6 Temmuz 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30470

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Esenboğa Gümrük Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Yeşilyurt (Malatya) (Kapatılan) Asliye Hukuk Mahkemesinin 1986/160 Esas, 1988/2 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5933/1-1

—————

İstanbul Anadolu 3. Tüketici Mahkemesinin 2015/2017 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5934/1-1

—————

Ankara 11. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/658 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5935/1-1

—————

Yeşilyurt (Malatya) (Kapatılan) Asliye Hukuk Mahkemesinin 1986/160 Esas, 1988/2 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5936/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

12/04/2018 tarihli ve 7796-16 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Konya Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık Bölge Amirliğinin 21/08/2015 tarih ve 9964633 sayılı yazısı ve eki belgeler ve Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11/06/2015 ve 20/08/2015 tarihlerinde yapılan denetimlerde tespit edilen hususlardan; MYĞ/5112-2/34446 (12.01.2017 tarih ve 6854-6 sayılı karar ile sonlandırılmış) sayılı madeni yağ lisansı sahibi Asırlı Madeni Yağ Kimyasal Maddeler Ambalaj Nakliye İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ithalat yoluyla/ithalatçıdan temin ettiği baz yağları üretimde kullanmaksızın ticari faaliyete konu etmesi sebebiyle sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesi hususunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca Asırlı Madeni Yağ Kimyasal Maddeler Ambalaj Nakliye İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 08/11/2017 tarihli ve 47221 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 17/11/2017 tarihli ve 1429 sayılı Soruşturma Raporu ile lisans sahibinden alınan yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul’ca değerlendirilmiş olup;

a) 11/06/2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen hususlara ilişkin olarak yazılı savunmanın kabul edilmesine ve soruşturmanın sonlandırılmasına;

b) 20/08/2015 tarihinde yapılan denetimde; tesiste bulunan dolum tankları ile üzerinde “ASIROİL Kalıp Yağı (Grup-B) TS: 12153, Sınıf: 1, Tip: 2, Tür: 2 ibaresi yazılı satışa hazır dolu madeni yağ tenekelerinden alınan numunenin EGE-PAL tarafından yapılan analizlerinde 10.09.2015 tarih ve 215-E15082701-215-E15082702 sayılı analiz raporları ile %100 baz yağı olduğu hususlarının tespit edildiği ve Asırlı Madeni Yağ Kimyasal Maddeler Ambalaj Nakliye İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ithalat yoluyla/ithalatçıdan temin ettiği baz yağları üretimde kullanmaksızın ticari faaliyete konu etmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Madeni Yağın Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin (2) nci fıkrasına aykırı olduğu ve lisans sahibinin yazılı savunmasında ileri sürdüğü hususların haklı gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 400.530-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 400.530-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5958/1/1-1

—————

Kurul, 7850-21 sayılı Kararı ile “Saray Mahallesi Modern Keresteciler Sitesi, Keresteciler Bulvarı 5. Sokak No: 9 Kahramankazan Ankara” adresinde faaliyet gösteren Atlantis Madeni Yağ Ve Petrokimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin, 2012, 2013, 2014 ve 2015 hesap dönemlerinde temin edilen hammaddelerin (bazyağlarının) inceltilmek suretiyle tenekelenerek satıldığının tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Atlantis Madeni Yağ Ve Petrokimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 22/02/2018 tarihli ve 9454 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 26/02/2018 tarihli ve 364 sayılı Soruşturma Raporu ve alınan yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup, Atlantis Madeni Yağ Ve Petrokimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca belirlenen 363.755-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 363.755-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5958/2/1-1

—————

HORUZLUHAN Mahallesi İSTİKAMET Caddesi No: 8 (Ada: 15379, Pafta: 22M II, Parsel: 3-4 ) Selçuku KONYA adresinde LPG-BAY/941-54/16076 sayılı lisans kapsamında BENZİNCİ AKARYAKIT ELEKTRONİK İNŞ. MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından işletilen Otogaz istasyonunda 30.09.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmama nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve 30/01/2018 tarih ve 5248 sayılı Başkanlık Oluru uyarınca yapılan soruşturma sonucunda, 19.04.2018 tarihli ve 7805-40 sayılı Kurul Kararı ile lisans sahibi hakkında 88.517-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş, ancak ilgilinin adreslerine gönderilmesine (HORUZLUHAN Mahallesi İSTİKAMET Caddesi  No: 8 (Ada: 15379, Pafta: 22M II, Parsel: 3-4) Selçuklu KONYA, FATİH M. ÇAKIRLI SK./2 Selçuklu KONYA) rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 88.517-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5958/3/1-1

—————

Kurul’un 17.05.2018 tarih ve 7850-48 sayılı Kararı ile “Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi” hakkında, 5307 sayılı Kanunun “İdari para cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile “2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 442.596,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 442.596,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5958/4/1-1

—————

Kurul’un 17/05/2018 tarihli ve 7850-33 sayılı Kararı ile “Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Nazilli/AYDIN” adresinde faaliyet gösteren 15/01/2009 tarihli ve BAY/939-82/25479 numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi (13/01/2017 tarih ve 2370 sayılı karar ile sonlandırılmıştır) Demirözler Turizm Yatırım Petrol Ürünleri Dayanıklı Tüketim Malları Nakliyat Tekstil İmalat Gıda Maddeleri Kuyumculuk İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 15/09/2016 tarihli tespite göre dağıtıcı haricinde motorin ikmal etmesi nedeniyle lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 84.575- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 84.575- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5958/5/1-1

—————

26/04/2018 tarihli ve 7815-31 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 21/04/2014 tarih ve BAY/939-82/34104 sayılı (24.12.2014 tarihli 43402 sayılı kararla sonlandırılmış) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Ufuk Mahallesi 106 Sokağı No:68 Üçköprü Köyü (Ada: -, Pafta:g26b21b, Parsel: 434) Kaynaşlı DÜZCE adresinde Elg Enerji Lojistik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi adına faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 13/11/2014 tarihli denetimde yapılan tespite göre; DAĞ/4385-1/32551 sayılı (31.10.2014 Tarih ve 5287-74 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiş) dağıtıcı lisansı sahibi KRN Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeli bayisine ait akaryakıt istasyonunda kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri ile 27.06.2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık teşkil ettiği ve süresi içinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 72.751-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5958/6/1-1

—————

Kurul’un 08/03/2018 tarihli ve 7732-35 sayılı kararı ile;

