22 Haziran 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30456

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Mühendislik ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm / Program

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Mühendislik

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Ekonomi ve Finans

Ekonomi ve Finans

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Mikro İktisat Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Siyasi Tarih

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Uluslararası İlişkiler Siyasi Tarih Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

5502/1-1


Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile 28/01/1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nim yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE/MYO

BÖLÜM / PROGRAM

İSTENİLEN ÖZELLİKLER

UNVANI

KADRO SAYISI

İletişim Fakültesi

Reklam Tasarımı ve İletişimi

İletişim alanında Doçentliğini almış olmak.

Doç. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

Prof. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Doktora yapmış veya bu alanların birinde Doçentliğini almış olmak.

Prof. Dr.

2

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Doktora yapmış veya bu alanların birinde Doçentliğini almış olmak.

Doç. Dr.

2

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi veya Uluslararası İlişkiler alanında Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

Prof. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi veya Uluslararası İlişkiler alanında Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

Doç. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Lisans, Doktora ve Doçentliğini Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Prof. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)

Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu olup; Sağlık Bilimleri-Fizyoloji Alanında Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentliğini almış olmak

Doç. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçentliğini almış olmak

Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu ve aynı alanda Doktora ve Doçentlik sahibi olmak; veya Biyokimya alanında Doktora ve Doçentlik sahibi olmak

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi alanında Doktora ve Doçentlik derecesine sahip olmak.

Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu olmak; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında Doktora yapmış ve aynı alanda Doçentliğini almış olmak.

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak

Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Doktora veya Doçentliğini Sosyal Hizmet alanında almış olmak.

Prof. Dr.

2

Sağlık Hizmetleri MYO

Anestezi

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Anestezi Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak

Prof. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Radyoterapi

Fizik Bölümü Lisans Mezunu olmak ve Nükleer Fizik Anabilim Dalında Yüksek Lisans, Nükleer Fizik Anabilim Dalında Doktora yapmış ve Doçentliğini almış olmak.

Doç. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Radyoloji Anabilim Dalında uzmanlığını ve Doçentliğini almış olmak

Prof. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Kimya Lisans Mezunu olup; Biyokimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans, Doktora yapmış ve Doçentliğini almış olmak.

Doç. Dr.

1

 

Adayların başvurdukları bölüm ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6) ve Doçent için dört (4) takım dosya ile birlikte Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Başvuru Adresi:

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi (İnsan Kaynakları Direktörlüğü)

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok. No: 14 Üsküdar - İSTANBUL

Tel: 0 216 400 22 22 (2840-2842)

5491/1-1


Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Fakülteleri ve Yüksekokulunda açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 25., 26. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladığı kaynakları, üstlendiği idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayıp belgeleyen 1 nüsha dosya ve 5 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladığı kaynakları, üstlendiği idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayıp belgeleyen 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları kapsayıp belgeleyen 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığı veya Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmaları duyurulur.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Prof.

Doç.

Dr. Öğr. Üyesi

Aranan Nitelikler

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

1

-

-

(a), (b)

Bilgisayar Yazılımı

-

-

1

(a), (c)

Makina Mühendisliği

Termodinamik

1

-

-

(a), (d)

Mekanik

-

-

1

(a), (e)

Fen - Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

1

-

-

(a), (f)

Cebir ve Sayılar Teorisi

-

1

-

(a), (g)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji

-

1

-

(a), (h)

Batı Dilleri ve Edebiyatları

İngiliz Dili Ve Edebiyatı

-

1

-

(a), (i)

-

1

-

(a), (j)

Çeviribilim

Çeviribilim

-

-

1

(a), (k)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

1

-

2

(a)

İşletme

Sayısal Yöntemler

1

-

-

(a), (l)

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

-

1

-

(a), (m)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yönetim Bilimleri

-

1

-

(a), (n)

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

-

-

1

(a), (o)

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yönetim Bilişim Sistemleri

-

1

-

-

(a), (p)

1

-

-

(a), (r)

Uluslararası Ticaret

-

1

-

-

(a), (s)

-

1

-

(a), (t)

-

-

1

(a), (u)

 

Aranan Nitelikler:

(a) Adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

(b) Adayların yazılım ve donanım doğrulama ve testi, biçimsel doğrulama, paralel ve dağıtık sistemler, çok çekirdekli ve gömülü sistemler konularında uzmanlığının olması gerekmektedir.

(c) Adayların hedef odaklı gereksinim mühendisliği, sosyo-teknik sistemler için otomasyon tabanlı tasarım teknikleri, doğal dil işleme destekli kavramsal model tasarımı, geliştirilmesi ve yönetimi konularında tez ve SCI/SCI-E endeksli dergilerde yapmış olduğu yayınlarla uzmanlaşmış olması gerekmektedir.

