26 Ocak 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30313

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TOZ ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


200 ADET EKO BORUSU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Torbalı Belediyesi Başkanlığından:


LOKOMOTİF MUHTELİF KABLOLARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİF MAKİNİST KABİNİ (MODERNİZASYONLU) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


RGNS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 204 ADET H TİPİ (Y25Lsdi(f)-K) BOJİ ŞASESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Aydın Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Kırklareli İl Özel İdaresinden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No                     :  146

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler              :

a) İli                                                 :  İstanbul

b) İlçesi                                            :  Kartal

c) Mahallesi                                     :  Yukarı

d) Pafta No                                      :  -

e) Ada No                                        :  11083

f) Parsel No                                     :  277

g) Yüzölçümü                                  :  615,98 m²

h) Satılacak Hisse Oranı                  :  60831/61598

ı) Halihazır                                       :  Boş

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı             :  Yok

k) İmar Durumu                               :  Konut Alanı

l) Cinsi                                             :  Arsa

3 - Muhammen Bedeli                     :  2.737.395.-TL

4 - Geçici Teminatı                           :  82.121,85 -TL

5 - İhale Tarihi ve Saati                    :  07 Şubat 2018 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer              :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                                 :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                          :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Bakırköy/İSTANBUL

                                                            Tel: 0212 455 33 30    Fax: 0212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                          :  600.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname

h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

11 - İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

12 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

13 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.

14 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

882/1-1


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

MUHTELİF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, MUHTELİF İŞ MAKİNESİ, MUHTELİF ALÜMİNYUM, MUHTELİF YÜZER VASITA, MUHTELİF YAĞ, MUHTELİF PASLANMAZ, KOMPRESÖR, TEZGÂH, JENERATÖR, ELEKTRİK ELEKTRONİK, ELEKTRİK MOTORLARI, JANTLI VE JANTSIZ KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK, BENZİNLİ VE DİZEL MOTOR, PVC VE PLASTİK MALZEME, AHŞAP, LASTİK, ENERJİ KABLOSU DIŞ KILIFI, SONDAJ MATKAP UÇLARI VE PARÇALARI, KARAVAN, KONTEYNER, DEMİR ÇELİK TALAŞI, DİFERANSİYEL, AHŞAP KAMYON KASASI, SONDAJ BORUSU, KURŞUN, TIR YER DORSESİ, KONVEYÖR VE RULO BANT LASTİĞİ, BETON ELEKTRİK DİREKLERİ, GALVANİZLİ ÇELİK HALAT, BASINÇLI TÜP, LİFT VS. MALZ. HURDALARI.

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE YERİ

06 ŞUBAT 2018

14.00

MERKEZ/ANKARA

13 ŞUBAT 2018

14.00

MERKEZ/ANKARA

20 ŞUBAT 2018

14.00

MERKEZ/ANKARA

27 ŞUBAT 2018

14.00

MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ       :  0 312 384 10 65 - 0312 384 03 07 / 175-161

ALİAĞA HUR. MD.                         :  0 232 625 11 20 / 128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.                   :  0 318 224 28 98

SEYMEN HUR. MD.                        :  0 262 341 37 97 / 124-126

828/1-1


DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Hidrolik Pompa ve Hidromotor Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26’ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                                  :  2018/20190

1 - İdarenin

a) Adresi                                                   :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ Ankara

b) Telefon ve faks numarası                      :  0312 201 20 41 - 0312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                          :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                            :

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve

    sayısı (yayımlanmış ise)                        :

b) Gazetenin adı ve tarihi

    (yayımlanmış ise)                                  :  Resmi Gazete - 18.01.2018

3 - Düzeltilen [madde/maddeler] şunlardır :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                         :  Mal Alımı,

                                                                     8 Adet Ana Vinç Pompası ve Rotary Hidrolik Pompası

                                                                     4 Adet Enjeksiyon Pompası Hidromotoru

                                                                     4 Adet Askı Baskı Hidrolik Pompası

                                                                     4 Adet Genel Hidrolik Pompa, Mal Alımı

859/1-1


TOZ ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.000 Çuval (1 Çuval = 50 kg) Toz Şeker alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 06.02.2018 Salı günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 06.02.2018 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65-66   Faks: (0312) 397 33 74-71

862/1-1


200 ADET EKO BORUSU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

200 ADET EKO BORUSU, T.Ş.F.A.Ş. Mal Alım Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          :  2018/28461

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  CUMHURİYET CADDESİ 60300 TURHAL TOKAT

b) Telefon ve faks numarası                :  356 275 35 30 – 356 275 35 39

c) Elektronik Posta Adresi                  :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      : 

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  200 Adet Eko Borusu

b) Teslim yeri                                      :  MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI'na bağlı Makina Fabrikası

c) Teslim tarihi                                    :  Sözleşme Sonrası en geç 60 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  06.02.2018 Salı Günü - Saat 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde yetkilinin yada şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması gerekmektedir.

8 - İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

834/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Torbalı Belediyesi Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Pancar Mahallesi tapunun 300 ada 1 parsel, 301 ada 1 parsel, 303 ada 5 parsel, 305 ada 1 parsel’de kayıtlı toplam 80.389,31 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı

İhale kapsamında satışı yapılacak taşınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir.

