21 Eylül 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30542

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HT 65000 TİPİ YHT SETLERİ İÇİN YAN KAPAK FİLTRE SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğünden:


ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN DE TİPİ LOKOMOTİF İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 32 ADET ABB TİPİ

LOKO CER DİŞLİSİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Konya İli Meram Belediyesinden:


DÜKKÂN VE OFİS SATILACAKTIR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:


GAYR-İ MENKUL SATILACAKTIR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:


21 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Avcılar Belediye Başkanlığından:


TESİS YAPILMAK VE İŞLETİLMEK ÜZERE İRTİFAK VE İŞLETME HAKKI VERİLECEKTİR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden:


GAYRİMENKULLER KİRALANACAKTIR

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATIŞI YAPILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Edirne Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Uşak Belediyesinden:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Beyşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HT 65000 TİPİ YHT SETLERİ İÇİN YAN KAPAK FİLTRE SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/457267

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş. YHT İşletme Müdürlüğü Anafartalar Mah. Talatpaşa Bulvarı No: 10 Ankara Gar Binası Ulus Altındağ/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 309 05 15/71676 - 0312324 63 38

c) Elektronik Posta Adresi         :  yhtisletmemudurlugu@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Uzun Kenarı 930 mm olan çerçeve ve filtre 288 adet, Uzun Kenarı 875 mm olan çerçeve ve filtre 192 adet, Uzun Kenarı 870 mm olan çerçeve ve filtre 96 adet, Uzun Kenarı 760 mm olan çerçeve ve filtre 312 adet, Uzun Kenarı 717 mm olan çerçeve ve filtre 48 adet, Uzun Kenarı 585 mm olan çerçeve ve filtre 240 adet

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. YHT İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonuna 16/10/2018 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğü İhale Büro Anafartalar Mah. Talatpaşa Bulvarı No: 10 Ankara Gar Binası Ulus Altındağ / ANKARA adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin kat) KDV Dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7856/1-1


ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

"E5000 tipi elektrikli lokomotif geliştirilmesi" projesi için lokomotif tasarım doğrulama hizmet alımı satın alımı için yapılacak ihale 17.10.2018 tarih, saat 14:00'a ertelenmiştir.

İhale Kayıt Numarası                    :  2018/426176

1 - İdarenin;

a) Adresi                                       :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490   ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 (222) 224 00 00  (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi            :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Lokomotif Tasarım Doğrulama Hizmet Alımı

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 17.10.2018 günü ve 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7940/1-1


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN DE TİPİ LOKOMOTİF İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 32 ADET ABB TİPİ LOKO CER DİŞLİSİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                    :  2018/460127

1 - İdarenin;

a) Adresi                                       :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490   ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 (222) 224 00 00   (Pbx) /0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi            :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 32 ADET ABB TİPİ LOKO CER DİŞLİSİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 12.10.2018 günü ve saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7941/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile mevcut imar durumuna göre kat karşılığı inşaat yapımı ihalesine çıkarılmıştır.

İLİ                                          :  Sakarya

İLÇESİ                                   :  Sapanca

MAHALLESİ-KÖYÜ           :  Gazipaşa

ADA NO                               :  213

PARSEL NO                         :  2

YÜZÖLÇÜMÜ                     :  5.590,00 m²

CİNSİ                                     :  Okul yeri

İHALE USULÜ                     :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü.

MUHAMMEN BEDELİ       :  3.905.000,00 TL (Üçmilyondokuzyüzbeşbin Türk Lirası)

GEÇİCİ TEMİNAT               :     117.150,00 TL (Yüzonyedibinyüzelli Türk Lirası)

İHALE TARİH VE SAATİ   :  02.10.2018 Salı günü saat 10:30

İŞİN ADI                               :  “Yukarıda belirtilen taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat yapılması”

Mülkiyeti Müderris Süleymanoğlu Hüseyin Vakfına ait ve yukarıda tapu kayıt bilgileri yazılı, Vakıflar Meclisinin 13.08.2018 tarihli ve 425/376 nolu kararı esas alınarak 04.05.2018 tarih ve 89243403-756.02-E.29744 sayılı Başbakanlık Onayına istinaden taşınmazın;

1 - Mevcut avan projeye göre yapılacak inşaatta oluşan 42 adet konut vasıflı bağımsız bölümlerden; A blok 3 ve 6, B blok 1 ve 4, C Blok 2, 3 ve 6, D blok 2 ve 3, E blok 2 ve 3, F blok 2, 3 ve 6, G blok 6 nolu bağımsız bölümlere ilave olarak 1.000,00 TL nakit paranın İdaremize yatırılması,

2 - İmar durumunda meydana gelebilecek iyileşmenin sözleşme oranında İdaremize yatırılması,