“Kayseri-Ankara Yolu 18. Km (Ada:149 , Pafta:K34.B-21-C , Parsel:73-89) Kocasinan / KAYSERİ" adresinde mukim, 09.02.2006 tarihli ve LPG-BAY/655-36/00194 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi KÜPLÜ PINAR PETROL ÜRÜNLERİ RESTORANT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait tesiste 20.10.2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 17/10/2017 tarihli ve 43654 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 20/10/2017-1250 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7732-35 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5958/7/1-1

—————

21.02.2017 günü yapılan denetimde, "Kayacık Mahallesi Aksaray Caddesi No: 40 Eşmekaya Kasabası, Eskil AKSARAY" adresinde, dağıtıcısı RMG Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi'nin bayisi olarak faaliyet gösteren 03.11.2016 tarihli ve BAY/939-82/37551 sayılı bayilik lisansı sahibi Dorukbey Petrol İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin işlettiği akaryakıt istasyonunda kurulu bulunan otomasyon sistemine yansımayan tank dolumlarının ve satışlarının olması nedeniyle, lisans sahibi nezdinde 22.02.2018 tarihli ve 9453 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında başlatılan soruşturma sonrasında düzenlenen 28/02/2018-384 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma değerlendirilmiş olup, Dorukbey Petrol İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin, işlettiği akaryakıt istasyonunda kurulu bulunan otomasyon sistemine yansımayan tank dolumlarının ve satışlarının olması eyleminin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, anlaşıldığından, Dorukbey Petrol İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında söz konusu eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 87.814-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 12.04.2018 tarihli ve 7796-6 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Kayacık Mahallesi Aksaray Caddesi No: 40 Eşmekaya Kasabası, Eskil AKSARAY adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 87.814-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5958/8/1-1

—————

Kurul’un 17/05/2018 tarihli ve 7851-7 sayılı kararı ile;

“Tatılı Mahallesi No: 7 (Ada :198, Pafta: j36d16b2c, Parsel: 71) Tatılı Sarıoğlan/Kayseri” adresinde mukim 23.02.2015 tarihli ve LPG-BAY/941-54/15829 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Süleyman Aksu Derelioğlu Şahin Petrol Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait tesiste 17.11.2015 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 15.12.2017 tarihli ve 53350 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 08/02/2018-261 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7851-7 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 83.839,-TL idari para cezası uygulanmasına ve söz konusu lisans kapsamındaki faaliyetlerinizin 30 gün süreyle geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, yukarıda belirtilen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5958/9/1-1

—————

26/04/2018 tarihli ve 7815-29 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 09/05/2012 tarih ve MYĞ/3823-1/30930 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Torpet Turizm İnşaat Madeni Yağ Ve Kimyevi Maddeler Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından "Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi 10645 Sokak No: 1 Karatay KONYA" adresinde işletilmekte olan madeni yağ üretim tesisinde 23/09/2014 tarihinde yapılan denetimde; araçlara yüklü halde satışa hazır ve üzerlerinde TORPET madeni yağ markası yazılı 11'er kg'lık tenekelerden alınan numunelerin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nin 20.11.2014 tarihli ve 11053 sayılı analiz raporunda Grup I Baz Yağların fiziksel ve kimyasal özellikleri ile uyumlu olduğu tespit edildiğinden Şirketin temin ettiği baz yağları madeni yağ üretim faaliyetinin haricinde doğrudan baz yağ olarak piyasaya sunmasının veya baz yağı amacı dışında kullanarak piyasa faaliyetine konu etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği ve süresi içinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 363.755-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 363.755-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5958/10/1-1

—————

24.05.2018-7869-43 sayılı Kurul Kararı ile; 25.09.2013 tarih ve LPG-BAY/941-54/14285 numaralı Lisans ile Akarsu Mahallesi Akarsu Küme Evleri Caddesi No: 118 (Ada:182, Pafta: J48-A-04-C-2-C, Parsel: 8) Kopal Köyü Karakoçan - ERZURUM adresinde faaliyet gösteren YÜKSEL KAPLAN-YENİ DOĞUŞ PETROL'ün LPG otogaz istasyonunda 17.03.2017 tarihinde yapılan denetimde yetkisiz personel çalıştırıldığı yönündeki tespit sebebiyle ilgili lisans sahibi hakkında, 17/01/2018 tarih ve 2923 sayılı Başkanlık Makamı oluru uyarınca açılan soruşturma kapsamında konu, Kurul tarafından değerlendirilerek hakkınızda idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş olup, hakkınızda verilen Kararın örneği yazımız ekinde gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 91.907.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi Dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası yarınca ilanen tebliğ edilir.

5958/11/1-1

—————

LPG-BAY/941-54/10029 lisans numaralı Osman Tosun’un istasyonunda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 12.04.2018 tarihli 18249 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 16.04.2018 tarihli 580 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Bük (Pafta: 022c-2b3a, Parsel: 1665) Ortaköy Köyü Fethiye Muğla) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5959/1/1-1

—————

LPG-BAY/941-54/15143 lisans numaralı İs-Mur Yapı Taahhüt Taşımacılık Gıda Yemek Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin istasyonunda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 17’nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 12.04.2018 tarihli 18249 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 16.04.2018 tarihli 580 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Gazi Osman Paşa Mahallesi Mehmet Akif Caddesi No: 46 Tanır Yolu Üzeri (Ada: 226, Pafta: b 24, f, Parsel: 50) Afşin Kahramanmaraş) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5959/2/1-1

—————

Van Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nün 02/01/2017 tarih ve 21494521 sayılı yazısı ve eki belgelerin incelenmesi neticesinde; 23.01.2017 tarih ve BAY/939-82/21179 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Çiçekli Belediyesi Gül Mahallesi Edremit VAN adresinde Cevdet DORUK adına faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 23/12/2016 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimde yapılan tespitlere göre; Cevdet DORUK’un istasyon otomasyon sistemine izinsiz müdahalede bulunmasının detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca 22/05/2018 tarihli ve 24819 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında düzenlenen 30/05/2018 tarihli ve 859 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5959/3/1-1