 

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ VE MEVKİİ

PAFTA

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

İzmir

Torbalı

Pancar

L18-D5B-3D

300

1

26.050,12 m²

İzmir

Torbalı

Pancar

L18-B-5B-3D

301

1

24.211,09 m²

İzmir

Torbalı

Pancar

L18D-5B-3C.

303

5

2.608,03 m²

İzmir

Torbalı

Pancar

L18-D5B-3C.

305

1

27.520,07 m²

 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda

PAFTA

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

İMAR DURUMU

L18-D5B-3D

300

1

26.050,12 m²

E-1.80 Y ENÇOK =6 KAT

L18-B-5B-3D

301

1

24.211,09 m²

E-1.80 Y ENÇOK =6 KAT

L18D-5B-3C.

303

5

2.608,03 m²

E-1.00 Ticaret Alanı, YENÇOK = Serbest

L18-D5B-3C.

305

1

27.520,07 m²

E-1.80 Y ENÇOK =6 KAT

 

2 - İHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: İhale, 06/02/2018 Salı günü saat 14:00 da Torbalı Belediyesi Encümenince; Encümen Toplantı Salonunda Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No: 1 Torbalı/İZMİR adresinde Encümen huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin, Şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde verecekleri tekliflerini 06/02/2018 Salı günü saat 12.30 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

4 - ŞARTNAMENİN TEMİNİ: İstekliler Bahse konu satış ile ilgili ihale dokümanları, Torbalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak şartnameyi alabilirler.

5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Satılacak olan taşınmazın muhammen bedeli 22.509.006,80 TL’dır. (KDV Kanununun 17/4-p maddesince KDV vergisinden muaftır) Geçici teminat miktarı %3 (yüzde üç) olup 675.270,20 (altı yüz yetmiş beş bin iki yüz yetmiş TL yirmi KR)’dır.

İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını teklif zarflarının içinde sunmak zorundadır. Kesin teminat bedeli ise kesinleşen ihale bedelinin %6’sıdır.

6 - İSTENİLEN BELGELER: İstenilen belgeler 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak 06/02/2018 Salı günü saat 12:30’a kadar Torbalı Belediyesi Torbalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

- Gerçek Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

- Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2018 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

- Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2018 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

c) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

İlan olunur.

811/1-1


LOKOMOTİF MUHTELİF KABLOLARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                          :  2018/29290

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                                :  31 kalem lokomotif muhtelif kabloları, teknik şartnameler ve teknik resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  09/02/2018 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 09/02/2018 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

732/1-1


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİF MAKİNİST KABİNİ (MODERNİZASYONLU) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                          :  2018/29917

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                                :  10 adet DE 24000 tipi Lokomotif Makinist Kabini (Modernizasyonlu) teknik şartnameye göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  12.02.2018 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 12.02.2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

821/1-1


RGNS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 204 ADET H TİPİ (Y25Lsdi(f)-K) BOJİ ŞASESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2018/31398

1 - İdarenin;

a) Adresi                                             :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                  :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 204 Adet H Tipi (Y25Lsdi(f)-K) Boji Şasesi

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 22.02.2018 günü, saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil.100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

762/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 08.02.2018 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı “İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları” sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                          - Yer Görme Belgesi,

- İkametgâh Belgesi,                                     - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,                        - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada/ Parsel

Alanı (m2)

Belediye Hissesi

TL/m2

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

H. Max

Emsal

Plan Amacı

İhale Saati

1

Çankaya

Lodumlu

29350/2

6,998.00

6,998.00

800.00

5,598,400.00

167,952.00

Serbest

E:1.30

Özel Eğitim Tesis Alanı

14:00

2

Keçiören

19 Mayıs

90749/2

29,495.00

32,200.00

2,750.00

88,550,000.00

2,656,500.00

Serbest

2.10

KONUT+TİCARET

14:00

2,705.00

2 KAT

0.50

AKARYAKIT+LPG

14:00

3

Pursaklar

Saray

98144/6

6,401.90

6,401.90

550.00

3,521,045.00

105,631.35

hmin:12 kat

1.40

KONUT

14:00

4

Pursaklar

Saray

98149/3

6,398.77

6,398.77

550.00

3,519,323.50

105,579.71

hmin:12 kat

1.40

KONUT

14:00

5

Pursaklar

Saray

98168/4

7,136.37

7,136.37

550.00

3,925,003.50

117,750.11

hmin:12 kat

1.40

KONUT

14:00

6

Pursaklar

Saray

98332/6

5,424.26

5,424.26

550.00

2,983,343.00

89,500.29

hmin:12 kat

1.40

KONUT

14:00

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

831/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Aydın Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (Tablo: 1)

