4 Ağustos 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30499

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir R. Mustafa PİRİLİ’ye "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma'' cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 12.07.2018 tarihinde başlanmış olup, 12.01.2019 tarihinde son bulacaktır.

2 - Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mustafa BAŞAR'a "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 11.07.2018 tarihinde başlanmış olup, 11.01.2019 tarihinde son bulacaktır.

3 - Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Abdullah GÖÇENOĞLU'na "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 28.06.2018 tarihinde başlanmış olup, 28.06.2019 tarihinde son bulacaktır.

6800/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A. O. Siirt ve Batman illerinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/3141 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasına 4015 hektarlık sahanın ilavesi için 19.07.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

6806/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A. O. Siirt ve Batman illerinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/2563 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasına 3997 hektarlık sahanın ilavesi için 19.07.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

6807/1-1


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Abdullah Baba Vakfı

VAKFEDENLER : Ali Ateş, Bülent Duransoy, Eyüp Turbil, Muharrem Duransoy, Ülger Açıkalın

VAKFIN İKAMETGAHI: KONYA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/07/2018 tarihinde kesinleşen 23/06/2016 tarihli ve E: 2016/396, K: 2016/451 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: İnsani yardım faaliyetlerinde bulunmak üzere her türlü; burs, aşevi, barınma ihtiyaçları, giyinme ihtiyaçları, eğitim ve öğretim hizmetleri, gıda ve eşya yardımları, vakıf menfaatleri doğrultusunda ticari faaliyetler, çeşitli organizasyonlar ve milli birlik beraberliğe yönelik hizmetlerde bulunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU: Ali Ateş, Bülent Duransoy, Ülger Açıkalın

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6774/1-1

—————

VAKFIN ADI: Alaaddin Keykubat Siber Akademi Vakfı.

VAKFEDENLER: Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Engelsiz Perspektif Engellilere Yardım Derneği.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Antalya.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Alanya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.07.2018 tarihinde kesinleşen 12.06.2018 tarihli ve E: 2018/265, K: 2018/324 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Siber güvenlik alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün karşılanmasına yönelik, öncelikli olarak zihinsel melekeleri yüksek engelli bireylerin sahip oldukları potansiyelleri ortaya çıkararak ülkemize kazandırılması ve ülke savunmasına katkı sağlanması ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Atmışbin Türk Lirası) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Hasan Kerem Ünsal, Osman Ünsal.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiye arta kalan mal ve hakları Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6812/1-1

—————

Elazığ’da kurulmuş olan Aydınlar Köyü Kültür Turizm ve Kalkınma Vakfı, Elazığ 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/07/2018 tarihli tavzih kararlı, 31/07/2018 tarihinde kesinleşen, 26/04/2018 tarihli ve E: 2017/378, K: 2018/120 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6811/1-1


İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

3 Ağustos 2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanmış olan ilanımızda sehven hata yapılmıştır. Yayımlanmış olan tablodaki 3. satırda "Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu" ibaresi "İşletme Fakültesi" olarak ve 4. satırda yer alan kadro sayısı "1" olarak düzeltilmiştir.

İlan olunur.

6820/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri fesh edilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

BUZ TEKNİK-VAHAP ÖZTAŞ

44-HYB-3749

TS 1079/Nisan 2015

06.06.2018

Talimata Aykırılık

URMA OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

44-HYB-3785

TS 10079/Nisan 2015

06.06.2018

Talimata Aykırılık

CAFER TİTİZ-TİTİZ İŞ MAKİNALARI

44-HYB-242

TS 12510/Haziran 2014

06.06.2018

Talimata Aykırılık

MEHMET ÖNDER ÖZTÜRKOĞLU

44-HYB-113

TS 11939/Ekim 2013

06.06.2018

Talimata Aykırılık

YEŞİL YURT İNŞ. TAAHHÜT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

44-HYB-3751

TS 13111/Haziran 2010

06.06.2018

Talimata Aykırılık

SERİNLER İNŞAAT NAK. OTO. TRAKTÖR SERVİS YEDEK PARÇA

PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

44-HYB-3784

TS 12047/Aralık 2013

06.06.2018

Talimata Aykırılık

RAİF İNŞAAT GIDA TAŞIMACILIK OTOMASYON SAYAÇ OKUMA

MEDİKAL TEMİZLİK TARIM TİC.VE SAN. LTD. ŞTİ.

