6 Nisan 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30383

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sayıştay Başkanlığından:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Alternatifbank Anonim Şirketinden:

ING Bank Anonim Şirketi ve Mali Ortaklıklarından:

Bank Mellat, Merkezi: Tahran - İran İstanbul Türkiye Merkez, Ankara ve İzmir Şubelerinden:

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

Akbank Türk Anonim Şirketinden:

Turkland Bank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sayıştay Başkanlığından:

DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR

1 - Sayıştay Başkanlığınca aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar arasından halen boş bulunan   45 (kırkbeş) adet kadro için Denetçi Yardımcısı adayı alınacaktır. Aday adayları, eleme, yazılı ve mülakat sınavına tabi tutulacaktır.

Eleme sınavı, 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılacaktır. Sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak her gün tek sınav olmak üzere takip eden günlerde de sınav yapılabilecektir. Sınav ücretini yatırarak başvurusunu tamamlayan her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir.

Sınava girecek kişilerde;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak,

b) Eleme sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1983 ve daha sonraki doğumlular)

c) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

ç) Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumu olmamak,

Şartları aranır.

2 - Sınava başvurular:

a) 18 - 24 Nisan 2018 tarihleri arasında olacaktır. Geç başvuru günü 30 Nisan 2018 tarihidir. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar sınava Ankara’da alınabileceklerdir.

b) Sınava başvurular Elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden) alınacaktır. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer alacaktır. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.

c) ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan ve/veya eğitim bilgilerinde değişiklik olan adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır. ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar ise başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden) T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.

3 - Eleme sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenen yazılı sınav iki oturum halinde aşağıdaki alanlarda, belirtilen tarih ve saatlerde uygulanacaktır.

I. Oturum      : 30 Haziran 2018 Cumartesi  10:15 - 12:15/14:45 - 16:45

II. Oturum     : 01 Temmuz 2018 Pazar        10:15 - 12:15/14:45 - 15:45/15:45 - 16:45

Yazılı sınav klasik usule göre Hukuk, Maliye, İktisat, Kompozisyon, Seçimlik Grup (Ticaret Hukuku veya Muhasebe) alanlarında ÖSYM tarafından yapılacaktır. (Kompozisyon, bir A4 sayfasını geçmemelidir.) Yazılı sınav alanlarından Ticaret Hukuku ve Muhasebe seçmeli olup, aday adayları seçecekleri alanı aday başvuru formunda belirteceklerdir.

4 - Yazılı Sınava katılma hakkını elde eden adaylar, sınava, yazılı sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri yazılı sınava hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi ile gireceklerdir.

Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

5 - Başkanlığımız ile ÖSYM arasında yapılan protokol Başkanlığımızın (http://www.sayistay.gov.tr) web-sitesinde yayınlanacaktır. Protokolde, sınavla ilgili bilgiler, adayların uyması gereken hususlar ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Ayrıca, adaylar ÖSYM’nin internet sitesinden de sınava ilişkin detaylı bilgileri içeren kılavuza ulaşabilirler.

Adayların protokol ve kılavuzda yer alan hükümlere uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

6 - Yazılı Sınavı kazanmış sayılanlar, mülakat sınavına katılma hakkını elde ederler. Sayıştay Başkanlığınca yapılacak mülakat sınavının yeri ve zamanı bildirileceğinden, adayların; tebligat, mail adresleri ile bir A4 sayfasını geçmeyecek şekilde el yazısı ile fotoğraflı özgeçmişlerini Sayıştay Başkanlığı İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı İnönü Bulvarı No:45 Balgat-Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya postayla göndermeleri/teslim etmeleri gerekmektedir. Başarılı sayılanlar Sayıştay internet sitesinde yayımlanacaktır. Sonuçlar Başkanlıkça ilgililere ayrıca duyurulacaktır.

7 - Başvuru koşullarına aykırılıktan kaynaklanan sorumluluk başvuru sahibine aittir. Sayıştay Başkanlığının sorumluluğu bulunmaz. Adaylardan başvuru koşullarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, hiçbir hak talep edemezler.

2860/2-2


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALINACAKTIR

Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.

 

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADET

AVUKAT

AHS

9

1

 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 2016 yılında yapılan (Son Başvuru Tarihi İtibariyle Süresi Dolmamış) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,,

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

II - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru Formu ( başvuru içi tıklayınız)

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3- Üç adet vesikalık fotoğraf

4- 2016 KPSS (B) sonuç belgesinin barkotlu bilgisayar çıktısı

5- Özgeçmiş

6- Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

* Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.

III - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuru Yeri                       :  Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Zemin Kat - No: Z16 Melikgazi / KAYSERİ

                                               0352 437 49 16 - 0352 207 66 66 - 10600

Başvuru Tarihi                    :  06/04/2018 - 20/04/2018

Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi  :  Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü - 15/05/2018

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi  :  Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü - 22/05/2018

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 06/04/2018 - 20/04/2018 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin www.erciyes.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.).Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından (www.erciyes.edu.tr) duyurulacaktır.

IV - YAZILI SINAV KONULARI

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

d) Ticaret Hukuku

e) Medeni Usul Hukuku

f) İcra ve İflas Hukuku

g) İdare Hukuku

h) İdari Yargılama Hukuku

i) Ceza Hukuku

j) Ceza Usul Hukuku

k) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

l) 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili mevzuat

V - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır.) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

VI - SÖZLÜ SINAV KONULARI

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından anılan yönetmeliğin 13. Maddesinin 4’cü fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VII - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

(1) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

(2) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

(3) Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

(4) Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

VIII - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

(1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VIIII - AVUKAT KADROSUNA ATANMA İŞLEMLERİ

(1) Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.

(2) Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

(3) Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

3081/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Çamlıca Eğitim ve Kültür Vakfı.

VAKFEDENLER: Ergin Külünk, Mehmet Turgut, Mevlüt Uysal, Ziya İlgen, Murat Kurum, Hasan Gürsoy, Hacı Mehmet Güner, Mustafa Doğan İnal, Vedat Demiröz, Hasan Külünk.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29/03/2018 tarihde kesinleşen 22.03.2018 tarih E: 2018/123, K: 2018/193 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Vakfın gayesi kamu yararı ilkesini gözeterek; Çamlıca Camii ve cami ile bütünlük arz eden eklentiler, bağımsız bölümler, yakın çevresinde bulunan eklemeler, konferans salonları, kütüphane, müze, sergi salonu, sanat galerisi, sanat atölyeleri, dükkanlar, iç ve dış bahçeler, otopark ve benzeri ilgili diğer mekanlar korumak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 500.000( Beşyüz Bin TL.)

YÖNETİM KURULU: Ergin Külünk, Mehmet Turgut, Mevlüt Uysal, Ziya İlgen, Murat Kurum, Hasan Gürsoy, Hacı Mehmet Güner.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mahkeme tarafından vakfın feshine karar verilmesi yahut Mütevelli Heyetin herhangi bir şekilde toplanarak bu hususta karar almasının mümkün olmaması durumunda, Vakfın mal varlığı amaç olarak kendisine en yakın olan başka bir vakfa aktarılır. Bu durumda malvarlığının aktarılacağı vakfın hangisi olacağı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından karar verilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3102/1-1

—————

VAKFIN ADI: Hacce Khadija Hıra Kültür ve Eğitim Vakfı.

VAKFEDENLER: Khadija Yunus Aishan, Wushuermaiti Longkeman.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/02/2018 tarihinde kesinleşen 01/12/2017 tarihli ve E:2016/379, K:2017/467 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Herhangi bir ırk ve cinsiyet ayrımına tabi tutmadan, özellikle Doğu Türkistanlı ve Uygur vatandaşların mevcut olan eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, ekonomik, sanat ve kültürel alanlardaki sorunlarının telafisi ve bu konuların idamesi için maddi ve manevi yardımlarda bulunmak ve senette yazılı diğer maddeleri gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI  : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Kanarya Mevkii, Safra Mah., 33 Pafta, 3094 parseldeki 225 metre kare yüz ölçümlü 4/9 hisseli arsa vasfındaki gayrimenkul ve üzerindeki müştemilatları ile birlikte 5 katlı bina vasfındaki gayrimenkuldür.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Mevcut vakıf mallarının kime kalacağı hususu mütevelli heyetçe salt çoğunlukla karara bağlanır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3103/1-1


 


 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

- Pursaklar Belediye Meclisinin 5/1/2018 gün ve 020 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/3/2018 gün ve 411 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar 95040 ada 1 nolu parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

3086/1-1


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

 

Birimi

Bölümü

ABD/ Program

Kadro Unvanı

Adet

Açıklamalar

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Prof.

1

Finans alanında doçent olmak, banka birleşmeleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim ve Bilişim Sistemleri

Prof.

1

Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel davranış alanında çalışmalar yapmış olmak.

Müh. Fak.

Gıda Müh.

Gıda Müh.

Doçent

1

“Gıda Bilimleri ve Mühendisliği” alanında Doçent unvanı almış ve Hububat İşleme Teknolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

3100/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26., 25. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Acil Tıp Anabilim Dalı

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )

İlan olunur.

3104/1-1


İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.

