2 Mart 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30348

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Pazar/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Merkez/RİZE


BURSA KARACABEY İLÇESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

BEYOĞLU İLÇESİ, CAMİ KEBİR MAHALLESİNDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE KONUT + TİCARET, BEŞİKTAŞ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİNDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE KONUT KULLANIMINA UYGUN BİNA İNŞAATLARININ YAPIMI İÇİN PROJE VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI İŞİ İHALESİ

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


DENİZ ARAÇLARININ ATIKLARININ ALINMASI, ATIK KABUL VE BERTARAF TESİSİNİN KURULMASI, İŞLETİLMESİ, SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ KURULMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF CİNS VE EBATLARDA RULMAN SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Pazar/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 10.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

ÇAYKUR Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğü/Kirazlık Mahallesi Liman Cad. No: 14/1 53300 Pazar/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.03.2018 Perşembe günü saat 14.00’e kadar ÇAYKUR Kirazlık Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Kirazlık Mahallesi Liman Cad. No: 14/1   53300 Pazar/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Çaykur Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1795/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Merkez/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 17.500.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - ÇAYKUR Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğü - Dörtyol Köyü Merkez / RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.03.2018 Salı günü saat 14:00’a kadar Camidağı Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Dörtyol Köyü Merkez/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6 oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1848/1-1


BURSA KARACABEY İLÇESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Bursa İli, Karacabey ilçesi, Tavşanlı mahallesi 8 ada, 11 nolu parselde kayıtlı 237,53 m² yüzölçümlü taşınmazın kat karşılığı inşaat işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklifleri ile birlikte en az 36.000,00 TL tutarında geçici teminat vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğünden, “Tavşanlı Mah. Bursa Cad. Kızılay İşhanı Kat: 1 No: 1 Karacabey / BURSA” adresindeki Türk Kızılayı Karacabey Şube Başkanlığından, “Odunluk Mah. Liman Cad. No: 17 Kızılay Plaza BURSA” adresindeki Türk Kızılayı Bursa Şube Başkanlığından 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 26.03.2018 günü saat 11:00’e kadar “Tavşanlı Mah. Bursa Cad. Kızılay İşhanı Kat: 1 No: 1 Karacabey/BURSA” adresindeki Türk Kızılayı Karacabey Şube Başkanlığı Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 30.03.2018 günü saat 10:00’da “Bandırma Yolu 1. Km. Karacabey/BURSA” adresindeki Karacabey Ticaret Borsası toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

1945/1-1


DÜZELTME İLANI

BEYOĞLU İLÇESİ, CAMİ KEBİR MAHALLESİNDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE KONUT + TİCARET, BEŞİKTAŞ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİNDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE KONUT KULLANIMINA UYGUN BİNA İNŞAATLARININ YAPIMI İÇİN PROJE VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI İŞİ İHALESİ

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

19.02.2018 tarih ve 30337 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak, zarf teslim tarihi 13 Mart 2018 saat 10:00, ihale tarihi 15 Mart 2018 saat: 15:00 olarak bildirilen, Beyoğlu İlçesi, Cami Kebir Mahallesi, 1089 ada, 10 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerine konut+ticaret ve Beşiktaş İlçesi, Yıldız Mahallesi, 62 pafta, 54 ada, 33 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine konut, kullanımına uygun bina inşaatlarının yapımı için imar durumuna uygun mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin hazırlanarak ilgili Kurum ve/veya Kuruluşlardan onaylanması ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi ihale dosyasında; Beşiktaş İlçesindeki taşınmazın ada numarası 514 olarak düzeltilmiştir.

1946/1-1


ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 240 Ada, 29 Parsel Sayılı ve 3.743,38 m² Yüzölçümlü Arsa Vasıflı Taşınmazın Peşin Satışı.

Tahmin Edilen Bedel     : 26.203.660,00- TL

Geçici Teminat %3        :      786.110,00- TL

 

S.NO

İLÇESİ

KÖYÜ-MEVKİİ

ADA- PARSEL

TOPLAM m2

BELEDİYE HİSSESİ

İMAR DURUMU

1

Osmangazi

Yeşilova

240-29

3.743,38

Tam

Arsa

 

2886 sayılı D.İ. Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuş olup İhalesi Belediyemiz Encümeninde 13 Mart 2018 Salı günü saat 15:00 de yapılacaktır.

Şartname ve ekleri: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 500,00- TL (KDV Dahil) bedel ile temin edilebilir.