44-HYB-3707

TS 8985/Haziran 2013

28.06.2018

Firma Talebi

ARYA MÜHENDİSLİK MAK. İNŞ. İNŞ. MALZ. ELK. ELEK. ASANSÖR

DOĞALGAZ GIDA TAŞIMA TEM. PET. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

44-HYB-131

TS 12255/Nisan 2017

04.07.2018

Firma Talebi

6726/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_3.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_4.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_5.jpg


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe; Doktor Öğretim Üyelerinin ise kadrosunun açıldığı ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuruların şahsen elden yapılması gerekmekte olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23., 24. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

3 - Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, doktora diplomalarının tasdikli suretini, nüfus cüzdan suretini, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmaları ve varsa yayın listelerini (4 nüsha), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

5 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

6 - Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

7 - Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

 

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER

DR. ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

İŞLETME

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZAR.

-

-

-

1

1

Pazarlama departmanının örgüt içindeki rolü, pazarlama performansı ve girişimsel pazarlama konularında çalışmalar yapmış olmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHEN.

DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHEN.

-

-

-

1

1

Alternatif deniz balığı beslemesi ile kentsel gürültünün balık davranışları ve gelişimi üzerine etkileri konularında çalışmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

KLİNİK BİLİMLER

PERİODONTOLOJİ

-

-

-

1

2

Periodontoloji uzmanı olmak. Agresif periodontitis tedavisinde antibiyotik kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak.

KLİNİK BİLİMLER

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

-

-

-

1

2

Cam karbomer simanların yüzey mikrosertliklerin değerlendirilmesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

EĞİTİM BİLİMLERİ

HAYAT BOYU ÖĞ. VE YET. EĞİ.

-

1

1

-

-

Eğitim ekonomisi, liderlik, öğretmen yetiştirme ve yükseköğretimin yönetimi ve finansmanı konularında çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞ.

-

-

-

1

2

Ölçek uyarlama ve sosyal-duygusal öğrenme üzerine ölçek geliştirme çalışmaları yapmış olmak, sosyal-duygusal öğrenme programlarının akademik
başarıya etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

BİLGİSAYAR VE ÖĞ. TEK. EĞ.

BİLGİSAYAR VE ÖĞ. TEK. EĞ.

-

1

1

-

-

Doçentlik unvanını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak. Eğitimde artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerinin kullanımı, mobil
öğrenme, programlama öğretimi, uyarlama öğrenme sistemleri ve öğrenme stillerine yönelik çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

-

-

-

1

5

Çağdaş Britanya romanı alanında uzmanlaşmış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.

KİMYA

ANALİTİK KİMYA

-

1

1

-

-

Elektroanalitik yöntemlerle modifiye ve modifiye edilmemiş elektrotlarda ilaç analizleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

BİYOLOJİ

EKOLOJİ

-

-

-

1

2

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerini ekoloji alanında uygulamış olmak. Ekosistem fizyolojisi ve yapısını hiperspektral ve LİDAR uzaktan algılama teknolojilerini kullanarak çalışmış olmak.

TARİH

T.C. TARİHİ

-

1

1

-

-

Cumhuriyet döneminde uluslararası sergiler ve Osmanlı Hanedanı hakkında çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

DİN PSİKOLOJİSİ

-

1

1

-

-

Din Psikolojisi bilim dalında doçent ünvanını almış olmak. Din ve ruh sağlığı, ibadet psikolojisi, oruç ibadetinin öfke kontrolü ve psikolojik iyi oluş ile ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEFSİR

-

1

1

-

-

Çin ve Türkistan coğrafyasında çağdaş dönemde yapılan tefsir çalışmaları hakkında araştırmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE BİLİMLERİ

-

-

-

1

5

Elektronik atıklardan nadir toprak elementlerinin geri kazanılması üzerine çalışmalar yapmış olmak. İngilizce eğitim dilinde ders verebilme koşulunu sağlamış olmak.