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (m)²

CİNSİ

İMAR DURUMU

UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ

Aydın

Koçarlı

Yeni

100

117

10.615,89

Arsa

Okul Alanı

MEB.2014.08.Lİ Tip proje no.lu 8 derslikli Anadolu Lisesi ek binası

Çevre düzenleme ve KDV dahil yaklaşık maliyeti 4.057.298,78 TL

Çevre düzenleme ve KDV hariç yaklaşık maliyeti 3.125.808,00 TL

Aydın

Söke

Yenicami

1510

1

17.798,11

Arsa

Okul Alanı

1- MEB.2014.24.İO Tip proje no.lu 24 derslikli İlkokul binası

2- AYDIN-32.İO Tip proje no.lu 32 derslikli Ortaokul binası

Çevre düzenleme ve KDV dahil yaklaşık maliyeti 7.299.474,34 TL

Çevre düzenleme ve KDV hariç yaklaşık maliyeti 5.623.632,00 TL

Çevre düzenleme ve KDV dahil yaklaşık maliyeti 8.581.690,66 TL

Çevre düzenleme ve KDV hariç yaklaşık maliyeti 6.611.472,00 TL

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo: 2)

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (m)²

HAZİNE HİSSESİ (m²)

CİNSİ

İMAR DURUMU

TAŞINMAZ RAYİÇ DEĞERİ (TL)

Aydın

Didim

Didim

2400

1

6757,34

6424,78

Arsa

Özel Planlama Alanı (Ticaret, Turizm ve Sosyo-Kültürel Tesisler yer alabilir)

22.486.730,00

 

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 28/02/2018 tarihinde saat 10:00 da Aydın Defterdarlığında (3. kat toplantı salonu) toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır

2 - Tablo 1 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 3 adet okul binasına karşılık (Çevre düzenleme ve KDV dahil Toplam İnşaat Bedeli 19.938.463,78 TL), tablo 2 de belirtilen toplam 22.486.730,00 TL tahmini bedelli taşınmaz verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 2.548.266,22 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

3 - Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.

4 - Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur

5 - Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren iklim koşullarına göre 480 veya 600 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirecektir.

6 - Geçici teminat bedeli 3.373.009,50 TL (üçmilyonüçyüzyetmişüçbindokuz TL elli kr.)

7 - İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (Beşyüz TL)

8 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

9 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,

b) Geçici teminat olan 3.373.009,50 TL’nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde Aydın Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)

Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr, ve www.aydindefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir. ilan olunur.

815/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Kırklareli İl Özel İdaresinden:

1 - İhale Konusu İş:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında; Kırklareli İli sınırları içerisinde yer alan ve aşağıda belirtilen 2 adet Jeotermal Kaynak Arama sahasının Kırklareli İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

 

1)

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (hektar)

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

Kırklareli

Merkez

Deveçatağı

4.600,00

106.017,43-TL

3.180,52-TL

21.02.2018

14:00

3 yıl

İhale edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;

 

Paftalar;

e18a3, e18c1, e18d2

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4. Nokta

 

Sağa (Y)

529000

524000

527000

532000

 

Yukarı (X)

4600000

4602000

4610000

4608000

 

 

2)

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (hektar)

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

Kırklareli

Pınarhisar

Osmancık

4.600,00

106.017,43-TL

3.180,52-TL

21.02.2018

14:15

3 yıl

İhale edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;

 

Paftalar;

e19d3, e19c4

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4. Nokta

 

Sağa (Y)

529000

524000

527000

532000

 

Yukarı (X)

4600000

4602000

4610000

4608000

 

 

2 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer: Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü

b) Hangi Şartlarda Alınacağı:

- İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 100 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur.

- İstenildiğinde İhale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

- Şartname bedeli Kırklareli İl Özel İdaresi Hesabına yatırılacaktır.

3 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa belge geçer numarası

b) Gerçek Kişi İstekliler;

1- Adres taahhütnamesi

2- Noter onaylı İmza Sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

3- T.C. kimlik numarası beyanı.

c) Tüzel kişi istekliler;

1- Şirketin Ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıtlı olunan Ticaret memurluğunun adının beyanı (Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 1/10/2003 tarihinden önce yayımlanmışsa Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kurumca onaylı örneği),

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Yönetimin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

3- Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası beyanı

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

f) Yurtdışında yapılacak başvurularda istenilen belgelerin tümünü T.C Başkonsolosluklarınca veya T.C Dış İşleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki %3 geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu.

h) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu.

i) Vergi borcu yoktur yazısı.

4 - İsteklilerin 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinde belirtilen; medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirket olması gerekmektedir.

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

6 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

806/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemiz sınırları içerisinde Üreğil Mahallesi’nde bulunan 51313 ada 2 nolu parsel, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 08.02.2018 tarihinde Perşembe günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

2 - Arsanın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3 - Arsa satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 

SIRA NO

MAHALLESİ

ADA NO

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

HİSSE NİSBETİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Üreğil

51313

2

4.588 m2

TAM

2.064.600,00-TL

61.938,00-TL

08.02.2018

10:00

 

4 - İhaleye çıkarılan Arsaya ilişkin ihale Şartname ve ekleri 500,00 TL. (Beşyüz TL) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.

5 - Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

6 - İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 08.02.2018 Perşembe günü en geç saat 09:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.

7 - Belediyemiz Encümeni arsalara ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

634/1-1