5 Ocak 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30292

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Düzce Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

85319 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümenin 10.10.2017 tarih ve 1337/2305 sayılı karar ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 07.12.2017 tarih ve 2650/5795 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 85319’nolu parselasyon planı 05.01.2018 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.

85319 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Elvan Mahallesi 18211 ada 1 sayılı parsel.

İlanen duyurulur.

123/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 02.01.2018     Karar No: 7093

DEVREDEN ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                        :  Foinavon Energy Inc.

• MERKEZ ADRESİ                       :  2600, 10180-101 Street Edmenton, Alberta T5J 3Y2, Kanada

• TEBLİGAT ADRESİ                   :  Mebusevleri Mahallesi Süslü Sokak No: 18/7   06550, Tandoğan, Çankaya, Ankara

DEVRALAN ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                        :  Park Place Energy Turkey Limited

• MERKEZ ADRESİ                       :  PO BOX 309 Ugland House, Grand Cayman KYI-1104 Cayman Island

• TEBLİGAT ADRESİ                   :  Turan Güneş Bulvarı Park Oran Ofis Plaza 187-Y Kat: 16 Daire: 54 06450, Oran, Çankaya, Ankara

PETROL HAKKININ MAHİYETİ   : Foinavon Energy Incnin Türkiye Petrolleri A.O., Park Place Petrol Arama Üretim A.Ş. ve Park Place Energy Turkey Limited ile müştereken sahip olduğu ARİ/TPO-PPE-FNV-PPP/4877 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatındaki %12,25 hissesinin tamamının Park Place Energy Turkey Limited’e devri.

MÜRACAAT TARİHLERİ           :  21.11.2017

KARAR:

Foinavon Energy Incnin (%12,25), Türkiye Petrolleri A.O. (%51), Park Place Petrol Arama Üretim A.Ş. (%26,75) ve Park Place Energy Turkey Limited (%10) ile Düzce ili karasuları içerisinde, müştereken sahip olduğu ARİ/TPO-PPE-FNV-PPP/4877 hak sıra no’lu işletme ruhsatındaki %12,25 hissesinin tamamını Park Place Energy Turkey Limited’e devretmek ve adı geçen Şirketin de yukarıda belirtilen ruhsattaki %12,25 hissenin tamamını bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bentlerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 29.12.2017 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

ARİ/TPO-PPE-FNV-PPP/4877 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatında Foinavon Energy Incnin sahip bulunduğu % 12,25 hissenin tamamının Park Place Energy Turkey Limited’e bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, ARİ/TPO-PPE-PPP/4877 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatındaki hisse oranları bu kararın yayımı tarihinde; Türkiye Petrolleri A.O.’nun %51, Park Place Petrol Arama Üretim A.Ş.’nin %26,75, Park Place Energy Turkey Limited’in %22,25 şeklinde olacaktır.

