13 Eylül 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30534

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Malatya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünden:

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/1195 esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur

7689/1-1

—————

Dörtyol 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/420 esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

7690/1-1

—————

Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/59 esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

7691/1-1

—————

İstanbul 2. İcra Müdürlüğünün 2003/11206 esas sayılı takip dosyasının imha edildiği anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

7688/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

MRM Turizm İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile adı geçen şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan Cenk Güçlü KILIÇOĞLU hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ıncı maddesi uyarınca, yasaklı kaldığı süre de dikkate alınarak verilen 8 ay süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararına dair ilan 18/08/2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanmıştır.

Cenk Güçlü KILIÇOĞLU'nun "2376724446" olan T.C Kimlik Numarası "23767274446" olarak düzeltilmiştir.

7706/1-1


 


 


 


 


 


İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  :  12.09.2018

Son Başvuru Tarihi    :  26.09.2018

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

Adayların Üniversitemize şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ

Rektörlük   :  444 76 96

Fax             :  (212) 621 45 03

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Unvan

Adet

Açıklama

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

2

Mimarlık/İç Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak.

7718/1-1


Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formlarına onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerini, varsa yabancı dil belgelerini, nüfus cüzdan suretlerini, özgeçmişlerini, yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel çalışmalarına yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve 1 adet fotoğraflarını kapsayan altı nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun’un 7100 sayılı Kanunla değişik 24. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru formuna özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, yabancı dil sınavı başarı belgesi, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan dört nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun'un 7100 sayılı Kanunla değişik 23. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formuna yüksek lisans/sanatta yeterlilik, doktora ve varsa Yabancı Dil belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı sureti ve 1 adet fotoğrafı kapsayan dört nüsha dosyayı kadro ilanının verildiği ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Not:

1- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.,

2- Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

3- Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5- Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'ndan sağlayabilirler.

6- Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde” belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu kriterler ekinde yer alan formları doldurup başvuru formuyla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

7- Adaylar başvuru formuna, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine, atama ve değerlendirme formlarına Üniversitemiz http://yalova.edu.tr/oui adresinden ulaşabilirler.

8- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı Hizmet Belgesi'ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir.

9- Tüm adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Aranan Nitelikler

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Müh.

Bilgisayar Müh. ABD

Profesör

1

1

Uzaktan algılama ve medikal görüntü işleme konularında yayınları olmak.

"    "

"   "

"   "

Doçent

2

1

İç nokta algoritmaları, çok değişkenli ayrık optimal kontrol konularında yayınları, bilgisayar alanında yayın ve kitapları bulunmak.

"    "

"  "

"   "

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Bilgisayar Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. Akciğer seslerinin analizi ve sınıflandırılması konusunda çalışmalar yapmış olmak.

"    "

 "   "

"   "

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Öneri Sistemleri konusunda çalışmaları olmak.

İngilizce ders verebilme şartını sağlamak.

"    "

Enerji Sistemleri Müh.

Enerji Sistemleri Müh. ABD

Doçent

2

1

Kimya Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak. Çevresel süreçler ve Biyokütle dönüşüm teknolojileri üzerine bilimsel çalışmaları olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamak.

"    "

"    "

"    "

Doçent

2

1

Güneş Enerji Sistemleri ve güneş pilleri üzerine doktora yapmış olmak ve bu alanda bilimsel çalışmaları olmak.

"    "

"    "

"    "

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Biyokütle Enerjisi üzerine doktora yapmış olmak ve aynı alanda bilimsel çalışmaları olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamak.

"    "

"    "

"    "

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Elektrik Makineleri konusunda doktora yapmış olmak, güneş enerji sistemleri üzerine bilimsel çalışmaları olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamak.

"    "

"    "

"    "

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Atmosferik kirlilik üzerine doktora yapmış olmak ve bu alanda bilimsel çalışmaları olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamak.

"    "

Kimya ve Süreç Müh.