—————

26/04/2018 tarihli ve 7815-30 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 21/04/2014 tarih ve BAY/939-82/34104 sayılı (24.12.2014 tarihli 43402 sayılı kararla sonlandırılmış) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Ufuk Mahallesi 106 Sokağı No: 68 Üçköprü Köyü (Ada: -, Pafta:g26b21b, Parsel: 434) Kaynaşlı DÜZCE adresinde Elg Enerji Lojistik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi adına faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 13/11/2014 tarihli denetimde yapılan tespite göre, istasyonda dağıtıcı işaretlerine yer verilmemesinden dolayı 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca 03/10/2017 tarihli ve 41043 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında lisans sahibi hakkında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 30/10/2017 tarihli ve 1304 sayılı Soruşturma Raporu ile lisans sahibinden istenen yazılı savunmanın sunulmaması hususu ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup; Elg Enerji Lojistik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında idari yaptırım uygulanmamasına ve yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildiği hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5959/4/1-1

—————

Kurumun 19/12/2017 tarihli ve 53767 sayılı Başkanlık Oluru ile;

5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, "Bengisu Mahallesi Vatan Caddesi No: 208 (Ada:129, Pafta: g43a04c2b, Parsel: 100) Ortahisar/Trabzon" adresinde mukim, 27.12.2012 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13446 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Enver Petrol Ürünleri Nakliyat Ticaret Limited Şirketi'ne ait tesiste 26.02.2015 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 14/03/2018-440 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5959/5/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03/05/2018 tarihli toplantısında,

“Denetim Dairesi Başkanlığı’nın 30/04/2018 tarihli ve 83632887-663.07-21170 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın 07/02/2018 tarihli ve 6531 sayılı yazısında yer verilen tespitler uyarınca, Dağıtım Lisansı sahibi Aksa Gemlik Doğal Gaz Dağıtım A.Ş’den alınmış İTS/GMD/0058 numaralı İç Tesisat Ve Servis Hatları Sertifikası sahibi GDS Mühendislik-Dursun FARAŞ (TC. No: 25882410044) firmasının ilgili dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatta müdahale etmesi eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 09/02/2006 tarihli ve 652 sayılı Kurul Kararı’nın 6 ncı maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 01/03/2018 tarihli ve 10693 sayılı Başkanlık Oluru ile başlatılan doğrudan soruşturma sonrasında düzenlenen 12/03/2018 tarihli ve 428 sayılı Soruşturma Raporu, firmanın Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince yazılı savunmasını yasal süresi içerisinde yapmaması ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup,

a) Sertifika sahibi firmanın, ilgili dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatta müdahale etmesi eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin dördünce fıkrası ile 09/02/2006 tarihli ve 652 sayılı Kurul Kararı’nın 6 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğu,

b) Yapılan tebligata rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı,

anlaşıldığından, GDS Mühendislik-Dursun FARAŞ (TC. No: 25882410044) firması hakkında 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca, bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmesi hususunda ihtarda bulunulmasına ve hakkında yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir.” şeklindeki 7824-18 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir.

Bu karar firmanın adresinden açık adres bırakmadan ayrılmış olması ve yeni adresinin bilinmemesi nedeniyle tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu maddesi uyarınca söz konusu Karar’ın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde firmanın söz konusu Karar aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının bulunduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5959/6/1-1

—————

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 11.12.2015 tarihinde yapılan denetimlerde, “Fevzi Çakmak Mahallesi No: 100, Yavuzeli GAZİANTEP” adresinde faaliyet gösteren 21.03.2005 tarihli ve BAY/463-293/08928 sayılı bayilik lisansı sahibi Güngör Petrol Nakliyat Ve Süt Ürünleri Ticaret Pazarlama Limited Şirketi’nin tağşiş amaçlı kullanılabilecek bir ürünün istasyonda bulundurulmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi nezdinde 18.04.2018 tarihli ve 19210 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 25/04/2018-635 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen Şirketin kapanmış olması ve vergi numarasına göre Gelir İdaresi Başkanlığından ve Ticari Sicil Gazetesindeki sorgulamalarda da adresin “Fevzi Çakmak Mahallesi No: 100, Yavuzeli GAZİANTEP” olduğu başkaca bir iletişim adresinin bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5959/7/1-1

—————

Kurumun 14/12/2017 tarihli ve 53165 sayılı Başkanlık Oluru ile;

5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, "Kurtuluş Cemal Gürsel Caddesi No:9 Çankaya Ankara" adresinde mukim, 26.04.2013 ve LPG-BAY/941-54/13779 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Hızır Grup Lojistik Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait tesiste 12.11.2015 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 07/02/2018-243 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5959/8/1-1

—————

05/04/2018 tarihli ve 7783-25 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 24.03.2014 tarih ve BAY/939-82/33948 numaralı bayilik lisansı kapsamında Fatih Mahallesi No: 81 Yarma Kasabası (Ereğli Yolu 35. Km.) (Ada: -, Pafta: M29, Parsel: 4725) Karatay KONYA adresinde Hps Hidrolik-Pnömatik Makine Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 14/07/2014 ve 22/07/2014 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 3 ve 4 nolu tankların otomasyon sistemine bağlı olmadıkları tespit edilmiş olup, bu hususun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca Hps Hidrolik-Pnömatik Makine Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 20/09/2017 tarihli ve 39191 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 25/10/2017 tarihli ve 1283 sayılı Soruşturma Raporu ile lisans sahibinden alınan yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ve yazılı savunmaya ilişkin görüşü Kurul’ca değerlendirilmiş olup; yazılı savunmanın kabul edilmesine ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildiği hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5959/9/1-1

—————

Çandır Mahallesi Çandır Bulvarı No: 12/A (Pafta: 026-A-06-C-2, Parsel: 1472) Serik / ANTALYA adresinde 18.09.2014 tarih ve LPG-BAY/941-54/15399 numaralı Otogaz LPG Bayilik Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Likarpa Petrol Tekstil Gıda Taşımacılık Oto Kiralama Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait LPG otogaz istasyonunda Antalya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 28.03.2016 tarihinde gerçekleştirilen denetimde, istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi hususunun;

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca “Likarpa Petrol Tekstil Gıda Taşımacılık Oto Kiralama Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve 16.05.2018 tarih ve 23845 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında düzenlenen 22.05.2018 tarih ve 788 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere lisans sahibine gönderilmesine karşın bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiştir.

