24 Şubat 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30342

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Basın İlan Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Malkara Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/215 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1791/1-1

—————

Şırnak Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/35 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1792/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, 456 ada, 5 parsel üzerindeki 937019 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Kavi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Hilal BACAKSIZOĞLU (Denetçi No: 5590, Oda Sicil No: 15637) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 17.01.2018 tarihli ve E.2017/1035 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 14.10.2016 tarihli ve 29857 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Hilal BACAKSIZOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmının yürütmesi 19.02.2018 tarihli ve 30082 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

1787/1/1-1

—————

Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, 143 ada, 40 parsel üzerindeki 967946 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Kavi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Hilal BACAKSIZOĞLU (Denetçi No: 5590, Oda Sicil No: 15637) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 17.01.2018 tarihli ve E.2017/1035 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 14.10.2016 tarihli ve 29857 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Hilal BACAKSIZOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmının yürütmesi 19.02.2018 tarihli ve 30074 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

1787/2/1-1

—————

Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, 50 ada, 6 parsel üzerindeki 967518 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Kavi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Hilal BACAKSIZOĞLU (Denetçi No: 5590, Oda Sicil No: 15637) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 17.01.2018 tarihli ve E.2017/1035 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 14.10.2016 tarihli ve 29857 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Hilal BACAKSIZOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmının yürütmesi 19.02.2018 tarihli ve 30053 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

1787/3/1-1

—————

Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, 456 ada, 5 parsel üzerindeki 937019 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Kavi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Akif AKA (Denetçi No: 3453, Oda Sicil No: 34795) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 24.01.2018 tarihli ve E.2017/1462 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 14.10.2016 tarihli ve 29857 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Akif AKA hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmının yürütmesi 19.02.2018 tarihli ve 30143 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

1787/4/1-1

—————

Konya İli, Selçuklu İlçesi, 29NI pafta, 23940 ada, 5 parsel üzerindeki 960385 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Fürüzan YAĞLIOĞLU (Denetçi No: 17733, Oda Sicil No: 7191) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 28.12.2017 tarihli ve E.2017/2997 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Fürüzan YAĞLIOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmının yürütmesi 19.02.2018 tarihli ve 30982 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

1787/5/1-1

—————

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, F21D21C1A-F21D21B4D pafta, 126 ada, 4 parsel üzerindeki 909234 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Çizgi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Haydar KARAKUŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1672, Oda Sicil No: 12950) tarafından, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2017/1293 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 26.12.2017 tarihli ve E.2017/1293-K.2017/3425 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 13.04.2017 tarihli ve 30037 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Haydar KARAKUŞ hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 19.02.2018 tarihli ve 30399 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1788/1-1

—————

Konya İli, Meram İlçesi, 27144 ada, 7 parsel üzerindeki 942446 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Hakbay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Mustafa Tarık TAŞ (Denetçi No: 17131, Oda Sicil No: 52909) tarafından, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 2017/836 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 16.11.2017 tarihli ve E.2017/836-K.2017/3191 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mustafa Tarık TAŞ hakkında tesis edilmiş olan idari işlem 19.02.2018 tarihli ve 29596 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1789/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd. M32-c3, c4 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.02.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

1690/1-1

—————

Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd. M33-d4 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.02.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

1691/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Ekonomi Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü’nün 20.07.2017 tarihli, 4171 sayılı yazısı ile 2910002490 vergi numaralı Demran Yem Hububat Hay. Gıda İnş. Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. adına tanzimli 27.10.2015 tarihli, 2015/D1-01238 sayılı D.İ.İ.B. kapsamında gümrüğümüzce tescilli 03.04.2015 tarihli, 15160600IM000556 sayılı ithalat beyannamesi ile ithal edilen eşyaların tamamının ihraç edilen mamuller bünyesinde kullanılmadığının bildirilmesi sonrasında 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 45’nci maddesi 4458 sayılı gümrük Kanunu’nun 238’nci maddesi uyarınca yapılacak işlemlere esas teşkil etmek üzere muafiyet kapsamından çıkarılan “Mısır” cinsi, 650.000,00-kg., 107.900,00-USD kıymetindeki eşyanın işleme faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali de dahil olmak üzere rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde bulunup bulunmadığının Müdürlüğümüze bildirilmesi için adı geçen firmaya tebligat yapılmaya çalışılmış, ancak adı geçen  firma tebligat adresinde bulunmadığından ve Müdürlüğümüzde yükümlüye ait başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29 Maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı kanunun 31. Maddesi ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinin 48-52. maddeleri uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra işbu tebligata konu beyanname muhteviyatı eşyaların akıbetinin ne olduğunun Müdürlüğümüze bildirilmesi ile eşyaların akıbetinin bildirilmemesi halinde gümrük vergilerinin 6183 sayılı A. A. T. U. H. K. hükümlerine göre, para cezasının ise 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesine göre mezkur eşyaların gümrüklenmiş değerinin iki katı oranında düzenlenerek takip ve tahsil edileceği hususlarının muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