1 - İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise gazete ilan tarihinden itibaren ilgili Fakülte Dekanlığına, on beş gün içerisinde yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2 - Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun kabul ettiği Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları (http://www.ticaret.edu.tr/) taşımaları, Profesör adaylarının dilekçesine özgeçmişi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 6 nüsha dosyayı ekleyerek, Doçent adaylarının dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 6 nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 4 nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına (Sütlüce Yerleşkesi için; Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İstanbul ve Küçükyalı Yerleşkesi için; Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No: 4, Küçükyalı 34840, İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

(Doçentliğini Sinema bilim alanında almış olmak. Türk Sineması, Avrupa Sineması ve Dijital Sinema alanlarında akademik yayınlara sahip olmak. Film Eleştirisi, Film Kuramı, Türk Sinema Tarihi, Film Okumaları, Dijital Sinema konularında ders vermek).

Prof. Dr.

1

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (%30 İngilizce)

(Doçentlik unvanını Mimarlık, Planlama, Tasarım temel alanı, Şehir ve Bölge Planlama bilim alanından almış olmak. Mimarlık ve İç Mimarlık lisans programlarında okutulan Temel Tasarım ve Çizim Teknikleri, Kentsel Tasarım derslerini verebilecek niteliklere sahip olmak).

Doç. Dr.

1

İşletme Fakültesi

Muhasebe ve Denetim Bölümü

(Maliye Tarihi ve İslam ekonomisi alanında çalışmış olmak. Muhasebe ve Denetim alanında tecrübeye sahip olmak).

Prof. Dr.

1

3120/1-1


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Profesör kadroları daimi statüdedir.

- 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başlıca araştırma eserinin de belirtileceği Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf)

- 6 (Altı) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar)

DOÇENTLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Doçent kadroları daimi statüdedir.

- 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf)

- 4 (Dört) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar)

GENEL ŞARTLAR

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.

- İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekmektedir.

- Profesör unvanına sahip öğretim üyeleri sahip oldukları unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge”ye http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html  adresinden,

"Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu"na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

Botanik

Profesör

1

1

Makrofunguslar ve Mikrofunguslar Üzerine Bilimsel Çalışmaları Bulunmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Katıhal Fiziği

Profesör

1

1

Kuantum Dot, Yarı İletken Malzemeler, Mineraler, Radyolüminesans, Katodolüminesans ve İyon Aşılama Konularında Çalışmaları Bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Doçentliğini Muhasebe Alanında Almış Olmak. İşletme Birleşmeleri ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Konularında Çalışmaları Bulunmak.

Tıp Fakültesi

Dermatoloji

Profesör

1

1

Dermatoonkoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Genel Fizik

Doçent

1

1

Arkeolojik ve Jeolojik Örneklerin Lüminesans Tekniği ile Tarihlendirilmesi, Yalıtıcıların ve Seramik Fosforların Katodolüminesans, Radyolüminesans, Termolüminesans ve Fotolüminesans Özellikleri Üzerine Çalışmaları Bulunmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Zooloji

Doçent

1

1

Dağ Kurbağalarında Morfolojik ve Serolojik Çalışmalar Yapmış Olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Yapı Bilgisi

Doçent

1

1

Doçentliğini Mimarlık Alanında Almış Olmak. Sürdürülebilir Mimarlık ve Geleneksel Yapılar Alanında Çalışmaları Bulunmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Yan Dal Uzmanlığını ve Doçentliğini Çocuk Acil Alanında Almış Olmak. Çocuk Acilde Travma Bakımı, Akut Faz Reaktanları ve Akut Apandisit Tanısı Konularında Çalışmaları Bulunmak.

2975/1-1


Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylı bilgilere Üniversitemizin www.artuklu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Not: Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Birimi

Bölümü

ABD / Alanı

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Profesör

1

1

 

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olup, sınav merkezlerinin akreditasyon sürecinde görev yapan Öğr. elemanlarının hizmet içi Eğt. ihtiyaç analizi Hk. çalışmış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yazınsal gösterge bilim kuram çerçevesinde roman incelemesi hakkında çalışma yapmış olmak

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında doktorasını yapmış olup, örgü peynirinin karakteristik özelliklerinin tespit edilmesi ve gıda güvenliği açısından Değrl. konusunda çalışmış olmak

3110/1-1


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.

İlanımız Devlet Personel Başkanlığının web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır.

İlan başvuru tarihi            : 06.04.2018

İlan son başvuru tarihi      : 20.04.2018

Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;

Profesör:

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Doçent:

Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi:

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabii tutulacak olup, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, varsa yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir.

NOT:

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece bir anabilim dalına müracaat edebilirler.

3 - Tıp Fakültesi kadrolarına başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

4 - Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesi. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olacaktır. (Ayrıca lisans diplomasının E-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.)