82/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Encümeninin 14.09.2017 tarihli ve 2017/28 sayılı, 09.11.2017 tarihli ve 2017/442 sayılı kararı ile Keçiören Belediyesi Encümeninin 01.11.207 tarihli ve 2700 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.12.2017 tarih 2674 sayılı kararı ile onaylanan; Pursaklar Merkez 2.Etap 3.Bölge İmar Planı değişikliği kapsamında bulunan 567/1, 567/2, 567/3, 567/4, 567/5, 567/6, 567/7, 567/8, 567/9, 572/5, 572/6, 572/7, 572/8, 572/9, 575/1, 575/2, 575/3, 575/4, 576/1, 577/1, 577/2, 577/3, 577/4, 577/5, 577/6, 577/7, 577/8, 577/9, 578/1, 578/2, 578/3, 578/4, 578/5, 578/6, 578/7, 578/8, 578/9, 578/10, 579/1, 579/2, 579/3, 579/4, 579/5, 579/6, 579/7, 579/8, 580/1, 581/1, 581/4, 581/5, 581/6, 581/7, 581/8, 581/9, 582/1, 582/2, 582/3, 582/4, 582/5, 583/1, 583/10, 584/10, 585/1, 585/2, 585/3, 585/4, 585/5, 585/6, 585/7, 585/8, 585/9, 585/10, 585/11, 586/1, 586/2, 586/3, 586/4, 586/5, 586/6, 586/7, 587/1, 587/2, 587/3, 587/4, 588/1, 589/1, 589/2, 589/3, 589/4, 589/5, 589/6, 589/7, 589/8, 589/9, 592/2, 593/1, 594/1, 595/1, 595/2, 595/3, 595/4, 595/5, 595/6, 596/1, 596/2, 596/3, 596/4, 596/5, 596/6, 596/7, 596/8, 597/1, 597/2, 597/3, 597/4, 597/5, 597/6, 597/7, 597/8, 598/1, 598/9, 599/1, 599/2, 599/3, 599/4, 599/5, 599/6, 599/7, 599/8, 599/9, 599/10, 599/11, 600/1, 600/2, 600/3, 600/4, 600/5, 600/6, 600/7, 600/8, 600/9, 600/10, 601/1, 601/2, 601/3, 601/4, 601/5, 601/6, 602/1, 602/2, 602/3, 602/4, 602/5, 602/6, 602/7, 602/8, 603/1, 603/2, 603/3, 603/4, 603/5, 603/6, 603/7, 603/8, 603/9, 603/10, 604/1, 604/7, 604/8, 604/9, 604/10, 605/1, 605/7, 605/8, 605/9, 605/10, 606/1, 606/2, 606/3, 606/4, 606/5, 606/6, 606/7, 606/8, 607/1, 607/2, 607/3, 607/4, 607/5, 607/6, 608/1, 608/2, 608/3, 608/4, 608/5, 608/6, 663/1, 686/1, 686/2, 686/3, 686/4, 686/5, 686/6, 687/1, 687/2, 687/3, 692/6, 701/1, 701/2, 701/3, 701/4, 701/5, 701/6, 701/7, 701/8, 1034/1, 1035/1, 1036/1, 1037/1, 1037/2, 1037/3, 1037/4, 1037/5, 1037/6, 1037/7, 1037/8, 1037/9, 1050/1, 1050/2, 1051/1, 1051/2, 1051/3, 1051/4, 1051/5, 1051/6, 1052/1, 1052/2, 1052/3, 1052/4, 1052/5, 1052/9, 1077/1, 1077/2, 1077/3, 1077/4, 1078/1, 1078/2, 1078/3, 1078/4, 1079/1, 1079/2, 1079/3, 1079/4, 1079/5, 1079/6, 1090/1, 1090/2, 1090/3, 1090/4, 1090/5, 1090/6, 1091/1, 1091/2, 1091/3, 1091/4, 1091/5, 1091/6, 1092/1, 1092/2, 1092/3, 1092/4, 1092/5, 1093/1, 1093/2, 1093/3, 1093/4, 1093/5, 1093/6, 1093/7, 1093/8, 1093/9, 1093/10, 1094/1, 1094/2, 1094/3, 1095/1, 1095/2, 1095/3, 1095/4, 1095/5, 1095/6, 1096/3, 1096/4, 1096/5, 1096/6, 1096/7, 1096/10, 1096/11, 1096/12, 1096/13, 1098/1, 1098/2, 1098/3, 1098/4, 1098/5, 