 

İSTENEN EVRAKLAR

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

1

İmza Sirküleri

1

İmza Beyannamesi

2

Vekil İse Vekaletname

2

Vekil İse Vekaletname

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde,

İstekli Adına Katılan Kişinin Noter

Tasdikli İmza Sirküleri

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde,

İstekli Adına Katılan Kişinin Noter

Tasdikli İmza Beyannamesi

4

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi Aslı

4

Nüfus Kayıt Örneği Aslı

5

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

5

İkametgah Senedi Aslı

6

Şartname Alındığına Dair Makbuz

6

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

7

Ticaret Sicili Gazetesi

7

Şartname Alındığına Dair Makbuz

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden

Borcu Yoktur Belgesi

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden

Borcu Yoktur Belgesi

 

İstenen belgelerin ihale günü 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

www.bursa.bel.tr

1794/1-1


DENİZ ARAÇLARININ ATIKLARININ ALINMASI, ATIK KABUL VE BERTARAF TESİSİNİN KURULMASI, İŞLETİLMESİ, SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ KURULMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/08/2017 tarih ve 301 sayılı kararı,11/01/2018 tarih ve 30 sayılı kararı ile Deniz Araçlarının Atıklarının Alınması, Atık Kabul ve Bertaraf Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi, Belediyemiz Taşınmazı Üzerinde 30 (Otuz) Yılı Aşmamak Kaydıyla Sınırlı Ayni Hak Tesisi Kurulması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi ve Mülkiyetin Gayri Ayni Hak ve 4721 Sayılı Medeni Kanunun 826-836 arası Maddelerinde Düzenlenmiş Olan Üst Hakkı Tesisi Edilmek Üzere göre kapalı teklif alma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2 - Bu işin ihalesinde 16 Nisan 2002 tarih ve 24278 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bayındırlık ve İskân Bakanlığı”nın Uygun Bedele ait tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.

3 - İdarece Aylık Liman Geliri, Geri Kazanım, Bertaraf Geliri Yaklaşık Olarak 80.000,00.-TL/ay öngörülmekte olup, İstekliler Bu Bedel Üzerinden İdareye teklif edecekleri yüzdelik oran (idareye verilecek) çıkarıldıktan sonra kalan bedelin işletme süresi (29 yıl x 12 ay) çarpımından meydana gelecek olan toplam tutarının en az % 3'ne karşılılık gelen miktar kadar işletme geçici teminat ile İsteklilerce avan projeye göre teklif edilecek olan yatırım maliyetinin % 3'ü kadar geçici teminat mektubu verecektir.

4 - İhale 14/03/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. (Yeni Bina 9. Kat)

5 - İstekliler ihale şartnamesi ve diğer evrakları Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görebilecektir. (İhale dosya bedeli 500,00.-TL’dir)

6 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri;

6.1. İstekliler sunacağı teklif dosyasında ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesine ilişkin aşağıdaki belgeleri, sıra numarasına göre koyarak ve teklif zarfı içerisinde sunmalıdır.

a) İmza Sirküleri

b) Tebligat Adres Beyanı

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 2018 yılı

d) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgesi (Ticaret Sicil Gazetesi)

e) 2886, 4734, 4735 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı

f) Teklif Mektubu

g) Geçici Teminat

h) Mali Durum Bildirisi ve Belgeleri (Banka Referans Mektubu Genel Müdürlük Teyitli olacaktır.)

ı) İlan yayın tarihinden sonra ilgili kurumlardan alınmış gelir/kurumlar vergileri ve SGK borcu olmadığına dair alınan belgelerin asılları

i) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi (Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde belirtilecektir.)

j) İhaleden önceki Atık Kabul Tesislerinin lisanslandırdığı son 15 yıl içerisinde, kamu ya da özel limanlardan veya atık alım hizmeti gemisi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı kara araçları ile denizlerden MARPOL 73/78 Ek-1 (Sintine suyu, kirli balans, slaç, slop, yağ) Ek-IV (Pis su) Ek-V kapsamındaki atık türlerinden herhangi birisinden veya söz konusu atık türlerinin bir kısmından veya tamamından gemilerden kendi adına veya temsil ettiği kurum adına en az 150 bin m3 atığı toplamış seperatör işlemine tabi tutulmuş, depolamış ve atıkları taşıyarak bir kısmını kimyasal arıtma yöntemi ile SKKY kapsamında deşarj etmiş ve kalanını bertaraf ve geri kazanıma gönderdiğini gösteren iş bitirme belgelerini idareye sunulacaktır. Ortak girişimlerde; istenilen İş Bitirme Belgesini bir firmanın sağlaması yeterli olacaktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