3 - Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 9 ay içerisinde “Okul Yeri” vasıflı taşınmazın cins değişikliğinin yüklenicisi tarafından yaptırılması ve inşaat ruhsatının alınması, değişikliğe dair her türlü masrafının karşılanması, onay gereği yapılacak imalatlar ile konuya ilişkin her türlü masrafın işin yüklenicisince karşılanması,

4 - Paylaşım dışı kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak tescil edilmesi,

5 - Yasal olarak terk edilmesi gereken (Yol, yeşil alan vb.) kısmı var ise (önceden 3194 sayılı Kanunun 18. maddesine istinaden DOP kesintisi yapılmamış olması kaydıyla) bu kısımların istikamet rölövesinde gösterilmesi kaydı ile bedelsiz olarak terk edilmesi, ancak terk oranının (%40)'’n üzerinde olması halinde, bu oranı aşan kısmın bedelinin (Emlak vergi değerinden az olmamak üzere) rayiç değer üzerinden hesaplanarak yüklenicisinden tahsil edilmesi.

Asgari şartlarıyla kat karşılığı inşaat yapılması işidir.

I. Şartname ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Hocahasan Mahallesi, Fahri Korutürk Caddesi, No: 129 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp temin edilebilecektir.

İrtibat için: Tel: 0 224 272 41 10-11    Faks: 0 242 272 41 14

II. İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası Toplantı Salonunda toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

III. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

IV. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için detayları şartnamesinde belirtilen aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, şartname eki (Ek: 1) örneğe uygun İletişim Bilgi Formu,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Şartname eki (Ek: 2) örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde şartname eki (Ek:3) örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi

g) Tahmin edilen bedelin %10' u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir şartname eki (Ek: 4) örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, şartname eki (Ek: 5) örneğine uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair 100,00 TL tutarında banka dekontu,

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, şartname eki (Ek: 6) örneğine uygun Yer Görme Formu,

m) Şartnamenin 11. maddesine göre hazırlanmış, şartname eki örneğe uygun teklif mektubu (EK-7) ve pay-puan cetvelini içeren iç zarf

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır.

Artırım teklifleri; teklif mektubuyla yapılan ilk teklif de dahil olmak üzere, ihalenin tüm aşamalarında, nakit para ve/veya bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Ancak teklif edilen nakit para toplamı bağımsız bölüme tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır.

V. Nakit geçici teminat ile ihale dokümanı satın alınma tutarının Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Bursa Cumhuriyet Şubesindeki TR250001500158007272747249 IBAN nolu hesabına dekontta işin adının açıkça yazılması suretiyle yatırılması gerekmektedir.

VI. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

VII. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ile ihale karar pulu, damga vergisi ve mimarlar odasınca belirlenen asgari ücret tutarı üzerinden avan proje bedeli ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir.

VIII. İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7943/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Konya İli Meram Belediyesinden:

Aksinne Mahallesi 41354 ada 1 nolu 4.392,59 m² miktarındaki mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, imar planında Özel Sağlık Tesisi Sahası (Yençok: 5 Kat E: 1.60)’na isabet eden 9.000.000,00 TL muhammen bedelli 270.000,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” suretiyle satışı yapılacaktır. (3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.)

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir.

İhale 10/10/2018 Çarşamba günü saat 15.45’de Hacı İsa Efendi Mahallesi Azerbaycan Caddesi No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;

1- Teklif Mektubu,

2- Geçici teminat,

3- Tebligat için adres beyanı,

4- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,

5- Şartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız şartsız kabul edildiğini ve ihaleye katılmak istendiğini belirten dilekçe,

6- T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.),

7- Kanuni ikametgâh belgesi,

8- Tüzel Kişiler İçin Ayrıca;

a. Noter tasdikli imza sirküleri,

b. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

9- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır.

TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:

İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 10/10/2018 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na teslim etmeleri gerekir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin de 10/10/2018 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

ÖDEME ŞEKLİ:

İhale bedelinin % 40’ı ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan ihale karar damga vergisi, sözleşme damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin, kalan ihale bedeli 8 eşit taksitle ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR:

İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İlan olunur.

7939/1-1


DÜKKÂN VE OFİS SATILACAKTIR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait; “Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi 786 Ada 1 Parselde Ofis ve Dükkan Satışı” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulüne göre 04/10/2018 tarihinde ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 212 866 70 00/0 212 871 15 31

2 - İşin Adı                                :  “Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi 786 Ada 1 Parselde Ofis ve Dükkan Satışı” işi

3 - Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:

İli                                               :  İstanbul

İlçesi                                          :  Beylikdüzü

Mahalle/Köyü/Mevkii                :  Yakuplu Mahallesi

Pafta/Ada/Parsel No                  :  786 Ada 1 Parsel

 

Sıra

Mahalle

Ada/Parsel

Kat

No

Nitelik

Brüt Alan (m2)

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

1

Yakuplu

786/1

Zemin

7

Dükkân

122,10

3.663.000,00 TL

109.890,00 TL

10:00

2

Yakuplu

786/1

1. N. Kat

15

Ofis

176,60

2.825.600,00 TL

84.768,00 TL

10:15

 

4 - İhalenin

a) İhalenin Yapılacağı Yer         :  Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL

b) İhale Tarihi                            :  04/10/2018

c) Son Teklif Verme

    Tarihi ve Saati                        :  03/10/2018 - 16:00

5 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

A) Kanuni ikametgâh belgesi.

