8 Mart 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30354

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Çiftlik Çay Fabrikası Müdürlüğünden: İyidere/RİZE


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


6.400 KG ETANOL SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


12.000 KG HİDROBROMİK ASİT SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Torbalı Belediyesi Başkanlığından:


PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Trabzon Bölge Müdürlüğünden:


SPİRAL AĞIRLIK BORUSU (DRİLL COLLARS) ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


KASTAMONU BELEDİYESİ KUZEYKENT MAHALLESİ 1314 ADA 1 PARSELİN (TİCARET - KONUT ALANI E=3 5.810,00 m²) SATIŞI YAPILACAKTIR

Kastamonu Belediye Başkanlığından:


RTG VİNCİNE AİT CATERPİLLAR MARKA DİZEL MOTORUN YETKİLİ SERVİSİ TARAFINDAN REVİZYONU SATIN ALINACAKTIR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


KESİMLİK SIĞIR ALIMI YAPILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:


İSTANBUL İLİ KADIKÖY İLÇESİ ERENKÖY MAHALLESİ 2964 ADA 95 NOLU PARSELDE KAYITLI 3 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Hitit Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Doğubayazıt Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Çiftlik Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

İyidere/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 7.500.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım İşi % 20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. Çifttik Çay Fabrikası Müdürlüğü Büyükçiftlik Köyü İyidere/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19 Mart 2018 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar Çiftlik Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmekledir. Teklif Mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Çiftlik Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1709/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere "Marmara Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmeti/İSTANBUL" Teknik ve İdari Şartnameye göre "ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık" yapılmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, 15.000,00 TL (on beş bin) geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - Firmaların tekliflerini en geç 02.04.2018 günü saat 10.00'a kadar Akfırat Mah. Süleymaniye Bulvarı No: 69 Akfırat-Tuzla/İSTANBUL adresindeki Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü Evrak Servisine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

4 - İhale Zarfları 03.04.2018 saat 11.00’da açılacaktır.

5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

2142/1-1


6.400 KG ETANOL SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 6.400 kg etanol (etil alkol) AAF teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 50 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0 272 612 56 67) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0 272 612 66 62/9352 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 15 Mart 2018 günü saat 15.00 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale TMO Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

2010/1-1


12.000 KG HİDROBROMİK ASİT SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 12.000 kg hidrobromik asit AAF teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 50 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0 272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0 272 612 6662/9352 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 15 Mart 2018 günü saat 14.30 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale TMO Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

2011/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Torbalı Belediyesi Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Ayrancılar Mahallesi tapunun 457 ada 1 numaralı parselinde kayıtlı 20.651 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı

İhale kapsamında satışı yapılacak taşınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir

 

İli

İlçesi

Mahallesi ve Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

İzmir

Torbalı

Ayrancılar

L18-C.01A.-1B

457

1

20.651 m²

 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda E=1.00 HMax = 24.50

2 - İHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: İhale, 20/03/2018 Salı günü saat 14:00 da Torbalı Belediyesi Encümenince; Encümen Toplantı Salonunda Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No: 1 Torbalı/İZMİR adresinde Encümen huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin, Şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde verecekleri tekliflerini 20/03/2018 Salı günü saat 12.30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

4 - ŞARTNAMENİN TEMİNİ: İstekliler Bahse konu satış ile ilgili ihale dokümanları, Torbalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlünde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak şartnameyi alabilirler.

5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Satılacak olan taşınmazın muhammen bedeli 9.292.950,00 TL’dır. (KDV Kanununun 17/4-p maddesince KDV vergisinden muaftır) Geçici teminat miktarı %3 (yüzde üç) olup 278.788,50 (iki yüz yetmiş sekiz bin yedi yüz seksen sekiz TL elli KR)’dır.

İhaleye katılmak isteyenler geçici teminat yatırdıklarına dair belgeleri teklif zarflarının içinde sunmak zorundadır. Kesin teminat bedeli ise kesinleşen ihale bedelinin %6’sıdır.

6 - İSTENİLEN BELGELER: İstenilen belgeler 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak 20/03/2018 Salı günü saat 12:30’a kadar Torbalı Belediyesi Torbalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüne teslim edilecektir.

