8 Şubat 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30326

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


KİŞİSEL İŞ GÜVENLİĞİ VE KORUYUCU MALZEME TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


GAYRİMENKULLER KİRAYA VERİLECEKTİR

Doğubayazıt Belediye Başkanlığından:


HİDROJEOLOJİ AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çekmeköy Belediye Başkanlığından:


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çayırova Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd.    No. 111    45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)      Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :

 

İhalenin-Niteliği-Türü

İ.K. No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim Süresi

1-

54 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

53098

2018-0182

01.03.2018-14.00

90 Gün

2-

7 Kalem Fıçılı Dökme Madeni Yağ ve Antifriz Alımı

53106

2018-0183

01.03.2018-15.00

30 Gün

3-

18 Kalem Koruyucu Malzeme Alımı

53113

2018-0184

01.03.2018-15.30

30 Gün

 

b) Teslim yeri                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                    :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ İşletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ İşletmesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

1202/1-1


KİŞİSEL İŞ GÜVENLİĞİ VE KORUYUCU MALZEME TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz Çalışanlarına verilmek üzere (19 Kalem) Kişisel İş Güvenliği ve Koruyucu Malzeme temini işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2018/57097

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

                                                  Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206

                                                  ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0286 416 20 01   Faks: 0286 416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İşletme Müdürlüğümüz Çalışanlarına verilmek üzere (19 Kalem) Kişisel İş Güvenliği ve Koruyucu Malzeme Temini İşi.

b) Teslim yeri                         :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale (Kapalı Zarf)

b) Yapılacağı yer                    :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                     :  28/02/2018 Çarşamba günü saat 15:00

d) Dosya no                            :  062-KÇLİ/2018-0046

4 - İhaleye ait dokümanlar;

Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 75,00 TL (posta yoluyla 85,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 28/02/2018 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

1218/1-1


GAYRİMENKULLER KİRAYA VERİLECEKTİR

Doğubayazıt Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti belediyemize ait Çiftepınar Mah. Rıfkı Başkaya Caddesi No: 17/10 Doğubayazıt Alışveriş Merkezinde bulunan, 13 Dükkanın 2886 sayılı DİK’nun 37 maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 5 (BEŞ) yıllığına kiraya verilecektir.

2 - İhale 20/02/2018 Salı Günü Saat 10:00’da Belediye Meclis Salonunda İhale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - Kiralama ihalesine çıkarılacak olan dükkânlar hakkında ayrıntılı cetvel;

 

Maliki

Kullanım Amacı

Bulunduğu Kat

Bağımsız Bölüm

Yıllık Kira Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarih/Saat

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

DÜKKAN

BODRUM KAT

142,14

108.000,00 TL+KDV

16.200,00 TL

20/02/2018

10:00

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

DÜKKAN

BODRUM KAT

99,05

83.400,00 TL+KDV

12.510,00 TL

20/02/2018

10:15

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

DÜKKAN

ZEMİN KAT

98,51

82.680,00 TL+KDV

12.402,00 TL

20/02/2018

10:30

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

DÜKKAN

ZEMİN KAT

104,08

87.480,00 TL+KDV

13.122,00 TL

20/02/2018

10:45

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

DÜKKAN

ZEMİN KAT

103,23

86.760,00 TL+KDV

13.014,00 TL

20/02/2018

11:00

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

DÜKKAN

ZEMİN KAT

197,12

120.000,00 TL+KDV

18.000,00 TL

20/02/2018

11:15

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

DÜKKAN

ZEMİN KAT

            53,3

42.000,00 TL+KDV

6.300,00 TL

20/02/2018

11:30

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

DÜKKAN

1 KAT

97,84

82.200,00 TL+KDV

12.330,00 TL

20/02/2018

11:45

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

DÜKKAN

1 KAT

104,08

87.480,00 TL+KDV

13.122,00 TL

20/02/2018

13:15

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

DÜKKAN

1 KAT

103,23

86.760,00 TL+KDV

13.014,00 TL

20/02/2018

13:30

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

DÜKKAN

1 KAT

111,78

94.200,00 TL+KDV

14.130,00 TL

20/02/2018

13:45

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

DÜKKAN

1 KAT

106,11

89.160,00 TL+KDV

13.374,00 TL

20/02/2018

14:00

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

DÜKKAN

1 KAT

212,24

144.000,00 TL+KDV

21.600,00 TL

20/02/2018

14:15

 

4 - İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar

a) Kanuni ikametgâhı olması.

