9 Ağustos 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30504

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATILACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:


İL HAVA AMBULANS MERKEZLERİ KAPSAMINDA SİVAS İLİNE 1 ADET HELİKOPTER HANGARI VE 1 ADET YAŞAM ALANI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gökçen Havacılık Taş. Eğt. ve Petr. Ürün. Ticaret Anonim Şirketinden:


KARTON SEPERATÖR SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TİCARİ VE KONUT ALANI NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kırklareli Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


HT 65000 TİPİ YÜKSEK HIZLI TREN SETLERİNİN BAKIM ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 81 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HASSAS ÖLÇME TEZGAHININ MODERNİZASYONU İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


DH7000, DH9500, DH10000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN TEKERLEK TAKIMLARININ MONOBLOK GÖVDE YENİLEMELERİNDE, TAMİR VE REVİZYONLARI İLE DH10000 TİPİ LOKOMOTİF İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 2 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Malatya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATILACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen 9 grup ihtiyaç fazlası malzemenin satışı işi Kapalı Zarf-Açık artırım Satış Usulü ile ihale edilecektir.

b) Telefon ve faks numarası      :  0 344 524 22 82- 0 344 524 22 80

2 - İhale konusu ihtiyaç fazlası malzemelerin

a) Niteliği, türü, miktarı:

Sıra No

Cinsi

Ölçü

Miktarı

1. GRUP

MUHTELİF ÖLÇÜLERDE FREZE MAKİNASI BIÇAKLARI

ADET

163

2. GRUP

MUHTELİF ÖLÇÜLERDE CİVATALAR

ADET

24684

3. GRUP

INTER 250C İŞ MAKİNASI YEDEK PARÇALARI

ADET

487

4. GRUP

MKE İŞ MAKİNASI YEDEK PARÇALARI

ADET

249

5. GRUP

ELEKTRİK VE CAM MALZEMELERİ

ADET

552

6. GRUP

RENAULT 12 YEDEK PARÇALARI

ADET

87

7. GRUP

FIAT 132-133-134 YEDEK PARÇALARI

ADET

4

8. GRUP

LANDROVER YEDEK PARÇALARI

ADET

64

9. GRUP

CJ5 YEDEK PARÇALARI

ADET

27

 

b) Malzemelerin Teslim yeri      :  Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşme tarihinden itibaren 20 iş günü içerisinde bedeli peşin yatırılarak teslim alınacaktır.

d) İhale usulü                             :  Kapalı teklif-Açık artırım yolu ile

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  03.09.2018 Pazartesi Günü Saat: 14.00

c) İhale Dokümanlarının

    Görülmesi ve Temini             :  Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Satın Alma Şubesi

4 - İhale dökümanı                     :  (Dosya no: 002)

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler Satış Teklif İsteme Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 75,00 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 03.09.2018 tarih, saat 14:00'e kadar Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr 'den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8 - Bu ihale EÜAŞ Malzeme-Taşıt-İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

6724/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Eğitim, Listeleme, Saha Çalışması ve Veri İşleme İş Paketleri İçin Hizmet Alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü maddesi (f) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ar-Ge Projeleri İhale Yönetmeliğinin 19 uncu maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2018/402219

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi       :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Eğitim, Listeleme, Saha Çalışması ve Veri İşleme İş Paketleri İçin Hizmet Alımı

 

İş Listesi

Gün Sayısı

Kişi Sayısı

1

Öndeneme

6

20

2

Eğitim (listeleme)

4

50

3

Eğitim (Saha)

23

150

4

Koordinatör (listeleme)

5

22

5

Listeleme Personeli

20

44

6

Koordinatör (saha)

6

20

7

Saha (Ekip Başı)

60

20

8

Saha (Görüşmeci)

60

90

9

Veri Girişi (Ekip Başı)

30

1

10

Veri Girişi (Veri Girişçi)

30

2

11

Uluslararası Danışman

20

1

12

Çevirmen

24

1

13

Konaklama (listeleme personeli)

20

44

14

Konaklama (saha personeli)

60

110

15

Konaklama (koordinatör)

1

22

16

Konaklama (koordinatör)

3

20

17

Ulaşım (listeleme ve saha personeli)

4 (kez)

154

18

Ulaşım (koordinatör)

2 (kez)

22

19

Ulaşım (koordinatör)

6 (kez)

20

20

Araç Kiralama (binek araç soförlü listeleme için)

16

22 (araç)

21

Araç Kiralama (minibüs soförlü saha için)

50

20 (araç)

 

b) Teslim yeri                         :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                        :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 210 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                     :  16.08.2018 Perşembe günü saat 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların, birinin sunulması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 30'undan, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin en az 5 (beş) yıl tecrübeye sahip ve en az 24 aydır kadrolu çalışan bir İstatikçi veya sosyoloğu istihdam ediyor olmalıdır.

