10 Eylül 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30531

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\444_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\444_Sayfa_2.jpg


İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör ve Dr. öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını (profesörler için 6 takım; Dr. öğretim üyeleri için 4 takım) ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.

İlan Başvuru Başlangıç Tarihi         :  10.09.2018

İlan Son Başvuru Tarihi                  :  24.09.2018

Başvuru Adresi:

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü

Seyrek Yerleşkesi Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek/Menemen/İZMİR

İlan ile ilgili detaylı bilgi www.bakircay.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

S. NO

KADRO UNVANI

DERECE

ADET

BİRİM

BÖLÜM/

ANA BİLİM DALI

AÇIKLAMA

1

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü/

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

Çalışma sosyolojisi ve sosyal bilimlerde yöntem alanlarında ve denizciler ve madenciler üzerine araştırmalar yapmış olmak.

2

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Sosyoloji Bölümü/

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

Genel sosyoloji ve metodoloji ana bilim dalında doktora yapmış olmak, çalışma sosyolojisi ve yüksek öğretim alanı ile ilgili çalışmaları olmak.

3

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Psikoloji Bölümü/

Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı

Psikoloji alanında doktora yapmış olmak. Trafik ve ulaşım psikolojisi, sosyal psikoloji, özşefkat ve kurgulama seviyesi konularında çalışmaları olmak.

4

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü/

Sağlık Politikası ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı

Sağlık yönetimi bölümünde doktora yapmış olmak. Katastrofik sağlık harcamaları ve ekonomik krizlerin sağlık üzerine etkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

5

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Sağlık Yönetimi Bölümü/

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ana Bilim Dalı

Sağlık yönetimi bölümünde doktora yapmış olmak. Sağlık hizmetleri alanında maliyet etkinlik analiz çalışmaları yapmış olmak.

6

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Sağlık Yönetimi Bölümü/

Sağlık Hizmetinde Kalite ve Güvenlik Ana Bilim Dalı

Sağlık yönetimi bölümünde doktora yapmış olmak. Hastane verimliliği ve geri ödeme politikası konusunda çalışmalar yapmış olmak.

7576/1-1


Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

ABD

DR.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

İLETİŞİM FAK.

Doktor Öğretim Üyesi

Radyo - Televizyon

5

1

Radyo, Televizyon ve Sinema alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Sinema

5

1

Radyo, Televizyon ve Sinema alanında doktora yapmış olup, Bilim Kurgu Sineması alanında çalışması bulunmak.

İLAHİYAT FAK.

Doktor Öğretim Üyesi

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

3

1

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında doktora yapmış olmak.

TIP FAK.

Doçent

Kardiyoloji

1

1

Kronik total oklüzyon hastalarında ve koroner anjiyoplasti sonrası restenoz üzerine hematolojik parametrelerin etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

Göğüs Cerrahisi

1

1

Endobronşial volüm küçültücü tedavi yöntemleri konusunda çalışmaları olmak.

Doçent

Patoloji

1

1

Gastrointestinal stromal tümörlerde ve meme kanserinde immünohistokimyasal olarak proliferatif belirteçlerin prognastik önemi ile ilgili çalışmaları olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Adli Tıp

3

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Göğüs Hastalıkları

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

İç Hastalıkları

1

1

Yandal uzmanlığını Onkoloji, Hematoloji veya Romatoloji alanlarından birinde yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

İç Hastalıkları

1

1

Yandal uzmanlığını Gastroentereloji veya İmmünoloji üzerine yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Radyasyon Onkolojisi

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Radyoloji

5

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Tıbbi Genetik

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Göğüs Cerrahisi

3

1

Metastatik Akciğer Kanserleri ile ilgili çalışması olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Patoloji

2

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi

2

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Biyofizik

5

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

VETERİNER FAK.

Doktor Öğretim Üyesi

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji

3

1

Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, Hekimlik Tarihi ve Deontoloji alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Veterinerlik Histoloji-Embriyoloji

4

1

Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, Histoloji-Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak.

SARIKAYA FİZ. VE REH. Y.O.

Doktor Öğretim Üyesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

5

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup, alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

5

1

Anatomi alanında doktora yapmış olmak.

 

Başvuru Adresi: Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu içinde ilgili birimlere başvuru yapılacaktır.

* 3 (Üç) aydan fazla mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Müracaat tarihleri: 10/09/2018 - 25/09/2018   Salı günü saat 17.00 kadar,

7544/1-1