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Geçici teminat bedeli İstekliler teklif ettikleri 5 (BEŞ) yılık kira bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İsteklilerin belediyemizde bulunan alacakları teminat olarak kabul edilmeyecektir.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

g) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

h) Ulusal marka haline gelmiş, alışveriş merkezlerinde kendi markasıyla asgari 30 (otuz) mağazası bulunan ulusal bazda satış yapan marka şartı aranan ürünlerin satılacağı iş yerlerine talip olanlar, hangi markaları satacaklarını ve bu markaların kendisine ihale kaldığında satışının yapılacağına dair ilgili firmadan taahhüt belgesi ibraz etmek zorundadır. Ana firmalar için bu taahhüde gerek olmayacaktır.

i) Belediyeye borcu olmadığına dair; belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yok yazısı

j) Bütün hükümleri okunmuş imzalanmış kira şartnamesi

5 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve verilen teklifleri kabul edip etmemekte serbesttir.

7 - Yüklenici firma kirayı 2 (İki) ay ödemediği takdirde yükleniciye tebligat gönderilerek sözleşmesi fesih edilir. Hiçbir Şekilde hak iddia edemez.

8 - İhale dosyası Doğubayazıt Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında satın alınacak ve aynı adreste görülebilecektir.

9 - Teklifler ihale saatine kadar Doğubayazıt Belediye Başkanlığı (Meclis Salonuna) verilebilir. İhale saatinde Komisyona ulaşmak kaydıyla posta vasıtasıyla gönderilecek teklifler kabul edilecektir.

10 - Kiraya verilecek olan dükkânların kira bedeli yukarda belirtilen taban aylık kira üzerinden veya cirosunun %6’sından (hangisi yüksekse) herhangi biri olmak kaydı ile kira tabanını korumak üzere kiralanacaktır.

İlanen duyurulur.

1242/1-1


HİDROJEOLOJİ AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Hidrojeoloji Amaçlı Sondaj Hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2018/55801

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 201 20 55 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi          :  ---

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)           :  ---

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Hizmet Alımı,

                                                     8.685 m Tekirdağ İli Merkez ve Malkara Sahaları Hidrojeolojik Amaçlı Pompaj Kuyuları ve Pompa Testleri

                                                     29.105 m Tekirdağ İli Merkez ve Malkara Sahaları Hidrojeolojik Amaçlı Gözlem Kuyuları (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir).

b) Yapılacağı yer                       :  (a) bendinde belirtilen bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 15 (onbeş) takvim günü içinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır İşin süresi işe başlama (ilk sondajın fiili olarak dönme tarihi) tarihinden itibaren 360 (üçyüzaltmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.

b) Tarihi ve saati                        :  19/02/2018 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten(Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 203 nolu oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

1203/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çekmeköy Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale, Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi, No: 5 Çekmeköy/İstanbul adresindeki Çekmeköy Belediye Binası 3. Kattaki Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

 

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Parsel Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarih ve Saati

MERKEZ

F22D24B1D

---

3198

3007.11 m2

E=1.20

Hmax=4 Kat İrtifalı Özel Ticaret+ Konut Alanı

12,028,440.00 TL.

360,840.00 TL.

22.02.2018

09:30

 

2 - Şartname bedeli 750,00 TL (Yedi Yüz Elli Türk Lirası) olup, Çekmeköy Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir.

3 - İhaleye Katılabilme Şartları; İhaleye katılmak isteyen isteklilerin tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gereklidir.

A. Gerçek Kişilerden;

İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu, Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait noter tasdikli imza sirküleri.

B. Tüzel Kişilerden;

Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri, Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri, Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, geçici teminat mektubu veya makbuzu.

C. Ortak Girişimlerden;

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, yabancı istekliler, gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (A) veya (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, işbu belgeler yurtdışında düzenlenmiş ise her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gereklidir.

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6. maddesindeki kişiler veya 83. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Merkez Binası 3. Katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - Müşteri kesin ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 (on beş) takvim günü içinde ihale bedeli ile taşınmazın devri ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödeyecektir.

7 - Bu ilan kapsamında yapılacak olan satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

1194/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

“UHeM Hesaplama Kabiliyetini Arttırmak Üzere Sunucu Sistemleri ve Gerekli Ekipmanların Alımı (2018)”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 Sayılı Kararnameni 19’uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                :  2018/52798

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/İstanbul

b) Telefon ve faks numarası   :  0212 285 6949 - 0212 285 6724

c) Elektronik posta adresi       :  kulh@itu.edu.tr

2 - Ön yeterlik konusu malın:

a) Niteliği, türü ve konusu      :  UHeM Hesaplama Kabiliyetini Arttırmak Üzere Sunucu Sistemleri ve Gerekli Ekipmanların Alımı

b) Miktarı                               :  14 Kalem

c) Teslim edileceği yer            :  İTÜ Ayazağa Kampüsü, Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UHEM), Maslak/İstanbul

d) Süresi                                 :  Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 6 haftadır.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                     :  İTÜ Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul

b) Tarihi ve saati                     :  27.02.2018 Salı, saat 14.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen taahhütname.

4.1.6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.

