14 Ağustos 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30509

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. 25. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

Fakülte

Bölümü/Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (ING) Bölümü - Siyaset Psikolojisi/Siyaset Metodoloji Alanı

Profesör

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (FR) Bölümü - Uluslararası İlişkiler Alanı

Doçent

1

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü - Termodinamik ve Akışkanlar Mekaniği Alanı

Doçent

1

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü - Kök Hücre ve Rejeneratif Biyoloji Alanı

Doçent

1

İnşaat Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Endokronoloji ve Metabolizma Hastalıkları Alanı

Radyoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

Doktor Öğretim Üyesi

1

Acil Tıp Anabilim Dalı

Profesör

1

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı

Doçent

1

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Uluslararası İlişkiler Alanına başvuracak adayların Uluslararası Göç konusunda çalışmaları olması beklenmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; Başvuracak adaylar bir dilekçe ekinde; nüfus cüzdanı fotokopisi (noter onaylı), 1 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumu (Lisans-Y.Lisans-Doktora) belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini ve not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 4 (Dört) takım dosyayı ekleyip ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

İlan olunur.

BAŞVURU ADRESİ:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü

26 Ağustos Yerleşimi, İnönü Mah., Kayışdağı Cad.   34755 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 578 00 00

7048/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Ticaret Ltd. Şti. M32-c4 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 01.08.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

7031/1-1

—————

TransAtlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltdnin Diyarbakır il sınırlarında sahip bulunduğu AR/TEM/5046 hak sıra no’lu petrol arama ruhsatının müddeti 16.06.2018 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22’nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26’ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

7032/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kuram Yapı Lab. Hiz. Ltd. Şti.’nin Seyrantepe Mah. Altınay Cad. Akide Sok. No: 12/A Kağıthane/İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonu (MYDK) 07.12.2012 ve 442/5 sayılı kararı ile verilen 405 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun 18.04.2018 tarih ve 549/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 06.08.2018 tarih ve 137696 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7037/1/1-1

—————

Kaya Mühendislik Rize Şubesi Turhan Sivrikaya’nın Taşlıdere Mah. Gül Sok. No: 9 Gündoğdu Merkez/RİZE adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonu (YDK) 11.04.2011 tarih ve 379 sayılı kararı ile verilen 274 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun 30.05.2018 tarih ve 551/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 06.08.2018 tarih ve 137724 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7037/2/1-1

—————

Taban Yapı İnşaat Taahüt Mimarlık Mühendislik İç Dış Ticaret Limited Şirketi’ nin Serçeönü Mah. Ahievran Cad. Kaya Apt. No: 37/2 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonu (MYDK) 10.03.2015 tarih ve 494/4 sayılı kararı ile verilen 507 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun 20.06.2018 tarih ve 552/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 06.08.2018 tarih ve 137757 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7037/3/1-1

—————

Aykar Müh. Müş İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Esentepe Mah. 2959 Sok. Sanko Avizeciler Sit. 19. Blok No: 5 Sultangazi/İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonu (YDK) 30.05.2008 tarih ve 223 sayılı kararı ile verilen 171 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun 20.06.2018 tarih ve 552/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 06.08.2018 tarih ve 137757 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7037/4/1-1


 


 


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