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

a- Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D) İmza sirküleri,

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.

G) Geçici Teminat (2886 sayılı Yasaya uygun).

H) Yer Görme Belgesi.

6 - Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No: 2, Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde görülebilir ve bedelsiz olarak aynı adreslerden temin edilebilir.

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç son teklif verme tarihi ve saatinden önce vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

7932/1-1


GAYR-İ MENKUL SATILACAKTIR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 1 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

2 - Bu husustaki ihale 03.10.2018 tarihinde saat 15.00’de encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3 - Satışı yapılacak gayr-i menkul;

 

S. No

Mahallesi

Ada/Parsel

Cinsi

Hisse Miktarı

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1.

Muradiye Mahallesi

80/110

Tarla

7.471,35 m²

7.471,35 m²

4.109.242,50 TL

123.277,28 TL

 

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen %3’lük geçici teminatı ve garanti teminatını ihaleden evvel ödemek şarttır.

5 - Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’den muaftır.

6 - Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No: 1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

7 - İstekliler tekliflerini, ihale tarihi ve saatine kadar Belediyemiz, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmelidir.

8 - Taşınmaz satışı ihale şartnamesi görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir.

7912/1-1


21 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Kilis Valiliği Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Suriye Görev Gücü ihtiyacı "21 Kalem Tıbbi Cihaz" Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 04.10.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7927/1-1


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Avcılar Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU:

1 - Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince ve şartnamesi uyarınca ihale yolu ile 8 (sekiz) yıl süreyle (03.10.2026 tarihine kadar) kiraya verilecektir.

2 - KİRAYA SUNULAN TAŞINMAZIN;

İşin Adı                                     :  KİRA: Avcılar Ambarlı Mahallesi 26 Pafta 22667 Parsel sayılı 3.971,92 m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmaz üzerinde bulunan Sosyal Hizmet Binası

İlçe                                             :  Avcılar

Mahalle                                      :  Ambarlı

Kira Süresi                                 :  8 (sekiz) yıl süreyle (03.10.2026 tarihine kadar)

Nevii                                          :  Sosyal Hizmet Binası

Tapu kaydı                                 :  31.05.2012 tarih, 8292 yevmiye

Yüzölçümü                                :  3.971,92 m2

Geçici kabul tutanağı                 :  06.05.2015 onay tarihi

Meclis karar tarihi                      :  03.10.2016 tarih, 2016/96 no.lu karar

Encümen Kararı                         :  11.09.2018 tarih, 746 no.lu karar

Kıymet Tak. Kom. Rap.             :  10.09.2018 tarih. 1731049 sayı

Muhammen Bedeli                    :  Aylık       :   35.000,00TL+KDV

                                                     Bir yıllık  : 420.000,00TL+KDV

Geçici Tem. Miktarı %3            :  12.600,00TL

İhale Usulü                                :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Açık Teklif Usulü

İhale İlan Şekli                           :  Gazete ilanı - Resmi Gazete ve Belediye ilan panosu

İhale tarih/saati                           :  02.10.2018 Tarih, Saat: 10.00’da

İhale Komisyonu

İhalenin Yapılacağı Yer             :  Belediye Encümeni-Avcılar Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu Merkez Mahallesi Marmara Caddesi No: 1/2 AVCILAR/İSTANBUL

İhale İlan Adedi                         :  2 defa

Şartname ve Ekleri                     :  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.500,00 TL Karşılığında Temin Edilecektir.

İlgili Mevzuat ve Tebliğler         :  5393- 2886 Sayılı Yasa

3 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: İhale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, istenilen teminat ve belgeleri vermek, tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermek, mecburidir. Eksik veya geçerli olmayan evraklardan katılımcı sorumludur.

A - Gerçek kişi olması halinde;

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Kayıt Örneği Belgesi ile Yerleşim Yeri (İkametgâh) ve Diğer Adres Belgesi ve Adli Sicil Kaydı Belgeleri. (e-Devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)

2. İhaleye katılanın Noter tasdikli imza beyannamesi.

3. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz)

4. %3 geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)

5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname,

6. Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

7. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

8. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.

9. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

10. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

B - Tüzel kişi olması halinde;

1. İlgili Makamlarından alınmış, faaliyet belgesi.

2. Şirketi Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli vekâletname,

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler.

4. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

5. Dernek, Birlik, Vâkıf vb. için ihaleye katılmak üzer yetki belgesi, karar defterinin ve Tüzüğün aslı veya Noter tasdikli sureti, yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz)

7. %3 geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)

8. Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

9. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

10. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.

11. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

12. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

4 - Kira ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

5 - İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

6 - İhaleye girecekler ihale gününden bir (1) gün önce saat 16.30’a kadar dilekçe ve istenilen belgeler ile birlikte, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. İsteklinin şartnamesindeki kayıtlara uygunluğu ve belgelerin tam ve eksiksiz olduğu sağlandıktan sonra Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden teminatın ödenmesi için aldıkları yazı ile %3 geçici teminatını yatırmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (Teminatını bu şekilde yatırılmayanların teminatları kabul edilmeyecektir.) Teminatını yatıranlara ve ihaleye girmeleri uygun olanlara yalnız bu ihaleye iştirak edeceğine dair İhaleye giriş belgesi verilir. İhaleye giriş belgesi alamayanlar ihaleye katılamazlar. (Teminat mektubu verilecek ise limit dâhili süresiz ibaresi şartı aranır.) Teminatını yatıranlar İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.

7 - İdare ihale gününe kadar ilan edilen taşınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

8 - Bu iş için yapılmış ilan bedelleri, karar pulu sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

9 - 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

10 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

11 - Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kira ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.

7857/1-1


TESİS YAPILMAK VE İŞLETİLMEK ÜZERE İRTİFAK VE İŞLETME HAKKI VERİLECEKTİR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemizce tesis yapılmak ve işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 ve müteakip maddeler hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulüyle İrtifak ve İşletme Hakkı verilecektir.

2 - Söz konusu ihale, Tepebaşı İlçesi Eskibağlar Mh. 4153 ada,1 parselde kayıtlı 2.587,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine 15 Yıl 8 Ay (Onbeşyıl Sekizay) İşletme ve İrtifak Hakkı Verilmesi karşılığında, bütün masrafları İrtifak Hakkı Sahibi tarafından karşılanmak suretiyle tesis yaptırılması ve işletilmesini kapsamaktadır.

3 - İrtifak Hakkının süresi, yapım (8 Ay) ve işletme (15 yıl) süreleri toplamı olarak 15 Yıl 8 Ay (Onbeşyıl Sekizay)’dır.

4 - İhale 03.10.2018 Çarşamba günü saat 15.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

5 - İhaleye ilişkin İdari Şartname ile ekleri ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde Satınalma Dairesi Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir veya KDV dâhil 500,00- TL bedelle makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdari Şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.

6 - İhaleye katılabilmeleri için isteklilerin, ihale tarih ve saatine kadar aşağıda yazılı belgeleri sıra numaralı alındı karşılığında Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir:

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarına ilişkin belge (Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüklerinden, Tüzel Kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak bir belge ile belgelendirilecektir.)

b) Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekliler tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve/veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) 2886 Sayılı Kanuna göre teminat olarak kabul edilen değerlerden yukarıda belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

g) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge.

h) Şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanan teklif mektubu.

ı) İhale tarihine kadar yer görme yapılması ve bu yer görme belgesinin ihale dosyası ile birlikte sunulması zorunludur. (Yer görme belgesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca tanzim edilecektir.)

i) İhale ilan tarihinden sonra alınmış bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği.

j) İhale ilan tarihinden sonra alınmış SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği.

k) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi vermesi.

l) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olmadığına dair taahhütname.

m) İsteklilerin ayrıca aşağıdaki belgeleri sunmaları zorunludur.

1) İtibari yatırım maliyetinin en az %50’i oranında bir üst yapı işine ilişkin iş bitirme belgesi,

2) İsteklilerin itibari yatırım maliyetinin en az %50’si kadar bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisi veya serbest mevduatını gösterir banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubu ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmalıdır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, (o) fıkrasında istenilen belgelerin ortaklardan biri tarafından münferiden veya birlikte sağlanması yeterlidir.

7 - Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından ilan tarihinden sonra alınmış Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. (Tüzel kişi olması halinde sabıka kaydı tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri için ayrı ayrı verilecektir.)

8 - Yurtdışındaki kurum, kuruluş ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkedeki Türk Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğunca onaylanmış olması gerekir.

9 - 2886 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde sayılanlar, İdari Şartnamede belirtilen şartları taşımayan ve/veya belgeleri teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler ile idari şartnamenin 14’ncü maddesinde sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

10 - Muhammen Bedeli yıllık 180.000,00-TL+KDV’dir.

11 - İhale konusu işin İdarece hesaplanmış olan itibari yatırım tutarı 10.348.000,00-TL’dır.

12 - Bu işin Geçici Teminatı 315.840,00-TL’dır. Sadece tedavüldeki Türk Parası ve 2886 sayılı Kanunun 27 nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş Banka teminat mektupları ile Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller Geçici Teminat olarak kabul edilecektir.

13 - İhaleye katılabilmek için istekliler tekliflerini en geç ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler. Telgraf veya faksla yahut sanal ortamda ya da CD ortamında yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

14 - Başvuru dosyası idareye teslim edildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

15 - Belgeleri eksik olan isteklilerin teklifleri açılmadan iade edilecektir.

