28 Mayıs 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30434

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Adalet Bakanlığı Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.11.2008 tarih ve 244 sayılı kararıyla ilan edilen “Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı” sınırları içinde kalan koruma alanındaki ve Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünce tespit edilen can ve mal güvenliğine tehdit eden yapıların 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunun 9/f ve 11. maddeleri gereğince yıkım kararı Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Metruk yapılar:

 

No

Sahibi

Bina Adresi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen Karar Tarih ve Sayı

1

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale mahallesi Çay Sokak

No: 167/A ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

2

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale Mahallesi Sığınaklar Küme Evleri No: 159 ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

3

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale Mahallesi Sığınaklar Küme Evleri No: 138 ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

4

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale Mahallesi Sığınaklar Küme Evleri No: 166 ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

5

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale Mahallesi Sığınaklar Küme Evleri No: 184 ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

6

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale Mahallesi Sığınaklar Küme Evleri No: 200 ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

7

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale Mahallesi Yalçın Kaya Sokak No: 25 ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

8

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale Mahallesi Sığınaklar Küme Evleri No: 244 ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

9

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale Mahallesi Sığınaklar Küme Evleri No: 246 ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

10

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale Mahallesi Yalçın Kaya Sokak No: 19 ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

11

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale Mahallesi Yalçın Kaya Sokak No: 23 ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

12

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale Mahallesi Sığınaklar Küme Evleri No: 266 ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

13

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale Mahallesi Sığınaklar Küme Evleri No: 265 ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

14

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale Mahallesi Yalçın Kaya Sokak No: 13 ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

15

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale Mahallesi Sığınaklar Küme Evleri No: 262 ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

16

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale Mahallesi Uç Sokak No: 14 ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

17

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale Mahallesi Uç Sokak No: 12 ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

18

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale Mahallesi Uç Sokak No: 12/A ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

19

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale Mahallesi Sığınaklar Küme Evleri No: 208 ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

20

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale Mahallesi Yalçınkaya Sokak No: 21 ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

21

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale Mahallesi Erler Sokak ile Yalçınkaya Sokak arkası No: 269 ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

22

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale Mahallesi Meydanönü Sokak 23 ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

23

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale Mahallesi Meydanönü Sokak No: 1 ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

24

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale Mahallesi Başkaya Sokak No: 21/A ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

25

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale Mahallesi Altıntaş Sokak No: 13 ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

26

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale Mahallesi Ceylan Sokak

No: 29 ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

27

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale Mahallesi Ceylan Sokak

No: 13 ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

28

Malik Tespiti Yapılamadı

Kale Mahallesi Gazeteci Kemal Aşık Caddesi No: 5 ALTINDAĞ/ANKARA

25/01/2018 - 226/418

4626/1-1


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALINACAKTIR

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet avukat kadrosuna sözlü sınavla atama yapılacaktır.

 

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADET

AVUKAT

AH

6

1

 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b. 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az yetmiş puan almış olmak,

c. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d. Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

II - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu (Başvuru için tıklayınız.)

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3. Üç adet vesikalık fotoğraf

4. KPSS (B) sonuç belgesinin barkotlu bilgisayar çıktısı

5. Özgeçmiş

6.Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

III - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Başvuru Yeri

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı SİVAS

İlk Başvuru Tarihi

28.05.2018

Son Başvuru Tarihi

11.06.2018

Sınav Yeri ve Tarihi

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü

Rektörlük Toplantı Salonu - 28.06.2018 Saat: 10:00

 

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 11.06.2018 tarihine kadar şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin www.cumhuriyet.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.

Sınavda adaylar;

a. Aşağıda V. maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

e. Genel yetenek ve genel kültürü,

f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecekler. Sınav sonuçları Üniversitemiz www.cumhuriyet.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır.

IV - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başarı sıralaması, sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak belirlenir. Sınav başarı notunun eşitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Adaylar, sınav kurulu tarafından anılan yönetmeliğin 13. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

V - SINAV KONULARI

a. Anayasa Hukuku

b. Medeni Hukuk

c. Borçlar Hukuku

d. Ticaret Hukuku

e. Medeni Usul Hukuku

f. İcra ve İflas Hukuku

g. İdare Hukuku

h. İdari Yargılama Hukuku

i. Ceza Hukuku

j. Ceza Usul Hukuku

k. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

VI - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

l. Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi Üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

2. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

3. Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

4. Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

VII - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1. Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VIII - AVUKATLIK KADROSUNA ATANMA İŞLEMLERİ

1. Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.

2. Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

3. Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

4695/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 12/10/2017 tarih ve 609 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/12/2017 tarih ve 2487 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, İmarın 46672 ada ve yakın çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 28/05/2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4707/1-1


Adalet Bakanlığından:

Gebze 8. İş Mahkemesinin 2016/35 esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

4678/1-1


Adalet Bakanlığı Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 106/3'ncü maddesi gereğince adli para cezasından çevrilen kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için 10 gün içerisinde aşağıda adresi bildirilen müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir.

Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda verilen kararın hapis cezasına çevrilmesi mahkemeden talep edilecektir, ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra No

Dosya No

İlamat No

Adı Soyadı

Ceza Miktarı

1

2014/1985

2009/4120

ROZA LASHKHIA

30 SAAT

 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstasyon Mah. Ebenazire Sk. Yeni Adliye Binası Kat: 1 Edirne Telefon: 0 (284) 212 71 08

4679/1-1


Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/Program

Unvanı

Derece

Adet

Açıklamalar

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Belagat tarihi ve metinleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

4676/1-1


Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 25. ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönergede belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla, ilgili alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Adayların, başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, Profesörlük, Doçentlik belgelerinin resmi onaylı örnekleri, Doktora belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (diğer öğrenim belgeleri yabancı dil muafiyet koşulları çerçevesinde değerlendirilmek üzere istenmektedir; belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), yabancı dil (İngilizce) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış;

Profesör kadroları için altı adet (1 nüsha dosya ve 5 adet taşınabilir bellek ile), Doçent kadroları için dört adet (1 nüsha dosya ve 3 adet taşınabilir bellek ile) Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için dört adet (1 nüsha dosya ve 3 adet taşınabilir bellek ile) başvuru dilekçelerine ekli olarak ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

(*) Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

* Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No: 37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Kadro Unvanı

Kadro Adedi

Uzmanlık Alanı

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (*)

Prof. Dr.

1

Doçentlik derecesini Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Yazılım Geliştirme, Test ve Bakımı, Yazılım Mimarisi alanlarında araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışı akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Müzik

Prof. Dr.

1

Doçentlik derecesini Müzik Teknolojileri bilim alanında almış, Elektroakustik Müzik ve Çalgısal Kompozisyon, Müzik Teknolojileri alanlarında araştırma, yayın ve eserler yapmış, tercihen yurtdışı akademik iş tecrübesine sahip olmak.

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve Gazetecilik (*)

Prof. Dr.

1

Doçentlik derecesini İletişim Bilimleri alanında almış olmak. Alternatif Medya ve Gazetecilik, Medya ve Etik alanlarında araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışı akademik iş tecrübesine sahip olmak.

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve Gazetecilik (*)

Doç. Dr.

2

Doçentlik derecesini Açık ve Uzaktan Öğrenme bilim alanında almış olmak. Dijital İçerik Geliştirme, Mobil Öğrenme ve Sosyal Ağlar, eÖğrenme Süreçlerinin Planlanması ve Yönetimi, U. Eğitim Sistemleri Yönetimi, eÖğrenme İçeriklerinin Tasarımı alanlarında araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Endüstriyel Tasarım

Doç. Dr.

1

Doktora derecesini Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında, Doçentlik derecesini Tasarım sanat alanında almış olmak. Endüstriyel tasarım uygulama alanlarında ders verme, tasarım, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Müzik

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sanatta Yeterlik derecesini Sanat Tasarım Anasanat dalında almış olmak. Solfej, Müzik Teorisi, Analitik İşitme, Film Müzikleri, Piyano Literatürü alanlarında uzmanlaşmış, tercihen yurtdışı akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Animasyon

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sanatta Yeterlik derecesini Sanat Tasarım Anasanat dalında almış, Geleneksel Canlandırma Teknikleri, Canlandırma Sineması Tarihi, Temel Bilgisayar Grafiği ve Animasyon alanlarında araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman (*)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora derecesini Ekonomi alanında almış olmak. Finansal Pazarlar, Risk Analizi, Finansal Ekonometri alanlarında araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışı akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (*)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora derecesini Mimarlık alanında almış olmak. Sürdürülebilir Yapılar, Termal Konfor ve Doğal Havalandırma alanlarında araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışı akademik iş tecrübesine sahip olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (*)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora derecesini Sosyal Psikoloji alanında almış; Deneysel Sosyal Psikoloji, Sosyal Biliş, Siyaset Psikolojisi, Kültürlerarası Psikoloji alanlarında araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora derecesini İstatistik alanında almış; Bankacılık İşlemleri, Bankacılık Mesleki Uygulamalar alanlarında eğitim verme ve akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora derecesini Uygulamalı Matematik alanında almış olmak. Veri Yapıları ve Algoritmalar, Bilgisayar Programlama, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanlarında eğitim verme ve akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Meslek Yüksekokulu

Deniz ve Liman İşletmeciliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora derecesini Uygulamalı Matematik alanında almış; Bilgi ve İletişim Teknolojileri, İşletme Matematiği alanlarında eğitim verme ve akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Meslek Yüksekokulu

Dış Ticaret

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora derecesini Çalışma Ekonomisi ve E.İlişkileri alanında almış; Dış Ticarette Temel Kavramlar, eTicaret, Gümrük İşlemleri, Kalite Yönetim Sistemleri alanlarında eğitim verme ve akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Meslek Yüksekokulu

Grafik Tasarım

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora derecesini Sahne Sanatları Anasanat Dalında almış, Grafik Tasarım Tarihi, Sanat Tarihi alanlarında eğitim verme ve akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Meslek Yüksekokulu

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Dr. Öğr. Üyesi

1

Yüksek Lisans derecesini Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında almış olmak. Halkla İlişkiler Yönetimi, İletişim alanlarında eğitim verme ve akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Meslek Yüksekokulu

Lojistik

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora derecesini İşletme alanında almış olmak. Tedarik ve Lojistik Uygulamaları, Depo Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi alanlarında eğitim verme ve akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Meslek Yüksekokulu

Mimari Restorasyon

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora derecesini Mimarlık-Bina Bilgisi, Restorasyon alanlarından birinde almış olmak. İlgili alanda çalışmalar yapmış, eğitim verme ve akademik iş tecrübesine sahip olmak.

4663/1-1