29 Temmuz 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30493

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

T.C Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun: 05.06.2018 gün ve 10929984 sayılı Savunma istem yazısı.

Tolga ÇETİN - Çankaya Rehberlik ve Araştırma Merkezi Hizmetlisi

"Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan Karşıyaka Polis Merkezi Amirliğince işlem yapıldığı belirtilmektedir.

Hakkınızda yapılacak işleme esas olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 130 uncu maddesi gereğince bu yazının tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde savunmanızı Bakanlığımıza göndermeniz gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde savunma yapmadığınız takdirde savunma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacaksınız.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

6616/1-1


Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.

2 - Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3 - Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Başvurular 08:30 - 17:00 saatleri arasında kabul edilecektir.

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7 - Yabancı dille eğitim yapılacak alanlara başvuracak adayların; “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8. Maddesinin (7) Fıkrasında belirtilen hükümleri sağlaması gerekmektedir.

8 - Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 218 12 31

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

B.E.S.Y.O.

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

Bolvadin Uyg. Bil. Y.O.

Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Profesör

1

1

Finans alanında doçentliğini almış olmak.

Devlet Kons.

Sahne Sanatları

Koro

Profesör

1

1

Müzik Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. Koro-Ses ve Müzik Eğitimi alanlarında çalışmaları olmak.

Fen Ede. Fak.

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

Fen Ede. Fak.

Matematik

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

1

Uygulamalı Matematik alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Ede. Fak.

Kimya

Organik Kimya

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

Fen Ede. Fak.

Kimya

Fizikokimya

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

Fen Ede. Fak.

Sosyoloji

Kurumlar Sosyolojisi

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

İ.İ.B.F.

Maliye

Mali Hukuk

Profesör

1

1

Maliye alanında doçentliğini almış olmak ve Mali Hukuk alanında çalışmaları olmak.

İ.İ.B.F.

Maliye

Maliye Teorisi

Profesör

1

1

Maliye alanında doçentliğini almış olmak ve Maliye Teorisi alanında çalışmaları olmak.

İ.İ.B.F.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Profesör

1

1

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası alanında doçentliğini almış olmak.

Mühendislik Fak.

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

Mühendislik Fak.

Harita Mühendisliği

Kartografya

Profesör

1

1

Harita Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak ve Kartografya alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fak.

Harita Mühendisliği

Jeodezi

Profesör

1

1

Harita Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak ve Jeodezi alanında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fak.

Metalurji ve Malzeme Mühendsiliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

Veteriner Fak.

Klinik Bilimler

Veterinerlik İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak. İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

Veteriner Fak.

Zootekni ve Hayvan Besleme

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği

Profesör

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak. "Veteriner Zootekni ve Hayvan Besleme" alanında doçentliğini almış olmak, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Veteriner Fak.

Veteriner Hekimliği Temel Bilimler

Veterinerlik Anatomisi

Profesör

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak. İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eği.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

----

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

1

----

6626/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

6523/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

6524/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

6526/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

6525/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

6527/1-1