16 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

17 - İşbu İlan ile İş’e ait İdari Şartname ve eki ihale dokümanları arasında çelişki bulunması halinde, İdari Şartname hükümleri geçerli olacaktır.

İlan olunur.

7909/1-1


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden:

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy Mahallesi, Kaldırım Caddesinde bulunan, mülkiyeti Hamdullah Paşa Vakfına ait 185 pafta, 918 ada, 13 parsel sayılı ve 2.730,00 m² arsa vasıflı taşınmazın üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 09.07.2018 - 322/372 sayılı Kararlarında belirtilen şartlar çerçevesinde 25 (Yirmibeş) yıl süreyle, Yapım Karşılığı Kira ve İşletme Yöntemi suretiyle Yurt İnşaatı yapılmak üzere,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine çıkartılmıştır.

İLİ                                             :  İstanbul

İLÇESİ                                      :  Üsküdar

MAHALLESİ                           :  Çengelköy

SOKAK                                     :  Kaldırım Caddesi

CİNSİ                                        :  Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ                        :  2.730,00 m2

PAFTA NO.                             :  185

ADA NO.                                 :  918

PARSEL NO.                           :  13

VAKIFLAR MECLİSİ KARAR

TARİH VE SAYISI                 :  09.07.2018 - 322/372

İHALE USULÜ                        :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereği kapalı teklif usulü

İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ       :  Yukarıda özelliği belirtilen taşınmaz Vakıflar Genel Müdürlüğünün 12.07.2018 - tarih 16154 sayılı yazısı ile Vakıflar Meclisinin 09.07.2018 - 322/372 sayılı Meclis Kararlarında belirtilen şartlar çerçevesinde 25 (Yirmibeş) yıl süreyle yurt inşaatı Yapım Karşılığı Kiralama ve İşletme ihalesi işi.

İŞİN TAHMİNİ BEDELİ         :  3.286.118,39 TL

                                                     (Üçmilyonikiyüzsekesenaltıbinyüzonsekiz Türk Lirası - Otuzdokuz Kuruş)

                                                     İhale (sözleşme) bedeli; yapım (inşaat) maliyeti + Proje Maliyeti+Peyzaj Çevre Düzenleme Maliyeti + yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli Toplamıdır.

GEÇİCİ TEMİNAT                  :  98.583,55 TL

                                                     (Doksansekizbinbeşyüzseksenüç türklirasıellibeş kuruş)

                                                     (Bu bedel muhammen bedelin %3’üdür.)

İHALE TARİH VE SAATİ      :  08/10/2018 - 15.00

I - İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy Mahallesi, Kaldırım Caddesinde bulunan, mülkiyeti Hamdullah Paşa Vakfına ait 185 pafta, 918 ada, 13 parsel sayılı ve 2.730,00 m² arsa vasıflı taşınmazın üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 09.07.2018 -322/372 sayılı Kararlarında belirtilen şartlar çerçevesinde 25 (Yirmibeş) yıl süreyle Yurt İnşaatı yapılmak üzere, Yapım Karşılığı kira ve işletme ihalesi işinde;

1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması, (ancak yer teslim tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6(altı) ayı geçmemesi)

a) Sözleşme süresinin toplam 25 yıl olması,

b) Kira bedellerinin; İlk 3 yılın aylık kirasının 7.000,00 TL (Yedibin Türk Lirası) 4. yılın aylık kirasının 27.000,00 TL (Yirmiyedibin Türk Lirası) olması, 5. yıldan, işin (25. Yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,

2) Şu an projesiz değerlendirmesi yapılan söz konusu taşınmaza hazırlanacak olan projeler için gerekli kurum ve kuruluşlardan alınacak olan tüm izinlerin yükleniciye ait olması, onay alma sırasında oluşabilecek durumlardan dolayı İdaremizden herhangi bir hak ve bedel talep edilmemesi,

3) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama modeline göre değerlendirilmesi planlanan ve son alınan aplikasyon krokisinde tecavüz durumu gözükmeyen taşınmaza yönelik uygulama esnasında çıkabilecek tecavüz miktarının hesaplanarak, bedelinin işin yüklenicisi tarafından İdaremize ödenmesi,

4) Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer kurum/ kuruluşların uygun görmesi kaydıyla, ihale/sözleşme konusu işte imar planı değişikliğine bağlı olarak ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde proje ve/veya fonksiyon değişikliği yapılması halinde veya ihaleye/sözleşmeye esas ekspertiz raporunun herhangi bir projeye dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrelerde, öncelikle İdare daha sonra ilgili tüm kurum ve kuruluşların onayı ile artış öngörülen bir değişiklik olması halinde, ya da ilgili parametrelerde zorunlu nedenlerle azalma öngören bir değişiklik olması halinde, sözleşmenin ilgili maddesine göre işlem yapılması,