4.1.7. İsteklinin teknik şartnamede bulunan maddelere vereceği cevapları gösteren dokümanlar

4.1.8 İsteklinin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 5 yıl içinde, kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. 550.000.-TL’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.1.9. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 150.- TL bedelle satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

1209/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çayırova Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan; aşağıda kayıtları, muhammen bedelleri, geçici teminat miktarları ve ihale saati bulunan taşınmazların satılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” çerçevesinde muhammen bedelin arttırılması suretiyle ihaleye konmuştur.

 

Sıra No

Adresi

Ada Parsel No

Toplam Alan (m²)

Cinsi

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Dosya Satış Bedeli

Geçici Teminatı

1

Şekerpınar Mh. Ziya Gökalp Cad.

789 Ada, 4 Parsel

1.000,00 m²

Arsa

21.02.2018

13.30

1.300,000,00 ¨

500,00 ¨

  39.000,00 ¨

2

Şekerpınar Mh. Bengü Sokak

636 Ada, 3 Parsel

1.120,34 m²

Arsa

21.02.2018

13.45

1.568.476,00 ¨

500,00 ¨

  47.054,28 ¨

3

Şekerpınar Mh. Elif Sokak

811 Ada, 2 Parsel

981,66 m²

Arsa

21.02.2018

14.15

   981.660,00 ¨

500,00 ¨

  29.449,80 ¨

4

Şekerpınar Mh. Cansu Sokak

560 Ada, 14 Parsel

216,16 m²

Arsa

21.02.2018

14.30

   281.008,00 ¨

500,00 ¨

    8.430,24 ¨

5

Şekerpınar Mh. Sarmaşık Sokak

731 Ada, 7 Parsel

830,10 m²

Arsa

21.02.2018

14.45

1.245.150,00 ¨

500,00 ¨

  37.354,50 ¨

6

Şekerpınar Mh. Elvan Sokak

810 Ada, 2 Parsel

1.318,57 m²

Arsa

21.02.2018

15.00

1.450.427,00 ¨

500,00 ¨

  43.512,81 ¨

7

Şekerpınar Mh. Kanarya Sokak

847 Ada, 3 Parsel

   664,68 m²

Arsa

21.02.2018

15.15

   864.084,00 ¨

500,00 ¨

  25.922,52 ¨

8

Şekerpınar Mh. Fevzi Çakmak Cd.

670 Ada, 7 Parsel

785,78 m²

Arsa

21.02.2018

15.30

1.768.005,00 ¨

500,00 ¨

  53.040,15 ¨

9

Şekerpınar Mh. Yeşim Sokak

603 Ada, 24 Parsel

693,85 m²

Arsa

21.02.2018

15.45

1.040.775,00 ¨

500,00 ¨

  31.223,25 ¨

10

Şekerpınar Mh. Tevfik Fikret Cd.

702 Ada, 13 Parsel

3.733,00 m²

Arsa

21.02.2018

16.00

5.226.410,00 ¨

500,00 ¨

156.792,30 ¨

11

Şekerpınar Mh. Pırıltı Sokak

696 Ada, 11 Parsel

1.421,29 m²

Arsa

21.02.2018

16.15

1.847.677,00 ¨

500,00 ¨

  55.430,31 ¨

12

Şekerpınar Mh. Koyuncu Sokak

890 Ada, 7 Parsel

1.046,00 m²

Arsa

21.02.2018

16.30

1.569.000,00 ¨

500,00 ¨

  47.070,00 ¨

 

2 - Bu satış işinin ihalesinde Devlet İhale Kanunu hükümlerine uyulacaktır.

3 - Satış ihaleleri 21.02.2018 Çarşamba günü bu ilanın 1 maddesinde belirtilen saatlerde Belediye Encümen Toplantı Salonunda Encümence yapılacaktır.

4 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir

5 - Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması, Muhtarlıktan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi

b) Noter tasdikli imza beyannamesi

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

g) Çayırova Belediyesine herhangi bir borcu (Kira, Emlak, ÇTV) olmadığına dair belge,

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu (Ek 1),

k) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi (Ek 2),

l) 2886 sayılı D.İ.K.’e göre cezalı olmadığına dair beyan (Ek 3),

m) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ayrıca ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Çayırova Belediyesine herhangi bir borcu (Kira, Emlak, ÇTV) olmadığına dair belge

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu (Ek 1),

k) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi (Ek 2),

l) 2886 sayılı D.İ.K.’e göre cezalı olmadığına dair beyan (Ek 3),

m) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ayrıca ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

6 - İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Çayırova Belediyesi İhale Servisine en geç 21/02/2018 Çarşamba günü saatin de başvuru da bulunmaları gerekmektedir.

7 - Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır.

8 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamı ödenecektir.

9 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri sunulabileceği gibi İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

11 - Postayla yapılacak müracaatlarda postadan meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

13 - İhale Komisyonu mahiyetindeki olan encümenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu, 2886 sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.

1133/1-1