Soruşturma raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken savunma yazısının, işbu ilanın tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5959/10/1-1

—————

20/04/2018 tarihli ve 19847 sayılı Başkanlık Oluru ile Serhat Mahallesi Çiftçiler Camii Civarı, Orhan Doğan Caddesi No: 98 İpekyolu/VAN adresinde lisanssız olarak faaliyet gösteren 51937704950 T.C. Kimlik Numaralı Muhlis TEMİZEL’in işlettiği iş yerinde 01/05/2017 tarihinde gerçekleştirilen denetimde tespit edilen piyasa faaliyetinin detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca düzenlenen 25/05/2018 tarihli ve 824 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5959/11/1-1

—————

20/04/2018 tarihli ve 19848 sayılı Başkanlık Oluru ile Karşıyaka Mahallesi Çiftçiler Camii Civarı, Orhan Doğan Caddesi No: 132 İpekyolu/VAN" adresinde lisanssız olarak faaliyet gösteren 51907705970 T.C. Kimlik Numaralı Vehbi TEMİZEL’in işlettiği iş yerinde 01/05/2017 tarihinde gerçekleştirilen denetimde tespit edilen piyasa faaliyetinin detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca düzenlenen 28/05/2018 tarihli ve 829 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5959/12/1-1

—————

Kurul’un 19/04/2018 tarihli ve 7806-5 sayılı kararı ile;

“Çetin Emeç Bulv. 8. Cadde 6/32 Çankaya/Ankara” adresinde mukim 22/06/2006 tarihli ve LPG-BAY/803- 30/05186 sayılı LPG otogaz bayilik lisansına sahip Koç-Pet Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 03/11/2014 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve halihazırdaki mevzuata aykırı durumun devam etmesi nedeniyle 11/01/2018 tarihli ve 7642-8 sayılı Kurul Karar ile alınan 30 günlük geçici durdurma yaptırımı sonunda lisans sahibinin söz konusu mevzuata aykırı durumunu devam ettirdiği anlaşılmış olup 5037 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sahip olduğu 22/06/2006 tarihli ve LPG-BAY/803-30/05186 sayılı LPG otogaz bayilik lisansının iptal edilmesine 7806-5 sayılı Karar ile karar verildiği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5959/13/1-1

—————

İSTANBUL YOLU 10. KM, KARAÇAY KÖYÜ, YAVŞANLIK MEVKİİ OSMANCIK ÇORUM adresinde faaliyette bulunmak üzere 03.06.2013 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13904 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi OSMANLILAR AKARYAKIT VE ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait tesiste 08.09.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve 09.05.2018 tarih ve 22639 sayılı Başkanlık Olur’u uyarınca yapılan soruşturma sonucunda tanzim edilen 17.05.2018 tarihli ve 745 sayılı soruşturma raporu savunma alınmak üzere ilgilisine usulüne uygun olarak gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu soruşturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi aksi halde, piyasa faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabilecektir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5959/14/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 26.04.2018 tarih ve 7816-3 sayılı Kararı ile, ve LPG-BAY/941-54/14543 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi ÖZEFELER PETROL VE PETROL TÜREVLERİ NAKLİYE DAĞITIM PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ' ne ait istasyonda 23.08.2016 tarihinde yapılan denetimde LPG Yetkili Personel belgesi olmayan personel çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve halihazırdaki mevzuata aykırı durumun devam etmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 19.12.2013 tarih ve LPG-BAY/941-54/14543 sayılı LPG otogaz bayilik lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adreslerine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, 19.12.2013 tarih ve LPG-BAY/941-54/14543 sayılı LPG otogaz bayilik lisansının iptal edilmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5959/15/1-1

—————

22/05/2018 tarihli ve 25052 sayılı Başkanlık Oluru ile Kirazca Mahallesi Eskişehir Caddesi No: 305 Arifiye SAKARYA adresinde mukim 24.12.2015 tarihli ve BAY/939-82/36334 sayılı bayilik lisansı sahibi Sakarya Essa Petrol Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 28.11.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere;

a) Otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği,

b) Otomasyon sistemi, dağıtıcısı tarafından gönderilen faturalar ve istasyonunun ödeme kaydedici cihaz mali hafıza raporlarından anlaşıldığı üzere istasyonunda menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Sakarya Essa Petrol Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 31.05.2018 tarihli ve 867 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5959/16/1-1

—————

22/05/2018 tarihli ve 25050 sayılı Başkanlık Oluru ile Kirazca Mahallesi Eskişehir Caddesi No: 305 Arifiye SAKARYA adresinde mukim 24.12.2015 tarihli ve BAY/939-82/36334 sayılı bayilik lisansı sahibi Sakarya Essa Petrol Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 01.06.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere;

a) Satışların otomasyon sisteminde gözükmemesi nedeniyle otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği,

b) Otomasyon sistemi, dağıtıcısı tarafından gönderilen faturalar ve istasyonunun ödeme kaydedici cihaz mali hafıza raporlarından anlaşıldığı üzere istasyonunda menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

c) Akaryakıt istasyonunda fiyat panosunda EPDK lisans numarasının, unvanının yazılı olmaması, fiyat panosunda benzin ibaresi yer almasına rağmen istasyonda benzin bulunmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkrasına aykırı hareket ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Sakarya Essa Petrol Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 31.05.2018 tarihli ve 868 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5959/17/1-1

—————

Kurumun 15/12/2017 tarihli ve 53350 sayılı Başkanlık Oluru ile;

5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, "Kayseri-Ankara Yolu 18. Km (Ada: 149, Pafta: K34.B-21-C, Parsel: 73-89) Kocasinan / KAYSERİ" adresinde mukim, 09.02.2006 tarihli ve LPG-BAY/655-36/00194 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi KÜPLÜ PINAR PETROL ÜRÜNLERİ RESTORANT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait tesiste 16.11.2015 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 08/02/2018-265 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5959/18/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 27.12.2012 tarihli ve DAĞ/4217-3/31946 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Süper Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin, 1240 sayılı Kurul Kararında yer alan "Otomasyon Sistem Kılavuzu"nda tanımlanan tüm yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Kurumun sisteme erişimin sağlanabilmesi için yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunuzun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesi hükümleri uyarınca 09.04.2018 tarihli ve 17687 sayılı Başkanlık Olur’u ile lisans sahibi hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, lisans sahibi nezdinde düzenlenen 16/04/2018-581 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak tebliğ edilmek istenmiş ancak, lisans sahibinin MERNİS ve Ticari Sicil Gazetesi adreslerinin de tebliğ edilen adresle aynı olması, başkaca tebliğ yapılacak bir adresin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5959/19/1-1