1734/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Uçan Süpürge Vakfı

VAKFEDENLER: Halime GÜNER, Sevinç ÜNAL, Sündüz HAŞAR, Elif TOPKAYA SEVİNÇ, Ayşe ÜRÜN GÜNER

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.02.2018 tarihinde kesinleşen, 20.12.2017 tarihli ve E: 2017/560, K: 2017/605 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, bu yönde bilincin arttırılması ve kadınların güçlenmesine yönelik politikaların geliştirilmesi ve yaygınlaşması için çalışmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Halime GÜNER, Sevinç ÜNAL, Elif TOPKAYA SEVİNÇ

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Mütevelli Heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya bir kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1804/1-1

—————

VAKFIN ADI: Selamet Vakfı.

VAKFEDENLER: Ömer Yüksel ÖZEK, Süleyman MERCÜMEK, Evren KARADAYI, Halit KARABACAK, Abdulkadir TÜRKER, Mustafa KURDAŞ, Refik DEMİRKOL, Cemil PEHLİVAN.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/01/2018 tarihinde kesinleşen 23/11/2017 tarihli ve E: 2016/820, K: 2017/295 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Vakıf, milletimizi millet yapan iç ve dış etkenlerle her geçen gün erozyona uğratılıp yozlaştırılan değerlerin, bütünüyle yeniden milletimize kazandırılmasını amaçlar ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmışbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Süleyman MERCÜMEK, Evren KARADAYI, Halit KARABACAK.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakların nereye devredileceği mütevelli heyet üyelerinin üçte iki 2/3 çoğunluğunun kararıyla belirlenir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1805/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_04.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_05.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_06.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_13.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_24.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_25.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_26.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_27.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_28.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_29.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_30.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_31.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_32.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_33.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_34.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_35.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_36.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_37.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_38.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_39.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_40.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_41.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_42.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_43.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_44.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_45.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_46.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_47.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_48.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_49.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_50.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_51.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_52.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_53.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_54.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_55.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_56.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_57.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_58.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_59.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_60.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_61.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_62.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_63.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_64.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_65.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_66.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_67.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_68.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_69.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_70.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_71.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_72.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_73.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_74.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_75.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_76.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_77.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_78.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_79.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_80.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_81.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_82.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_83.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_84.jpg


Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine öğretim üyeleri alınacaktır. Gereken belgeler için www.kapadokya.edu.tr adresine bakınız.

 

Bölüm/Program

Kadro Unvanı

Adet

Koşullar

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

1

Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış ve Orta Asya Su ve Enerji Politikaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

Siyaset Sosyolojisi ve Çin – Orta Doğu ilişkisi üzerine çalışma yapmış olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

Avrupa Birliğinin demokratikleşme süreci üzerine çalışma yapmış olmak.

Beslenme ve Diyetetik

Yardımcı Doçent

3

Beslenme ve Diyetetik,  Gastroenteroloji, Endokrinoloji ve Metabolizma, Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji veya Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Çocuk Gelişimi

Yardımcı Doçent

1

Çocuk Gelişimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Çocuk Gelişimi

Yardımcı Doçent

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doktora yapmış olmak.

Çocuk Gelişimi

Yardımcı Doçent

1

Eğitim Bilimleri veya Program Geliştirme ve Öğretim alanında doktora yapmış olmak, Okul Öncesi Eğitim alanında çalışma yapmış olmak.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

3

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Romatoloji, Geriatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Plastik Cerrahi, Anatomi, Fizyoloji, Spor Hekimliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Uçak Elektrik - Elektronik

Yardımcı Doçent

1

Uçak Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Uçak Elektrik - Elektronik

Yardımcı Doçent

1

Fizik alanında doktora yapmış olmak.

Bir yükseköğretim kurumunda uçak bakım alanında ders vermiş olmak.

Uçak Gövde Motor

Yardımcı Doçent

2

Lisans veya lisansüstü eğitimini Uçak Mühendisliği alanında tamamlamış olmak veya Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Uçak Gövde Motor

Profesör

1

Kimya alanında doktora yapmış ve polimer teknolojisi alanında çalışma yapmış olmak.

Gastronomi

Yardımcı Doçent

3

Turizm ve Otel İşletmeciliği, Gastronomi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Gıda Mühendisliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Psikoloji

Profesör

1

Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Psikoloji

Yardımcı Doçent

1

Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Psikoloji

Yardımcı Doçent

1

Psikiyatri alanında doktora yapmış olmak.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

3

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

1800/1-1


Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

Öğrenin dili İngilizce olan Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 sayılı yasanın 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği “ hükümleri ve “PRÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları” uyarınca, ÖĞRETİM ÜYESİ alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Detaylar, ilanın Resmi Gazete’de yayınlanmasını müteakip Üniversitemiz Web sayfamızda duyurulacaktır.

