22 Aralık 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30278

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET ALIM İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


ARAÇ KİRALANACAKTIR

TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğünden:


ARAÇ KİRALANACAKTIR

TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğünden:


DE24000 VE DE18000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT PA4-V-185 SEMT PIELSTICK DİZEL MOTORLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 1248 ADET SİLİNDİR GÖMLEĞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ŞİRKETİMİZ PARKINDA MEVCUT DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN PERİYODİK BAKIM VE ONARIMLARI İLE BU ARAÇLARA AİT ANA AKSAMLARIN TAMİRATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 8 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


DE 22000 (EMD/GM-G26CW-2) VE DE 33000 (EMD/GM-GT26CW-2) TİPİ LOKOMOTİFLERİN BAKIM, ONARIM VE REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 28 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


SOĞUTMA RADYATÖRÜ-KOMPLE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


AMBALAJ ATIKLARININ EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARDAN AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI, AYRIŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞİ 1 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Bayraklı Belediyesinden:


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kadirli Malmüdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET ALIM İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemizin ihtiyacına binaen Eynez’den istasyon vagon yüklemeye kömür nakli ve Değerlendirme şubesine bağlı tes. vagon yüklemeye kömür nakli hizmet alım işleri açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111 45500 Soma/ MANİSA

b) Telefon ve faks numarası                :  (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi                    :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale

Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

SÜRE

1-

Eynez Yer altı Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından 150.000 ton kömürün İstasyon Vagon yükleme tesisine, istasyon torbalama tesisine veya G noktası stok alanına taşınması ve boşaltılması işi

2017/674710

2017-2350

08.01.2018 14:00

240 gün

2-

Değerlendirme Şube Müdürlüğüne bağlı tesislerden ve stok sahalarından 30.000 ton kömürün istasyon vagon ve G Noktasındaki stoklama bölgesine taşınması ve boşaltılması işi.

2017/678871

2017-2361

02.01.2018 14:00

100 gün

 

b) Yapılacağı yer                                 :  E.L.İ. Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                                       :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                                      :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer                  :  E.L.İ. Müdürlüğü Komisyon odası Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111 45500 Soma/MANİSA, adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 150,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

11155/1-1


ARAÇ KİRALANACAKTIR

TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğünden:

6 Adet Kiralık Araç (4 Adet Şoförlü, 2 Adet Şoförsüz) Hizmet alımı 04.03.2011 tarih, 27864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğin 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2017/687653

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:254 06105-Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 (312) 397 24 00 – 0 (312) 397 24 14

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  İhale konusu hizmetin türü ve miktarı aşağıda yer almaktadır.

 

SIRA NO

CİNSİ

MİKTAR (ADET)

ÖZELLİKLERİ

1

Binek Sedan Araç Otomobil 4+1 kişilik (Yakıt hariç) 2017 Model ve üzeri

1

Dizel, Klimalı, otomatik Şanzıman, Motor Silindir Hacmi En Az 1300 cc, en fazla 1600 cc, Yerli Muhteva Oranı %50’nin üzerinde

2

4x2 Otomobil (8+1 kişilik) (Yakıt hariç) 2016 Model ve üzeri Araçlardan 1 Adeti Ankara, 1 Adeti İstanbul’da çalıştırılacaktır.

2

Dizel, Motor Silindir Hacmi En Fazla 2200 cc, Klimalı, Otomatik Kayar Kapılı, İstiap Haddi En Az 1000 kg, Dingil Mesafesi En Az 3000 mm.

3

4X4 Çift Kabinli Kamyonet (4+1 Kişilik), (Yakıt hariç) 2016 Model ve üzeri Araçlar İstanbul’da çalıştırılacaktır.

2

Dizel, Motor Silindir Hacmi En fazla 4100 cc, Klimalı, Çift Kabin, Kasa Üstü Düz Brandalı, Çeki Demirli (En az 5 tonluk), Uzaktan Kumandalı Elektrikli Ön Vinçli (5 ton-24 m Halat Boyu) Merdiven taşıma aparatlı, Kasa havuzu, İstiap Haddi; Yük + Yolcu + Ekipman EnAz 900 kg, Kargo/Yükleme alanı Taban Uzunluğu En Az 1500 mm, Tork En Az 360 Nm

4

16+1 kişilik Minibüs (Yakıt hariç) 2016 Model ve üzeri

1

Dizel, klimalı, En Az 160 HP, Arka Tekerlekler Tek

TOPLAM

6 ADET ARAÇ

 

 

Kiralanacak 6 Adet Araçların Yakıtları İdare Tarafından Karşılanacaktır.

