8 Şubat 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30326

YARGI İLÂNLARI

 


Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesinden:

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: