1 Ağustos 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30496

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SÜRE UZATIM İLANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


SÜRE UZATIM İLANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


2 KALEM KAN TORBA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


POZİTİF BASINÇLI CLASS 1.000 TEMİZ ODA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HAVALI SONDAJ MAKİNESİ VE EKİPMAN ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ İHTİYACI “1 ADET CNC DİŞLİ AZDIRMA TEZGAHI (TTT – TŞ – 054) NO’LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) ALIMI” AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikasından:


6 KALEM RAY DEVRESİ EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI KONUT İHALELERİ YAPILACAKTIR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ İHALE EDİLCEKTİR

Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SÜRE UZATIM İLANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, Maliye Hazinesi adına kayıtlı;

1 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111288 ada, 11 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.061 m² yüzölçümlü,

2 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111288 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.047 m² yüzölçümlü,

3 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111288 ada, 12 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.459 m² yüzölçümlü,

4 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111288 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.075 m² yüzölçümlü,

5 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111289 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.850 m² yüzölçümlü,

6 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111289 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.146 m² yüzölçümlü,

7 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111291 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.210 m² yüzölçümlü,

8 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111291 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.210 m² yüzölçümlü,

9 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111293 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.200 m² yüzölçümlü,

10 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111476 ada, 11 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.094 m² yüzölçümlü,

11 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111478 ada, 25 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.424 m² yüzölçümlü,

12 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111118 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.383 m² yüzölçümlü,

13 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111118 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.047 m² yüzölçümlü,

14 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111118 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.300 m² yüzölçümlü,

15 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111120 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.040 m² yüzölçümlü,

16 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111120 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.326 m² yüzölçümlü,

17 - Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 43842 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 21.734,94 m² yüzölçümlü,

taşınmazların 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen açılan ihalede son teklif verme tarihleri uzatılmıştır.

26.06.2018 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla açılan ihalede;

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi ve Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi taşınmazları için 31.07.2018 Salı olarak belirlenen tarih, 07.09.2018 Cuma günü, saat 17.00 ye kadar uzatılmıştır.

İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale şartnamesinde yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 82 30 Faks: (312) 585 81 94

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

6719/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde,

• - Adana ili, Karataş ilçesi, İskele Mahallesi, 5517 parselde bulunan 158,22 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve 5518 parselde bulunan 39.622,38 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki binaların "satış",

- Adana ili, Karataş ilçesi, İskele Mahallesi, 5519 parselde bulunan 11.417,82 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmazın önünde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 8.396,81 m2 yüzölçümlü alanın "Kullanma İzni/Hakkının Devri"

yöntemleriyle bir bütün halinde,

• Erzurum ili, Yakutiye ilçesi. Gez Mahallesi, 250 ada, 40 ve 69 parsellerde bulunan toplam 13.434 m2 yüzölçümlü taşınmazların "satış" yöntemiyle bir bütün halinde,

• İzmir İli, Tire ilçesi, İpekçiler Mahallesi, 1769 ada, 111 parselde bulunan 5.980,62 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki binalar ile birlikte "satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen açılan ihalede 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü, saat 17.00 olarak belirlenen son teklif verme tarihi 09 Ağustos 2018 Perşembe günü, saat 17.00'ye kadar uzatılmıştır.

İhalelere ilişkin diğer hususlar ihale şartnamelerinde yer almaktadır. Kamuoyuna duyurulur.

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Aynntıh bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 83 30 Faks: (312) 585 80 51

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

6718/1-1


2 KALEM KAN TORBA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Kan Merkezleri ve/veya Kan Bağış Merkezlerinde kullanılmak üzere aşağıdaki tabloda belirtilen malzemeler idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

 

S. N.

MALZEME CİNSİ

MİKTARI (ADET)

1

1. KALEM: TAM KAN İN-LİNE LÖKOSİT FİLTRELİ, SAG-M'li DÖRTLÜ, TOP&TOP KAN TORBA SİSTEMİ

  4.000.000

2

2. KALEM: İN-LİNE LÖKOSİT FİLTRELİ, SAG-M’Lİ, DÖRT’LÜ, TOP&BOTTOM KAN TORBA SİSTEMİ

10.000.000

 

2 - Firmalar, teklif ettikleri her bir kalem için ayrı ayrı olmak üzere, teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam fiyatın 1/5’ inin en az %3’ü nispetindeki teminatı da vereceklerdir.