—————

Yenibosna Merkez Mah. Güneşli Yolu Cad. İkebana Sitesi H Apt. N.2/3 H/15 Bahçelievler İSTANBUL adresinde yer alan ve 13.08.2015 tarihli ve DAĞ/5729-3/35880 numaralı dağıtıcı lisansı ile faaliyet gösteren Tripet Petrolcülük Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin EBİS bildirim sisteminde yer alan 2017 yılı satış verisi ile 1240 sayılı "Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı" kapsamında alınan otomasyon verilerinin birlikte incelenmesi neticesinde, (2017 yılına ilişkin) yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin ve motorin) satışı yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesinin detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca lisans sahibi nezdinde 31/05/2018 tarihli ve 26880 sayılı Başkanlık Oluru ile doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 12/06/2018 tarihli ve 948 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5959/20/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_22.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_23.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_24.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_25.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_26.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_27.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_28.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_29.jpg


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kütahya ASD Yapı Lab. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Alınteri Blv. 2. Çiniciler Çarşısı No: 44 Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonu (MYDK) 21.06.2013 tarih ve 458/4 sayılı kararı ile verilen 438 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 10.05.2018 tarih ve 550/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 21.06.2018 tarih ve 1125660 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5970/1-1


KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemizin 25.06.2018 tarih ve 30459 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim üyesi alım ilanında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin ismi sehven İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak belirtilmiştir.

Duyurulur.

5953/1-1


Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine akademik personel ihtiyaçları için 27.06.2018 tarihli ve 30461 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan üniversitemiz akademik personel alım ilanında aşağıda belirtilen kısımda sehven yanlışlık yapıldığı görülmüş olup,

 

BİRİM

ABD

UNVAN

SAYI

AÇIKLAMA

Tıp

Fakültesi

Genel

Cerrahi

Profesör

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak; "Kronik fonksiyonel konstipasyonlu hastalarda kolon transit zamanı, defekografi ve anorektalmanometri" konularında çalışma yapmış olmak

 

İlanın doğru metni aşağıda verilmiştir.

 

BİRİM

ABD

BİLİM DALI

UNVAN

SAYI

AÇIKLAMA

Tıp

Fakültesi

İç

Hastalıkları

Gastroenteroloji

Profesör

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak; "Kronik fonksiyonel konstipasyonlu hastalarda kolon transit zamanı, defekografi ve anorektalmanometri" konu-larında çalışma yapmış olmak

 

İlgililere duyurulur.

5965/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Fen-Edebiyat, Eğitim, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, İletişim ve Hukuk Fakülteleri’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi / Yüksek Okulu

Bölüm / Program

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

İletişim

Radyo, Televizyon ve Sinema

Sinema

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Görüntü Sanatları Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat

Psikoloji

Klinik Psikoloji

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Klinik Psikoloji Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Anadolu BİL Meslek

Yüksekokulu

İşletme Yönetimi

-

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Organizasyon ve İşletme Politikası Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar

yapmış olmak.

Fen-Edebiyat

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri

 Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar

Teknikleri

-

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar

yapmış olmak.

Eğitim

Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık

-

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Adli Tıp Sosyal Bilimler Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar

yapmış olmak.

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

-

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar

yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik

Cerrahi

Hemşireliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Cerrahi Hemşireliği Anabilim Dalı almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Klinik Odaklı Sosyal Hizmet Anabilim Dalı almış olmak, bu alanda çalışmalar

 yapmış olmak.

Hukuk

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Özel Hukuk Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Adalet Meslek

Yüksekokulu

Adalet

 

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Özel Hukuk Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

5987/1-1


Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri’ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesine göre Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine ilave olarak, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri ekleyerek ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.

Duyuru Başlama tarihi     :  06.07.2018

Son Başvuru tarihi           :  20.07.2018

NOT: 1 - Müracaatların tamamlanmasını müteakiben ilgili birimlerce oluşturulan bilimsel dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

2 - İlan Metni Üniversitemiz web sayfasında ve Devlet Personel Başkanlığı web sayfasında yayınlanmıştır.

3 - Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Der.

Açıklama

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

Yönetim ve Organizasyon

Dr. Öğr. Üyesi

1

5

İşletme Alanında Doktora yapmış olmak.

5890/1-1


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi              : 06.07.2018

Son Başvuru Tarihi       : 20.07.2018

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

ADRES: YİÜ. Tıp Fak. Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat / ANKARA

PROFESÖR KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

 

Birimi

Bölüm

Anabilim Dalı/ Program

Unvanı

Adet

Aranılan Şartlar

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Profesör

1

Doçentliğini Fizyoloji alanından almış, yurt içi ve yurt dışı çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

 Kardiyoloji

Profesör

1

Doçentliğini Kardiyoloji alanından almış, yurt içi ve yurt dışı çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Patoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

Uzmanlığını Patoloji alanından almış, alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

İlgililere duyurulur.

5972/1-1


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat eden adayların Rektörlüğümüze, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat eden adayların ise ilgili birime istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine ve her bir eser dosyasına ayrı ayrı eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan Akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının Başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURU TARİHLERİ: 06.07.2018 - 20.07.2018

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER (Eser Dosyaları Haricinde Hazırlanacaktır)

 

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26. maddesi ile 12.06.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 12. ve 14. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserinin belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi fotokopisi

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Tablosu

 

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 7100 Sayılı Kanun ile değişik 24. maddesi ile 12.06.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi fotokopisi

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Tablosu

 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN (Müracaatlar ilgili birime yapılacaktır.)

2547 Sayılı Yasanın 23. maddesi ile 12.06.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 4. ve 6. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans, doktora belgesi fotokopisi

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Tablosu

 

S.N

Birim

Bölüm

ABD

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Doçent

1

1

Deneysel Periodontitis, Deneysel Diyabet, OPG ve RANKL hakkında bilimsel çalışmalar yapmış olmak, Deney hayvanları ile alakalı araştırma yapabilecek yeterliliğe sahip olmak.

2

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Doçent

1

1

Kronik Periodontitisli hastalarda ACTH, kortizol, prolaktin ve growth hormon değerleri üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

3

Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

1

İngiliz Tiyatrosu üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

4

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Prehistorya

Profesör

1

1

Batı Anadolu ve Akdeniz Neolitiği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

5

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Profesör

1

1

Eğitim Felsefesi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

6

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Deneysel Psikoloji

Doçent

1

1

Davranışsal Sinirbilim alanında insanlar ve hayvanlar üzerinde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

7

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Doçent

1

1

İnsan ilişikleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak, Psikolojide istatistik derslerinde deneyimli olmak.

