24 Temmuz 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30488

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


TCDD 7. Bölge Müdürlüğünden:

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun'un 7100 sayılı Kanunla değişik 23. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formuna yüksek lisans/sanatta yeterlilik, doktora ve varsa Yabancı Dil belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı sureti ve 1 adet fotoğrafı kapsayan dört nüsha dosyayı kadro ilanının verildiği ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Not :

1 - Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

2 - Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3 -Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'ndan sağlayabilirler.

5 - Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde” belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu kriterler ekinde yer alan formları doldurup başvuru formuyla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

6 - Adaylar başvuru formuna, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine, atama ve değerlendirme formlarına Üniversitemiz http://yalova.edu.tr/oui adresinden ulaşabilirler.

7 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı Hizmet Belgesi'ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir.

8 - Tüm adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İletişim Sanatları

İletişim Sanatları ABD

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Doktorasını İletişim Bilimleri alanında yapmış olmak. Sağlıkta iletişim ve yeni medya ile kişilerarası iletişim alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

6475/1-1


Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Prof.

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Açıklama

Hukuk Fakültesi

 

 

 

2

İyi derecede İngilizce bilmek ve Doktorasını İdare Hukuku alanında yapmış olmak

İşletme Fakültesi

Girişimcilik

 

 

1

Doktorasını İşletme disiplini altında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel Davranış alanında ve yurtdışında yapmış olmak. Örgütsel çalışma gruplarındaki statü ve güç hiyerarşilerinin öncül ve sonuçları, sosyal etki, liderlik, uzmanlık, grup yapısının kişilerarası, grup içi ve gruplar arası süreçlere etkisi konularında uzmanlaşmış olmak. Disiplinler arası yetkiliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.

İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

 

 

1

Doktorasını Yönetim Bilişim Sistemleri ve Operasyon Yönetimi alanında ve yurtdışında yapmış olmak. Açık Inovasyon, Organizasyon ve Takım Yapıları, Bilgi Üretimi Yönetimi, Sosyal Ağlar, Bilişim Sistemleri Güvenliği, Veri Analitiği ve İş Analitiği ile Kombinasyonel Optimizasyon konularında uzmanlaşmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde, yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

 

 

1

Adayın Dağıtık Hizmet Engelleme Saldırılarına (DDoS) karşı oluşturulan filtreleme mekanizmaları üzerinde uzmanlığa sahip olup, proaktif ve işbirlikçi bir savunma modeli geliştirme tecrübesine sahip olması ve bu modellerin performansını geleneksel çekirdek ağlarda ve Yazılım Tabanlı Ağlarda (SDN) analiz edebilme kapasitesine sahip olması gerekmektedir. Kritik olarak adayın uzmanlık ve yetkinliklerinin uluslararası dergi ve konferanslarda yayınlanmış çalışmalar ve almış olduğu uluslararası atıflar ile kanıtlanmış olması gerekmektedir.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

 

 

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. İşbirlikli kablosuz ağlar ve çoklu insansız araçlar konularında çalışmalar yapmış olmak. Alanındaki yetkinliğini uluslararası dergi ve konferanslarda yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

1

 

 

Lisansüstü çalışmalarını İnşaat Mühendisliği, Geoteknik alanında yapmış ve profesörlüğünü almış olmak. Kritik Durum Zemin Mekaniği, Zemin Plastisitesi, Yumuşak Zeminler üzerine dolgu inşaatı konularında araştırmalar yapmış ve özgün yöntemler geliştirmiş olmak, yetkinliğini yürüttüğü projeler ve yayınları ile kanıtlamış ve lisansüstü tezler yönetmiş olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

 

 

1

Doktorasını sünek binaların deprem davranışı, hasar görebilirliği ve depremde çökme riski üzerine yapmış olmak. Binaların deprem yükleri ile statik yükler altında hasar ve çökme analizi için basitleştirilmiş analitik modeller geliştirmiş ve geliştirilen modeller ile dinamik analizler yapmak. Alanındaki yetkinliğini uluslararası dergi ve konferanslarda yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

 

 

1

Makina Mühendisliği üzerinde doktorası olması ve robotik-mekatronik üzerinde detaylı projelendirme çalışmaları yapmış olmak. Özellikle, enerji geri-dönüşümlü transfemoral protez tasarımı üzerine doktora yapmış olmak tercih sebebidir. Bu bağlamda, transfemoral protez tasarımını simülasyon ortamında değerlendirmiş için kinematik ve dinamik modeller geliştirmiş olması istenmektedir. Benzeri protez prototipini sağlıklı ve ampüte bireylerle test etmek üzere tasarlamış olmak da istenen özellikler arasındadır. Ayrıca alt-uzuv dış iskelet sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi konusunda uluslararası araştırma gruplarında ve projelerde deneyim sahibi olmalı, alanındaki yetkinliğini uluslararası dergi ve konferanslarda yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmelidir.

Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

1

 

 

Gelişim Psikoloji alanında doçentliğini almış olmak ve Olumlu Sosyal Gelişim alanında çalışmalar yapmış olmak

Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

 

1

 

Siyaset bilimi alanında doktorasını tamamlamış, yurtdışında doktorasını almış ise denkliği bulunan, ders tecrübesi ve yurtdışında ders verme deneyimi olan; güvenlik çalışmaları, Rusya siyaseti, ulus aşırı çalışmalar, ve vatandaşlık çalışmaları alanlarında uzman; araştırma alanındaki yetkinliğini uluslararası dergilerdeki yayınları ve aldığı araştırma fonları ile kanıtlamış; iyi derecede İngilizce araştırma yapabilecek seviyede bilen

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Otel Yöneticiliği

 

 

1

Doktorasını Otel İşletmelerinde Konaklama Deneyimi alanında yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Otel Yöneticiliği

 

1

 

Doktora çalışmasını Yönetim ve Organizasyon alanında yapmış, Doçentlik unvanını Yönetim ve Strateji alanında almış olmak.

6484/1-1


İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.iste.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Doçent

1

1

Liman özelleştirmesi ve limanlarda verimlilik konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

1

Çok katmanlı sınıflandırma modelleri, öğrenme makineleri ve derin öğrenme algoritmaları konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Doçent

1

1

Yenilenebilir enerji kaynakları ve akış görüntüleme tekniği konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

6453/1-1


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

(PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Atanma ve Değerlendirme Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

DERECE

BAŞVURU KOŞULU

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya/Organik Kimya A.D.

Profesör

1

1

Organik Kimya alanında doktora yapmış ve doçent unvanı almış olmak. İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Türkçe Eğitimi A.D.

Profesör

1

1

Türk Dili Eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim/Okul Öncesi Eğitimi A.D.

Doçent

1

2

Okul Öncesi Dönem Fen Eğitimi ve İşbirlikli Öğrenme Yöntemleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya/Biyokimya A.D.

Doçent

1

1

Biyokimya alanında doktora yapmış ve Biyokimya alanında doçent unvanı almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi/ Resim-İş Eğitimi Anasanat Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Resim Bölümü lisans mezunu olmak ve İslam Sanatları alanında doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

İlköğretim alanında doktora yapmış ve enerji tasarrufu davranışı ve motivasyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji/Genel Sosyoloji ve Metodoloji A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Medya Çalışmaları alanında doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü/Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Yeniçağ Tarihi alanında doktora yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri/Fıkıh A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Fıkıh alanında doktora yapmış olmak.

6457/1-1


Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerine Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ABD/ASD/PR

UNVANI

KADRO DERECESİ

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

Yakınçağ tarihi, yerel tarih ve eğitim tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Grafik Tasarımı

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Tarihi

1

1

Finansal krizler ve finansal krizler tarihi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Simav Teknoloji Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik

1

1

Biyomedikal ve alternatif enerji alanında çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Nükleer Fizik

1

1

Varyasyonel Monte Carlo Yöntemi ile nükleer madde üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Matematik

Geometri

1

1

Finsler manifoldları üzerinde değme yapılar çalışmış olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Enerji

1

1

Rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretimi konularında çalışmaları olmak.

Konstrüksiyon ve İmalat

1

1

Proses planlama, parça modelleme ve makine elemanları konularında çalışmaları bulunmak.

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırması

1

1

Çok ölçütlü karar verme ve çok amaçlı programlama konularında çalışmaları olmak.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Seramik Mühendisliği

1

1

Geleneksel seramiklerde plastiklik, kurutma ve sinterleme konularında çalışmaları bulunmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik Tesisleri

1

1

Enerji dağıtım hatlarında arıza bulma konusunda çalışmaları olmak.

