemşirelik Böl.

Hemşirelikte Yönetim ABD

Profesör

1

1

Doçentliğini Hemşirelik Esasları ve Yönetimi alanında almış ve Hemşirelikte Yönetim, Hemşirelik Eğitimi ve Hemşirelikte Örgütsel Davranış konularında çalışmaları olmak.

Adalet MYO

Hukuk Böl.

Adalet Pr.

Doçent

1

3

Doçentliğini Hukuk alanında almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Uluslararası İlişkiler Böl.

Uluslararası İlişkiler ABD

Doçent

1

1

Doçentliğini Uluslararası İlişkiler alanında almış ve Eleştirel Teori, Güvenlik ve Enerji Politikaları konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik Böl.

Diyetetik ABD

Doçent

1

3

Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.

Adalet MYO

Hukuk Böl.

Adalet Pr.

Dr. Öğr. Üyesi

1

5

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Hukuk alanında yapmış ve Miras Hukuku konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik Böl.

Beslenme ve Diyetetik ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Lisans, Yüksek Lisans veya Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik Böl.

Diyetetik ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Lisans, Yüksek Lisans veya Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Böl.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Lisans, Yüksek Lisans veya Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak.

8183/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 - Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

* PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

- Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

- İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası:

- Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

** DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

- Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

- İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriterler maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır)

3) Yayın Dosyası:

- Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

*** DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası;

- Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşkca verilen denklik belgesi) (Onaylı),

- Yabancı Dil Belgesi

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

- İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası

- Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır.)

İlgili Dekanlık veya Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi      : 28.09.2018

Bitiş Tarihi              : 12.10.2018

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Çocuk Diş Hekimliği

Doçent

1

1

Davranışsal faktörlerin çocuklarda diş yaralanmalarına etkileri üzerine çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Profesör

1

1

Etidronik asitin kök kanallarında kullanılması üzerine çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

İmplant Destekli yapılarda Tutuculuk ve Stres üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakognozi

Profesör

1

1

Tıbbi bitkilerin antidiyabetik aktiviteleri üzerinde çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakoloji

Doçent

1

1

Kardiyak glikozitler üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Uygulamalı İstatistik

Doçent

1

1

Sınıflama problemi üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

İnorganik Kimya

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Elektroreolojik akışkanlar üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

1

1

Yaklaşım teorisi üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Profesör

1

1

Nil-clean halkalar konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Kısmi türevli denklemler üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

1

Grup rehberliği etkinlikleri üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Doçent

1

1

Piyano ve Müzik eğitimi alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Profesör

1

1

Bağlama ve Türk Müziği Armonisi alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Doçent

1

1

Kimyada yanlış kavramlar konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı alanından almış olmak ve öğretim programları konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Profesör

1

1

Kuzeybatı Türk lehçeleri üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Profesör

1

1

Halk Edebiyatı ve Hacı Bektaş Veli konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Doçent

1

1

Enerji etki yapı tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Makine çizelgeleme ve montaj hattı dengeleme konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

İngilizceden KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL'den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve ergonomi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Veri madenciliği ve karar destek sistemlerinde çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Delikli sac levhalarla güçlendirilmiş dolgu duvarlar üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

1

Düzenli boşluklara sahip betonarme kirişler üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Doçent

1

1

İs (siyah karbon) topaklanmalarının ışınım özellikleri konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Karışık konveksiyon ve Stirling motorları üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Elastoplastisite ve kırılma mekaniği alanlarında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme Bilimleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İçme suyu kirliliği ve biyokimyasal toksikoloji konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Diyetetik

Profesör

1

1

Onkoloji hastalarında klinik beslenme tedavisi konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

Merkezi Sinir sistemi ile ilgili anatomik çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

Multiple skleroz hastalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon çalışmaları yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Profesör

1

1

Egzersiz fizyolojisi alanında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

1

Elektrik ve uygulamalı matematik alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Robotik cerrahisinde deneyimli olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Kalp Damar ve Göğüs Cerrahisi Anestezisinde deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin Ve Sinir Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Endoskopik kafa tabanı ve hipofiz cerrahisinde deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Hepatopankreatobilier cerrahisinde deneyim sahibi olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

İnfertilite Üreme Endokrinolojisi konusunda çalışmaları olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Sinüs cerrahisinde deneyim sahibi olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

1

Kas ve İskelet Sistemi tümörleri konusunda deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

1

Robotik cerrahisinde deneyimli olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Sanat terapisi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk hastalıkları uzmanı olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Hastalıkları Gastroenteroloji uzmanı olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

1

Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım uzmanı olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Endokrinoloji ve metabolizma uzmanı olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Nörooftalmaloji ve inme konularında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Kolon ve tiroid kanseri üzerine çalışmaları olmak.

8184/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