- Gerçek Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

- Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2018 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

- Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2018 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) Ortak girişimin tüm ortaklarının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

d) Tüzel kişi ortaklara ait 2018 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

İlan olunur.

2080/1-1


PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Trabzon Bölge Müdürlüğünden:

Personel hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2018/85528

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü Pelitli Mah. Rize Cad. No: 128 Ortahisar/TRABZON

b) Telefon ve faks numarası      :  0 462 334 54 05 - 0 462 334 54 00

c) Elektronik posta adresi          :

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  10 Mahalli İşçi Çalıştırılması Hizmet Alımı

b) Yapılacağı yer                       :  Trabzon-Giresun-Ordu Polimetal Maden Aramaları Fatsa Kamp Şefliği

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatı tebliğinden itibaren; İşe başlama tarihi 02.04.2018; işi bitirme tarihi 31.12.2018 dir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                        :  20/03/2018 - 14:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler teklif verebilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü İhale Odasından) satın alınabilir.

8.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü Büro Şefliği adresine elden teslim edilecektir.

10 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

2075/1-1


SPİRAL AĞIRLIK BORUSU (DRİLL COLLARS) ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Spiral Ağırlık Borusu (Drill Collars) Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2018/104701

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  MTA Genel Müdürlüğü

                                                  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139

                                                  06800 Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   : 0 312 201 20 55 - 0 312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi       :  ---

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)         :  ---

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mal Alımı, 30 Adet 4 ¾” Spiral Ağırlık Borusu (Drill Collars) Mal Alımı

b) Teslim yeri/yerleri              :  Yerli İstekliler için; MTA Genel Müdürlüğü Sondaj Ambarları

                                                  Yabancı istekliler için: CFR herhangi bir Türkiye Deniz Limanı

c) Teslim tarihi/tarihleri           :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  MTA Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                     :  27/03/2018 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İdaremizce benzer iş olarak kabul edilecek işlere ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine ikmal Daire Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 203 nolu oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

2130/1-1


KASTAMONU BELEDİYESİ KUZEYKENT MAHALLESİ 1314 ADA 1 PARSELİN (TİCARET - KONUT ALANI E=3 5.810,00 m²) SATIŞI YAPILACAKTIR

Kastamonu Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI

MADDE 1: Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Kuzeykent Mahallesi 1314 ada 1 nolu parselin; Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih 18 nolu kararı ile Belediye Encümeninin 01.03.2018 tarih ve 99 nolu kararı gereğince, (TİCARET-KONUT ALANI E=3:00) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

MADDE 2: İsteklilerce ihale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Kastamonu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Tahsilat Servisine ihale dosya bedeli olan 250,00 TL (İkiyüzelli Türk Lirası) yatırılarak Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.

İHALE YERİ VE TARİHİ

MADDE 3: İşin ihalesi 19.03.2018 Pazartesi günü saat 15.00’de Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi Ana Hizmet Binası Kat: 5’de bulunan Kastamonu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

MADDE 4: İhaleye konu işin Muhammen Bedeli 10.000.000,00 TL (Onmilyon TürkLirası) olup belirlenen bedel üzerinden “Kapalı Teklif Usulü” uygulanmak suretiyle satışı yapılacaktır.

MAHALLESİ                     :  Kuzeykent

ADA                                   :  1314

PARSEL                             :  1

YÜZÖLÇÜMÜ (m²)          :  5.810,00 m²

MUHAMMEN BEDELİ    :  10.000.000,00 TL

GEÇİCİ TEMİNAT            :       300.000,00 TL

KULLANIM AMACI        :  TİCARET.-KONUT ALANI E=3.00

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

MADDE 5:

a. Geçici Teminat: İşin tahmin edilen Muhammen Bedeli 10.000.000,00 TL (Onmilyon Türk Lirası)’nin %3’ü olan 300.000,00 TL (Üçyüzbin Türk Lirası) dır.

b. Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiştir.

1) Tedavüldeki Türk Parası,

2) Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. Maddesi’ne uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,

3) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları.

c. İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir.