4.3.2. Teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman.

4.3.2.1. Teknik şartnamenin tüm maddelerine Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı adı altında cevap verecek şekilde Teknik Şartnameye Cevaplar dokümanı istekli tarafından hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 16.08.2018 Perşembe günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ar-Ge Projeleri İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır.

6938/1-1


1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası/

İhale kayıt numaraları                :  2018/399404

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit-Atakum / SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel:0 (362) 312 19 19 /7091-7090 Faks:0 (362) 457 60 21

c) Elektronik posta adresi          :  pyo@omu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  - - -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktar(lar   :  Göz Muayene Üniti; 2 Adet (komple sistem)

b) Teslim yeri/yer(ler)i               :  Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) takvim günü

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin

a) Verileceği/Yapılacağı yer       :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN

b) Tarihi ve saati/

    Tarih ve saat(ler)i                   :  Tarih: 29/08/2018 Saat : 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Yeterlik başvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Değişik:25/01/2017-29959 R.G./4 md.) Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.2.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 7123 7050 01 no’lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale dokümanı satın alındığına dair belge; )

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

6914/1-1


İL HAVA AMBULANS MERKEZLERİ KAPSAMINDA SİVAS İLİNE 1 ADET HELİKOPTER HANGARI VE 1 ADET YAŞAM ALANI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gökçen Havacılık Taş. Eğt. ve Petr. Ürün. Ticaret Anonim Şirketinden:

1 - GÖKÇEN HAVACILIK TAŞ. EĞT. VE PETR. ÜRÜN. TİCARET A.Ş.'DEN il hava ambulans merkezleri kapsamında Sivas İline 1 adet helikopter hangarı ve 1 adet yaşam alanı yapım işi 16.08.2018 Perşembe günü saat 16:30'da yapılacaktır. Kapalı teklif açık eksiltme usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü birimine (Atatürk Bulvarı No: 33 Altındağ/ANKARA) teslim edeceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 200,00 - TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü biriminden (Atatürk Bulvarı No: 33 Altındağ / ANKARA) temin edebilirler.

4 - İlgili ihalede ihale dokümanları DVD/CD formatında verilecek olup, ayrıca basılı doküman verilmeyecektir.

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabii değildir.

Bilgi için            : THK Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü

Telefon              : 0 (312) 303 73 80-78-79

Fax                    : 0 (312) 303 7243

6958/1-1


KARTON SEPERATÖR SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü Afyon ve Erzincan Fabrika Müdürlüklerinin ihtiyacı için aşağıdaki tabloda belirtilen “Karton Seperatör” idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

 

MALZEME CİNSİ

ADET

Karton Seperatör (955 mm * 1165mm)

650.000 Adet

Karton Seperatör (730 mm * 1165mm)

250.000 Adet

 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mh. Halk Cd. Esvapçı Sk. No: 8 Üsküdar/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar tekliflerini en geç 11.09.2018 tarih saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 13.09.2018 günü saat 14:00’da Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

6949/1-1


TİCARİ VE KONUT ALANI NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kırklareli Belediye Başkanlığından:

İdarenin:

Adresi                                            :  Kırklareli Belediye Başkanlığı Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No: 3 MERKEZ/KIRKLARELİ

Telefon ve faks numarası               :  0 288 2141045- 0 288 2141200

Elektronik Posta Adresi                 :  malihizmetler@kirklareli.bel.tr

1 - İHALENİN KONUSU ve İŞİN ADI:

Mülkiyeti Belediyemize ait Kırklareli Merkez Camikebir Mahallesi Kofçaz Asfaltı Mevkii 882 Ada 85 Parselde imar planına göre ilk dört katın ticaret alanı, diğer dört katın ise konut alanı içerisinde yer aldığı 4.252 m2 Ticari Alan Niteliğindeki taşınmaz satılacaktır.

İşin Adı                                         :  Kırklareli Merkez 882 Ada 85 Parseldeki Taşınmaz Satışı.

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulünce ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Kırklareli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisinden görebilir veya İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 200,00-TL karşılığında satın alabilir.