Kimya ve Süreç Müh. ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek lisans ve Doktora yapmış olmak, gıda biyoteknolojisi ve mikrobiyal fermentasyon konusunda çalışması bulunmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamak.

"    "

"    "

"    "

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Kimya Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. Doktorasını Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Polimerik membranlar ve polimer esaslı kaplama malzemeleri konularında çalışmalar ve yayınları olmak.

"    "

"    "

"    "

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, Cevherlerin Vakum Metalotermik yöntemle üretimi konularında çalışmaları bulunmak.

"    "

Polimer Müh.

Polimer Müh. ABD.

Profesör

1

1

Doçentliğini Kimya alanında almış olup, polimer sentezi ve nanokompozitler üzerine çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamak.

"    "

"    "

"    "

Profesör

1

1

Fotopolimerizasyon ve karbon nanotüplerin modifikasyonu üzerine çalışmaları olmak.

"    "

"    "

"    "

Profesör

1

1

Biyomalzemeler ve Doku Mühendisliği alanlarında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlıyor olmak.

"    "

"    "

"    "

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Termoplastiklerin birleştirilmesi konusunda doktora yapmış olmak, plastiklerin kalıplanması, kalıp ve parça tasarım konusunda çalışmaları bulunmak ve bu alanda ders vermiş olmak, kalıp konusunda en az 5 yıl endüstri deneyimi olmak.

"    "

"    "

"    "

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Polimer Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Polimer nanokompozitler, polimer İşleme ve hidrojel kompozit malzemeler konularında çalışmaları ve yayınları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlıyor olmak.

"    "

"    "

"    "

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Karbon dolgulu ve sinyal soğurmalı polimer kompozitler ve polimer reolojisi konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlıyor olmak.

İslami İlimler Fak.

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

İslam hukukuna dair mezhep imamlarının görüşleri hakkında çalışması bulunmak.

7683/1-1


Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Müdürlüğümüzce tanzimli 05/09/2018 tarihli listede adı/soyadı yazılı şahısların, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünden alınan değişik gün ve sayılı yazılara istinaden, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine teslim alınan yabancı plakalı taşıtların, hak sahipleri olmadıkları halde yurt içinde kullanmaları ve dolayısıyla Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1. maddesinin ihlaline neden olduklarından, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238/1. maddesi tatbik edilerek ceza kararları ve ödeme emirleri tanzim edilmesine rağmen, adı geçenlerin yeterli kayde değer adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle tebligat çıkarılamadığından, söz konusu idari para cezaları bugüne kadar tahsil edilememiştir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereği ekli liste yazılı borçlu şahısların, muhtelif tarih sayılı Ödeme Emirlerinin, Yükümlülerin (MERNİS) adresinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemeyen Ödeme Emirlerinin tebliği için, Gümrük Genel Tebliğinin (Tahsilat İşlemleri Seri No: 2) 14. Maddesinde atıfta bulunulan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilan yoluyla tebliğ usulüne gidilmiş olup; ilan yazımız …../09/2018 tarihi itibariyle ilan tablosunda asılacak ve asıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edileceği borcunuzu İdaremize veya İdaremiz adına tahsile selahiyetli olanlara ödeminiz ve borcunuzu karşılayacak değerde mal bildiriminde bulunmanız, haczi kabil malınız yoksa bildirmeniz icap etmektedir. Bu Mecburiyetler riayet etmediğiniz takdirde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 55, 58, 60, 111 ve 114. maddeleri hükümlerine göre:

1 - Borcunuzun menkul ve gayrimenkul mallarınızla her türlü hak ve alacaklarınız haczedilerek paraya çevrilmek suretiyle tahsil edileceği,

2 - Mal Bildiriminde bulununcaya kadar 3 ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunacağınız.

3 - Mal bildirimini gerçeğe aykırı surette yaptığınız veya yaşayış tarzınız mal bildirime uymadığı takdirde 3 aydan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılacağınız.