ç. İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç saat 12.00’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne veya Vakıfbank Kastamonu Şubesi Belediye Başkanlığı Hesabına yatırmaları yada Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. Maddesi’ne uygun olarak düzenlenmiş bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. İhale günü saat 12.00’dan sonra teminat kabul edilmez. Geçici teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler.

İHALE TEKLİF ŞARTLARI

MADDE 6: İhale teklif şartları şartnamelerde belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER VE TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

MADDE 7:

a. İç Zarf: İç zarf teklif mektubunu içerecektir.

1) Teklif mektuplarında şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği yazılacak,

2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda belirtilen rakamın yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Ortak girişim tarafından verilen teklif mektuplarının, ortakların tamamı veya vekil tayin etmişlerse vekilleri tarafından imzalanacak,

3) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler geçersiz sayılacak,

4) Teklif mektubu iç zarfın içerisine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın üzerine, isteklinin, adı soyadı/ticari unvanı ve tebligata esas açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

b. Dış Zarf: Teklifi ihtiva eden kapatılmış, mühürlenmiş/imzalanmış iç zarf ve başvuru dilekçesi ile birlikte;

1) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi (Telefon, faks ve elektronik posta adres bilgilerinin belirtilmesi),

2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti),

3) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

5) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri (Noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti),

6) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

7) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

8) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi (Noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti),

9) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için düzenlenmiş noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

10) İlan tarihinde (Ay içinde) vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge çıktısı,

11) İlan tarihinde (Ay içinde) ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan pirim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge çıktısı,

12) Kastamonu Belediyesi adına, Vakıfbank Kastamonu Şubesinin (TR 02 0001 5001 5800 7287 9710 37) nolu hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmış banka dekontu, Mali Hizmetler Müdürlüğüne geçici teminat olarak nakit yatırılmış tahsilat makbuzu veya Kastamonu Belediyesi adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu (Limit içi - 60 gün süreli ve teyit yazılı). İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

13) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1,2,3,4,5,6,7) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

14) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Kastamonu Belediyesi veznelerine yatırılabilir.)

Tüm belgeler istenilen şekilde hazırlanıp dış zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. Üzerine isteklinin adı-soyadı/ticari unvanı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

MADDE 8:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal edilerek geçici teminatı irat kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin teminatı irada kaydedilir.

TEKLİFLERİN VERİLMESİ

MADDE 9:

a. Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç ihale günü saat: 12.00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi No: 5’deki Kastamonu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya değiştirilmek maksadıyla geri alınamaz.

b. Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir.

c. Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

ç. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

MADDE 10:

Söz konusu ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (Teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.

MADDE 11:

İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup Kuzeykent Mahallesi 1314 ada 1 parselin (Ticaret-Konut Alanı E=3:00) satışı ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 12:

Belediye Encümeni 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

2082/1-1


RTG VİNCİNE AİT CATERPİLLAR MARKA DİZEL MOTORUN YETKİLİ SERVİSİ TARAFINDAN REVİZYONU SATIN ALINACAKTIR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No        :  2018/98371

Adı                         :  T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Adresi                     :  SELİMİYE HAREM İSKELE CADDESİ HAREM - ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Telefon numarası    :  216 348 80 20

Faks numarası        :  216 345 17 05

1 - İhale konusu malın adı ve miktarı 1 ADET

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Haydarpaşa İşletmesi... Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 21/03/2018 günü saat 14.00.’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Haydarpaşa İşletmesi. Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Liman İşletmesi Muhasebe Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00. TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2149/1-1


KESİMLİK SIĞIR ALIMI YAPILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından canlı kesimlik sığır ithalatına izin verilen ülkelerden 60.000 baş kesimlik sığır alımı yapılacaktır.

• Teklifler İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/B  06530 Yüzüncü Yıl-Çankaya/Ankara adresinde bulunan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne verilecektir.

• Son teklif verme tarihi 16.03.2018 saat 14:30 a kadardır.

• Alımlar; İdari Şartname, Teknik Şartname, Sözleşme Taslağı doğrultusunda ihracatçı konumunda yurtdışındaki üretici/üretici birliklerinden pazarlık usulü ile yapılacaktır.

• Aşağıda belirtilen ekler www.esk.gov.tr adresinden temin edilebilir.