1098/6, 1099/1, 1099/2, 1099/3, 1099/4, 1099/5, 1099/6, 1100/1, 1100/2, 1100/3, 1101/1, 1101/2, 1101/3, 1101/4, 1102/1, 1102/2, 1102/3, 1103/1, 1103/2, 1103/3, 1103/4, 1103/5, 1103/6, 1103/7, 1103/8, 1103/9, 1103/10, 1103/11, 1104/1, 1104/2, 1104/3, 1104/4, 1104/5, 1104/6, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1105/1, 1105/2, 1105/3, 1105/4, 1105/5, 1105/6, 1106/1, 1106/2, 1106/3, 1106/4, 1106/5, 1106/6, 1106/7, 1106/8, 1106/9, 1107/1, 1107/2, 1107/3, 1107/4, 1107/5, 1107/6, 1107/7, 1107/8, 1107/9, 1107/10, 1107/11, 1107/12, 1107/13, 1107/14, 1108/1, 1108/2, 1108/3, 1108/4, 1108/5, 1108/6, 1108/7, 1108/8, 1108/9, 1108/10, 1108/11, 1109/1, 1109/2, 1109/3, 1109/4, 1109/5, 1109/6, 1109/7, 1109/8, 1109/9, 1109/10, 1109/11, 1110/1, 1110/2, 1110/3, 1110/4, 1110/5, 1110/6, 1110/7, 1111/1, 1111/2, 1111/3, 1111/4, 1111/5, 1111/6, 1111/7, 1112/1, 1112/2, 1112/3, 1112/4, 1112/5, 1113/1, 1114/1, 1115/1, 1115/2, 1115/3, 1115/4, 1115/5, 1116/1, 1117/1, 1117/2, 1117/3, 1117/4, 1118/1, 1118/2, 1118/3, 1118/4, 1118/5, 1118/6, 1118/7, 1118/8, 1119/1, 1119/2, 1119/3, 1119/4, 1119/5, 1119/6, 1119/7, 1119/8, 1120/1, 1120/2, 1120/3, 1120/4, 1120/5, 1120/6, 1120/7, 1120/8, 1120/9, 1120/10, 1121/1, 1121/2, 1121/3, 1121/4, 1121/5, 1121/6, 1121/7, 1121/8, 1121/9, 1122/1, 1122/2, 1122/3, 1122/4, 1123/1, 1124/1, 1126/1, 1126/2, 1126/3, 1126/10, 1126/11, 1127/1, 1128/1, 1128/2, 1128/3, 1128/4, 1128/5, 1128/6, 1129/1, 1129/2, 1129/3, 1129/4, 1129/5, 1130/1, 1130/2, 1130/3, 1130/4, 1130/5, 1130/6, 1130/7, 1130/8, 1131/1, 1132/1, 1133/1, 1165/1, 1165/2, 1165/3, 1165/4, 1165/5, 1165/6, 1166/1, 1201/1, 1201/2, 1201/3, 1201/4, 1201/5, 1201/6, 1201/7, 1201/8, 1201/9, 1201/10, 1202/1, 1202/2, 1202/3, 1202/4, 1202/5, 1202/6, 1202/7, 1202/8, 1202/9, 1202/10, 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1203/4, 1203/5, 1203/6, 1204/1, 1204/2, 1204/3, 1204/4, 1204/5, 1204/6, 1204/7, 1204/8, 1204/9, 1204/10, 1204/11, 1204/12, 1205/1, 1205/2, 1205/3, 1205/4, 1205/5, 1205/6, 1205/7, 1206/1, 1206/2, 1206/3, 1206/4, 1206/5, 1206/6, 1206/7, 1206/8, 1206/9, 1206/10, 1207/1, 1207/2, 1207/3, 1207/4, 1207/5, 1207/6, 1207/7, 1207/8, 1207/9, 1207/10, 1208/11, 1209/12, 1209/13, 1209/14, 1209/15, 1209/16, 1209/17, 1209/18, 1209/19, 1209/20, 1209/21, 1209/22, 1209/23, 1210/1, 1210/17, 1210/19, 1210/20, 1210/21, 1210/22, 1210/23, 1210/24, 1210/25, 1210/26, 1210/27, 1210/28, 1210/29, 1210/30, 1210/31, 1210/32, 1210/33, 1212/1, 1212/2, 1212/3, 1213/1, 1213/2, 1213/3, 1213/4, 1213/5, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1213/13, 1214/8, 1214/9, 1215/3, 1215/4, 1215/5, 1215/6, 1216/1, 1216/2, 1216/3, 