4 - Haczi kabil malınız olmadığı yolunda bildirimde bulunmanız halinde bu bildirimle birlikte veya bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde en son kanuni ikametgah ve iş adresinize daimi mükellefiyetiniz bulunan diğer tahsil dairelerine ve amme idarelerini ve bu dairedeki hesap ve kayıt mükellefiyetiniz bulunan diğer tahsil dairelerine ve amme idarelerini ve bu dairedeki hesap ve kayıt numaralarını bildirmediğiniz ve nüfus kayıt suretini vermediğiniz takdirde elli güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağınız, bununla birlikte Kanunun 105. Maddesi gereğince ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ilana yapan Makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeniz veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresinizin bildirilmesi ve şahsınıza süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı ve yine aynı Kanunun 106. Maddesince İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Müdürlüğümüze müracaat etmediğiniz ve adresinizi bildirmediğiniz taktirde bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu, Bursa Gümrük Müdürlüğünce bilgilerinize tebliğ olunur.

 

BURSA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ     05/09/2018

Sıra No

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik No

Para Cez./Ek Tahak. Kar. No/Tar.

Miktar

Ödeme Emri Sayı-Tarih

Miktar

1

Adnan YATIKÇI

T.C.38995025708

15CK1601002851-30/12/2015

2.242,45-TL

36263620-31/07/2018

2.242,45-TL

2

Yaşar GERÇEK

T.C.36253103014

16CK160100539-02/03/2016

14.233,38-TL

36312135-01/08/2018

14.233,38-TL

3

Yaşar GERÇEK

T.C.36253103014

16ET16010018-03/03/2016

56.933,55-TL

36306335-01/08/2018

56.933,55-TL

4

Şemsettin KARABACAK

T.C.47023002086

16CK1601002861-31/10/2016

931,25-TL

36265217-31/01/2018

931,25-TL

5

Nehir SOLMAZ

T.C.30988239642

16CK1601002947-08/11/2016

2.235,00-TL

36265806-31/07/2018

2.235,00-TL

6

Erdoğan YÜKALAN

T.C.22234569924

16CK1601003322-25/12/2016

1.006,00-TL

36265127-31/07/2018

1.006,00-TL

7

Mehmet BAKAN

T.C.36385076682

17CK160100348-11/02/2017

969,00-TL

36298147-31/07/2018

969,00-TL

8

İlker TURHAN

T.C.19090664498

17CK160100354-11/02/2017

736,00-TL

36274039-31/07/2018

736,00-TL

9

Metin AKMAN

T.C.33511192926

17160100CK001105-11/05/2017

1.676,25-TL

36274203-31/07/2018

1.676,25-TL

10

Hasan AYDIN

T.C.61276350640

17160100CK001622-06/07/2017

3.576,00-TL

36274314-31/07/2018

3.576,00-TL

11

Selahattin GÜLER

T.C.60286273734

17160100CK001931-12/08/2017

1.937,00-TL

36274419-31/07/2018

1.937,00-TL

12

Faruk ÖZÇAKIR

T.C.24655328500

17160100CK002531-20/10/2017

1.266,50-TL

36274511-31/07/2018

1.266,50-TL

13

Tahir ARSLAN

T.C.44128897036

18160100CK000455-01/03/2018

840,00-TL

36274631-31/07/2018

840,00-TL

14

Hasan Basri AYDOĞAN

Pas.No. EM698335

18160100CK001072-28/05/2018

11.837,50-TL

36312102-01/08/2018

11.837,50-TL

15

Hasan Basri AYDOĞAN

Pas.No. EM698335

18160100ET000105-28/05/2018

47.350,00-TL

36312287-01/08/2018

47.350,00-TL

16

Adil AŞİNA

T.C.17092756524

17160100CK002369-03/1082017

2.086,00-TL

36526985-09/08/2018

2.086,00-TL

7644/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

Müdürlüğümüzce tanzimli 05/09/2018 tarihli listede yazılı araçların, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünden alınan değişik gün ve sayılı yazılarına istinaden, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır.