1 - İdari Şartname

2 - Sözleşme Taslağı

3 - Teminat Mektubu Örneği

4 - Teklif Mektubu Örneği

5 - Teknik Şartname

2150/1-1


İSTANBUL İLİ KADIKÖY İLÇESİ ERENKÖY MAHALLESİ 2964 ADA 95 NOLU PARSELDE KAYITLI 3 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1.141,67m2 miktarlı ve 2964 ada ve 95 nolu parselde bulunan kat irtifaklı, mesken vasıflı A blok 3, 4, 5 nolu bağımsız bölümlerin TCDD hisse payı satılacaktır. Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek, belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası asma katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

3 - İhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına 590,00 (Beş yüz) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu Haydarpaşa adresinden temin edilebilir.

4 - İhale konusu 2964 ada 95 nolu parselde bulunan her bir bağımsız bölümün geçici teminat miktarı 30.000,00 (otuzbin) TL olarak belirlenmiştir.

 

Blok

Kat

Bağımsız Bölüm No

Hisse oranı

Arsa Payı

Niteliği

Brüt m2

Son Teklif Tarihi ve Saati

İhale Tarihi ve Saati

A

1

3

Tam

5400/114167

Mesken

138

21.03.2018 10:30

21.03.2018 10:30

A

1

4

Tam

5400/114167

Mesken

138

21.03.2018 14:00

21.03.2018 14:00

A

2

5

Tam

5400/114167

Mesken

138

21.03.2018 14:00

21.03.2018 15:30

2146/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Hitit Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğünden:

 

SATILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

Sıra No

Dosya No

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Hissesi (m²)

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Saati

9

06140110603

Çubuk

Yenice

5289

1

8.155,71

8.155,71

Ticaret Alanı

5.302.000,00

1.060.400,00

10.20

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz; 22/03/2018 tarihinde karşısında belirtilen saatte,

2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile Ulus Emlak Müdürlüğünce teşekkül edecek Komisyon huzurunda ihale ile satılacaktır. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ayrıca; “Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.ankdef.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir.” (TEL: 0312-432 23 00 Dahili: 1326)

İlan olunur.

2025/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların satış ihalesi 20/03/2018 Salı günü saat 14:00 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Söz konusu arsaların tahmin edilen satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.

 

PALANDÖKEN İLÇESİ OSMANBEKTAŞ MAHALLESİNDE BULUNAN 5 KATLI OTEL VE ARSASI

Sıra No

Ada

Parsel

Niteliği

Ana Taşınmaz m²

Pay/Payda

Muhammen Bedel TL

(Arsa+Yapı)

%3 Geçici Teminat TL

Şartname Bedeli TL

1

8637

1

Kargir 5 Katlı Otel ve Bahçe

22.967,36

1/1

15.000.000,00

450.000,00

250,00

Ödeme Şekilleri

Mahalle

Peşin Satış

Taksitli Satış

Osmanbektaş

Satın alınan bedel üzerinden % 3 indirim

%50 peşin, kalan %50 si 15 ay eşit taksit

 

İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 20/03/2018 Salı günü saat 13:45’e kadar teslim edilebilir. Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

2 - Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

3 - Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.

4 - Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi.

5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

6 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

7 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 sayılı Yasaya göre aranacaktır.

8 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

9 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

10 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

12 - 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

13 - Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi.

14 - Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

15 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

1882/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Doğubayazıt Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Doğubayazıt Belediye Başkanlığına ait; Çiftepınar Mahallesi Rıfkı Başkaya Caddesi No: 17/10 Adresinde bulunan toplam 22 (yirmi iki) adet Home Ofisin, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2 - İhale tarihi 20 Mart 2018 Salı günü saat 10.00’da Belediye Meclis toplantı salonunda İhale komisyonu huzurunda yapılacaktır. Satışı yapılacak Home-Ofislerin İhale bilgileri aşağıda belirtilen tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Satışı Yapılacak Gayrimenkullerin;

 

Sıra No

Mahalle

Cinsi

Kat

Ada Parsel

Bağımsız Bölüm

m2

Muhammen Bedel (TL.)

Geçici Teminat (TL.)

