8 Mart 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30354

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Adıyaman Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketinden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

2017 yılı gayri safi geliri 718.056,61 TL olan ikinci sınıf Edremit Beşinci Noterliği 01.05.2018 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

2134/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2017 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Antalya Altıncı Noterliği 01.05.2018 ve Mersin Beşinci Noterliği 03.05.2018 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2017 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1

ANTALYA ALTINCI NOTERLİĞİ

1.409.031,60.-TL.

2

MERSİN BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

1.766.282,43 .-TL.

2133/1-1


 


 


Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Fakülte - Yüksekokulu

Bölüm

Adet

Unvanı

Açıklama

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İktisat

1

Doç. Dr.

Alanında Doktora yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım Programı

1

Prof. Dr.

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Alanında Uzman olmak.

İlk ve Acil Yardım Programı

1

Prof. Dr.

Ortopedi ve Travmatoloji Alanında uzman olmak.

Diyaliz Programı

1

Prof. Dr.

Üroloji Alanında uzman olmak.

 

Başvuru Belgeleri:

1. Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları.

2. Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, Özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.

3. Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, profesörlük atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya,

4. Doçentler ve Yardımcı Doçentler için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya,

5. Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

7. Başvuru Süresi ve Yeri: İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü

Havalimanı Yolu 8. km.

Şahinbey-GAZİANTEP

Tlf: 0342 211 80 80   Fax: 0342 211 80 81  E-Mail: info@hku.edu.tr

2143/1-1


İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör adayların 6 (altı) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi(Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; dört (dört) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No. 9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

 

Birim

Bölüm / Program

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şartlar

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

2

Doktora/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

3

Doktora/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.*

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

1

Doktora/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

2

Doktora/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.*

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

3

Doktora/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.*

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarım

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

3

Doktora/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.*

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

2

Doktora/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.*

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

3

Doktora/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.*

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

3

Doktora/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.*

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler F.

Uluslararası İlişkiler

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

2

Doktora/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.*

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler F.

Uluslararası İlişkiler

DR. ÖĞR. Ü.

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak.*

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

1

Doktora/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.*

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

1

Doktora/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler F.

Yönetim Bilişim Sistemleri

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

3

Doktora/Doçentliğini ilgili alanlarda almış olmak.*

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler F.

Yönetim Bilişim Sistemleri

DR. ÖĞR. Ü.

1

Endüstri Mühendisi alanında Doktora yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler F.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

2

Doktora/Doçentliğini ilgili alanlarda almış olmak.*

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler F.

Ekonomi

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

2

Doktora/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.*

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler F.

İşletme

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

1

Doktora/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.*

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler F.

İşletme

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

1

Doktora/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler F.

İşletme

DR. ÖĞR. Ü.

1

Pazarlama alanında Doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

1

Doktora/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

1

Doktora/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler F.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

2

Doktora/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.*

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

3

Doktora/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.*

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

3

Doktora/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.*

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi ABD

PROF.

1

Bariatrik cerrahi alanında tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

PROF.

1

Yüksek riskli gebelik konusunda yan dal uzmanı olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri Programı

DR. ÖĞR. Ü.

1

Robotik Ürolojik Cerrahide deneyimli olmak. Laparoskopik Nefrektomi konusunda araştırma sahibi olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Elektronörolfizyoloji Programı

DR. ÖĞR. Ü.

1

Beyin cerrahisi uzmanı olmak, çok seviyeli servikal cerrahi ve servikal stabilizasyon ameliyatlarında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji ABD

DR. ÖĞR. Ü.

1

Kardiyoloji uzmanı olmak, kardiyak artimiler ve elektrofizyoloji konusunda ve internal pace-maker implantasyonu uygulamalarında tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

1

Uzmanlık/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.*

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Mikrobiyoloji

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

1

Uzmanlık/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Temel Bilimleri

PROF.

1

Kimya alanında Doçentliği olmak.

Eczacılık Fakültesi

Farmakoloji

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

1

Uzmanlık/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.*

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Kimya

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

1

Uzmanlık/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Botanik

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

1

Uzmanlık/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Teknoloji

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

1

Uzmanlık/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

 

(*) (23 Mart 2016 Resmi Gazete Sayı: 29662) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları sağlıyor olmak.

2168/1-1


Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup, ayrıntılı bilgiye web sitemizin http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Makine Mühendisliği

Enerji Sistemleri

Doçent

1

(*)

TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Matematik

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

(*)

Kimya

Organik Kimya

Doçent

1

İlgili Alanda Çalışmaları Bulunmak (*)

Kimya

Anorganik Kimya

Doçent

1

İlgili Alanda Çalışmaları Bulunmak (*)

İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

1

(*)

MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Mimarlık

Mimarlık Tarihi

Doçent

1

(*)

 

NOT: (*): 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

2114/1-1


İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümleri için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Alanı

Öğretim Üyesi

Kadro Adedi

Özel Koşullar

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İktisat

Para Politikaları, Bankacılık, Sermaye Piyasaları.

Profesör

1

Doktorasını Bankacılık alanında yapmış olmak, İngilizce ders verme tecrübesine sahip, Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmış yayınlara sahip olmak, Bankacılık alanında çalışma tecrübesine sahip olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İktisat

Uluslararası İşletme Finansmanı, Uluslararası Finansal Piyasalar, Uluslararası Proje Yatırım Değerlemesi ve Stratejileri, Tahmin ve Kararlılık Modellemesi, Uluslararası Birleşme ve Devralmalar, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları.

Dr. Öğretim Görevlisi

1

Doktorasını Finans alanında yurt dışında yapmış olmak,

İngilizce Finans Dersleri verme ve yurt dışında çalışma tecrübesine sahip olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İktisat

Finans, Bankacılık, Ödeme Sistemleri ve Risk Yönetimi, Fintech, Bankacılık, Ödeme Sistemleri, İslami Bankacılık.

Doçent

1

Doktorasını Bankacılık alanında yapmış olmak, Finans alanında Doçentliğini almış olmak, İngilizce ders verme tecrübesine sahip, Finansal yönetim, kredi analizi, risk yönetim, yatırım analizi ve portföy yönetimi, genel muhasebe ve maliyet muhasebesi alanlarında ders vermiş olmak.

 

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ADAYLARI:

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Sekreterliği

İstanbul Şehir Üniversitesi

Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No: 21

34865 Dragos, Kartal - İstanbul

T: 444 40 34 / Dahili No: 9821

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

2141/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketinden:

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