5) 3194 sayılı kanuna göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısmın istikamet rölövesinde gösterilmesi halinde, %40’a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40’ın üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak İdaremize ödenmesi,

6) Parsel üzerinde ağaç revizyonu ile alakalı; İlgili kurum ve kuruşlardan alınması gereken izinlerin yüklenici tarafından alınması ve bu konularla ilgili İdaremizden herhangi bir bedel talebinde bulunulmaması,

7) İlk üç yıl içerisinde binanın uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlara onaylatılması, inşaat ruhsatının alınması ve inşaat imalatlarının bitirilerek binanın faaliyete geçirilmesi, aksi takdirde sözleşmenin fesih hakkının saklı tutulması, fesih halinde İdareye yatırılan kesin teminat ve aylık kiraların irat kaydedilmesi, şartlarıyla, yurt binası yapılmak üzere İnşaat yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine konulmuştur.

II - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -1. katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.

III - İhale dokümanı, Selamiali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresindeki Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü (3). kat Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosunda görülebilir. İhale Dokümanının satışı yapılmayacaktır.

IV - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katında bulunan İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin %50'ye kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dâhil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi (Karnenin süre yönüyle geçerli olabilmesi için, süresinin ihale tarihinden önce (ihale tarihi dahil) dolmamış olması gerekir.) veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi (Benzer iş olarak; her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerine göre en az III. Sınıf yapı grubu veya yukarısı yapı gruplarına ait iş deneyim belgesi ve/veya iş bitirme belgesi yada iskan belgesi olması) kriterinin değerlendirilmesinde “son 15 Yıllık süre” olarak kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilen işlerde, değerlendirilmeye alınacak işin geçici kabul itibar tarihi ile ihale konusu işin ihale tarihi arasındaki süre, Özel Sektöre yapılan işlerde ise “Yapı Kullanma İzin Belgesi” tarihi ile ihale konusunu işin ihale tarihi arasındaki süre esas alınır.) veya bina inşaatına ait (bina inşaatına ait işler; her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan Yapı yaklaşık Maliyetlerine göre en az III. Sınıf yapı grubu veya yukarısı yapı gruplarına ait olması,) İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi (Benzer iş olarak; her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerine göre en az III. Sınıf yapı grubu veya yukarısı yapı gruplarına ait iş deneyim belgesi ve/veya iş bitirme belgesi yada iskan belgesi olması) (Yurtdışında yapılan işlere istinaden alınan İş Bitirme Belgeleri yeminli tercüme bürolarınca Türkçeye çevrilmiş olarak verilir.)

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi, İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6 maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge (İsteklinin en son mükellefi olduğu Vergi Dairesinden başka, diğer Vergi Daireleri ile daha önce (Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden) mükellefiyeti olmuşsa, bu Vergi Dairelerinin her birinden (mükellefi olduğu dönemlere ait) alınacak belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Kolektif Şirketlerde, ortaklardan her birinin yukarıdaki şekilde, vergi borcu olmadığını ayrı ayrı belgelendirmesi gerekmektedir. Ortak girişim halinde, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki şekilde vergi borcu olmadığını belgelendirilmesi gerekmektedir. Vergi borçlarının taksitlendirilmesi halinde; Vergi Borcuna ilişkin olarak Vergi Dairelerinden alınan belgelerinde borçlarının taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin, ihalelere katılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır.)

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, (Prim borçlarının taksitlendirilmesi halinde; Prim Borcuna ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belgelerde borçlarının taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin, ihalelere katılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır)

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), (İsteklinin ihalelerden yasaklı olmasının tespit edilmesi halinde, bu istekli ihale dışı bırakılarak geçici teminatı gelir kaydedilir. Şayet bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle üzerine ihale yapılmış ise ihale iptal edilir ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmış ise sözleşmesi feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir ve o ana kadar sözleşme konusu iş ile ilgili yaptığı tüm masraf ve imalat İdareye terk ve teberru edilmiş sayılır.)

k) İhale dokümanı satışı yapılmayacaktır.

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

V - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.

VI - İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6 ncı maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7 nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.

VII - İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

VIII - Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3. Kat, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

X - Bu işe ait yayınlanmış olan tüm ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır.

XI - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

TEL                  :  0 216 695 21 00 - (7219)

FAKS               :  0 216 695 21 30

E-MAİL           :  istanbul2@vgm.gov.tr.

İnternet Adresi :  www.vgm.gov.tr

İlan olunur.

7702/1-1


GAYRİMENKULLER KİRALANACAKTIR

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 1 yıllığına kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, yıllık ortalama Devlet istatistik Enstitüsünce belirlenen 12 aylık Üretici Fiyat Endeksleri oranından az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 10.10.2018 Çarşamba günü Saat 10:30’da Üsküdar İlçesi Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 10  İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.