BİYOMÜHENDİSLİK

BİYOMÜHENDİSLİK

-

-

-

1

1

Bazı kanser ve kardiyovasküler hastalıkların erken teşhisine yönelik tek kullanımlık biyosensörler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR DONANIMI

-

-

-

1

1

MPEG-4/H.264 video verilerinde video nesnelerinin tespiti, makineler arası iletişim güvenlik tehditleri/çözümleri, IP üzerinden ses iletim protokollerinin güvenliği ve IoT/M2M standartları konularında çalışmalar yapmış olmak.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA BİLİMLERİ

-

-

-

1

1

Doktorasını biyomühendislik alanında yapmış olmak. Mikroalgal biyoteknoloji ve aroma biyoteknolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

-

1

1

-

-

Uluslararası İlişkiler doçenti olmak. NATO, akıllı savunma, insan güvenliği ve Balkanlar konularında çalışma yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

REKREASYON

REKREASYON

-

-

-

1

2

Spor aktivitelerinin şirket çalışanlarında yaşam kalitesi ve iş performansına katkısı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİMİ

-

-

-

1

1

Spor taraftarlarının uluslararası futbol etkinliklerine katılımını etkileyen motivasyonel faktörler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

HAREKET VE ANTREMAN BİL.

-

-

-

1

1

Yüzme egzersizinin serebral palsili bireylerde motorik özellikler üzerine etkisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

BEDEN EĞ. VE SPOR EĞ.

BEDEN EĞ. VE SPOR ÖĞ.

-

-

-

1

1

Egzersizde davranış düzeni ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

KARDİYOLOJİ

-

1

1

-

-

Kalp yetersizliği konusunda uluslararası randomize klinik araştırmaları olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

-

-

-

1

1

Hematoloji yan dal uzmanı olmak. Lenfoma ve lösemilerde uluslararası klinik çalışmaları olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS CERRAHİSİ

-

-

-

1

1

Akciğer kanserlerine intraperikardiyal ligasyon tekniği ile yaklaşım konusunda çalışmaları olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

-

1

1

-

-

Endoskopik omurga cerrahisi konusunda uzun süreli eğitim almış olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

-

-

-

1

1

Medial malleol transvers kırıklarının fiksasyon yöntemleri konusunda biomekanik çalışma yapmış olmak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

İMMÜNOLOJİ

-

-

-

1

1

Tıp doktoru olmak. Doku tipleme sertifikası olmak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIP EĞİTİMİ

-

-

-

1

1

Eğitimde ölçme ve değerlendirme, eğitimde program geliştirme, eğitim psikolojisi alanlarında eğitim almış olmak.

TURİZM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ

-

1

1

-

-

Turizm doçenti olmak, opera PMS üniversite sertifikası sahibi olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

BİTKİ KORUMA

ENTOMOLOJİ

-

-

-

1

1

Domates zararlılarının biyolojisi, popülasyon gelişimi, konukçuları ve bağ zararlıları ile biyoteknik mücadele konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

-

-

-

1

1

Polen spesifik genlerin fonksiyonel korunması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

ÇANAKKALE SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

HEMŞİRELİK

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

-

-

-

1

1

Yaşlıya yönelik şiddet ve kültür konularında çalışmalar yapmış olmak.

GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

GASTRONOMİ VE MUT.SAN.

GASTRONOMİ VE MUT.SAN.

-

-

-

1

2

Kondisyon indeksi ve ekolojik değişkenler üzerine çalışma yapmış olmak.

ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF

DOÇ.

DER

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

ELEKTRİK VE ENERJİ

ALTERNATİF EN. KAY. TEK.

-

-

-

1

1

Elektrik- manyetik alanlar, tek kutupluluk ve enerji-momentum konularında çalışmalar yapmış olmak.

ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF

DOÇ.

DER

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

Tıbbi Laboratuvar Tek.

-

-

-

1

1

Diyabette bor mineralinin etkileri ve antioksidan enzimler üzerine çalışmış olmak.

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF

DOÇ.

DER

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

MUHASEBE VE VERGİ

MUHASEBE VE VERGİ UYG.