3 -İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No: 8 Üsküdar / İstanbul“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 1.000,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 17.09.2018 tarih saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeler” zarfı 17.09.2018 tarih saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

6712/1-1


POZİTİF BASINÇLI CLASS 1.000 TEMİZ ODA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                                      :  2018/385358

1 - İdarenin:

a) Adı                                                   :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

b) Adres                                               :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                             :  232 311 2009 - 4274

ç) Belgegeçer                                       :  232 311 4322

d) E- posta                                           :  bapege@gmail.com.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                                   :  POZİTİF BASINÇLI CLASS 1.000 TEMİZ ODA SİSTEMİ ALIMI

b) Niteliği, Türü ve Miktarı                  :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Diğer Makine Teçhizat Alımları-1 Adet

c) Teslim Yeri                                      :  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürlüğü Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                                   :  90 (Doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                  :  Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu

b) Tarihi ve Saati                                  :  10/08/2018 Cuma günü - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2.İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

6688/1-1


DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Çanakkale ili Çan ilçesi kireçtaşı sahaları sondajlı etüt projesi işine ait danışmanlık hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                                :  2018/377518

Dosya No                                               :  2018/58-HİZ-377518

1 - İdarenin

a) Adı                                                      :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

b) Adresi                                                 :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası                                :  0 312 212 69 00 - 2681

d) Faks numarası                                    :  0 312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi                        :  -

2 - İhale konusu işin adı, niteliği,

     türü ve miktarı                                    :  Çanakkale ili Çan ilçesi kireçtaşı sahaları sondajlı etüt projesi işine ait danışmanlık hizmet alımı işi.

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer             :  Çanakkale ili Çan ilçesi kireçtaşı sahaları.

b) Teslim tarihi/işin süresi                       :  İşin süresi 180 takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli                        :  118,00-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği /

     satın alınabileceği yer                         :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2/13 Oda No:22 Çankaya/ANKARA

c) İhale Usulü                                         :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                               :  16.08.2018, saat 11:00

e) Tekliflerin verileceği yer                     :  Teklifler 16.08.2018 saat 11:00’a kadar;

                                                                   EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-1 Çankaya / ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer                         :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-3 Çankaya / ANKARA

g) İhale dokümanına ulaşılabilecek  internet adresi:-

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

6652/1-1


HAVALI SONDAJ MAKİNESİ VE EKİPMAN ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                         :  2018/384086

1 - İdarenin

a) Adı                                                      :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Adresi                                                     :  Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/Ankara

Tel ve faks                                              :  Tel (0312) 540 10 00 - Faks (0312) 540 16 60

Elektronik posta adresi                            :  tkisatinalma@tki.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin;

a) Adı                                                      :  G.L.İ. Müdürlüğü 1 Adet Havalı Sondaj Makinesi ve Ekipman Alımı.

b) (Fiziki) Miktarı ve Türü                      :  Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen 1 Adet Havalı Sondaj Makinesi ve Ekipman Alımı.

c) Yapılacağı yer                                     :  TKİ GLİ Müdürlüğü TUNÇBİLEK/KÜTAHYA

d) İşin Süresi                                          :  İşe başlama tarihinden itibaren 900 (dokuzyüz) gündür.

3 - İhalenin yapılacağı yer                       :  T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12 06330 Yenimahalle Ankara (İhale Komisyonu Başkanlığı Toplantı Salonu Kat: 2)

4 - İhale Tarih ve Saati                            :  04.09.2018 - 14.00

5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanı TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Kat: 11 Oda No: 1108 Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli karşılığı temin edilir.

b) İhale dokümanı bedeli 100,-TL (KDV dahil) dir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi İadeli - Taahhütlü Posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 (otuz) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii değildir.