2 - Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için mahalle muhtarlığından tasdikli ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdan sureti veya Nüfus Müdürlüklerinden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (Adres Beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en geç 09.10.2018 Salı günü saat 16:00’ya kadar İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerekmektedir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 216 695 21 30 nolu telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.

3 - Şirketlerin sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.

4 - Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.

5 - Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

6 - İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespite serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta masrafları kiracıya aittir.

7 - Kiracı, İdaremizin izni olmadan kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.

8 - Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.

9 - İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

10 - Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.

11 - Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.

12 - İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.

13 - İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakla serbesttir.

14 - Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale panosunda görülebilir.

15 - Listenin 1. Sırasında bulunan taşınmazların İhalede kabul görülen bedel üzerinden 6 (Altı) aylık kira bedeli teminat mektubu tutarında veya nakit teminat alınması şartı ile kira ihalesine çıkarılmıştır.

16 - Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra 15 gün içinde aktarılacaktır.(Banka Hesap (İban) numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir Bankadan hesap numarası açtırarak iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.)

(Tel: 0 216 695 21 00 Dâhili (7402-7406) - (Faks: 0 216 695 21 30) - (www. vgm. gov. tr.)

 

Sıra

Dosya

İli

İlçesi

Mahallesi

Cadde / Sokak

Kapı

Cinsi

Kullanım Amacı

Ada

Parsel

Alanı (m2)

Hisse

Aylık (TL) Muhammen Bedel

Geçici ve Ek Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

341171100000

İstanbul

Üsküdar

Selamiali

Cumhuriyet

Benzin İstasyonu ve Market

(Özel şartlı) Benzin İstasyonu ve Market

96

9 ve 41

2.061,83

Tam

135.000,00 TL

372.600,00 TL

10.10.2018

10:30

7834/1-1


TAŞINMAZ MAL SATIŞI YAPILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince,  Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri ayrı ayrı satışı için peşin ödenmesi şartıyla mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 04.10.2018 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a- Kimlik ve Yetki Belgeleri.

b- İkametgâh Belgesi.

c- Teklif Mektubu, 

d- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

e- Yer Görme Belgesi.

f- Şartname Alındı Makbuzu.

g- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S.

No

İlçesi

Mahallesi

Ada/Parsel

Alanı (m2)

Belediye

Hissesi

H.Max.

Emsal

Plan Amacı

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale

Saati

1

Yenimahalle

Orman Çiftliği

7627

22

83.037.25

Mania Kotu 865m

1,5

Konut + Ticaret

153.618.912.50

4.608.567,38

14.00

2

Yenimahalle

Ergazi

14943/4

10.330.50

10.330.50

Mania Kotu 884m

1,75

K.S.A

20.661.000,00

619.830,00

14.00

3

Yenimahalle

Ergazi

14943/5

10.330.50

10.330.50

Mania Kotu 884m

1,75

K.S.A

21.694.050,00

650.821,50

14.00

4

Altındağ

Necatibey

840/18

423

423

1 Bodrum + Zemin Kat +   4 Kat

(10 Daire)

-

Arsa + Daire

1.820.640,00

54.619,20

14.00

5

Çankaya

Çayyolu

18047/1

5.606.00

5.606.00

15.50

1,2

Kreş + Temel Eğitim

6.446,900,00

193.407,00

14.00

6

Etimesgut

Eryaman

19513/1

2.996,00

2.996,00

Serbest

2.00

Sağlık Alanı

3,295,600.00

98.868,00

14.00

7

Mamak

Üreğil

51998/1

13.255,00

Tam

Serbest

1

KDKÇA

9.609.875,00

288.296,25

14.00

8

Gölbaşı

Kızılcaşar

123561/1

16.200,00

Tam

Serbest

1,95

Konut

32.400.000,00

972.000,00

14.00

 

S.

No

İlçesi

Mevkii

Ada/Parsel

Kullanım Amacı

Katı

Bağ. Böl. No

Oda Sayısı

Brüt Alan

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Keçiören

Bağlar başı

33004/3

Mesken

Zemin Kat

2

2+1

105,2

150.000,00

4.500,00

14.00

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: www.ankara.bel.tr

7935/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Edirne Belediye Başkanlığından:

Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır.

İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

a) Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti.

b) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri (2018 yılı vizeli)

c) Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.

d) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2018 yılında düzenlenmiş vekâletname.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi. (2018 yılı onaylı)

f) Talipli ihale öncesi Yer Görme belgesi, İmar Şehircilik Müdürlüğünün 28.02.2018 tarih ve E.277838 sayılı yazısı ve imar durumu ile ilgili bilgileri dosyasından okuyup anladığına dair yazılı beyanda bulunacaktır. Belge örneği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminden temin edilebilir.

g) İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde bedelsiz görülebilir. İmar plan örneği, plan notu ve tapu kaydı şartnamenin ekidir.