Kiralanacak 4 Adet Araç Şoförlü, 2 Adet Araç Şoförsüz olarak Kiralanacaktır.

Normal Mesai Saatleri Hafta İçi 08:00 - 18:00 Saatleri Arasındadır. Gerek Görüldüğünde Bu Saatler Dışında ve Genel Tatil Günlerinde Araçlar ve Şoförleri Mesaiye Çağırılabilir. Bu Durumda Şoförler ve araçlar İçin İhale Dokümanında Belirtilen Fazla Çalışma Ücretleri ve genel tatil günleri çalışma ücretleri idare tarafından Yükleniciye ödenecektir.

Kiralanacak Tüm Araçlar Dizel Motor Olacaktır.

b) Yapılacağı yer                                    :  Canlı Bakım İşletme Müdürlüğü Akköprü/ANKARA

                                                               :  Canlı Bakım İşletme Müdürlüğü Davutpaşa/İSTANBUL

c) İşin süresi                                           :  Sözleşmenin süresi, İşe başlama tarihi 15/01/2018; işi bitirme tarihi 31/12/2020’dir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254 Yenimahalle/ ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  29/12/2017 Cuma günü saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İlan metninin 4.3. ve 4.4. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre ilgili Bakanlıkça hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen ticari faaliyetlerde eşya/yük ve yolcu/personel taşıttırılmasında kullanılacak araçlar için uygun yetki belgelerini yüklenici almakla yükümlüdür. Ayrıca işin ifa edilebilmesi için, cari kanun ve resmi düzenlemelerle zorunlu kılınan veya ileride zorunlu kılınacak olan belgelerin alınması da yüklenicinin sorumluluğundadır. Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar ile ilgili Bakanlıkça yayınlanan Genelge ve Yönetmelikler doğrultusunda işlem yapılacaktır.

- Binek tip otomobiller ve 8+1 kişilik otomobil için A1 Yetki Belgesine,

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün “30.07.2013 tarih ve 34685369/215.02-11687 sayılı Makam Olur’ları gereğince; A1 Yetki Belgelerinin verilmesi ve yenilenmesi işlemleri sadece bir kamu kurum veya kuruluşu ile imzalanmış geçerli bir Taşıma Hizmet Alımı sözleşmesine istinaden mümkün bulunmaktadır.” hükmü gereğince, istekli kendi adına kayıtlı olan binek/otomobil/arazi binek cinsi taşıtlar için A1 Yetki Belgesini sözleşme imzaladıktan sonra 30 (otuz) gün içerisinde İdaremize teslim edecektir. Yukarıda belirtilen süre içerisinde A1 Yetki Belgesinin ilgili Bakanlık tarafından verilmemesi halinde yüklenici A1 Yetki Belgesi için ilgili Bakanlığa başvuru yaptığına dair belgeleri İdareye sunması durumunda İdarece ek olarak 15 (onbeş) günlük bir süre tanınacaktır. Yüklenicinin A1 Yetki Belgesini yukarda belirtilen süreler içerisinde idareye sunmaması durumunda her araç için günlük 100,00 TL gecikme cezası kesilecektir.

- Minibüslerde D2 veya B2, 4*4 Arazili Pick-Up (4+1 kişi), Kombi (4+1 kişi), Çift Kabin Kamyonet (6+1 kişi), Açık Kasa ve Kombivan (5+1 kişi) Uzun Şaseli araçlar için K1 veya L1 veya R1 Yetki Belgelerine, sahip olması zorunludur.

- İstekliler Yetki Belgelerini, asıllarını ya da İdareye "Aslı İdarece Görülmüştür" yaptırmak kaydıyla Fotokopilerini veya Noter Tasdikli Fotokopilerini sözleşme imzalandıktan sonra 30 gün içerisinde idareye sunacaktır. Bu süre zarfı içerisinde gerekli belgelerin sunulmaması durumunda gecikilen her gün için araç başı 100,00 TL ceza uygulanacaktır. Ancak A1 Yetki Belgesi için yukarıda belirtilen husus geçerli olacaktır.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.3.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3.3. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. Yurtiçinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen şoförlü/şoförsüz kiralık araç, personel taşıma ve öğrenci taşıma hizmet alımı işleridir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: TEİAŞ 8.Bölge Müdürlüğü Satınalma ve Ticaret Şefliği Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254 Yenimahalle/ANKARA

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Satınalma ve Ticaret Şefliği Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254 Yenimahalle/ ANKARA

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 100,00 TL (YüzTürkLirası)

d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: Öngörülmemiştir.

7.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder.