1216/4, 1216/5, 1216/6, 1216/7, 1216/8, 1216/9, 1216/10, 1216/11, 1216/12, 1217/1, 1217/2, 1217/3, 1217/4, 1217/5, 1217/6, 1217/7, 1217/8, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/5, 1218/6, 1218/7, 1218/8, 1218/9, 1218/10, 1218/11, 1218/12, 1219/1, 1219/2, 1219/3, 1219/4, 1219/5, 1219/6, 1219/7, 1219/8, 1219/9, 1220/1, 1220/2, 1220/3, 1220/4, 1221/1, 1221/2, 1221/3, 1221/4, 1221/5, 1221/6, 1221/7, 1221/8, 1221/9, 1221/11, 1222/1, 1223/1, 1224/1, 1225/1, 1225/2, 1225/3, 1225/4, 1225/5, 1225/6, 1225/7, 1225/8, 1225/9, 1226/1, 1226/2, 1226/3, 1226/4, 1226/5, 1226/6, 1226/7, 1226/8, 1226/9, 1226/10, 1226/11, 1226/12, 1227/5, 1227/6, 1227/7, 1227/8, 1227/9, 1227/10, 1227/11, 1227/12, 1227/13, 1227/14, 1227/15, 1228/1, 1228/2, 1228/3, 1228/4, 1228/5, 1229/1, 1229/2, 1229/3, 1229/4, 1229/5, 1229/6, 1230/1, 1230/2, 1230/3, 1230/4, 1230/5, 1230/6, 1230/7, 1230/8, 1230/9, 1230/10, 1230/11, 1230/12, 1231/1, 1231/2, 1231/3, 1231/4, 1231/5, 1231/6, 1231/7, 1231/8, 1232/1, 1232/2, 1232/3, 1232/4, 1232/5, 1232/6, 1232/7, 1232/8, 1232/9, 1232/10, 1233/1, 1233/2, 1233/3, 1233/4, 1233/5, 1233/6, 1234/1, 1234/2, 1234/3, 1234/4, 1234/5, 1234/6, 1234/7, 1234/8, 1234/9, 1234/10, 1235/1, 1235/2, 1235/3, 1235/4, 1235/5, 1235/6, 1235/7, 1235/8, 1235/9, 1236/1, 1236/2, 1236/3, 1236/4, 1236/5, 1236/6, 1236/7, 1236/8, 1236/9, 1237/1, 1237/2, 1237/3, 1237/4, 1237/5, 1237/6, 1237/7, 1237/8, 1238/1, 1238/2, 1238/3, 1238/4, 1238/5, 1238/6, 1238/7, 1238/8, 1238/9, 1239/1, 1239/2, 1239/3, 1239/4, 1239/5, 1239/6, 1239/7, 1239/8, 1239/9, 1239/10, 1239/11, 1239/12, 1239/13, 1239/14, 1239/15, 1240/1, 1240/2, 1240/3, 1240/4, 1241/1, 1241/2, 1241/3, 1242/1, 1242/2, 1242/3, 1242/4, 1242/5, 1242/6, 1245/1, 1245/6, 1245/7, 1245/8, 1245/9, 1306/1, 1308/12, 1308/13, 1308/14, 1308/15, 1308/16, 1308/17, 1308/18, 1308/19, 1308/20, 1308/21, 1308/22, 1308/23, 1309/1, 1309/2, 1309/3, 1309/4, 1309/5, 1309/6, 1309/7, 1309/8, 1310/1, 1310/2, 1310/3, 1310/4, 1310/5, 1310/6, 1310/7, 1310/8, 1311/1, 1311/2, 1311/3, 1311/4, 1312/1, 1312/2, 1312/3, 1312/4, 1312/5, 1312/6, 1313/1, 1313/2, 1313/3, 1313/4, 1313/5, 1313/6, 1313/7, 1313/8, 1313/9, 1313/10, 1314/1, 1314/2, 1314/3, 1314/4, 1314/5, 1314/6, 1314/7, 1314/8, 1314/9, 1314/10, 1315/1, 1315/2, 1315/3, 1315/4, 1315/5, 1315/6, 1315/7, 1315/8, 1315/9, 1315/10, 1315/11, 1315/12, 1316/1, 1316/2, 1316/3, 1316/4, 1316/5, 1316/6, 1316/7, 1316/8, 1316/9, 1316/10, 1316/11, 1316/12, 1332/1, 1332/2, 1332/3, 1332/4, 1332/5 no.lu ada/parselleri ve Bağlum kadastrosu 1754 parseli kapsayan 90008/4 no.lu Parselasyon Planı 3194 sayılı kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