4 - MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: İhaleye çıkarılacak taşınmazın muhammen bedeli 7.250.000,00 TL. (yedimilyonikiyüzellibintürklirası) olup, geçici teminatı 217.500,00-TL.’dir. (ikiyüzonyedibinbeşyüztürklirası)

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

İhale 03/09/2018 Pazartesi günü saat 15.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. (İhale Komisyonu Kırklareli Belediye Encümenidir.)

İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14.30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

 

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu, (Örneği şartname ekinde verilecektir)

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

 

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

 

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a- Teklif mektubunu içeren İç zarf

b- Şartname bedeli olan 200,00 TL’nin ödendiğine dair makbuz

c- 2886 sayılı Kanunun 6/2. maddesine istinaden ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname (şartname eklerinde örneği mevcut)

d- Yer görme Belgesi (şartname ekinde mevcut)

e- Nüfus cüzdan fotokopisi. (gerçek kişiler için)

f- İkametgah belgesi. (gerçek kişiler için)

g- Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (2886 S.K. 27 Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edilmesi gerekmektedir.)

h- Kırklareli Belediyesi İdari ve Mali İşler Servisi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.(ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış)

ı- İsteklilerin Banka Hesap IBAN Numarası. (Geçici teminat iadesi için)

j- Taşınmaza ait satış şartnamesinin, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli tarafından imzalanması.

k- Özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi

l- Tüzel kişiler için: 2018 yılı içerisinde alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

 

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

6657/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170   34408 - Kağıthane/İSTANBUL

Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. Artırma Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taşınmazlara ait artırma dosyası ve şartname Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinde görülebilir.

Bu taşınmaza, teklif vermek isteyenlerin Taşınmazlar Başmühendisliğinden; taşınmazın hali hazır durumunu gördüklerine dair yer görme belgesi alması, “Alıcı taşınmaz malı mevcut durumu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.”

Taşınmaz malın satış ihalesine ait ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan istekliden alınacaktır.

 

İşin Adı

Tahmini Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Gün ve Saati

Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, Çeşmeli Mahallesi, sınırları içerisinde bulunan toplam

80.025,00 m² Yüzölçümlü 151 Ada, 15 parsel sayılı taşınmazın içerisinde bulunan

3302000/3360000 hisseye tekabül eden 78.643,61 m²'lik kısmının satışı

5.898.270,70 TRY

176.948,12 TRY

28.08.2018

Salı Saat: 14:00

 

1 - Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri ihale için;

a- Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

b- Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden),

c- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

d- Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi,

e- Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

g- Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)

h- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

i- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

j- Yer görme belgesi (idare ve iştirak eden tarafından imzalı)

2 - İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170   34408 - Kağıthane/İSTANBUL adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

3 - Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%18 KDV), resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.

4 - İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

6870/1-1


HT 65000 TİPİ YÜKSEK HIZLI TREN SETLERİNİN BAKIM ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 81 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                               :  2018/398281

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                       :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                        :  0312 309 05 15/71579 - 0312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi                            :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı            :  81 Kalem Yedek Malzeme Alımı

3 - İhalenin yapılacağı yer                             :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Altındağ İlçesi,

                                                                         Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA/ TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 10/09/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6888/1-1


HASSAS ÖLÇME TEZGAHININ MODERNİZASYONU İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                              :  2018/391672

1 - İdarenin

a) Adresi                                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası                  :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                                   :  1 adet Leitz PMM 12 10 6 Hassas Ölçme Tezgahının Modernizasyonu işi teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu,

b) Tarihi ve saati                                     :  03.09.2018 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 03/09/2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6864/1-1


DH7000, DH9500, DH10000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN TEKERLEK TAKIMLARININ MONOBLOK GÖVDE YENİLEMELERİNDE, TAMİR VE REVİZYONLARI İLE

DH10000 TİPİ LOKOMOTİF İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 2 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                                  :  2018/396721

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                     :  0 (222) 224 00 00 (Pbx)/0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı         :  1) 250 adet çap 1000 mm Monoblok Gövde

                                                                      2) 32 adet Yarı İşlenmiş Aks

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 05.09.2018 günü ve saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6903/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Malatya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

I. GRUP

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR

(Tablo 1)

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Uygulanacak Olan Proje ve Bedeli