(d) Adayların Deneysel ve Sayısal Işıma, Nanoteknoloji ve Isıl Ters Problemler konularında uzmanlığının olması gerekmektedir.

(e) Adayların katı cisimler mekaniği, mikromekanik ve akıllı malzemeler konularında uzmanlığının olması gerekmektedir.

(f) Adayların kısmi diferansiyel denklemler ve harmonik analiz alanında çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.

(g) Adayların Uygulamalı Model Kuramında çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.

(h) Adayların kanserde hedefe yönelik tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve protein biyokimyası üzerinde çalışmış ve bu konuda uluslararası kabul görmüş dergilerde yayın yapmış olması gerekmektedir.

(i) Adayların 19. ve 20. Y.Y. Anglo - Amerikan Romanı üzerine çalışmaları olması gerekmektedir.

(j) Adayların 19. ve 20. Y.Y. Anglo - Amerikan şiiri ve anlatı bilimi üzerine çalışmaları olması gerekmektedir.

(k) Adayların çeviribilim alanında uzmanlaşmış olması, iyi derecede Fransızca bilmesi, Türk edebiyatının İngilizceye ve Fransızcaya çevirileri üzerine çalışmış olması ve imgebilim alanında araştırmaları bulunması gerekmektedir.

(l) Adayların veri görselleştirme teknikleri, sürdürülebilir tedarik zinciri ve hizmet kalitesi konularında araştırmalarının bulunması ve uluslararası hakemli dergilerde yayın yapmış olması gerekmektedir.

(m) Adayların tedarik zinciri yönetimi, envanter yönetimi ve talep tahmini yöntemleri alanlarında uzmanlaşmış olmaları ve bu konularda uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerinin bulunması gerekmektedir.

(n) Adayların Çevre Politikaları konusunda uzmanlaşmış olmaları ve bu konuda uluslararası hakemli dergi ve kitaplarda yayınlarının olması gerekmektedir.

(o) Adayların Eğitim Teknolojileri ve Tasarım alanında uzmanlığının, öğretmen eğitiminde olay temelli pedagojiyi kullanan öğretim tasarımlarıyla ilgili çalışmalarının ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunumlarının olması gerekmektedir.

(p) Adayların “Dijital Tüketici Davranışı, E-İş Yönetimi, Dijital Müşteri İlişkileri Yönetimi, Kurumsal E-Öğrenme, Araştırma Metodolojisi” konularında eğitim, araştırma ve yayınlarının olması gerekmektedir.

(r) Adayların “Mobil / İnternet Bankacılığı, Finansal Teknolojiler ve Regülasyonlar, Finansal Entegrasyon, Kurumsal Finansman, Bilgi Teknolojileri Yatırımları ve Risk Analizi” konularında eğitim, araştırma ve yayınlarının olması gerekmektedir.

(s) Adayların kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik, uluslararasılaşma stratejileri alanlarında uzmanlığı ve yayınlarının olması gerekmektedir.

(t) Adayların uluslararası ticaret teorileri, uluslararası finans ve kambiyo rejimleri alanlarında uzmanlığı ve yayınlarının olması gerekmektedir.

(u) Adayların uluslararası finans ve ticaret, ekonomik ve finansal kalkınma, ampirik finans, davranışsal ekonomi alanlarında uzmanlığı ve yayınlarının olması gerekmektedir.

5407/1-1


İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Makamının 29/03/2018 tarihli oluru ile aşağıda açık kimliği yazılı bulunan firma ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip gerçek ve tüzel kişiler 1 (bir) yıl süreyle 4734 Sayılı Kanunun 2’nci ve 3’üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olup, bu karar 03/04/2018 tarihli ve 30380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 21/05/2018 tarihli ve 2018/830 Esas nolu kararı ile vermiş olduğu yürütmesinin durdurulması kararına istinaden, İçişleri Bakanlığı Makamının 14/06/2018 tarihli oluru gereğince yasaklama kararının uygulanmasının durdurulması hususu;

İlanen duyurulur.

