31 Ocak 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30318

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Maliye Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden:

BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğünden:

İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

YASAKLAMA İLANININ DÜZELTİLMESİ HAKKINDA İLAN

19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cem-Sel İnşaat Turizm ve Ticaret Limited Şirketi ile Cemal GÜRSUL'un 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 26 ncı maddesi gereğince 2 (İki) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmaları kararına karşı, yasaklama kararı verilmesine ilişkin işlemin iptali talebiyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı aleyhine Ankara 9. İdare Mahkemesi'nde 2016/3399 esas sayısı ile açılan ve mahkemenin 2017/1331 K. sayılı kararı ile reddine karar verilen davada istinaf başvurusunu inceleyen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi 13.12.2017 tarih ve 2017/1096 E. 2017/1030 K. sayılı kararı ile "... yasaklama cezasının en üst sınırdan (iki yıl) verilmesi yönünde tesis edilen işlemde ... hukuka uygunluk görülmediğinden ... dava konusu işlemin iptaline... karar vermiştir.

Söz konusu iptal kararı gereğince, Cem-Sel İnşaat Turizm ve Ticaret Limited Şirketi ile Cemal GÜRSUL, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 26.01.2018 tarihli Olur'u ile iptal edilen yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı 19.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 1 (bir) yıl 6 (altı) ay müddetle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmıştır.

İlgililere duyurulur.

1016/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

20.05.2016 tarihinde Palmali Hava Taşımacılığı A.Ş. işletmesinde yer alan TC-HPL tescil işaretli Agusta Westland 109SP tipi helikopter Trabzon Havalimanı’ndan kalkışına müteakip Artvin ili Yusufeli ilçesindeki 400 49’ 09” K, 410 38’ 47” D koordinatlarına inişi esnasında kaza yapmıştır.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

953/1/1-1

—————

KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

21.04.2017 tarihinde şahsa ait TC-UFU tescil işaretli Calidus 212 ULS tipi gyrocopter’in Balıkesir Koca Seyit Havalimanından VFR uçuş için kalkışı sırasında soldan pist dışına çıkarak devrilmesi sonucu hasarlı hava aracı kazası meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

953/2/1-1


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26’ncı maddesi uyarınca profesör alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/ Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Başvuruda İstenilen Belgeler:

- Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

1001/1-1


Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Prof.

Doçent

Yrd. Doç.

Açıklama

Hukuk Fakültesi

 

 

 

2

Özel hukuk alanında doktora yapmış olmak ve iyi derecede İngilizce bilmek

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

1

 

 

Doktora çalışmasını mimari tasarım alanında yapmış olmak, mimarlık alanında doçent unvanı almış olmak ve mekan dizimi konusunda uzman olmak

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

 

 

2

Doktorasını fiziksel çevre kontrolü alanında yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

 

1

Uygulamalı kuantum fiziği alanında doktora yapmış olmak. Atomik fizik sistemlerinin deneysel hazırlanması, sabit kubitlerin uçan kubitlerle etkileşimleri ve kuantum anahtar dağıtımı konularında uzmanlaşmış olmak. Kuantum optiği ve kriptografi alanlarındaki yetkinliğini yayınladığı uluslararası dergi ve konferanslarla ve ilgili atıflarla gösterebilmek.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

 

 

1

Çelik plakalı perde duvarların deprem davranışı üzerine doktora yapmış olmak. Sadece kirişe bağlı çelik plakaların döngüsel analizi için basitleştirilmiş analitik modeller geliştirmiş olmak. Geliştirilen model ile zaman tanım alanında analizler yaparak, kirişe bağlı çelik plakalı perde duvarların sismik tehlikesi az olan bölgelerdeki kullanımını incelemiş olmak. Alanındaki yetkin-liğini uluslararası dergi ve konferans-larda yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Temel Bilimleri

1

 

 

Fizik alanında doktora yapmış ve doçentliğini almış olmak. Nükleer fizik alanında deneysel ve hesaplamalı araştırmalar yapıyor olmak, veri edinim sistemleri konusunda uzmanlığını uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmış çalışmaları ve yürüttüğü projeler ile kanıtlamak.

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Temel Bilimleri

 

 

1

Matematiksel kontrol teorisi ve bilgi kuramı üzerine doktora yapmış olmak. Stokastik ve merkezi olmayan kontrol teorisinde, oyun kuramında ve kaynak kodlaması konularında uzmanlaşmış olmak ve bu konuların kesişim noktalarında araştırması bulunmak. Disiplinler arası araştırma becerisini hakemli uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri ve almış olduğu atıflarla göstermek.

Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

 

 

1

Çift ve Aile Terapisi alanında doktorasını tamamlamış olmak (yurt dışından alınan doktora derecelerinin denkliğinin alınmış olması gerek-mektedir); yayın ve proje alanında yetkinliğini kanıtlamış; süpervizyon derslerini yürütebilecek; İngilizce ders verebilecek

Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

 

 

1

Bilişsel Psikoloji alanında doktorasını tamamlamış olmak (yurt dışından alınan doktora derecelerinin denkliğinin alınmış olması gerek-mektedir); yayın ve proje alanında yetkinliğini kanıtlamış olmak; psikolojide kullanılan programlama yöntemlerine hakim olmak; İstatistik ve Araştırma Yöntemleri derslerini verebilecek olmak; İngilizce ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmek

Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

 

 

1

Siyaset bilimi alanında doktorasını tamamlamış, yurtdışında doktorasını almış ise denkliği bulunan; ders tecrübesi ve yurtdışında ders verme deneyimi olan; politika teorisi, modern siyasi düşünce tarihi ve milliyetçilik alanlarında uzman; araştırma alanındaki yetkinliğini aldığı araştırma fonları ile kanıt-lamış; iyi derecede İngilizce ve en az bir başka yabancı dili bilen, uzmanı olduğu teorik bir konu üzerine araştırma yapabilecek seviyede bilen

Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

 

 

1

 Siyaset bilimi alanında doktorasını tamamlamış, yurtdışında doktorasını almış ise denkliği bulunan; ders tecrübesi ve yurtdışında ders verme deneyimi olan; karşılaştırmalı siyaset, siyasi kurumlar ve seçim sistemleri, temsiliyet, etnisite ve siyasi elit konularında uzman; araştırma alanındaki yetkinliğini uluslararası dergilerdeki yayınları ve aldığı araştırma fonları ile kanıtlamış; iyi derecede İngilizce ve en az bir başka yabancı dili araştırma yapabilecek seviyede bilen

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Otel Yöneticiliği

 

 

1

Turizm ve Avrupa Birliği, Turizm Politikaları alanlarında doktora yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Otel Yöneticiliği

 

 

1

Doktorasını Finans veya İstatistik veya Ekonometri alanında tercihen yurtdışında yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Otel Yöneticiliği

 

 

1

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında ve robot insan etkileşimi konusunda yapmış olmak.

1006/1-1


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 25 ve 26. Maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.

İstekliler, başvurularını şahsen Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  Ayrıntılar www.izu.edu.tr web sayfamızda.

 

FAKÜLTE

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Açıklamalar

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

1 Profesör

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

1 Yardımcı Doçent

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü R.P.D Anabilim Dalı

2 Yardımcı Doçent

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü- Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı

1 Yardımcı Doçent

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü- Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı

1 Profesör

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

1 Profesör

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

1 Yardımcı Doçent

 

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans

1 Doçent

Doktorasını veya Doçentliğini Finans alanında almış olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans

1 Yardımcı Doçent

Doktorasını Finans veya Uluslararası Ticaret alanında yapmış olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

1 Yardımcı Doçent

Doktorasını muhasebe veya pazarlama alanında yapmış olmak, İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İktisat

1 Yardımcı Doçent

Doktorasını iktisat dalında almış olmak, Ar-Ge alanında çalışmaları bulunmak, İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İslam Ekonomisi ve Finans

1 Yardımcı Doçent

Doktorasını Ekonomi alanında yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

1 Yardımcı Doçent

Beslenme, Obezite ve Yaşlanma konularında bilimsel çalışmalar ve uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayın yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

1 Yardımcı Doçent

Tıp Fakültesi mezunu olup, Aile Hekimliği alanında uzman olmak.

988/1-1


Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

29.01.2018 tarihinde 30316 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemizin öğretim üyesi alımına ilişkin ilanında aşağıdaki tabloda Unvan, Birim, Bölüm, Anabilim Dalı ve İlan Açıklaması belirtilen kadro ilanlarına sehven çıkılmış olup, aşağıda belirtilen ilanlar iptal edilmiştir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/Programı

Unvanı

Derece

Açıklama

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

HAVZA YÖNETİMİ

YARDIMCI DOÇENT

3

DOKTORASINI HAVZA YÖNETİMİ ALANINDA YAPMIŞ OLMAK VE HAVZALARDA HİDROLOJİK MODELLEME KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLAMAK

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

ORMAN BOTANİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

3

DOKTORASINI ORMAN BOTANİĞİ ALANINDA YAPMIŞ OLMAK VE BİTKİ SİSTEMATİĞİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

ORMAN EKONOMİSİ

YARDIMCI DOÇENT

2

DOKTORASINI ORMAN EKONOMİSİ ALANINDA YAPMIŞ OLMAK VE ORMAN ÜRÜNLERİNİN SITRATEJİK PAZARLAMA ANALİZİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

TOPRAK İLMİ VE EKOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

3

DOKTORASINI TOPRAK İLMİ VE EKOLOJİ ALANINDA YAPMIŞ OLMAK VE TOPRAK FİZİĞİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

RESİM

RESİM

YARDIMCI DOÇENT

5

KAMUSAL ALAN, ALT KİMLİK VE BİANELLER ÜZERİNE ARAŞTIRMA YAPMIŞ OLMAK VE KÜRATÖRLÜK ALANINDA SERTİFİKA ALMIŞ OLMAK

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

MODA VE TEKSTİL TASARIMI

TEKSTİL TASARIMI

YARDIMCI DOÇENT

2

MODA TASARIMI ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK VEYA TEKSTİL TASARIMI ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

YARDIMCI DOÇENT

2

ÇOCUK GELİŞİMİ VEYA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNU OLMAK VE ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

1008/1-1