Söz konusu araçlar ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 ve 27/1-2. maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 184, 198 ve 238/1. maddesi tatbik edilerek ekli listede de sayı/tarihleri belirtildiği üzere, ceza kararları ile ek tahakkukları tanzim edilmiş olup, araçları yurda getiren şahısların yeterli yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden, bahse konu ceza kararları ile ek tahakkukların tebligatları yapılamamıştır.

Bu nedenle, listede on bir (9) adet ceza kararları ile yedi (2) adet ek tahakkuk kararları yazılı olup, bahis konusu idari para cezası kararları muhteviyatı para cezalarının bir ay (30) gün, ek tahakkukları muhteviyatı vergilerin ise on beş (15) içinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

BURSA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK PARA CEZASI KAR. VE EK TAHAKKUK LİSTESİ

No

Giriş Tarihi

Tescil No

Plaka

Marka

Model

Cinsi

Şahıs Adı

Şahıs Soyadı

Uyruğu

Para Cez. /Ek Ta.  No/Tarih

Para Cezası Miktarı

Geç. Dep. No

Tarih

Yazı-Sayı/Tarih

1

02.05.2018

18160100T42

AX867AZ

BMW

2005

B.Oto

Musa

AKKUŞ

T.C.

C-1581-27/07/2018

8.778,00-TL

Giriş

Giriş

Yurda Giriş

2

02.05.2018

18160100T42

AX867AZ

BMW

2005

B.Oto

Musa

AKKUŞ

T.C.

E-0136-27/07/2018

35.112,00-TL

Giriş

Giriş

Yurda Giriş

3

12.03.2015

15220100T39889

PB3648KH

Audi

1998

B.Oto

Nıkolay

MITKOV

Bulgaristan

C-1077-26/05/2018

932,00-TL

2018/67

24.05.2016

2018/4067-18/05/2018

4

17.04.2014

14310800T389

B8907KT

BMW

1996

B.Oto

Shadı

AKSHAR

Suriye

C-1651-05/08/2018

1.192,00-TL

2018/73

21.06.2018

2018/4993-19/06/2018

5

24.04.2015

15220100T71373

HHAJ625

Mercedes

2003

B.Oto

Ana

STOYANOVA

Bulgaristan

C-1467-13/07/2018

1.528,00-TL.

2018/74

21.06.2018

2018/SN-589-20/06/2018

6

09.02.2017

17220100t17278

CF109SG

Mercedes

2008

B.Oto

Bilal

ÖZDEMİR

T.C.

C-1331-27/06/2018

3.576,00-TL

2018/75

22.06.2018

2018/62-22/06/2018

7

01.02.2011

11470100T22994

X359DTA

Mercedes

2000

B.Oto

H.Khald

KADIR

İngiltere

C-1580-27/07/2018

1415,50-TL

2018/89

24.07.2018

36069656-23/07/2018

8

09.02.2015

15220100T21102

K2301BA

Mını One

2002

B.Oto

Sunay

MEHMED

Bulgaristan

C-1582-27/07/2018

1.043,00-TL

2018/90

25.07.2018

36109841-24/07/2018

9

28.06.2016

16220100T140218

XX8986

Seat

2005

B.Oto

Dımıtar

HRISTOV

Bulgaristan

C-1727-14/08/2018

1.324,00-TL

2018/95

02.08.2018

2018/6024-31/07/2018

10

28.06.2016

16220100T140218

XX8986

Seat

2005

B.Oto

Dımıtar

HRISTOV

Bulgaristan

E-0143-14/08/2018

1.197,00-TL

2018/95

02.08.2018

2018/6024-31/07/2018

11

17.04.2014

14310800T389

B8907KT

BMW

1996

B.Oto

Shadı

AKSHAR

Suriye

C-1651-05/08/2018

1.192,00-TL

2018/73

21.06.2018

2018/4993-19/06/2018

7643/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