Elektrik Makineleri

1

1

Güç kalitesi ve asenkron motor arızaları alanında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Eleştirel düşünmeyi destekleyen öğretmen davranışları konusunda çalışmaları olmak.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

1

1

Fen öğretiminde argümantasyon, bilişüstü ve mantıksal düşünme konusunda çalışmaları olmak.

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

1

1

Temel eğitim bölümü fen bilgisi eğitimi bilim dalında doçent olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Malzeme Mühendisliği

1

1

Çimento fırını refrakterleri üzerine çalışma yapmak.

Makine Mühendisliği

Termodinamik

1

1

Işınımla ısı transferi ve siyah karbon ışınım özellikleri üzerine çalışmaları olmak.

İnşaat Mühendisliği

Yapı

1

1

Betonda olgunluk, mikrodalga kür, tüfler, jeopolimerler konularında deneysel çalışmaları olmak.

Jeoloji Mühendisliği

Maden Yatakları Jeokimya

1

1

Borat yatakları ve toprak kirliliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı Jeoloji

1

1

Hidrojeoloji ve jeotermal enerji konularında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Bütçe ve Mali Planlama

1

1

Türkiye, Almanya belediye bütçeleri, tahakkuk esaslı devlet muhasebesi alanında çalışmış olmak.

Ekonometri

İstatistik

1

1

Kansei Mühendisliği ve AHP teknikleriyle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

1

1

I. Dünya Savaşı ve milli mücadele yıllarında Arap coğrafyasıyla ilgili çalışmaları olmak.

Yakınçağ Tarihi

1

1

Kütahya ve ilçeleri ile ilgili tarihi araştırmaları ve yayınları bulunmak.

Fizik

Matematiksel Fizik

2

1

Yüksek boyutlu cebirler ve fiziksel uygulamaları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Biyokimya

Biyokimya

2

1

Amperometrik biyosensörler, elektrokimyasal DNA biyosensörleri ve floroimmünoassay konularında çalışmaları olmak.

Biyoteknoloji

2

1

Kanser ve ağrı tedavisi için peptid sentezi ve karakterizasyonu konularında çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

1

1

Vehhabîliğin ilk dönemi ve Kütahya Aleviliği üzerine çalışma yapmış olmak.

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

1

1

Osmanlı Hristiyanları ve İstanbul Ermenileri üzerine çalışma yapmış olmak.

Simav Teknoloji Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

1

1

Azdırma freze çakıları ve sertleştirilmiş takım çelikleri üzerine çalışmaları olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

1

1

Bilgi yönetimi, paylaşımı, teknoloji kullanımı ve örgütsel bağlılıkla ilgili çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

2

1

Muhasebe mesleği sorumluluk sigortası risk değerlemesi üzerine çalışmış olmak.

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finans

1

1

Gelişme iktisadı alanında sürdürülebilirlilik ve büyüme üzerine çalışmaları olmak.

Kütahya Sosyal Bilimler MYO.

Yönetim ve Organizasyon

İşletme Yönetimi

1

1

İstismarcı yönetim ve yıkıcı liderlik algısı konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Seramik Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

2

1

Elektrik akımı destekli flaş sinterleme üzerine deneyim ve uluslararası yayın sahibi olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye Teorisi

3

1

Vergi gelirleri ve kamu harcamaları üzerine bölgesel çalışma yapmış olmak.

Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

2

1

Demokrasi teorileri, müzakereci demokratik uygulamalar, temsiliyet teorileri üzerine çalışmış olmak.

Simav Teknoloji Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Devreler ve Sistemler

2

1

Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji depolama sistemleri ve fotovoltaik paneller konusunda çalışmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

3

1

Zihinsel engelli, otistik ve okul öncesi çocukların motor gelişimi ile ilgili çalışmaları olmak.

Rekreasyon

Rekreasyon

4

1

Rekreasyon, zaman yönetimi, sporda saldırganlık ve şiddet üzerine çalışmaları olmak.

Simav MYO.

Tasarım

İç Mekan Tasarımı

1

1

Demonte kutu mobilya mukavemeti ve sonlu elemanlar yöntemi ile ilgili çalışmaları olmak.

6474/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

6441/1-1