6 Eylül 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30527

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Beykoz Üniversitesinden:

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

İzmir 6. İcra Müdürlüğünün 2008/10878 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

7469/1-1

—————

Biga Sulh Hukuk Mahkemesinin 1983/382 Esas, 1983/522 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

7470/1-1

—————

Turgutlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/551 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

7471/1-1

—————

Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/106 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

7472/1-1

—————

Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/302 Esas, 2017/548 Karar dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

7473/1-1

—————

İstanbul 29. İş Mahkemesinin 2015/204 Esas 2016/262 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

7474/1-1

—————

Diyarbakır 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/194 Esas, 2015/151 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

7475/1-1

—————

Antalya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/619 Esas, 2016/313 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

7491/1-1

—————

Edremit 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/67 Esas, 2016/302 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

7492/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 10.08.2018     Karar No: 7189

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.

• MERKEZİ ADRESİ         :  Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163 Şişli/ İSTANBUL

• TEBLİGAT ADRESİ       :  Ak Plaza Yaşam Caddesi No: 7 Kat: 9   06510 Söğütözü/ ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  20.02.2018

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  30.533 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI      :  M44-a2, a4

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin Diyarbakır il sınırları dahilinde 30.533 hektarlık M44-a2, a4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

7443/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 10.08.2018     Karar No: 7188

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Traoil Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Sanayi Tic. A. Ş.

• MERKEZİ VE

TEBLİGAT ADRESİ         :  Altıntepsi Mah. Tekin Cad. Miyensera Sit. D Blok Apt. No: 3 Bayrampaşa/İSTANBUL

MÜRACAAT TARİHİ      :  27.03.2018

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  30.533 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI      :  M44-a2,a4

KARAR:

Traoil Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Sanayi Tic. A. Ş.’nin Diyarbakır il sınırları dahilinde 30.533 hektarlık M44-a2,a4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

7444/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O, İstanbul ilinde sahip olduğu ARİ/TPO/K/3096 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatını 27.08.2018 tarihinde terk etmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 22/4’üncü maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 26’ıncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

7445/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_4.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_5.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_6.jpg


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Osmaniye Vakfı.

VAKFEDENLER: Devlet Bahçeli, Kadir Kara, Ruhi Ersoy, Akın Yavuz, Sancay Varlı.

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/08/2018 tarihli ve E: 2018/468, K: 2018/381 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Osmaniye İli ve İlçeleriyle, Osmaniyelilerin ekonomik, kültürel, sağlık, sosyal, eğitim, öğretim, turizm ve tanıtma, kalkınma, spor ve diğer sorun ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli araştırma ve çalışmalar yapmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (altmışbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Ruhi Ersoy, Akın Yavuz, Sancay Varlı.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden artan mal varlığı, kurulmuş tesislerin ad ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi koşuluyla Devlet Bahçeli Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7501/1-1


Beykoz Üniversitesinden:

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık bölümüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre doktor öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Adres:

Beykoz Üniversitesi

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Vatan Caddesi No: 69 34805 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL

Tel: 444 25 69

 

Akademik Birim

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Şartlar

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Dr. Öğretim Üyesi

1*

Mimarlık alanında lisans, yapım yönetimi alanında yüksek lisans ve yapı bilimleri alanında doktora derecesi olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Dr. Öğretim Üyesi

1*

Mimarlık alanında lisans, mimari tasarımda bilişim alanında yüksek lisans ve mimarlık alanında doktora derecesi olmak.

 

* Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereğince belirlenen, İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu aranmaktadır.

7454/1-1


İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca aşağıda belirtilen sayıda ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Enstitü

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü

-

Medeniyet Araştırmaları

Dr. Öğr. Üyesi

1

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi)

- Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya, Dr. Öğr. Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya

- KPDS/YDS/YÖKDİL veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)-İng.

- Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile başvuru evrakları için üniversitemizden bilgi alınması gerekmektedir.

- Başvurular Şahsen Yapılacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası http://www.ihu.edu.tr/akademik/basvuru dan ulaşılabilir.

7506/1-1


Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine akademik personel ihtiyaçları için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile 17588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” uyarınca aşağıda belirtilen sayıda öğretim üyeleri alınacaktır.

Adayların;

• Başvuru dilekçesini,

• YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir),

• Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi (Doçent ve Profesör adaylar için), Uzmanlık Belgesi fotokopilerini,

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisini,

• Varsa yabancı dil başarı belgesini,

• Çalışma/Emeklilik belgesini,

içeren başvuru dosyalarını, Profesörlük başvuruları için 6 (altı) adet, CD şeklinde hazırlamaları (belgelerin tamamının PDF formatında taratılması gerekmektedir) ve Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü Söğütözü Mah. 2179 Sok. No. 6 Çankaya/ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

GENEL ŞARTLAR

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2 - Başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular da postanın yukarıda belirtilen adrese teslim tarihi dikkate alınacaktır.