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

6701/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI “1 ADET CNC DİŞLİ AZDIRMA TEZGAHI (TTT – TŞ – 054) NO’LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) ALIMI” AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikasından:

İhale Kayıt Numarası                                  :  2018/373542

1 - İdarenin

a) Adresi                                                    :  T.Ş.F.A.Ş. ESK. MAK. FAB. - Sivrihisar 2. Caddesi No: 1 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası                       :  0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1487 veya

                                                                      0 222 230 13 44 - 0 222 230 59 15

c) Elektronik posta adresi (varsa)               :  eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının

    görülebileceği internet adresi (varsa)      : -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                          :  1 ADET CNC DİŞLİ AZDIRMA TEZGAHI ALIMI (TTT – TŞ -054 No’lu Teknik Şartnameye göre )

b) Teslim Yeri                                            :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI MALZEME AMBARI

c) Teslim tarihi                                           :  Sözleşme imzalandıktan sonra 120 (yüz yirmi) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                        :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve Saati                                        :  12/09/2018 – Çarşamba – Saat: 14:00

c) İhale Usulü                                             :  Açık İhale Usulü

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

Yukarıda belirtilen alımımız Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler İdari şartnamemizin 7.ve 8.maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar 2. Caddesi No:1 Tepebaşı / Eskişehir adresinde görülebilir ve 200.-TL (iki yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 200.- (iki yüz Türk Lirası) doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. – Y.EMRE ŞB. Kurumsal – TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 – HALKBANK – ESKİŞEHİR ŞB. – TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 – VAKIFBANK – YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 – T.İŞ BANKASI – ESKİŞEHİR ŞB. – TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 no’lu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

6 - Teklifler, 12/09/2018 – Çarşamba – Saat: 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

10 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

6587/1-1


6 KALEM RAY DEVRESİ EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                      :  2018/338021

1 - İdarenin

a) Adresi                                              :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Anafartalar Mahallesi Hipodrom Cad. No: 3   06330 Gar/Altındağ/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası               :  0 (312) 309 05 15/4311 - 4371 - 0 (312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                   :  malzemesiparis@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

     Adı ve Miktarı                                :  100 Adet 80 Hz ray devresi verici cihazı,

                                                                100 Adet 80 Hz ray devresi alıcı cihazı,

                                                                100 Adet 83 Hz ray devresi (302) role trafo ünitesi,

                                                                100 Adet 83 Hz ray devresi (300) besleme ünitesi,

                                                                100 Adet 80 Hz ray devresi reaktörü,

                                                                50 Adet redresör (rectifier) cihazı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Genel İhale Komisyonuna 05/09/2018 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Bakım Sipariş Şubesinde (4035 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 250,- TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6673/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İlimiz Yomra ilçesi, Kaşüstü Mahallesi tapunun 267 ada 2 nolu parsel üzerinde kayıtlı 23.352,99 m2’lik taşınmaz ile İlimiz Arsin İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, tapunun 147 ada 3 nolu parselde kayıtlı 25.097,22 m2’lik taşınmaz 2886 Sayılı DİK’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

Taşınmazlarının ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte belirtilen maddelere uygun olacak şekilde hazırlayarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 14.08.2018 tarihinde saat 12:00 kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) ile hangi işe ait olduğu isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.

İhale, Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi No: 201 Ortahisar/TRABZON adresinde Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. Satış ihalesi iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren kanuni süresi içerisinde ve şartnamede belirlenen şekilde satış bedelini yüklenici ödeyecektir.