İhale Saati

  1

Çiftepınar

Home Ofis

5

39/62

66

155,2

167.926,00

5.040,00

10:00

  2

Çiftepınar

Home Ofis

5

39/62

70

94,93

102.714,00

3.085,00

10:10

  3

Çiftepınar

Home Ofis

6

39/62

74

155,2

167.926,00

5.040,00

10:20

  4

Çiftepınar

Home Ofis

6

39/62

75

96,58

104.500,00

3.140,00

10:30

  5

Çiftepınar

Home Ofis

6

39/62

76

90

  97.380,00

2.930,00

10:40

  6

Çiftepınar

Home Ofis

6

39/62

77

138

149.316,00

4.480,00

10:50

  7

Çiftepınar

Home Ofis

7

39/62

82

155,2

167.926,00

5.040,00

10:60

  8

Çiftepınar

Home Ofis

7

39/62

83

96,58

104.500,00

3.140,00

11:00

  9

Çiftepınar

Home Ofis

7

39/62

84

90

  97.380,00

2.930,00

11:10

10

Çiftepınar

Home Ofis

8

39/62

89

141,2

152.778,00

4.590,00

11:20

11

Çiftepınar

Home Ofis

8

39/62

90

155,2

167.926,00

5.040,00

11:30

12

Çiftepınar

Home Ofis

8

39/62

93

138

149.316,00

4.480,00

11:40

13

Çiftepınar

Home Ofis

9

39/62

98

155,2

167.926,00

5.040,00

11:50

14

Çiftepınar

Home Ofis

9

39/62

99

96,58

104.500,00

3.140,00

13:00

15

Çiftepınar

Home Ofis

9

39/62

104

124,76

134.990,00

4.050,00

13:10

16

Çiftepınar

Home Ofis

10

39/62

105

141,2

152.778,00

4.590,00

13:20

17

Çiftepınar

Home Ofis

10

39/62

106

155,2

167.926,00

5.040,00

13:30

18

Çiftepınar

Home Ofis

10

39/62

107

96,58

104.500,00

3.140,00

13:40

19

Çiftepınar

Home Ofis

11

39/62

113

141,2

152.778,00

4.590,00

13:50

20

Çiftepınar

Home Ofis

11

39/62

114

155,2

167.926,00

5.040,00

14:00

21

Çiftepınar

Home Ofis

11

39/62

120

124,76

134.990,00

4.050,00

14:10

22

Çiftepınar

Home Ofis

12

39/62

122

155,2

167.926,00

5.040,00

14:20

 

3 - İhaleye Katılma Şartları ve İsteklilerden İstenen Belgeler;

a) Başvuru dilekçesi.

b) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

c) Nüfus Müdürlüğü veya Belediyeden, ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış Yerleşim Yeri Belgesi (Gerçek kişiler için)

d) İsteklinin gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği,

f) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

h) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannameleri.

ı) Belediyeye borcunun olmadığını gösteren Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur belgesi.

i) Bütün sayfaları okunmuş imzalanmış İhale şartnamesinin 250,00 TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış olması gerekmektedir.

j) İhaleye katılma ile ilgili şartlar ayrıca, şartnamenin 3. ve 4. maddelerinde açıklanmıştır.

4 - Satışlar esas olarak peşin usulle yapılacaktır. (2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 61. Maddesi gereğince; İhale bedeli 15 gün içerisinde peşin olarak ödendiği takdirde kesin teminat alınmayacak ve sözleşme imzalanmayacaktır. Satış bedelini taksitler halinde ödemek isteyenlerden ise kesin teminat alınması ve Satış Sözleşmesi imzalanması zorunludur.) Taksitli Satışlar %25 i Peşin geri kalanı ise 3 (üç) eşit taksitle, yasal vade farkı uygulanarak tahsil edilecektir. İhale bedelinin tamamı ödenmeden tapu tescil işlemleri askıda bekletilecektir.

5 - İhaleye katılacaklar, talipli oldukları her Home Ofis için muhammen bedelinin %3’ü oranında geçici teminat bedelini, ihale saatinden önce Belediye ye ait banka hesaplarına yatırmalıdırlar.

6 - İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Söz konusu ihale 2886 Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin nu kanuna uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

2113/1-1