8

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Doçent

1

1

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi bitki sistematiği, doğa koruma ve eğitimi üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

9

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doçent

1

1

Çok değişkenli İstatistiksel yöntemler alanında çalışmaları olmak.

10

Fen Fakültesi

Biyoloji

Moleküler Biyoloji

Doçent

1

1

Bitki Ekstraktlarının Sitotoksik, Apoptotik, Antianjiyogenik, İmmünmodülatör etkileri üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

11

Fen Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Elektrosorpsiyon ve Grafen Elektrokatalizörler konusunda bilimsel çalışmaları olmak

12

Fen Fakültesi

Kimya

Anorganik Kimya

Doçent

1

1

Nanopartiküllerin Yüzey Modifikasyonu Konusunda bilimsel çalışmaları olmak, Alanında Tescillenmiş patentlere ve Üniversite-Sanayi İşbiriliği Alanında Proje Deneyimine sahip olmak.

13

Fen Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Doçent

1

1

Çözeltilerdeki Komplekslerin ve solvatize iyonların termodinamik ve yapısal karakterizasyonu, fonksiyonel nanopartikül sentezi konularında bilimsel çalışmaları olmak.

14

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik

Grafik

Doçent

1

1

Web Tabanlı Bilgisayar Destekli Sanat Eğitimi,  Grafik Tasarım alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

15

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik

Grafik

Doçent

1

1

Geleneksel sanatlarda çağdaş sanat uygulamaları üzerine araştırmaları ve eserleri olmak.

16

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik

Seramik

Doçent

1

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterliğini seramik alanında yapmış ve Doçentliğini Tasarım Bilim alanında almış olmak. Seramik sanatında görsel algılama ve seramik sır bileşenleri konularında bilimsel ve sanatsal çalışmaları bulunmak.

17

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak.

18

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Hemşirelik Esasları alanında Doktora yapmış olmak.

19

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Profesör

1

1

Sigorta ve Yenilenebilir Enerji Hukuku Konularında Çalışma Yapmış Olmak.

20

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

İstatistik

Doçent

1

1

Enerji ekonomisi ve rekreasyon konularında ileri ekonometrik yöntemlerin kullanıldığı bilimsel yayınlara sahip olmak.

21

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Devletler Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Deniz Hukuku ile ilgili bilimsel çalışmaları olmak.

22

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

1

1

Mikroiktisat alanında uzmanlaşmış, kentsel ve bölgesel iktisat, yenilik iktisadı konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

23

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Sosyolojisi

Doçent

1

1

Cumhuriyet dönemi din-siyaset tartışmaları, Türk sineması ve din, din ve sosyal bütünleşme ve işlevsel değer kavramları üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak.

24

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Kutsî hadis kavramı, Osmanlı dönemi hadisçileri ve kadına yönelik şiddette referans gösterilen hadisler üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak.

25

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Araştırma Yöntemleri

Doçent

1

1

Halkla İlişkiler Kuramları üzerine nitel ve nicel çalışmaları ve Halkla İlişkilerin Stratejik Yaklaşımları üzerine bilimsel çalışmaları olmak.

26

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Kişilerarası İletişim

Doçent

1

1

Toplumsal Cinsiyet ve Medya konularında bilimsel çalışmaları olmak.

27

Kemer Denizcilik Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Profesör

1

1

Kıyı Yönetimi ve Deniz Taşımacılığı alanında çalışmaları bulunmak.

28

Manavgat Turizm Fakültesi

Rekreasyon Yönetimi

Rekreasyon Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Rekreasyon Yönetimi alanında doktora yapmış olmak, Turizm eğitimi ile ilgili bilimsel çalışmaları olmak.

29

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Çevre, Altyapı ve Ulaşım

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu olmak, Kentsel dönüşüm ve afet alanları planlaması konularında bilimsel çalışmaları olmak.

30

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Bölge Planlama

Profesör

1

1

Şehir ve Bölge Planlama alanında lisans derecesine sahip olmak, Bölge Planlama, Turizm Kentleri ve Ekonomik Kalkınma konularında çalışmaları olmak.

31

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Doçent

1

1

Mimarlık Bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak, Proje ve yapım yönetimi ile inşaat sektöründe kültür konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

32

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Doçent

1

1

Mimarlık Alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Derecelerine Sahip Olmak, Yapım ve Strüktür tarihi konusunda bilimsel çalışmaları olmak

33

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı Malzemesi

Profesör

1

1

Hafif agregalı betonlar, seramik karoları, geopolimerler ve optimizasyon konularında çalışmaları bulunmak.

34

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Doçent

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Çevre Mühendisliği alanında tamamlamış olmak. Çevre Biyoteknolojisi alanında çalışmaları olmak. Biyolojik prosesler ve kimyasal prosesler derslerinin verilmesi konusunda deneyimli olmak.

35

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Profesör

1

1

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bilim Alanında Doçent olmak, Yüzme ve Suda boğulmalar alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

36

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Profesör

1

1

Kompozit Doku Naklinde deneyimli olmak.

37

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

1

Robotik Cerrahi ve Organ Nakli konusunda deneyimli olmak.

38

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

Romatoloji Yandal Uzmanlığı olmak.

39

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Yürüme Analizi Konusunda Yurt Dışı Deneyimine Sahip Olmak.

40

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Doçent

1

1

Anatomi Doktorası yapmış olmak, Anatomi alanında Doçent unvanı almış olmak, Medulla SPİNALİS Hasarlaması ve iyileşmesi konularında bilimsel çalışmaları olmak.

41

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doçent

1

1

Fizyoloji Doktorası yapmış olmak, Fizyoloji alanında Doçent Unvanı almış olmak, “Nörodejeneratif hastalık modelleri” ile ilgili bilimsel çalışma yapmış olmak, En az 1 (Bir) yıl yurt dışı deneyimi olmak,

42

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Yenidoğan uzmanı olmak

43

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

En az 1 yıl yataklı çocuk psikiyatrisi kliniğinde uzman olarak çalışmış olmak, Bilişsel Davranışçı Terapi uygulayıcı sertifikasına sahip olmak, Obezite konusunda bilimsel çalışmaları olmak.

44

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

1

Yurt Dışında En Az 6 ay olmak üzere EMG ve Klinik Nörofizyoloji deneyimi ve sertifikasına sahip olmak, Tek Lif EMG Eşliğinde Botoks uygulama konusunda deneyimi olmak, En az 5 yıl Demiyelinizan Hastalıklar Poliklinik deneyimine sahip olmak.