 

S. No

Cinsi

m2

Satış Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Arsa

23.352,99 m2

28.023.588,00 TL (yirmisekizmilyonyirmiüçbinbeşyüzseksensekiz)

840.708,00 TL

14.08.2018

14:00

2

Arsa

25.097,22 m2

15.058.332,00 TL (onbeşmilyonellisekizbinüçyüzotuziki)

451.750,00 TL

14.08.2018

15:00

 

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLER

a) Nüfus cüzdan sureti

b) İkametgah belgesi

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Geçici teminat bedeli veya teminat mektubu

e) Şartname alındı makbuzu

f) Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

g) Belediyemize ait borcu yoktur belgesi

h) 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.

i) Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi

j) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

 

TÜZEL KİŞİLER

k) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan) ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

l) Noter tasdikli imza sirküsü (dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

m) Geçici teminat bedeli veya teminat mektubu

n) Şartname alındı makbuzu

o) Belediyemize ait borcu yoktur belgesi

p) 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.

q) Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi

r) Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

s) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

t) Tüm bu belgeler, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanarak, İhalenin yapılacak olduğu Büyükşehir Belediye Encümen salonunda hazır bulunulacaktır. İhaleye teklif verenlerden ihaleye katılmayanlar sundukları teklifler son teklif olarak kabul edilecektir.

İhale şartnamesi, istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığında 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

İlan olunur.

6619/1-1


KAT KARŞILIĞI KONUT İHALELERİ YAPILACAKTIR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Kazım Karabekir mahallesi geçici 4. Ada A Blok 52 Daire 3 Dükkan, C Blok 52 Daire 3 dükkan ve D blok 52 Daire 3 dükkan olmak üzere kentsel dönüşüm konutları yapılması işleri 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli                                   :  Kayseri,

İlçesi                              :  Melikgazi,

Semti                             :  K. Karabekir,

Pafta Ada/Parsel            :  Geçici 3. ada

 

1. İHALE

2. İHALE

3. İHALE

4. ADA A BLOK 52 DAİRE 3 DÜKKAN

4. ADA C BLOK 52 DAİRE 3 DÜKKAN

4. ADA D BLOK 52 DAİRE 3 DÜKKAN

Muhammen bedeli: 10.134.343,99 TL

Muhammen bedeli: 10.125.663,34 TL

Muhammen bedeli: 6.750.534,47 TL

Açıklama: 07.08.2018 tarihinde aynı gün içinde 3 farklı ihale olmak üzere yapılacaktır.

 

1 - İhale 07.08.2018 tarihinde Salı günü saat 14:30’da Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

2 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;

A- Kanuni ikametgahı olması,

B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,

F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,

G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

Ekonomik kriterler;

H- İstekliler geçici teminat olarak muhammen bedelin %3 ü oranında geçici teminat vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür.

İ- İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

J- İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

İş deneyim belgeleri;

K- İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde muhammen bedelinin (en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 80’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

L- Muhammen bedelin % 30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.

M- Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği Mimarlık´tır.

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50 - %50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.

N- Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

Ö- İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

P- İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir.

Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

1

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR

 

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

 

1-

(Mesleki unvan) için

TL/Gün

MÜHENDİS & MİMAR

200

 

Ceza uygulanır

3 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü adresinde görülebilir …. 300 TL. yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.

5 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilmesi şarttır.

6 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

7 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

8 - Ekte sözleşmede gösterilen pursantaj tablosuna göre inşaat üzerinden tapu devirleri şu şekilde yapılacaktır.

• İnşaat % 20 seviyesine gelinceye kadar tapu devri yapılmayacaktır.

• Pursantaj oranına göre inşaat tamamlanma seviyesi tespit edilir. Tamamlanan miktar kadar tapu devri kat irtifakı oranı üzerinden yapılır. Ancak hakedilen tapu devri miktarının %20 sini içeride tutularak tapu devri yapılacaktır.

• İnşaatın tamamının geçici kabulü yapılınca % 90 tapu devri yapılacaktır.

• Yapı kullanma izin belgesi alınınca tamamının tapu devri yapılacaktır.

• Blok 24 ayda tamamlanacaktır.

• Fenni yönden çalışılamayacak günler süre hesabına katılmış olup ilave süre verilmeyecektir

• Kentsel dönüşüm bütünlüğünü bozmamak için ilgili yerde çevre düzenlemesi idare tarafından yapılacaktır.