Malatya

Yeşilyurt

Aşağıbağlar

1190

1

53.335,00

Tarla ve Bahçe

Eğitim Tesis Alanı

MEB-2000.10 PROJE NUMARALI 24 DERSLİK LİSE BİNASI- PROJE BEDELİ =

Çevre Düzenlemesi+ KDV dahil) 7.433.420,15 TL

Malatya

Yeşilyurt

Aşağıbağlar

1190

1

53.335,00

Tarla ve Bahçe

Eğitim Tesis Alanı

MEB-2014.24 PROJE NUMARALI 24 DERSLİK ORTA OKUL BİNASI- PROJE BEDELİ =

(Çevre Düzenlemesi+ KDV dahil) 8.063.079,95 TL

Malatya

Yeşilyurt

Yakınca

540

1

43.375,97

Arsa

Eğitim Tesis Alanı (Ortaokul)

MEB-2000.10 PROJE NUMARALI 24 DERSLİK LİSE BİNASI- PROJE BEDELİ =

(Çevre Düzenlemesi+ KDV dahil) 7.433.420,15 TL

Malatya

Yeşilyurt

Karakavak

 

5431

18.472,00

Endüstri Meslek Lisesi Yeri

Eğitim Tesis Alanı (Ortaokul, Anaokulu, Kreş), yol, park

MEB-2004.48 PROJE NUMARALI 16 DERSLİK ORTA OKUL BİNASI- PROJE BEDELİ =

(Çevre Düzenlemesi+ KDV dahil) 5.109.403,07 TL

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

28.039.323,31 TL

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN HAZİNE TAŞINMAZI

(Tablo 2)

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Taşınmazın Rayiç Bedeli (TL)

Malatya

Yeşilyurt

Yakınca

512

1

32.280,54

Arsa

Konut Alanı

28.051.789,26 TL

TOPLAM

28.051.789,26 TL

 

II. GRUP

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR

(Tablo 3)

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Uygulanacak Olan Proje ve Bedeli

Malatya

Battalgazi

Hatunsuyu

404

1

  12.715,78

Arsa

İlköğretim Tesis Alanı

MEB-2004.40 PROJE NUMARALI 8 DERSLİK ORTA OKUL BİNASI- PROJE BEDELİ =

(Çevre Düzenlemesi+ KDV dahil) 2.832.324,26 TL

Malatya

Yeşilyurt

İkizce

140

2

160.723,00

Arsa

Eğitim Tesisleri Alanı

MEB-2000.10 PROJE NUMARALI 24 DERSLİK LİSE BİNASI- PROJE BEDELİ =

(Çevre Düzenlemesi+ KDV dahil) 7.433.420,15 TL

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

10.265.744,41 TL

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN HAZİNE TAŞINMAZLARI

(Tablo 4)

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Taşınmazın Rayiç Bedeli (TL)

Malatya

Yeşilyurt

İkizce

157

15

54.856,00

Arsa

İmarsız

  6.582.720,00 TL

Malatya

Yeşilyurt

Cihadiye (Özal)

257

29

51.596,49

Ham Toprak

İmarsız

  4.127.719,20 TL

TOPLAM

10.710.439,20 TL

 

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca, I. Grup taşınmazlar için 28/08/2018 tarihinde saat 10:00’da, II. Grup taşınmazlar için 28/08/2018 tarihinde saat 14:00’de Malatya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde Müdür odasında PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2 - Tablo 1 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 4 adet (2 lise, 2 ortaokul) okul binasına karşılık (Çevre Düzenlemesi + KDV dahil 28.039.323,31 -TL) tablo 2 de belirtilen toplam 28.051.789,26 -TL tahmini bedelli Hazine taşınmazları verilerek, bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 12.465,95 -TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

3 - Tablo 3 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 2 adet (1 lise, 1 ortaokul) okul binasına karşılık (Çevre Düzenlemesi + KDV dahil 10.265.744,41 TL) tablo 4 de belirtilen toplam 10.710.439,20 -TL tahmini bedelli Hazine taşınmazları verilerek, bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 444.694,79 -TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

4 - Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.

5 - Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren iklim koşullarına göre 600 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır

6 - Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren (120) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur.

7 - I. Grup taşınmazların ihalesi için geçici teminat bedeli 4.207.768,38 -TL dir.

     II Grup taşınmazların ihalesi için geçici teminat bedeli 1.606.565,88 -TL dir.

8 - İhale dokümanı bedeli her iki grup için ayrı ayrı 500,00 TL (Beşyüz) dir.

9 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

10 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER:

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeler,

b) Geçici teminat olan I. Grup için 4.207.768,38 TL, II. Grup için 1.606.565,88 TL’nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit ödenmesi halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğü’ne ödendiğine ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, en geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

* İhale ilanı www.malatyadef.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr adreslerinden görülebilir.

İlan olunur.

6482/1-1