3 Haziran 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30440

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Van 1. Çocuk Mahkemesinden:

TMMOB Mimarlar Odası Başkanlığından:

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Beyin Omurilik Sinir Hastalıkları Vakfı (BEYOMSİ), İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/04/2018 tavzih kararlı, 15/05/2018 tarihinde kesinleşen 22/02/2018 tarih ve E: 2016/82, K: 2018/97 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4899/1-1


Van 1. Çocuk Mahkemesinden:

İlan olunur.

4800/1-1


TMMOB Mimarlar Odası Başkanlığından:

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU KARARLARI

1 - Mimarlar Odasının proje ve uygulama denetçisi 15699 sicil no.lu üyesi Mualla KARANTİNACI hakkında İzmir İli, Bergama İlçesi, 1368 Ada, 18 Parsel üzerindeki 738054 ve 738069 YİBF no.lu yapılara ilişkin yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 19.01.2018 tarih 2018-44/1328 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur.

2 - Mimarlar Odasının proje ve uygulama denetçisi 13457 sicil no.lu üyesi Ali YURDAKUL hakkında Karabük İli, Safranbolu İlçesi, 593 Ada, 329 Parsel üzerindeki 993267 YİBF no.lu yapıya ilişkin yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 19.01.2018 tarih 2018-44/1339 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur.

3 - Mimarlar Odasının proje ve uygulama denetçisi 15359 sicil no.lu üyesi Erdal AKIN hakkında İstanbul İli, Fatih 61 Pafta, 80 Ada, 24 Parsel üzerindeki 897149 YİBF no.lu yapıya ilişkin yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 09.02.2018 tarih 2018-44/1422 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur.

4 - Mimarlar Odasının proje ve uygulama denetçisi 10865 sicil no.lu üyesi Ali TAŞDELEN hakkında Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, 31L.VB Pafta, 442 Ada, 1 Parsel üzerindeki 823983 (A Blok), 823993 (B Blok), 823996 (C Blok), 824004 (D Blok), YİBF no.lu yapılara ilişkin yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 19.01.2018 tarih 2018-44/1337 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur.

5 - Mimarlar Odasının proje ve uygulama denetçisi 10821 sicil no.lu üyesi Makbule ATÇI hakkında İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, 91 Pafta, 280 Ada, 46 Parsel üzerindeki 637590 (A Blok) ve 637596 (C Blok) YİBF no.lu yapılara ilişkin yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 01.12.2017 tarih 2017-44/1237 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur.

6 - Mimarlar Odasının proje ve uygulama denetçisi 5253 sicil no.lu üyesi Güner AKDAĞ hakkında Manisa İli, Şehzadeler İlçesi, 2302 Pafta,157 Ada, 11 Parsel üzerindeki 902427 YİBF no.lu yapıya ilişkin yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 19.01.2018 tarih 2017-44/1390 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur.

7 - Mimarlar Odasının proje ve uygulama denetçisi 46151 sicil no.lu üyesi Nurdan DAĞLI BULDURLU hakkında Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi, 2 Pafta, 5626 Parsel üzerindeki 1127017 YİBF no.lu yapıya ilişkin yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 19.01.2018 tarih 2017-44/1393 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur.

8 - Mimarlar Odasının proje ve uygulama denetçisi 7973 sicil no.lu üyesi Mustafa YEŞİLYURT hakkında Ankara İli, Çubuk İlçesi, 5047Ada, 6 Parsel üzerindeki 931324 YİBF no.lu yapıya ilişkin yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 15.03.2018 tarih 2018-44/1513 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur.

4898/1-1


TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların:

Başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir tüm belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, fotoğraflı özgeçmişlerini (yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınlarını, öğretilen dersler ve yönettiği/yönetmeye devam ettiği doktora/yüksek lisans çalışmalarının listesini, yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarışma ve ödül jürisi üyeliği vb... diğer faaliyetlerini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtları iletmeleri gerekmektedir. İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Erkek adayların askerliğini yapmış/muaf olmaları gerekmektedir.

Başvuru dosyası (2 kopya) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen/posta aracılığı ile/e-posta ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadrolar ile ilgili diğer tamamlayıcı bilgiler http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecektir.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Doçent

1

Adayların;

- Doktora ve doçentlik derecelerini Uygulamalı (Klinik) Psikoloji alanında almış ve ilgili alanda uzmanlaşmış olmaları,

- Lisans ve yüksek lisans seviyesinde yenilikçi ve öğrenci odaklı ders vermeleri/ geliştirmeleri ve özellikle disiplinler arası konularda aktif bir araştırmacı olmaları beklenmektedir.

İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi

İşletme Bölümü

Doçent

1

Adayların;

- Doktora ve doçentlik derecelerini Finansal Ekonomi ve Parasal İktisat alanlarında almış ve ilgili alanlarda uzmanlaşmış olmaları,

- Bağımsız araştırma yapabilme ve yüksek nitelikli İngilizce ders verebilme becerilerine sahip olmaları gerekmektedir.

 

Duyurulur.

4919/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 16.01.2018/201                                                Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 16.01.2018/7208                                              ANTALYA

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı Mahallesinde, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.05.2002 tarih ve 5412 sayılı kararı ile tescil edilen sit alanı sınırlarının, kalıntıların bulunduğu kısımların I. Derece; çevresinin III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine yönelik yeniden düzenlenen kararımız eki 1/5000 ölçekli paftanın uygun bulunduğuna karar verildi.

 

4835/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

4836/1-1

—————

4785/1-1

—————

4810/1-1

—————

4808/1-1

—————

4809/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO      : 12.04.2018 - 395                 45.17/89

KARAR TARİHİ VE NO           : 12.04.2018 - 9566            Toplantı Yeri

                                                                                                     İZMİR

Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Osmancalı Mahallesinde, Osmancalı Doğa Sporları Merkezine ilişkin kurum görüşünün talep edildiği alanda, 2863 sayılı Kanun kapsamına giren Antik Dönem yapı kalıntılarına rastlanıldığının bildirilerek tescil önerisinin değerlendirilmesine ilişkin Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.08.2017 tarihli ve 3553 sayılı yazısı ve ekleri gereği anılan alanın Koruma Bölge Kurulunca yerin incelenmesine sonucunda söz konusu alanın 3.(üçüncü) derece arkeolojik sit olarak tesciline yönelik çalışmaların tamamlanmasının istendiği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.11.2017 tarihli ve 9032 sayılı kararı, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 22.11.2017 tarihli ve 4487 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 5177 sayılı Kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan ve Müdürlük evrak kaydında 11.04.2018 tarihli ve 191784 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Osmancalı Mahallesinde sınırlarında kalan alanın, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ile 3.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, ekli sit fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

4782/1-1

—————

4783/1-1

—————

4784/1-1