-

-

-

1

1

Sasaki Manifoldlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

6822/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                   09.17.163

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 21.06.2018-194                                   Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 21.06.2018-8078                                    AYDIN

Aydın ili, Karpuzlu İlçesi, Tekeler Mahallesi yerleşiminin doğusundan başlamak suretiyle Tütünlük Mahallesi yönünde yaklaşık kuş uçuşu 2500m güzergahta yer alan ve kararımız eki UTM ED-50 6 derece koordinat listesinde belirtilen koordinat aralığındaki Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaşa tespiti yapılan antik dönem taş döşeme yolun; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği gösterdiği anlaşıldığından; Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ilgili Müze Müdürlüğü ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaşa hazırlanacak tescile esas bilgi ve belgelerin (ayrıntılı teknik rapor, fotoğraf, tescil fişi, koruma alanı haritası vb.) ilgili Kurum görüşleri ile birlikte iletilmesinin istenildiği, Kurulumuzun 09.03.2018 tarih ve 7667 sayılı kararı ile Aydın Müze Müdürlüğü ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaşa hazırlanan 20.06.2018 tarih ve 311183 gelen evrak sayılı rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Aydın ili, Karpuzlu İlçesi, Tekeler Mahallesi yerleşiminin doğusundan başlamak suretiyle Tütünlük Mahallesi yönünde yer alan antik dönem taş döşeme yolun; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, kararımız eki tescil fişi ile 1/7.000 ölçekli haritada yeri ve koruma alanı sınırları belirlendiği şekliyle tescilinin uygun olduğuna, yapı grubunun “I. Grup” olarak belirlenmesine, tescilli antik dönem taş döşeme yol ve koruma alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.

 


 

6748/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                  09.06.1162

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 21.06.2018-194                                   Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 21.06.2018-8101                                    AYDIN

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, Saz Değirmeni Mevkii'nde bulunan ve tapunun 360 ada; 17, 19, 20 ve 56 no’lu parseller ile 361 ada; 2 ve 3 no’lu parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar kapsamında Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca yerinde yapılan yüzey incelemelerinde tespiti yapılan ve içerisinde; Kurulumuzun 22.03.2018 tarih ve 7771 sayılı kararıyla anıt eser olarak tescilli değirmen yapısının yanı sıra diğer alanlarda dikili durumda olan işlemeli 2 adet mezar taşı, duvarda devşirme olarak kullanılmış volütlü sütun başlığı parçası, moloz taş örgülü temel duvarı izleri, kaya yüzeylerinin bazı bölümlerinde antik döneme ait taş ocağı kesimleri ile arazi yüzeyinde pişmiş toprak çatı kiremidi parçaları, pithos parçaları, kulp parçaları ve diğer seramik parçalarının yayılım gösterdiği sahanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, kararımız eki öneri I. ve III. Derece Arkeolojik Sit alanına ilişkin olarak 1/3500 ölçekli koordinat listeli haritada gösterilen sınırların esas alınmak suretiyle asıl arkeolojik sit haritasının hazırlanarak ilgili kurum görüşleriyle birlikte tescile esas tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmek üzere iletilmesinin istenildiği, Kurulumuzun 25.04.2018 tarih ve 7882 sayılı kararı ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 18.06.2018 tarih ve 307092 gelen evrak sayılı rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

 Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, Saz Değirmeni Mevkii'nde bulunan ve tapunun 360 ada; 17, 19, 20 ve 56 no’lu parseller ile 361 ada; 2 ve 3 nolu parsel numarasında kayıtlı taşınmazların yüzeyinde görülen ve içerisinde; Kurulumuzun 22.03.2018 tarih ve 7771 sayılı kararıyla anıt eser olarak tescilli değirmen yapısının yanı sıra diğer alanlarda dikili durumda olan işlemeli 2 adet mezar taşı, duvarda devşirme olarak kullanılmış volütlü sütun başlığı parçası, moloz taş örgülü temel duvarı izleri, kaya yüzeylerinin bazı bölümlerinde antik döneme ait taş ocağı kesimleri ile arazi yüzeyinde pişmiş toprak çatı kiremidi parçaları, pithos parçaları, kulp parçaları ve diğer seramik parçalarının yayılım gösterdiği sahanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, kararımız eki sit fişi ile 1/3500 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat listesi verildiği şekliyle, “Saz Değirmeni Mevkii I. ve III. Derece Arkeolojik Sit” alanı olarak tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince; söz konusu sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.

 

6749/1-1