İlan olunur.

6700/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ İHALE EDİLCEKTİR

Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

YAPILACAK OKULLARA KARŞILIK VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI (TABLO 1)

 

Sıra

No

İli/İlçesi/ Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü

(m2)

Hazine Hissesi

Cinsi

İmar Durumu

Tahmin Edilen Rayiç Bedeli (TL)

Toplam Tahmin Edilen Rayiç Bedelleri (TL)

İhale Tarihi ve Saati

1

Mardin/Artuklu/ Nur Mahallesi

1113

1

1.724,19

Tam

Arsa

1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde Ticari Alanı olarak ayrılmıştır.

3,138,025.80 TL

6,571,781.30 TL

05/09/2018

11:00

2

Mardin/Artuklu/ Nur Mahallesi

1391

1

3,919.04

Tam

Arsa

1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde Konut + Ticari Alanı olarak ayrılmıştır.

1,645,996.80 TL

3

Mardin/Artuklu/ Nur Mahallesi

865

4

2,974.01

Tam

Arsa

1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde Konut + Ticari Alanı olarak ayrılmıştır.

1,397,784.70 TL

4

Mardin/Artuklu/ Acar Mahallesi

 

169

473.31

Tam

Arsa

1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde Konut Alanı olarak ayrılmıştır.

123,060.60 TL

5

Mardin/Artuklu/ Acar Mahallesi

 

167

1,026.59

Tam

Arsa

1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde Konut Alanı olarak ayrılmıştır.

266,913.40 TL

 

OKULLARIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLARIN BİLGİLERİ (TABLO 2)

 

Sıra

No

İli/İlçesi/Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü

(m2)

Okul Binası Çevre Düzenleme ve

KDV Dahil Maliyeti

Okul Binası Yaklaşık

Maliyeti

(ÇEVRE + KDV Hariç)

Taban Alanı

Toplam İnşaat

Alanı

Yeni Okul Binası

(Derslik Sayısı)

Ek Bina

(Derslik Sayısı)

Okul Türü

1

Mardin/Dargit/Yoncalı

104

1

3,931.00

1.634.825,81

1.259.496,00

476

1428

12

 

OO

2

Mardin/Nusaybin/Yakınköy Köyü

 

172

2,500.00

1.634.825,81

1.259.496,00

476

1428

12

 

OO

3

Mardin/Nusaybin/ Duruca - Merkez Mah.

 

528

3,600.00

1.634.825,81

1.259.496,00

476

1428

12

 

İO

4

Mardin/Kızıltepe/Eşme Köyü

 

88

13,520.00

1.634.825,81

1.259.496,00

476

1428

 

12

İO

 

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 05/09/2018 tarihinde saat 11:00 da Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2 - Tablo 2 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 4 adet okul binasına karşılık (Çevre düzenleme ve KDV dahil Toplam İnşaat Bedeli 6.539.303,24 TL), tablo 1 de belirtilen toplam 6.571.781,30 TL tahmini bedelli taşınmaz verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 32.478,06 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

3 - Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.

4 - Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur.

5 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 600 (Altıyüz) gündür.

6 - Devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri okul binalarının yapım işlemlerinin tamamlanmasını müteakip geçici kabulünün yapılmasından sonra gerçekleştirilecektir. Ancak Hazine taşınmazlarının tapu devrinin geçici kabulden önce yapılmasının talep edilmesi halinde, 6.571.781,30 TL bedelli kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesi şartıyla yükleniciye devri yapılacaktır.

7 - Geçici teminat bedeli 985.767,20 TL (dokuzyüzseksenbeşbinyediyüzaltmışyedi TL yirmi krş.)

8 - İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (Beşyüz TL)

9 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

10 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

 

İHLEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,

b) Geçici teminat olan 985.767,20 TL’nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde Mardin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)

Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr, ve www.mardindefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.

İlan olunur.

6447/1-1