3 - Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

5 - Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

6 - 4045 sayılı Kanun ve 2000/284 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması neticesine göre işlem tesis edilecektir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

SAYI

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve fizyoloji alanında Tıp Fakültesinden uzmanlığını almış olmak. Kan reolojisi alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültelerinin Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dallarında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Kas dokusunda yaşa bağlı değişiklikler üzerinde immünohistokimyasal ve western blotting yöntemleri ile çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük

Doktor Öğretim Üyesi

1

Örgüt kültürü üzerinde yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Mücadele sporları ve yüzme alanında uzman olmak.

7460/1-1


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini,

3 - Üç adet fotoğraflarını,

4 - Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık)

5 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (3 Adet)

6 - Başvuracak adayların başvuru formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

7 - Üniversitemizin https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/59441486 sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

8 - Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

- Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartları ve Üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan "Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Atanma İlkeleri" nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri,

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

NOT: Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Anabilim Dalı

Doçent

Dr. Öğretim

Üyesi

Açıklama

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sosyal Bilgiler Eğitimi

1

Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanında Doçent unvanına sahip olmak ve Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Deri ve Zührevi Hastalıklar

1

Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında uzman olmak. Behçet Hastalığı alanında çalışmalar yapmış olmak.

Enfeksiyon Hastalıkları

1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzman olmak. Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları konusunda deneyimli olmak.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzman olmak. Obsesif kompulsif bozuklukla ilgili çalışmalar yapmış olmak

7466/1-1


Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak.

Doç. Dr.

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Uzmanlığını Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Diş Hastalıkları ve Tedavisi (Restoratif) Anabilim Dalı

Uzmanlığını Diş Hastalıkları ve Tedavisi (Restoratif) Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Endodonti Anabilim Dalı

Endodonti Alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak.

Doç. Dr.

1

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)

Klinik Bilimler Bölümü

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Uzmanlığını Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı'nda almış olmak ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 80 ve üzeri puana sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)

Klinik Bilimler Bölümü

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Uzmanlığını Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı'nda almış olmak ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 80 ve üzeri puana sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi (ingilizce)

Klinik Bilimler Bölümü

Diş Hastalıkları ve Tedavisi (Restoratif) Anabilim Dalı

Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı'nda Doçentlik ünvanına sahip olmak ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 80 ve üzeri puana sahip olmak.

Prof. Dr.

1

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)

Klinik Bilimler Bölümü

Endodonti Anabilim Dalı

Uzmanlığını Endodonti Anabilim Dalı'nda almış olmak ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 80 ve üzeri puana sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)

Klinik Bilimler Bölümü

Ortodonti Anabilim Dalı

Uzmanlığını Ortodonti Anabilim Dalı'nda almış olmak ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 80 ve üzeri puana sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)

Klinik Bilimler Bölümü

Pedodonti Anabilim Dalı

Uzmanlığını Pedodonti Anabilim Dalı'nda almış olmak ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 80 ve üzeri puana sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)

Klinik Bilimler Bölümü

Periodontoloji Anabilim Dalı

Periodontoloji Anabilim Dalı'nda Doçentlik ünvanına sahip olmak ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 80 ve üzeri puana sahip olmak.

Doç. Dr.

2

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)

Klinik Bilimler Bölümü

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda Doçentlik ünvanına sahip olmak ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 80 ve üzeri puana sahip olmak.

Prof. Dr.

1

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)

Klinik Bilimler Bölümü

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Uzmanlığını Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda almış olmak ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 80 ve üzeri puana sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Farmasotik Botanik Anabilim Dalı

Farmakognazi Anabilim Dalı'nda Doçentlik ünvanına sahip olmak ve Profesörlük ünvanını Farmasotik Botanik Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Prof. Dr.

1

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Farmasotik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Biyoloji lisans mezunu olmak ve Biyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Elektrik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği yada Biyomedikal Mühendisliği alanlarının birinde doktora ve doçentlik ünvanına sahip olmak ve Biyo Algılayıcılar, Biyomedikal Görüntüleme ve Biyomimetik Mühendisliği alanlarında deneyimli olmak. Yurt dışında deneyim sahibi olmak.

Prof. Dr.

1

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Biyokimya Bölümünden mezun olmak. Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Biyoteknoloji Programında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış olmak. Yurt dışında deneyim sahibi olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve aynı alanda doktora eğitimini tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Genel Cerrahi alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak.

Prof. Dr.

2

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Genel Cerrahi Alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak.

Doç. Dr.

2

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak.

Prof. Dr.

2

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Üroloji Anabilim Dalı

Üroloji alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak.

Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak.

Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Göğüs Hastalıkları alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak.

Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

İç Hastalıkları alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak.

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

İç Hastalıkları alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak.

Doç. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri Programı

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Cerrahi Tıp Bilimlerinin birinde uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Anestezi Programı

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi Programı

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım Programı

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Dahili Tıp Bilimlerinin birinde uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İş ve Uğraşı Terapisi Programı

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Optisyenlik Programı

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ortopedik Protez ve Ortez Programı

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Perfüzyon Teknikleri Programı

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Podoloji Programı

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

 

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

İlana başvuru ile ilgili belge/bilgilere Üniversitemiz www.biruni.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

7510/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\Başlıksız-4.jpg

7477/1-1


 

Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\06-09-2018 PERŞEMBE\7505.jpg