k) Araç Taahhütnamesi: 1 adet katı atık gemisi en az 100 m3 (Sözleşmenin imzalanmasına takip eden altı ay içinde tedarik edilecektir.) 1 adet atık alma gemisi 200 m3 (Kira sözleşmesi veya kendi malı) 2 adet atık alma gemisi 500 m3 (Kira sözleşmesi veya kendi malı) (Sözleşmenin imzalanmasını takip altı ay içinde tedarik edilecektir.)1 adet bot İdare’nin ihtiyaçlarını karşılamak için minimum 50 deniz mili hız yapan 10 adet Tehlikeli Atık Taşıma Kara Tankeri (10 adedi Kira sözleşmesi veya kendi malı) (18 ton - 25 ton) 1 adet vidanjör (10 m3)

l) İstekli bünyesinde en az 1 personelin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerin Sebep Olduğu Deniz Kirliliğine Müdahale Eğitim Sertifikasına sahip olan personel çalıştıracağına dair taahhütname

m) İstekli bünyesinde en az 1 adet proje müdürü, 2 adet Çevre Mühendisi, 2 adet Kimyager/Kimya Mühendisi, 2 adet Makine Mühendisi, 20 Usta gemici çalıştıracağına dair personel taahhütnamesi

n) İstekliler sözleşmeye müteakip 6 ay içerisinde inşa edeceği Atık Kabul Tesisi ve Bitüm Elde Etme Tesisine Ait Avan Proje ve Türk Lirası cinsinden hazırlayacakları yatırım bedeli işlem diyagramını, miktar/zaman çizelgeli olarak idareye taahhütname ile birlikte sunacaklardır.

o) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgeleri

ö) Firmanın faaliyet süresi beyanı ve belgeleri

p) Son 15 yılda Müteahhit veya Taşeron olarak yapmış olduğu işler bildirisi ve belgeleri

r) İş Durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyanı

s) İhale konusu işe ait teklif edilen yatırım bedelinin asgari % 10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yine asgari %10’u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması,

ş) Dosya alındı makbuzu.

7 - İstekliler 6.Maddede belirtilen evrakları İdari Şartnamenin Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulmasına İlişkin Hususlar Başlıklı 8. Maddesinin; 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 ve 8.1.4 bentlerinde belirtilen hükümler doğrultusunda 14/03/2018 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. (Adana Büyükşehir Belediyesi 2. Kat)

8 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhaleye tüm yerli istekliler katılabilir.

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

1909/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüzölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle 14/03/2018 Çarşamba günü Saat: 14.30’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile satışı yapılacaktır.

 

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı m²

Niteliği

İmar Durumu

Rayiç Bedeli m²/TL

Muhammen Bedel (TL)

G. Teminat (%3) (TL)

Ödeme

1

Beylerbeyi

1025

3

2.997,94

Arsa

BL-12

1.050,00TL/m²

3.147.837,00 TL

94.435,11 TL

Peşin

 

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Noter tasdikli imza beyannamesi

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi İhale Servisine en geç 14/03/2018 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmaza KDV uygulanmayacaktır.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

1851/1-1


MUHTELİF CİNS VE EBATLARDA RULMAN SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarında bulunan 817 Çeşit ve 25.693 Adet rulmanın satışı açık ihale usulü ile 15/03/2018 Perşembe günü saat: 14:00’de Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş - Mithatpaşa Caddesi No: 14 Kat: 6 Yenişehir/ANKARA adresinde yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyenler; teklif mektuplarını 15/03/2018 Perşembe günü saat:14:00’e kadar, Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - İhaleye gerektiğinde açık artırma ve pazarlık usulü ile devam edileceğinden ihaleye katılacakların 15/03/2018 Perşembe günü saat:14:00 Genel Müdürlük binamızın 6. katında hazır bulunmaları gerekmektedir.

4 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyeceği tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teminatlar nakit veya banka teminat mektubu olabilir.

5 - İhale üzerinde kalan istekli; ihale tutarının % 6’sı oranında kesin teminat verecektir.

6 - Teklifler posta ile gönderilebilecektir. Ancak postadaki gecikmeler bu ilandan önce yapılacak müracaatlar ile vaktinde verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar Genel Müdürlüğümüz Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Dahili Satış Müdürlüğü (Tel: 0 312 458 57 57 - 458 57 58 - Faks: 0 312 458 58 15) mesai saatleri dahilinde görülebileceği gibi KDV Dahil 200,- (İkiyüz) Türk lirası bedelle temin de edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale ile ilgili şartnameyi satın alması zorunludur. Her ne surette olursa olsun şartname bedelleri iade edilmez.

8 - Satışa sunulan rulmanlar kurumumuza başvurmak suretiyle; mesai saatleri dahilinde Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı Etimesgut/ ANKARA adresinde görülüp tetkik edilebilir. Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 45 gün opsiyonlu olacaktır.

9 - İstekliler; ihalede satışa çıkarılan rulmanların tamamı için tek teklif vereceklerdir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

10 - Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

1919/1-1