60/1-1


 


 


 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

Trabzon ili, Araklı ilçesi, Konakönü Mahallesi Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 22.08.2017 tarihli ve 9909 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adreslerinde mevcuttur.

 

Araklı Resmi Gazete-Ek

79/1/1-1

—————

Malatya İli, Darende İlçesi, Ayvalı Kanyonu Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 28/11/2017 tarihli ve 14360 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin  (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adreslerinde mevcuttur.

 

Malatya İli, Darende İlçesi,  Ayvalı Kanyonu Doğal Sit Alan resmi gazete eki

79/2/1-1

—————

Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Boztepe Mahallesi Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 30.10.2017 tarihli ve 12901 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adreslerinde mevcuttur.

 

Boztepe Resmi Gazete-Ek

79/3/1-1

—————

Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Çamoba Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 21.07.2017 tarihli ve 8687 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adreslerinde mevcuttur.

 

Çamoba Resmi Gazete-Ek

79/4/1-1

—————

Zonguldak ili, Karadeniz Ereğli ilçesi, Demirçelik Lojmanları Göztepe Mevkii Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 28.11.2017 tarihli ve 14357 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı"olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adreslerinde mevcuttur.

 

Resmi Gazete-Ek Zonguldak Ereğli Demirçelik Loj

79/5/1-1

—————

Malatya İli, Darende İlçesi,  Günpınar Şelalesi Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 28.11.2017 tarihli ve 14340 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin  (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adreslerinde mevcuttur.

 

Malatya İli, Darende İlçesi,  Günpınar Şelalesi Doğal Sit Alanı resmi gazete eki

79/6/1-1

—————

Trabzon ili, Tonya ilçesi, Kadıralak Yaylası Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 17.07.2017 tarihli ve 8220 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adreslerinde mevcuttur.

 

Kadıralak Resmi Gazete-Ek

79/7/1-1

—————

Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Marzallı (Koru) Yaylası Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 28.11.2017 tarihli ve 14297 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adreslerinde mevcuttur.

 

Marzallı Resmi Gazete-Ek

79/8/1-1

—————

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Papazın Bağı Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 28.11.2017 tarihli ve 14337 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adreslerinde mevcuttur.

 

Resmi Gazete-Ek ankara papazın bağı

79/9/1-1

—————

Trabzon ili, Vakfıkebir ilçesi, Merkez Çamlık Mahallesi Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 22.08.2017 tarihli ve 9910 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adreslerinde mevcuttur.

 

Vakfıkebir Resmi Gazete-Ek

79/10/1-1


Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ” ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Bölüm, Program ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                  : 05.01.2018

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)   : 19.01.2018

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesörler İçin:

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

• YÖK Formatında Özgeçmiş

• Nüfus Cüzdanı Sureti

• Fotoğraf (5 Adet),

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,

• İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler/programlar için geçerlidir.)

Doçentler İçin:

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

• YÖK Formatında Özgeçmiş

• Nüfus Cüzdanı Sureti

• Fotoğraf (5 Adet),

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması, (Yurtdışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi),

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

• İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler/programlar için geçerlidir.)

Yardımcı Doçentler İçin:

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

• YÖK Formatında Özgeçmiş

• Nüfus Cüzdanı Sureti

• Fotoğraf (5 Adet),

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

• İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.)

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postayla veya eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/PROGRAM/ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM ÜYESİ

SAYI

BAŞVURU ŞARTLARI

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Profesör

1

Doktora ve Doçentlik unvanını Yeni Türk Edebiyatı alanında almış olmak.

Profesör

1

Doktora ve Doçentlik unvanını Halk Edebiyatı alanında almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Eski Türk Dili alanında tamamlamış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

Doçentlik unvanını Fizik alanında almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

Doçentlik unvanını Göz Hastalıklarından almış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Göz Hastalıkları uzmanı olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Aile Hekimliği uzmanı olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu, Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak veya Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak. Tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olup ayrıca Proteom analizleri konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Profesör

1

Lisansüstü eğitimini ve Doçentlik unvanını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.

