13 Ağustos 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30508

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 37 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

FAKÜLTE/

YÜKSEKOKUL

BÖLÜM / PROGRAM

ÖĞRETİM

ÜYESİ

ALAN

EK AÇIKLAMALAR

Diş Hekimliği

Fakültesi

Endodonti Anabilim

Dalı

1

Endodonti

Doktor Öğretim Üyesi

Fen-Edebiyat

Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

1

Dilbilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı

Doçent

Matematik

1

Matematik

Profesör

Matematik

1

Matematik

Doktor Öğretim Üyesi

Mütercim –

Tercümanlık (İngilizce)

1

Mütercim - Tercümanlık (İngilizce), Dilbilim, Çeviri Bilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı,

Karşılaştırmalı Edebiyat, Kültür Çalışmaları (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi

Güzel Sanatlar

Fakültesi

Sahne ve Gösteri

Sanatları Yönetimi

1

Sanat Tarihi

Doçent

Sinema -TV (İngilizce)

1

Radyo-Televizyon ve Sinema

Doktor Öğretim Üyesi

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finans

 (İngilizce)

1

İşletme

Doktor Öğretim Üyesi

Uluslararası Ticaret

(İngilizce)

1

Finans

Profesör

Uluslararası Ticaret

1

Pazarlama

Doçent

Uluslararası Lojistik

ve Taşımacılık

1

Yöneylem Araştırması

Doktor Öğretim Üyesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

1

Bilişim, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

Doçent

İletişim Fakültesi

Yeni Medya

1

İletişim Çalışmaları

Doçent

Meslek

Yüksekokulu

Bilgisayar

Programcılığı

2

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

Dış Ticaret

1

Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finans,

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama,

Uluslararası İktisat, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Finans ve Muhasebe

Doktor Öğretim Üyesi

İşletme Yönetimi

1

İşletme Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

Lojistik

2

Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Taşımacılık, Endüstri Mühendisliği,

Üretim Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

Perfüzyon Teknikleri

1

Kardiyoloji

Profesör

Turizm ve Seyahat

Hizmetleri

1

Turizm, Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Doktor Öğretim Üyesi

Mühendislik –

Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

1

Endüstri Mühendisliği

Doçent

Enerji Sistemleri

Mühendisliği

1

Fizik Mühendisliği, Fizik

Doktor Öğretim Üyesi

İşletme Mühendisliği

2

İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

İnşaat Mühendisliği

(İngilizce)

1

İnşaat Mühendisliği

Profesör

İnşaat Mühendisliği

1

İnşaat Mühendisliği

Profesör

Makine Mühendisliği

(İngilizce)

1

Makine Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

Mimarlık (İngilizce)

1

Mimarlık

Profesör

Mimarlık (İngilizce)

1

Mimarlık

Doktor Öğretim Üyesi

Sağlık Bilimleri

Yüksekokulu

Hemşirelik

1

Hemşirelik

Doktor Öğretim Üyesi

Sağlık Yönetimi

3

Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Hastane İşletmeciliği,

Sağlık Kurumları Yönetimi

Doçent

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve

Doğum Anabilim Dalı

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

Tıbbi Biyokimya

Anabilim Dalı

1

Tıbbi Biyokimya

Profesör

Tıbbi Farmakoloji

1

Farmakoloji

Profesör

6999/1-1

 


Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2016 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.

Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

SIRA NO

UNVANI

SAYI

ARANAN NİTELİKLER

1

Ebe

2

Ebelik bölümü lisans mezunu olmak.

2

Laborant

1

Tıbbi laboratuvar bölümü önlisans mezunu olmak.

3

Sağlık Teknikeri

2

Anestezi bölümü önlisans mezunu olmak.

4

Sağlık Teknikeri

1

Diyaliz bölümü önlisans mezunu olmak.

5

Sağlık Teknikeri

3

Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü önlisans mezunu olmak.

6

Sağlık Teknikeri

1

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü önlisans mezunu olmak.

7

Diğer Sağlık Personeli

3

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü önlisans mezunu olmak.

 

Başvuru Tarihi            :  13/08/2018 Pazartesi - 29/08/2018 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar,

Başvuru Yeri              :  Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2 - 2016 yılı KPSS (B) (Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.) grubu sınavına girmiş olmak,

3 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4 - Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

5 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'ndan ya da www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenen kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İSTENİLEN BELGELER:

1 - Öğrenim Belgesi fotokopisi,

2 - 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

3 - Başvuru Formuna yapıştırılmak üzere bir adet Fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş),

4 - Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (www.bozok.edu.tr) ilan duyurusundan veya Personel Daire Başkanlığından temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.

5 - Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır.

 

AÇIKLAMALAR:

1 - Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.

2 - Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir.

6972/1-1


Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden:

İstanbul ili Bahçelievler ilçesi Bahçelievler Lisesinden alındığı iddia edilen Serdar UÇAK adına düzenlenen diplomanın sahte olduğu ve okul kayıtları ile örtüşmediği anlaşıldığından aşağıda kimlik bilgileri bulunan lise diploması iptal edilmiştir.

OKUL NO                                              : 1289

ADI SOYADI                                        : SERDAR UÇAK

BABA ADI                                            : SABRİ

ANNE ADI                                            : MAKBULE

DOĞUM YERİ                                      : İDİL

DOĞUM TARİHİ                                 : 04/03/1989

DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI      : BAHÇELİEVLER LİSESİ

DİPLOMA NO                                      : 2073523652

DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ     . 08/07/2008

BÖLÜMÜ-KOLU-ALANI                    : GENEL KÜLTÜR

İlan olunur.

7006/1-1