12 Temmuz 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30476

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Muhatabı       : Tespit edilemedi

Adresi           : Bilinmiyor

İmarın 27270 ada 5 parseli üzerinde bulunan mevcut gecekondunuzun 3194 sayılı Kanununun 39. maddesi gereğince yıktırılması Belediye Encümeninin 31/10/2017 gün ve 4045 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 31/10/2017 gün ve 4045 sayılı karar 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

5872/1/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Muhatabı  : Tespit edilemedi

Adresi      : Bilinmiyor

İmarın 27270 ada 5 parseli üzerinde bulunan mevcut gecekondunuzun 3194 sayılı Kanununun 39. maddesi gereğince yıktırılması Belediye Encümeninin 31/10/2017 gün ve 4046 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 31/10/2017 gün ve 4046 sayılı karar 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

5872/2/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Muhatabı  : Tespit edilemedi

Adresi      : Bilinmiyor

İmarın 27270 ada 5 parseli üzerinde bulunan mevcut gecekondunuzun 3194 sayılı Kanununun 39. maddesi gereğince yıktırılması Belediye Encümeninin 31/10/2017 gün ve 4047 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 31/10/2017 gün ve 4047 sayılı karar 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

5872/3/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 05.07.2018     Karar No: 7175

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Traoil Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim San. Tic. A.Ş.

• MERKEZİ VE

TEBLİGAT ADRESİ         :  Altıntepsi Mah. Tekin Cad. Miyensera Sitesi D Blok    No: 3/3A Bayrampaşa/İSTANBUL

• MÜRACAAT TARİHİ    :  11.12.2017, 14.12.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  14.510 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLİ              :  Kırklareli, Tekirdağ

• PAFTA NUMARASI      :  F19-b2

KARAR:

Traoil Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim San. Tic. A.Ş.’nin Kırklareli ve Tekirdağ illerinde 14.510 hektarlık F19-b2 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

6137/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 05.07.2018     Karar No: 7176

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ         :  Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86, 06100, Çankaya/ ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  15.12.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  45.794 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Diyarbakır, Şanlıurfa

• PAFTA NUMARASI      :  AR/TPO/K/M42-b2, b3, b4

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

6138/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 05.07.2018     Karar No: 7174

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Öz Oil Petrol Rafineri Madencilik İnşaat Tic. San. A.Ş.

• MERKEZİ ADRESİ         :  Reşit Galip Cad. No: 24/6 Gaziosmanpaşa  Çankaya/ ANKARA

• TEBLİGAT ADRESİ       :  Güzelyalı Mah. Anadolu Lisesi Cad. No: 42-1 Sarı Kent Sitesi A Blok Kat: 1 Daire: 1 Çukurova/ADANA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  07.12.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  29.534 hektar

•BÖLGESİ                          :  Kara

• KAPSADIĞI İLİ              :  Şırnak

• PAFTA NUMARASI      :  N48-b1, b4

KARAR:

Öz Oil Petrol Rafineri Madencilik İnşaat Tic. San. A.Ş.’nin Şırnak ilinde 29.534 hektarlık N48-b1, b4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

6139/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Encümeninin 17.05.2018 tarih 2018-157 sayılı kararıyla uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.07.2018 tarih 1372 sayılı kararı ile onaylanan; Pursaklar Saray 2. Etap 98301 ada 1 ve 2 nolu parselleri kapsayan 90004/67 nolu parselasyon planının 3194 sayılı kanunun 19. Maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6145/1-1

—————

Pursaklar Belediye Encümeninin 12.04.2018 tarih 2018-135 sayılı kararı ve 28.06.2018 tarih 2018-222 sayılı ek kararıyla uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.07.2018 tarih 1360 sayılı kararı ile onaylanan; Pursaklar Merkez 1.Etap 95001/1, 95005/1, 95005/3, 95005/10, 95033/1, 95034/1, 95034/2, 95034/3, 95034/4, 95034/5, 95036/2, 95045/1, 95049/1, 95049/2, 95049/3, 95049/4, 95049/5, 95049/6, 95049/7, 95049/8, 95049/9, 95064/1, 95064/2, 95064/3, 95064/4, 95067/1, 95092/1, 95168/1, 95184/1, 95186/2, 95221/1, 95221/3, 95224/1, 95306/1, 95324/1, 95338/2, 95341/1, 95349/1, 95349/2, 95353/1, 95355/1, 95355/2, 95358/1, 95358/2, 95358/3, 95391/5, 95737/2 nolu ada/parselleri ile Dini Tesis Alanı için Maliye Hazinesi adına DOP'tan ihdas edilen 9999/1 nolu alanı kapsayan 90000/57 nolu parselasyon planının 3194 sayılı kanunun 19. Maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6146/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_3.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_4.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_5.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_6.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_7.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_8.jpg


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU VE YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokuluna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Prof.

1

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Dilbilim, İngiliz Dili Eğitimi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarının birinden doktorasını tamamlamış olmak. Belirtilen alanların birinden doçent unvanı almış olmak. Çeviri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Doç.