Doçent

1

Yardımcı Doçent

3

Lisansüstü eğitimini Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Profesör

1

Doktora ve Doçentlik unvanını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ya da Fizyoterapi alanında almış olmak.

Doçent

1

Yardımcı Doçent

3

Doktora unvanını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ya da Fizyoterapi alanında almış olmak.

Sağlık Yönetimi Bölümü

Profesör

1

Doktora veya Doçentlik unvanını Sağlık Kurumları İşletmeciliği ya da Sağlık Kurumları Yönetimi alanlarından birinde almış olmak.

Doçent

1

Yardımcı Doçent

3

Doktora unvanını Sağlık Kurumları İşletmeciliği ya da Sağlık Kurumları Yönetimi alanlarından birinde almış olmak.

53/1-1


İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, yabancı dil belgesi eklenecektir). Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince belirlenecek olup, ilgili kişilere sınav sonuçları ayrıca bildirilecektir).

Başvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 19.01.2018 tarihine kadar Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için Rektörlüğe, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok.

No: 1 Avcılar/İstanbul - Tel: 0212 422 70 00

 

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI-ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)*

İngiliz Dili ve Edebiyatı,

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,

İngilizce Dil Bilim,

Çeviribilim (İngilizce)

İngiliz Dili Eğitimi ile ilgili alanlardan doktorasını veya doçentliği almış olmak.

1

1

2

Turizm Rehberliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Psikoloji (İngilizce)*

Psikoloji alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Havacılık Yönetimi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Havacılık Yönetimi (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Sosyoloji

Sosyoloji veya Felsefe alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

4

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Yeni Medya

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kamu Hukuku ya da ilgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Radyo Televizyon ve Sinema

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

1

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)*

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

1

1

-

İşletme (İngilizce)*

İşletme, Turizm İşletmeciliği, Deniz Liman İşletmeciliği alanlarında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

3

Ekonomi ve Finans (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

1

Yönetim Bilişim Sistemleri

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

-

1

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

İnsan Kaynakları Yönetimi alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI-ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Medya ve İletişim Sistemleri

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Gastronomi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Gastronomi (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Uçak Gövde-Motor Bakım

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

2

3

Havacılık Yönetimi

İlgili alanda doktorasını veyadoçentliğini almış olmak.

2

2

3

Lojistik

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Uluslararası Ticaret

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Restorasyon ve Konservasyon

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Sosyal Hizmet

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI-ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Bilgisayar Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Mimarlık

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

3

Mimarlık (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

-

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI-ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

İletişim Tasarımı

İlgili alanda doktorasını/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Grafik Tasarım

İlgili alanda doktorasını/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

İlgili alanda doktorasını/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İlgili alanda doktorasını/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

İç Mimarlık

İlgili alanda doktorasını/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Sinema ve Televizyon

İlgili alanda doktorasını/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Moda ve Tekstil Tasarımı

İlgili alanda doktorasını/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

1

2

2

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI -ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Antrenörlük Eğitimi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Egzersiz ve Spor Bilimleri

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Rekreasyon

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Spor Yöneticiliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI-ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Beslenme ve Diyetetik

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi, Biyoloji Türkçe ya da İngilizce bölümlerden lisans mezunu olmak, Eczacılık Biyokimyası veya ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi, Türkçe ya da İngilizce bölümlerden lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Çocuk Gelişimi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, İletişim, Sosyoloji Türkçe ya da İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, Eğitim Programları ve Öğretim ana bilim dalında veya ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Çocuk Gelişimi (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, İletişim, Sosyoloji Türkçe ya da İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Ergoterapi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya ilgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ergoterapi, Nöroloji, Fizik, Türkçe veya İngilizce lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

(İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ergoterapi, Nöroloji, Fizik, Türkçe veya İngilizce lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Hemşirelik

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Hemşirelik Türkçe veya İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Hemşirelik (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Hemşirelik Türkçe veya İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Odyoloji

