9 Ocak 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30296

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVESAŞ) Genel Müdürlüğünden:

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Aydın Çevre Otoyolu, O-31/08 K.K. No'lu Aydın Güney Kavşağı (K6)-(Aydın-Denizli) Otoyolu Ayrımı Kavşağı (K7) arası Otoyol ile O-3/A9 K.K. No'lu (Aydın-Denizli) Otoyolu Ayrımı Kavşağı (K7)-(Aydın-Denizli) Devlet Yolu Kavşağı (K71) kesiminin, 6001 Sayılı Karayolları Kuruluş Kanununun 15. maddesi gereğince trafiğe açılması Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

1 - Otoyolun bu kesimi Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılmıştır.

2 - Belirli yerler (Köprülü Kavşaklar, Ücret Toplama İstasyonları v.b.) ve şartlar dışında Otoyola giriş ve çıkış yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan telçitler veya duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasaktır.

3 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasaktır.

4 - Bu kesimde mecburi asgari hız 40 km/saat olup, azami hız geometrik standartların müsaade ettiği limitlerdir. (Max. 120 km./saat)

5 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesimde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaktır. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde (Bankette) durulabilir.

6 - Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nden izin almaları gerekmektedir.

7 - 6001 Sayılı Karayolları Kuruluş Kanununun 15. Maddesi gereğince ilan olunur.

259/1-1


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı kararı ile 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 17.12.2012 tarih ve 4088 sayılı kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Metruk Yapılar:

 

Sıra No

Analiz No

Bina Sahibi

Adres

Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen Karar Tarih ve Sayı

1

İ39

NECATİ ŞALLI VE İŞT.

İnönü Mah. 1773 Cad. No: 8 B/1 Yenimahalle/ANKARA

21.12.2017 - 2702/6007

2

İ40

226/1-1


 


 


 


 


 


 


 


 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

Antalya ili, Alanya ilçesi, Alanya Kalesi Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 22.08.2017 tarihli ve 9906 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan”, “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir. Kesin Korunacak Hassas Alan için tescil süreci devam etmektedir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adresinde mevcuttur.

 

198/1/1-1

—————

Antalya ili, Kaş ilçesi, Gelemiş Mahallesi, Patara ve Yeşilköy, Fırnaz Koyu ve Çevresi Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 22.08.2017 tarihli ve 9908 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan”, “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir. Kesin Korunacak Hassas Alan için tescil süreci devam etmektedir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.cbs.gov.tr adresinde mevcuttur.

 

198/2/1-1

—————

Antalya ili, Demre ilçesi, Taşdibi Yarımadası Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 21.07.2017 tarihli ve 8491 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan” ve “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmiştir. Kesin Korunacak Hassas Alan için tescil süreci devam etmektedir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adresinde mevcuttur.

 

198/3/1-1


Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacaktır.

1 - İlan edilen Profesör kadrolarına başvuracaklar adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren Elektronik ortamda hazırlanmış 7 Adet Flash Bellek ile birlikte Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Doçent adayları başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren Elektronik ortamda hazırlanmış 5 Adet Flash Bellek ile birlikte Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmiş ve diplomalarını ilgili birime vermeleri gerekmektedir. Ayrıca hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren elektronik ortamda hazırlanmış 5 adet Flash bellek ise ilgili fakülte dekanlık veya yüksekokul müdürlüklerine; yapılacak yabancı dil sınavı ve ilgili programa ilişkin eğitim dilinde yapılacak 20 dakikalık ders verebilme sınavında başarılı olunması halinde teslim edilecektir.

(Not: Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar Üniversitemiz Rektörlüğünce oluşturulacak jüri tarafından, ilgili programa ilişkin eğitim dilinde yapılacak 20 dakikalık ders verebilme sınavına katılmak zorundadırlar.)

4 - Adayların, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari Koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşulları sağlamaları gerekmektedir.

5 - Tüm adayların Üniversitemiz Senatosu tarafından Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent) kadroları için belirlenen şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu şartlar Üniversitemizin web sitesi Personel Dairesi Başkanlığı sayfası Duyurular bölümünde görülebilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVANI

ADETİ

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Profesör

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Profesör

1

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Termodinamik

Profesör

1

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

Türk Halk Oyunları

Türk Halk Oyunları

Profesör

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Doçent

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Doçent

2

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Doçent

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doçent

1

Mühendislik Fakültesi

Fizik Mühendisliği

Katıhal Fiziği

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Doçent

1

Tıp Fakültesi Mezunu ve Tıbbi Genetik Bilimi Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

Akım Sitometrik Hücre İzolasyonu ve Analizleri Konusunda Deneyimli Olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

Ruhsatlı doku tipleme laboratuvarında en az 5 yıl aktif olarak doku tipleme ve transplantasyon immünolojisi alanında çalışmış ve laboratuvar sorumluluğu deneyimi olmak.

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Doçent

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Yrd. Doç.

1

YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili puana sahip olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Yrd. Doç.

1

Kalkınma sosyolojisi alanında çalışmış olmak.

Gaziantep Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Yrd. Doç.

1

İleri seviye zeka oyunları ile Özel eğitim eğitimi almış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Moda Tekstil ve Tasarımı

Moda Tekstil ve Tasarımı

Yrd. Doç.

1

Kompozit iplik ve denim kumaş üretimleri konularında çalışmaları bulunmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik ve Cam

Seramik ve Cam

Yrd. Doç.

1

Endüstriyel seramik alanında deneyim sahibi olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik ve Cam

Seramik ve Cam

Yrd. Doç.

1

Resim alanında deneyim sahibi olmak ve renk teorileri konusunda çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Yrd. Doç.

1

Muhasebe denetimi ve standartları konularında çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Yrd. Doç.

1

Katılım bankacılığı ve finansal performans konularında çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Yrd. Doç.

2

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Mezhepleri Tarihi

Yrd. Doç.

1

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Gazetecilik

Yrd. Doç.

1

İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Yrd. Doç.

1

Dış politika ve Avrupa Birliği alanında çalışmaları olmak. YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili puana sahip olmak

İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Yrd. Doç.

1

Tarımda dönüşüm ve tarım kooperatifçiliği alanında çalışma yapmış olmak.

Nizip Meslek Yüksekokulu

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Yrd. Doç.

1

Türk Dili Edebiyatı lisans mezunu ve Halk Bilimi alanında çalışmış olmak.

Oğuzeli MYO

Hukuk

Adalet

Yrd. Doç.

1

Hukuk Fakültesi lisans mezunu ve Avrupa Birliği Hukuku alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Yrd. Doç.

1

Gebelikte risk değerlendirilmesi konusunda çalışmaları bulunmak YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili puana sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesinde Biyoistatistik doktorası yapmış, Spor ve sağlık bilimleri istatistiği alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyokimya

Yrd. Doç.

1

Tıpta uzmanlık eğitimi yapmış olmak, enaz 4 yıl süre ile transfüzyon merkezi sorumlu hekimi olarak çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyodiyagnostik

Yrd. Doç.

1

Kohlear implant radyolojik değerlendirmesinde deneyimli olmak ve YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili puana sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Yrd. Doç.

1

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri

Aşçılık

Yrd. Doç.

1

Gastronomi alanında çalışmaları olmak.

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri

İkram Hizmetleri

Yrd. Doç.

1

Yiyecek-içecek maliyet kontrolü konusunda çalışmaları olmak.

221/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