1

Yüksek Lisansını Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Dilbilim, İngiliz Dili Eğitimi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarının birinden yapmış olmak. Belirtilen alanların birinden doçent unvanı almış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Dr. Öğretim Üyesi

3

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Dilbilim, Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim, İngiliz Dili Eğitimi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarının birinden doktora derecesi sahibi olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında yapmış olmak, Geoteknik, Afet Yönetimi ve Deprem Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

Lisans ve/veya Yüksek Lisansını İnşaat Mühendisliği alanında yapmış olmak, İnşaat Mühendisliğinin herhangi bir alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)

Dr. Öğretim Üyesi

2

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Fakültelerin Mekatronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümlerinden birinde tamamlamış olmak. YDS’den en az 80 puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Fakültelerin Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birinden almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

Lisansını Endüstri Mühendisliği bölümünde yapmış olmak, Yüksek Lisansını ve Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak, Üretim Planlama, Üretim Sistemleri, Tesis Planlama, MRP, ERP vb. alanlarda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

Lisansını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birinden tamamlamış olmak. Yüksek Lisans ve/veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği ve/veya Yazılım Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Dr. Öğretim Üyesi

1

Lisans Eğitimini Psikoloji Bölümünde tamamlamış, Yüksek Lisans ve Doktorasını Eğitim Psikolojisi alanında yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım Programı

Dr. Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Dr. Öğretim Üyesi

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olup, Biyomedikal Mühendisliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Sinir Bilimi ve Elektrofizyolojik İşaret İşleme Teknikleri alanında tez ve makale çalışması yapmış olmak. En az 5 yıl Öğretim Elemanı olarak çalışmış olmak.

 

Adayların;

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- 2 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (Profesörler için 6 takım, Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım) Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde(12.07.2018-26.07.2018) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 26.07.2018)

Başvuru Adresi   :  İstanbul Gedik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Adres                   :  Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel                       :  0216 452 45 85-86

Fax                      :  0216 452 87 17

6182/1-1


Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

- Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD ile ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; İlanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.

NOT: %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

- (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

- (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

- (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

- (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

- (Öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü “öğretim üyesi sayısına” ulaşılıncaya kadar belirtilen atanma ölçütleri aranmayabilir.)

- Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-10 web adresinden veya www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_daire_baskanligi/formlar/Ogretim UyeligineYükseltilmeveAtanmaOlcutleriyeni20072016.pdf olarak ulaşılabilir.

- Akademik Değerlendirme Formlarına http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_ Baskanligi-8 web adresinden ulaşılabilir.

 

Unvanı

Adedi

Derece

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Alanı

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri/

İslam Hukuku

İslam Hukuku Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi

1

3

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği Alanında

Doktora ve Enerji Alanında Modelleme Çalışmaları Yapmış Olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi

1

5

Sağlık Yüksekokulu

Sosyal Hizmet

Halk Sağlığı Alanında Doktora Yapmış Olmak.

6097/1-1


Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’’ uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin de pdf ortamında 5 adet CD’ye aktarılarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf , özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgeleri 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin de pdf formatında 3 adet CD’ye aktarılarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır.

Doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için, Üniversitemizin talebi doğrultusunda, Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, doktora belgesinin onaylı suretinin eklenmesi ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin de pdf formatında 3 adet CD’ye aktarılarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunulacaktır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlükçe kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından eksik belgeli olduğu tespit edilenler ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.

Daha Önce Üniversitemizde açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup, başvurusu halen derdest olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO

UNVANI

DERECE

ADET

 

Fen Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

 

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

1

 

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Profesör

1

1

 

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Profesör

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Dili

Doçent

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Böbrek nakli konusunda deneyimli olup, en az iki yıl böbrek nakil ünitesi sorumluluğu yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuklarda Fleksibl Bronkoskopi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Neonatoloji yan dal uzmanı olmak.

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Doçent

1

1

Doçentliğini Bağ Yetiştirme ve Islahı Bilim Dalında almış olmak.

Atatürk Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Psikiyatri Hemşireliği doktoralı olmak.

Atatürk Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği doktoralı olmak.

Atatürk Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İç Hastalıkları Hemşireliği doktoralı olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Restoratif Diş Tedavisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

 

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasotik Kimya

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Eczacılık Fakültesi Mezunu olup, Farmasotik Kimya Bilim Dalında doktora yapmış olmak..

Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı Mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Akustik alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Görüntü İşleme alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Biyomedikal alanında doktora yapmış olmak.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

 

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak, Gövde, Motor Bakımı

Uçak, Gövde, Motor Bakımı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Adli raporlar alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Mikro Kateter İnovasyon Yöntemi ile Serebrovasküler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Doğuma hazırlık okulunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanı olmak.

Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimleri

Su Ürünleri ve Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler

Veterinerlik Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Coğrafya Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

İlgili alanda veya Eğitim Programları ve Öğretimi alanında doktora yapmış olup, üstbiliş ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak.

6090/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ


 

Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\12-07-2018 PERŞEMBE\6184.jpg