 

İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi:

Adı/Unvanı                                         :  Yıldırım Kardeşler Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi

Adresi                                                 :  Diyarbakır Caddesi Özel Şifa Hastanesi Karşısı No: 158 Batman

Vergi Kimlik/Mükellef No                  :  9600507725

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası    :  Batman Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No                         :  4885

 

Ortak ve/veya Ortaklarının                  :

Adı/Unvanı                                         :  Hasan YILDIRIM

Adresi                                                 :  Cumhuriyet Mahallesi 1502. Sokak No:27/5 Batman

T.C. Kimlik No                                   :  61000460300

 

Ortak ve/veya Ortaklarının                  :

Adı/Unvanı                                         :  Lider Grup Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi

Adresi                                                 :  Döşeme Mahallesi 60081 Sokak No: 4 A Seyhan Adana

Vergi Kimlik/Mükellef No                  :  6080498527

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası    :  Adana Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No                         :  69784

5497/1-1


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 23.03.2017 - 327                        35.05/710

KARAR TARİHİ VE NO        : 23.03.2017 - 7912                   Toplantı Yeri

                                                                                                           İZMİR

İzmir İli, Dikili İlçesi, Kabakum Mahallesinde kalan yeri yazı eki 1/25000 ölçekli harita üzerinde işaretli alanda yapılmak istenen imar planı çalışmalarına esas kurum görüşümüzün bildirilmesi istenen Dikili Belediyesinin 23.06.2016 tarih ve 3149 sayılı yazısı, Kurulumuzun İzmir İli, Dikili İlçesi, Kabakum Mahallesi, 479 ve 501 parsellerin kültür varlığı özelliği taşıması sebebi ile 2863 sayılı yasa kapsamında tesciline yönelik işlemlere başalanılmasını istediği 26.08.2016 tarih ve 6925 sayılı kararı, Müdürlüğümüzün ilgili kurum ve kuruluşlardan 2863 sayılı yasanın 7.maddesi kapsamında kurum görüşlerinin istenildiği 08.12.2016 tarih ve 4154 sayılı dağıtımlı yazısı, Dikili Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.12.2016 tarih ve 5846 sayılı yazısı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 21.02.2017 tarih ve E.43727 sayılı yazısı ve ekleri, İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 23.01.2017 tarih ve 206-651 sayılı yazısı ve ekleri ile Müdürlük evrak kaydında 22 03 2017 tarih ve 424 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler neticesinde

İzmir İli, Dikili İlçesi, Kabakum Mahallesinde 479 parseldeki tek katlı kagir yapı ile 501 parselin kuzeydoğu cephesindeki tek katlı iki adet yapının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine,  kararımız eki tescil fişlerinin uygun olduğuna, 479 ve 501 parsellerde Kurulumuz izni olmadan herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına, karar verildi.

5434/1-1

—————

 

5433/1-1

—————

 

5432/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 30.05.2018 - 231                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 30.05.2018 - 3475                                         ŞANLIURFA

Şanlıurfa-Habur Otoyolu Projesi kapsamında Mardin ili, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinden geçen yol güzergâhına ilişkin Kurum görüşünün istenildiği Dokay-Çed Çevre Mühendisliği Ltd. Şti’nin 23.01.2018/DKÇ-18/20 ve 14.02.2018/DKÇ-18/057 sayılı yazılarına istinaden tespiti yapılan Kasrik Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 29.05.2018 tarihli raporu,  konunun dosyası, 1/1000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Mardin ili, Nusaybin ilçesi, Yolbilen Mahallesi, Derçomer Mevkii sınırları içerisinde yer alan Kasrik Höyüğü'nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle; ekli 1/1000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Kasrik Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma  Koşullarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

7. Alan üzerinde yeni mezar açılamaz, sadece mevcut mezarlara defin yapılabilir.

Şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

5431/1-1

—————

5430/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 28.05.2018 - 229                                         Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 28.05.2018 - 3433                                     ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Turna Mahallesi, sınırları dâhilinde Kuruca Mevkiinde ev yapım esnasında bulunan kaya mezarının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi gerektiğine ilişkin Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 30.03.2018/E:278930 sayılı yazısı, Kurulumuz uzmanlarının 18.05.2018 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Turna Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Kuruca Yerleşimi ve Nekropol Alanı’nın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni Kurulumuzca düzenlenen ekli 1/5000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği şekilde üzerinde günümüz konutları olması nedeniyle yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince II. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı doğrultusunda:

Kuruca Yerleşimi ve Nekropol Alanı II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartları:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

8. Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık mezarlarda sadece defin işlemi yapılabilir, yeni mezar açılamaz.

Şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

5429/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 31.05.2018 - 232                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 31.05.2018 - 3483                                        ŞANLIURFA

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Yukarı Söğütlü Mahallesi’nde yer alan Çağılıgak Nekropolü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 12.04.2018/321362 sayılı yazısı ve eki Müze Müdürlüğü raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 18.05.2018 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Yukarı Söğütlü Mahallesi’nde yer alan Çağılıgak Nekropolü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği gösterdiğinden ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

Çağılıgak Nekropolü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz.

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine;

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 12.04.2018/321362 sayılı yazısı ile kaçak kazı yapanlar hakkında soruşturma açıldığı anlaşıldığından ayrıca yasal işlem başlatılmasına gerek olmadığına karar verildi.

 

5428/1-1

—————

5427/1-1