45

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

1

Klinik Nörofizyoloji Yandal Uzmanlığı ve Uyku Tıbbi Sertifikasına sahip olmak,  En az 5(beş) yıl Epilepsi Polikliniği deneyimine sahip olmak.

46

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Radyasyon Fizikçisi unvanı olmak, En az 7 (yedi) yıl Radyasyon Onkolojisi klinik çalışma tecrübesi olmak.

47

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Doçent

1

1

Yönetim ve Strateji Alanından Doçent Unvanı almış olmak, İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilir Turizm konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

48

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Lojistik Yönetimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi ile Lojistik Performans konularında çalışmaları bulunmak.

49

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret

Profesör

1

1

Küreselleşme ve Uluslararası Ticaret ile AB Ticareti konularında çalışmaları bulunmak.

50

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finans

Finans

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Mali Denetim, Vergi ve Yükseköğretimin Finansmanı konularında çalışmaları olmak, yurtdışı akademik deneyimi bulunmak.

51

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finans

Finans

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Yüksek lisansını ve doktorasını İktisat alanında yapmış olmak, İstihdam, Ücret ve İşsizlik konularında çalışmaları olmak.

52

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Pazarlama

Pazarlama

Profesör

1

1

Pazarlama alanında Doçentliğini almış olmak, İnternette Pazarlama, Mobil Pazarlama ve Turizm Pazarlaması alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

53

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Entomoloji

Profesör

1

1

Bitki Paraziti nematodları üzerine çalışmaları olmak.

54

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Su kısıtı, tuzluluk stresi ve uzaktan algılama konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

55

Manavgat Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme

Gıda Teknolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Bor elementinin çay bitkisine etkileri konusunda bilimsel çalışması olmak.

56

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Doçent

1

1

Doçentliğini Analitik Kimya alanında almış olmak, Antioksidanlar ve oksidasyon kinetiği, HPLC ile karekterizasyon konularında bilimsel çalışmaları olmak.

5908/1-1


Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Şartlar;

* Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını belgelendirmeleri zorunludur.

MÜRACAAT TARİHİ; İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. (06/07/2018-20/07/2018)

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

K.D.

Açıklama

Ziraat Fakültesi

Zootekni / Hayvan Yetiştirme

Profesör

1

1

Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı alanında çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı / Peyzaj Planlama

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Tarihi Peyzaj Karakterizasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Gıda Mühendisliği / Gıda Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Gıda Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. Diyet liflerinin tanımlanması, fermantasyonu ve anti-karsinojenik etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik / Uygulamalı Matematik

Profesör

1

1

Matematik alanında Doçentliğini almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi / Bizans Sanatı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Sanat Tarihi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Bizans Mimarisi ve Bizans Arkeolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi / Denizcilik Ekonomisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Denizcilik Ekonomisi ve Denizcilik İşletmeleri Yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği / Su Ürünleri İşleme

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde proteomik çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Halk Sağlığı

Profesör

1

1

Halk Sağlığı alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Enfeksiyon Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Spondilodiskit ve bruselloz üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Genel Cerrahi alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Tıbbi Biyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

Tıbbi Biyoloji alanında doktora yapmış olmak. Renal hücreli karsinomlarda kodlanmayan RNA'ların düzenlenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi / Sağlık Kurumları Yönetimi ve Organizasyon

Doçent

1

1

Sağlık Kurumları Yönetimi alanında Doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi / Sağlık Kurumları Yönetimi ve Organizasyon

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Halk Sağlığı uzmanı olmak. Sağlık Yönetimi ve Afet Yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi / Sağlık Ekonomisi ve Politikası

Doçent

1

1

Yönetim ve Strateji alanında Doçentliğini almış olmak. Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi / Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

2

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi / Sosyal Bilgiler Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Sosyal Bilgiler Eğitiminde İnternet Tabanlı Öğretim ve Sosyal Medya kullanımına ilişkin çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Fen Bilgisi Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Fizik Eğitimi alanında yapmış olmak. Aktif öğrenme uygulamalarının bilimsel muhakeme becerileri üzerine etkisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri / İslam Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

Aslî İbâha üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği / Turizm İşletmeciliği

Profesör

1

1

Halkla İlişkiler alanında Doçentliğini almış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon / Elektronik Teknolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Yüksek lisans ve doktorasını Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında yapmış olmak. Evanesent dalgaların reflektörlerden saçınımı üzerine çalışma yapmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon / Mekatronik

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olmak. Ses tanıma üzerine çalışmalar yapmış olmak.

5961/1-1


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesi, 2547 sayılı Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

 

Kadro Birimi

Bölümü

ABD/Program

Kadro Unvanı

Derece

Adet

Açıklamalar

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Doçent

3

1

Elektrik - Elektronik Mühendisliği bilim alanında Doçentlik Unvanına sahip olmak. Rüzgar Enerjisi ve Güneş Enerjisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Doçent

3

1

Makine Mühendisliği alanında Doçentlik Unvanına Sahip olmak. Aerodinamik, Rüzgar ve Güneş Enerjisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

3

1

Siyasal İletişim, Siyasal Muhalefet ve Toplumsal Hareketler konularında çalışmalar yapmış olmak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak. Kargo firmalarının hizmet kalitesi konusunda çalışması olmak.

İktisat

İktisat Teorisi

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Uygulamalı İktisat alanında doktora yapmış olmak. Kadınların işgücüne katılımın incelenmesi ve işçilerin sektörel tercihlerinin analizleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Maliye

Mali Hukuk

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Maliye anabilim dalında doktora yapmış olmak. Vergi Ceza Hukukunda ölçülülük ilkesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Nükleer Fizik

Doçent

3

1

Nükleer Fizik alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Radyoaktif Atıkların Adsorpsiyon Yöntemi ile Depolanması konusunda çalışmış olmak.

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak. Kilikia Sikkelerinde Dinsel Tasvirler üzerine çalışma yapmış olmak.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Akademik yazımda yazar duruşu ve edimbilim alanında çalışmaları olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Farmakoloji ve Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak. Organik Süt konusunda çalışmaları olmak.

Hemşirelik

Hemşirelik

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği anabilim dalında Doktora Yapmış Olmak. Geriatrik Psikiyatri alanında çalışmaları olmak.

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Halk Sağlığı Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak. Yeme Bozukluğu- Hemoglobin A1C taraması konulu çalışmaları olmak.

Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Turizm işletmeciliği alanında doktora yapmış olmak. Yabancı Turistlerin Türk Mutfağı Seçim Motivasyonları konusunda çalışması olmak.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Gıda ve Klinik kaynaklı Enterokokların Vankomisin Direnç Özellikleri konusunda çalışma yapmış olmak.

5896/1-1


Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

EĞİTİM FAK.

Doktor Öğretim Üyesi

Sınıf Eğitimi

4

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında doktora yapmış olup, tasarım tabanlı öğrenme ortamı ve bilgisayar oyunu geliştirme üzerine çalışma yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Türkçe Eğitimi

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olup, çok boyutlu Rasch Analizi ve üstbilişsel okuma stratejisi üzerine çalışmış olmak.

İKT. VE İDR.

BİL. FAK.

Doktor Öğretim Üyesi

Sağlık Yönetimi

4

1

Doktorasını ilgili alanda yapmış olup, Sağlıkta İletişim Doyumu ile ilgili çalışmaları olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.

Doçent

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

1

1

Derin Ven Trombozunda Oksidatif Stres konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

4

1

Ciddi Kafa Travması ve Yara Bakımı konusunda çalışma yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

5

1

Holistik Bakım ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAK.

Doktor Öğretim Üyesi

Din Bilimleri

3

1

Din Psikolojisi alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

3

1

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Fıkıh

3

1

Doktorasını Fıkıh alanında yapmış olmak.

ZİRAAT FAK.

Doçent

Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

1

1

Doçentliğini ilgili anabilim dalında almış olup, “Asmada Stres Fizyolojisi” konusunda çalışmış olmak.

TIP FAK.

Doktor Öğretim Üyesi*

Adli Tıp

3

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Aile Hekimliği

3

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Yandal uzmanlığını Pediatrik Kardiyoloji ve/veya Pediatrik Endokrinoloji üzerine yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Göğüs Hastalıkları

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

İç Hastalıkları

1

1

Yandal uzmanlığını Onkoloji ve/veya Hematoloji ve/veya Romatoloji üzerine yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

İç Hastalıkları

1

1

Yandal uzmanlığını Gastroentereloji ve/veya İmmünoloji üzerine yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Radyasyon Onkolojisi

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Tıbbi Genetik

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

3

1

Anestezik gaz tüketimi ile ilgili çalışması olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Genel Cerrahi

3

1

- Kolesistektomi ameliyatı sonrası kemik mineral dansitesi üzerine ve Laparoskopik sleeve gastrektomi üzerine çalışmaları olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Göğüs Cerrahisi

3

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Patoloji

2

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi

2

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Fizyoloji

3

1

- Menstrual döngü egzersiz ve stres yanıtı ile ilgili, düşük ve orta yoğunluktaki egzersizin vücut yağ ve karbonhidrat yakım miktarı üzerine etkisi ile ilgili çalışmaları bulunmak.

MÜH. MİM. FAK.

Doçent

Mekanik

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak ve Temas halindeki yüzeylerin Mekanik ve Termomekanik özellikleri üzerine çalışmaları olmak.

VETERİNER FAK.

Doktor Öğretim Üyesi

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji

3

1

Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, Hekimlik Tarihi ve Deontoloji alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Veterinerlik Histoloji-Embriyoloji

4

1

Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, Histoloji-Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak.

SARIKAYA FİZ. VE REH. Y. O.

Doktor Öğretim Üyesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

5

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup, alanında doktora yapmış olmak.

 

Başvuru Adresi: Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu içinde ilgili birimlere başvuru yapılacaktır.

*3 (Üç) aydan fazla mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Müracaat tarihleri: 06/07/2018-20/07/2018 Cuma günü saat 17.00 kadar.

5930/1-1


Esenboğa Gümrük Müdürlüğünden:

ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİGATIDIR

 

FİRMANIN UNVANI

VERGİ NUMARASI

FAALİYET

GÖSTERDİĞİ İL

BEYANNAME TARİH SAYISI

YATIRIM TEŞVİK BELGE

TARİH SAYISI

TAHAKKUK EDİLEN KDV VE GECİKME ZAMMI FAİZ TUTARI

(Gecikme faizleri 14.12.2017 tarihine kadar hesaplanmış olup

ödeme tarihinde ayrıca hesaplanacaktır)

Almet Metal Endüstri ve Tic. A.Ş.

0550017630

Ankara

01.09.2004 - 04060200IM026665

06.04.2004 - 74977

12.443,15.-TL KDV  - 39.271,05.-Gecikme Faizi

Ada Grup Sağlık Hizm. Tic. Ltd. Şti.

0070513236

Ankara

17.01.2007 - 07060200IM001385

10.10.2006 - 82354

7.775,24.-TL KDV  - 17.716,48.- Gecikme Faizi

Tera Teknik Bilg. Müh. İlt. Tur.

Tek. Ar. Ki. ve İnş. Ltd. Şti.

0070205914

Ankara

20.01.2009 - 09060200IM001665

14.01.2009 - 92672

18.668,21.-TL KDV  - 31.104,50.-Gecikme Faizi

İHC Havacılık Ltd. Şti.

4700500680

Ankara

27.09.2005 - 05060200IM031372

22.09.2005 - 81097

221.171,22.-TL KDV  - 596.699,16.-TL Gecikme faizi

Savaş Un San. Tic. Ltd. Şti.

7530064346

Keskin/KIRIKKALE

25.03.2009 - 09060200IM009962

20.03.2009 - 93023

35.588,2.-TL KDV  - 57.433,66.-TL Gecikme faizi

Halis Dış Ticaret A.Ş.

4560068489

Kadıköy/İSTANBUL

13.12.2010 - 10060200IM053100

28.07.2010 - 97483

3.616,2.-TL KDV  - 3.079,09.-TL Gecikme Faizi

 

2013-2017 yılları arasında iptal edilen yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerine ilişkin yukarıda adı geçen firmalar hakkında 6183 sayılı Kanun kapsamında gerekli işlemlerin ikmal ettirilmesine ilişkin ilgili Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında Müdürlüğümüzde işlem gören Serbest Dolaşıma Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyalar hakkında tahakkuk eden KDV ile Gecikme Zammına ilişkin muhtelif tutarlarda ödeme emri düzenlenmiş ve yükümlülerine tebliğ edilememesi nedeniyle 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun "İlanen Tebligat" başlıklı 28. maddesine ve Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in 48/3 maddesine istinaden ödeme emrinin ilanen tebligatına karar verilmiştir.

Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen Ödeme Emirlerinin tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun "İlanen Tebligat" başlıklı 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5938/1-1