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, Odyoloji alanında doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

2

1

2

Ortez Protez

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, Ortez Protez alanında doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Perfüzyon

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, Perfüzyon Teknikleri ile ilgili alanlarda doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Sağlık Yönetimi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi veya İşletme Bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak, Sağlık Yönetimi veya İşletme alanında doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Kamu Yönetimi, İstatistik, İletişim, Felsefe Türkçe veya İngilizce Bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Sosyal Hizmetler (İngilizce)*

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Kamu Yönetimi, İstatistik, İletişim Türkçe veya İngilizce Bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Diş Protez Teknolojisi

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Uzmanlığını Protez alanında yapmış olmak.

-

-

2

Ağız ve Diş Sağlığı

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Uzmanlığını yapmış olmak.

-

-

2

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıp Fakültesi mezunu olup Radyoloji alanında Uzmanlığını yapmış olmak.

-

-

2

 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

116/1-1


Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca Altınbaş Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri’ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi;

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği,

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;

• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği,

• Nüfus cüzdanı fotokopisi,

• 2 adet vesikalık fotoğraf,

• SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi:

• Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

Güzel Sanatlar ve Tasarım

Grafik Tasarım

Profesör

1

Grafik Eğitimi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Sosyoloji

Yardımcı Doçent

1

Sosyoloji ya da Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak. Hukuk Sosyolojisi alanında çalışmış olmak.

Psikoloji

Yardımcı Doçent

2

Gelişim, Deneysel, Endüstri Örgüt, Klinik veya Sosyal Psikoloji Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doçent

1

Yerel Yönetimler ve İdare Tarihi alanında çalışmaları olmak. Kamu Yönetimi Alanında Doçent Unvanına sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Mimarlık

Yardımcı Doçent

2

Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

İç Mimarlık

Yardımcı Doçent

2

Mimarlık, İç Mimarlık bölümlerinin birinden mezun olmak ve ilgili alanların birisinde doktora yapmış olmak.

Temel Bilimler

Yardımcı Doçent

1

Fizik bölümü mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Yardımcı Doçent

4

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezun olmak ve ilgili alanların birisinde doktora yapmış olmak.

Hukuk

Medeni Hukuk

Doçent

1

Medeni Hukuk alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Eczacılık

Eczacılık Teknolojisi

Yardımcı Doçent

1

Eczacılık mezunu olmak, doktorasını Farmasötik Teknolojisi alanında Nazal Aşı konusunda yapmış olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

Tıbbi Biyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Mikrobiyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Biyoistatistik alanında uzmanlığını almış olmak.

Doçent

1

Biyoistatistik alanında uzmanlığını almış olmak.

Profesör

1

Doçentliğini Biyoistatistik alanında almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Anatomi alanında doktora yapmış veya uzmanlığını almış olmak.

Profesör

1

Doçentliğini Anatomi alanında almış olmak.

Doçent

1

Anatomi alanında uzmanlığını almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Tıp fakültesi mezunu olmak. Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

Pataloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Profesör

1

Doçentliğini Tıbbi Pataloji alanında almış olmak.

Doçent

1

Tıbbi Pataloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

Farmakoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Doçent

1

Farmakoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Profesör

1

Doçentliğini Farmakoloji alanında almış olmak.

Profesör

1

Adli Tıp uzmanı olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Optisyenlik

Yardımcı Doçent

3

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Göz Hastalıkları ve Sağlığı alanında uzmanlığını almış olmak.

Fizyoterapi

Yardımcı Doçent

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Ağız ve Diş Sağlığı

Yardımcı Doçent

4

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Diş Hastalıkları ve Tedavisi veya Konservatif Diş Tedavisi alanında uzmanlığını almış olmak.

Anestezi

Yardımcı Doçent

3

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Anestezi ve Reanimasyon alanında uzmanlığını almış olmak.

Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Yardımcı Doçent

3

Tıp Fakültesi mezunu olmak. İç Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.

Odyometri

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Kulak, Burun Boğaz alanında uzmanlığını almış olmak.

149/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