Adayların, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

AÇIKLAMA

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

ORTODONTİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÖZEL EĞİTİM

ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ

DOÇENT

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI

KUZEY - BATI TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI

PROFESÖR

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI

KUZEY - BATI TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

5

Oğuz Grubu Lehçeleri alanında doktora yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BİYOTEKNOLOJİ

PROFESÖR

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

YENİ TÜRK EDEBİYATI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

MÜZİK

MÜZİKOLOJİ

DOÇENT

1

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

DOÇENT

1

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

HEMŞİRELİK ESASLARI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında doktora yapmış olmak veya belgelendirmek kaydıyla Hemşirelik Anabilim Dalı altında Hemşirelik Esasları ağırlıklı doktora yapmış olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOÇENT

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

MUHASEBE VE FİNANSMAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Entegre Raporlama konusunda çalışmaları olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI

TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEFSİR

PROFESÖR

1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

REKLAMCILIK VE TANITIM

DOÇENT

1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

BASIN YAYIN TEKNİĞİ

DOÇENT

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Sensör Birleştirme konusunda çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK TESİSLERİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Akıllı Şebekelerde Enerji Yönetimi konusunda çalışmaları olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ

SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

DOÇENT

1

Karaciğer nakli konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Karaciğer nakli konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Nöroendoskopi deneyimi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

DERMATOLOJİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Temel ve ileri girişimsel radyoloji belgesine sahip olmak.

 

İlan olunur.

2999/1-1


İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sanat Tasarım ve Mimarlık, Siyasal Bilgiler, Tıp ve Turizm Fakültelerine 2547 sayılı Kanununun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri ( Profesör - Doçent - Doktor Öğretim Üyesi ) alınacaktır.

Profesör kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Senatosunun 01.02.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararında belirtilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde” aranan asgari koşullara haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Senatosunun 01.02.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararında belirtilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde” aranan asgari koşullara haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

 

Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında doçent unvanı almış olmak.

Edebiyat

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

1

1

Demografi alanında doktorası olmak. Uluslararası göç, sosyal ve ekonomik demografi konularında çalışmaları olmak.

Edebiyat

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Doçent

1

1

Sosyoloji alanında doçent unvanını almış olmak. Göç ve müzik konusunda çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak. (*)

Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1

Eğitim Psikolojisi alanında doçent unvanı almış olmak. Bağımlılık, değerler eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji

Doçent

1

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik bilim dalında doçent unvanı almış olmak. İnsan genetik hastalıkları ve kanser moleküler biyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık

Görsel İletişim Tasarımı

İnteraktif Medya Tasarımı

Doçent

2

1

Tasarım alanında doçent unvanı almış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak. (*)

Siyasal Bilgiler

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

Bilgi yönetimi, örgütsel zekâ ve bilgi sürekliliği konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak. (*)

Siyasal Bilgiler

İşletme

Muhasebe Finansman

Doçent

1

1

Muhasebe bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Muhasebe eğitimi, etiği ve denetimi konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak. (*)

Siyasal Bilgiler

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

3

1

Uluslararası İlişkiler bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Doçent

2

1

Santral sinir sistemi enfeksiyonları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbî Patoloji

Doçent

3

1

Nefropatoloji ve üropatoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

3

1

Minimal invaziv kanseri cerrahisi alanında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak. (*)

Turizm

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Doçent

3

1

Turizm bilim alanında doçent unvanını almış olmak. Tüketici davranışları üzerinde çalışmaları olmak.

 

(*) 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak.

Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

• Başvurular Rektörlüğe şahsen yapılacaktır.

• Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

• Adaylar ilanlardan sadece birine başvurabilecektir.

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

• Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına başvuramazlar.

• Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüzden sağlayabilirler.

• Başvurunun kabul edilebilmesi için, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 9. Maddesine göre “Ön Değerlendirme Komisyonu”nun olumlu görüşü gerekmektedir. (Adayların, anılan yönerge kapsamında başvuru sırasında “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu” ve bir adet başvuru dosyası ile birlikte “Ön Değerlendirme Komisyonu”na iletilmek üzere Üniversitemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

• İlan ile ilgili detay ve formlara www.medeniyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru adresi: Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No: 98 Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 33 33

3098/1-1


Alternatifbank Anonim Şirketinden:

ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


ING Bank Anonim Şirketi ve Mali Ortaklıklarından:

ING BANK ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARINA AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Bank Mellat, Merkezi: Tahran - İran İstanbul Türkiye Merkez, Ankara ve İzmir Şubelerinden:

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN - İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Akbank Türk Anonim Şirketinden:

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Turkland Bank Anonim Şirketinden:

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