2886 sayılı D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Teklifler 04.10.2018 Perşembe günü ihale saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına (Encümen Başkanlığına) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale ilanında belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale 04.10.2018 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

 

Sıra

No

İli

İlçesi

Mahalle/ Mevki

Cilt/ Kütük Sayfa No

Ada

Parsel

Miktar

Cinsi

İmar Durumu

Hisse Miktarı

Tahmini

Satış Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Gün

ve Saati

1

Edirne

Merkez

Fırınlarsırtı

6/585

2679

1

6.469,79

m2

Arsa

Emsal:1.20

Yençok: Serbest

Konut Alanı

(İmar durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasında incelenmelidir.)

Tam

2.856.000,00 TL

  85.680,00 TL

04.10.2018

Perşembe

Saat: 14.00

2

Edirne

Merkez

Kimyalar

6/581

2872

1

4.790,19

m2

Arsa

Emsal:1.60

Yükseklik: 10 Kat

Konut Alanı

(İmar durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasında incelenmelidir.)

Tam

7.945.000,00 TL

238.350,00 TL

04.10.2018

Perşembe

Saat: 14.10

3

Edirne

Merkez

Kimyalar

5/576

2869

1

3.000,00

m2

Arsa

Akaryakıt Servis İstasyonu

(İmar durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasında incelenmelidir.)

Tam

6.300.000,00 TL

189.000,00 TL

04.10.2018

Perşembe

Saat: 14.20

 

İlan olunur.

7870/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Uşak Belediyesinden:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi, türü, paftası, ada-parseli ve m² si belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-A ve 36’ncı maddesi gereğince önce Kapalı Teklif Zarfı alınarak ve bilahare Açık Arttırmaya dönüştürülmek suretiyle, satışa çıkarılmıştır.

2 - Taşınmaz İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeninin huzurunda Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

 

No

Taşınmazın Adresi

Ad.

Türü

Ada

Prs.

İhale

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Tem. (%3)

Tarihi

Saati

1

Merkez Bozkuş Köyü 192 ada 1 parselde kayıtlı ticaret alanı

1

ARSA

192

1

31.244,66

02.10.2018

16:40

6.100.000,00

183.000,00

 

3 - İhaleye girecekler:

a- Gerçek Kişiler;

1. Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,

2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,

3. Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

4. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.

b- Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs.);

1. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),

2. Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,

4. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.

4 - İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira İhale İşleri Bürosunda görülebilir veya isteyene ücretsiz olarak verilebilir.

5 - Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

7850/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Beyşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 18 adet gayrimenkul, 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

 

Sıra

No

Bulunduğu Yer (Mahalle)

Ada No

Parsel

No

Mevkii

Cinsi

Blok No

Bağımsız Bölüm No:

Arsa Payı

Hisse

Kat

Oda Sayısı

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat

(%3)

1

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A-2

1

4/750

TAM

ZEMİN

4 + 1

380.000,00

11.400,00

2

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A2

4

4/750

TAM

1.

4 + 1

380.000,00

11.400,00

3

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A2

6

4/750

TAM

2.

4 + 1

380.000,00

11.400,00

4

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A2

9

4/750

TAM

4.

4 + 1

380.000,00

11.400,00

5

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A4

1

4/750

TAM

ZEMİN

4 + 1

380.000,00

11.400,00

6

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A4

7

4/750

TAM

3.

4 + 1

400.000,00

12.000,00

7

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A4

8

4/750

TAM

3.

4 + 1

400.000,00

12.000,00

8

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A4

10

4/750

TAM

4.

4 + 1

400.000,00

12.000,00

9

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A1

1

3/750

TAM

ZEMİN

3 + 1

275.000,00

8.250,00

10

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A1

4

3/750

TAM

1. KAT

3 + 1

275.000,00

8.250,00

11

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A1

5

3/750

TAM

2. KAT

3 + 1

275.000,00

8.250,00

12

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A1

8

3/750

TAM

3. KAT

3 + 1

275.000,00

8.250,00

13

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A1

9

3/750

TAM

4. KAT

3 + 1

275.000,00

8.250,00

14

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A5

3

3/750

TAM

1. KAT

3 + 1

275.000,00

8.250,00

15

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

B6

2

2/750

TAM

1. KAT

2 + 1

190.000,00

5.700,00

16

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

B6

6

2/750

TAM

2. KAT

2 + 1

190.000,00

5.700,00

17

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

B6

7

2/750

TAM

3. KAT

2 + 1

190.000,00

5.700,00

18

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

B6

8

2/750

TAM

3. KAT

2 + 1

190.000,00

5.700,00

 

1 - İhale 03.10.2018 Çarşamba günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.

2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;

2.1. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.

2.2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.

2.3. Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.

2.4. Gerçek kişiler için, ihaleye vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.

2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.

2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.

3 - İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30 ’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

4 - Ödemeler; Tamamı peşin yapılacaktır.

5 - İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 200,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

İlan olunur.

7942/1-1