 

BİRİM

UNVAN

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Hukuk Fakültesi

Prof. Dr.

1

Doktora veya Doçentlik unvanını İdare Hukuku alanında almış olmak.

Prof. Dr.

1

Doktora veya Doçentlik unvanını Ticaret Hukuku alanında almış olmak.

Prof. Dr.

1

Doktora veya Doçentlik unvanını Özel Hukuk alanında almış olmak. Denizcilik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Prof. Dr.

1

Doktora veya Doçentlik unvanını Anayasa Hukuku alanında almış olmak.

Doç. Dr.

1

Doktora veya Doçentlik unvanını Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında almış olmak.

Doç. Dr.

1

Doktor veya Doçentlik unvanını Medeni Hukuk alanında almış olmak. Medeni Hukuk veya Deniz Hukuku alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Doktora unvanını Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında almış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Doktora unvanını Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında almış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Doktora unvanını Anayasa Hukuku alanında almış olmak. Deniz hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Doktora unvanını İdare Hukuku alanında almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Doç. Dr.

1

Fizik alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak; fizik bilim alanında doçentlik unvanı almış olmak; akışkan algılayıcı tasarımları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Makine Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Makine mühendisliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi tamamlamış olmak.

Doçent

1

Makine mühendisliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi tamamlamış olmak; katı cisimler mekaniği, yapıların titreşimi veya üretim kalite kontrolü konularında çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç

1

Makine mühendisliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi tamamlamış olmak; katı cisimler mekaniği, yapı mukavemeti veya üretim kalite kontrolü konularında çalışmalar yapmış olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmış olmak; akıllı elektrik şebekeleri, devreler ve sistemler teorisi, elektrik enerjisi ve güç sistemleri, elektrik makineleri veya elektrik tesisleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

Fizik alanında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak; hızlandırıcı ve detektör fiziği alanında doçentlik unvanı almış olmak ve klasik jet şekilleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

Yrd. Doç.

2

Endüstri mühendisliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak; endüstri mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Müh.

Doç. Dr.

1

Deniz Bilimleri, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Deniz Teknolojisi Yönetimi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Denizcilik İşletmeleri Yönetimi lisans programlarından birinden mezun olmak ve en az Uzak yol Vardiya Zabiti ehliyetine sahip olmak.

Yrd. Doç.

1

Deniz Bilimleri, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Deniz Teknolojisi Yönetimi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Denizcilik İşletmeleri Yönetimi lisans programlarından birinden mezun olmak ve en az Uzak yol Vardiya Zabiti ehliyetine sahip olmak.

Gemi Makineleri İşletme Müh.

Doç. Dr.

1

Üniversitelerin Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği programlarından birinden lisans mezunu olmak ve enaz Uzak yol Vardiya Mühendisi ehliyetine sahip olmak.

Yrd. Doç.

1

Üniversitelerin Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği programlarından birinden lisans mezunu olmak ve enaz Uzak yol Vardiya Mühendisi ehliyetine sahip olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi ve Finans

Doç. Dr.

1

* Doçentliğini Makro İktisat alanından almış olmak.

* Doktorasını İktisat alanında yapmış olmak.

* SSCI endeksli dergilerde başta makroekonomik modelleme, iş çevrimi kuramı ve uygulamalı ekonometri konularında yayını olmak.

* Makroekonomi, uluslararası finans ve ekonometri alanlarında İngilizce ders verebilecek olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri Böl.

Doç. Dr.

1

* Doçentliğini yönetim ve strateji alanından almış olmak.

* SSCI'da endekslenen dergilerde en az 3 yayını olmak.

* İngilizce ders verme tecrübesi olmak.

* Tercihen uluslararası veya ulusal yayın evleri tarafından basılmış kitabı veya kitap bölümleri olmak.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik

Prof. Dr.

1

* Doçentliğini yönetim ve strateji alanından almış olmak.

* Lojistik, taşımacılık ve tedarik zinciri üzerine ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış olmak.

* SSCI ve/veya SCI endeksli dergilerde en az 4 yayını olmak.

* Tedarik zinciri yönetimi, lojistik ve tedarik zinciri stratejileri ile ilgili ders vermiş olmak.

İLETİŞİM:

Telefon       : (0216)  581 00 50, (0216) 581 00 61

Web            : www.pirireis.edu.tr

1790/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 


 

 

 

 

 

1816/1-1