7.3. Posta yoluyla doküman satışı öngörülmemiştir.

7.4. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254 06105 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

9.1. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11192/1-1


ARAÇ KİRALANACAKTIR

TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğünden:

33 Adet Kiralık Araç Hizmet alımı 04.03.2011 tarih, 27864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğin 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2017/687594

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254 06105 - Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 (312) 397 24 00 – 0 (312) 397 24 14

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):

2 - İhale konusu hizmetin                   

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  İhale konusu hizmetin türü ve miktarı aşağıda yer almaktadır.

 

SIRA

NO

CİNSİ

MİKTAR (ADET)

ÖZELLİKLERİ

1

Binek Sedan Araç Otomobil 4+1 kişilik (Yakıt hariç) 2017 Model ve üzeri

3

Dizel, Klimalı, Otomatik Şanzıman, Motor Silindir Hacmi En Az 1300 cc, en fazla 1600 cc, Yerli Muhteva Oranı %50’nin üzerinde

2

4x2 Kombi Binek Araç (4+1 kişilik) (Yakıt hariç) 2016 Model ve üzeri

10

Dizel, Motor Silindir Hacmi En fazla 2200 cc, Klimalı, Bagaj Hacmi Koltuk Seviyesinden İtibaren En Az 700 lt. Çift Sürgülü Kapılı, Azami Yüklü ağırlığı En Az 2200 kg, Emniyet için Bagaj/Yolcu Bölmesi Ayırıcı Izgaralı

3

4x2 Otomobil (8+1 kişilik) (Yakıt hariç) 2016 Model ve üzeri

11

Dizel, Motor Silindir Hacmi En Fazla 2200 cc, Klimalı, Otomatik Kayar Kapılı, İstiap Haddi En Az 1000 kg, Dingil Mesafesi En Az 3000 mm.

4

4x2 Çift Kabinli Kamyonet, Arkası Açık Çadırlı (6+1 kişilik) (Yakıt hariç) 2016 Model ve üzeri

1

Dizel, Motor Silindir Hacmi En Fazla 2500 cc, Klimalı, İstiap Haddi; Yük + Yolcu En Az 1100 kg, Kargo/Yükleme Alanı Taban Uzunluğu En Az 2300 mm, Arka Tekerlekler Tek, Dingil Mesafesi En Az 3600 mm

5

Kombi Van 5+1 kişilik (uzun şaşe) (Yakıt hariç) 2016 Model ve üzeri

1

Dizel, Motor Silindir Hacmi En Fazla 2200cc, Klimalı, İstiap haddi; Yük + Yolcu + Ekipman En Az 1100 kg, Kargo/Yükleme Alanı Taban Uzunluğu En Az 1700 mm, Emniyet için Bagaj/Yolcu Bölmesi Ayırıcı Izgaralı, Dingil Mesafesi En Az 3300 mm

6

16+1 kişilik Minibüs (Yakıt hariç) 2016 Model ve üzeri

1

Dizel, klimalı, En Az 160 HP, Arka Tekerlekler Tek

7

4X4 Çift Kabinli Kamyonet (4+1 Kişilik), (Yakıt hariç) 2016 Model ve üzeri

6

Dizel, Motor Silindir Hacmi En fazla 4100 cc, Klimalı, Çift Kabin, Kasa Üstü Düz Brandalı, Çeki Demirli (En az 5 tonluk), Uzaktan Kumandalı Elektrikli Ön Vinçli (5 ton-24 m Halat Boyu) Merdiven taşıma aparatlı, Kasa havuzu, İstiap Haddi; Yük + Yolcu + Ekipman EnAz 900 kg, Kargo/Yükleme alanı Taban Uzunluğu En Az 1500 mm, Tork En Az 360 Nm

TOPLAM

33 ADET ARAÇ

 

 

Kiralanacak 33 Adet Araçların Yakıtları İdare Tarafından Karşılanacaktır.

Kiralanacak 33 Adet Araç Şoförlü olarak Kiralanacaktır.

Normal Mesai Saatleri Hafta İçi 08:00 - 18:00 Saatleri Arasındadır. Gerek Görüldüğünde Bu Saatler Dışında ve Genel Tatil Günlerinde Araçlar ve Şoförleri Mesaiye Çağırılabilir. Bu Durumda Şoförler ve araçlar İçin İhale Dokümanında Belirtilen Fazla Çalışma Ücretleri ve genel tatil günleri çalışma ücretleri idare tarafından Yükleniciye ödenecektir.

Kiralanacak Tüm Araçlar Dizel Motor Olacaktır.

b) Yapılacağı yer                                 :  TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Merkez Birimleri / Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254 Yenimahalle/ANKARA

                                                               İşletme ve Bakım Müdürlüğü Toptancı Hali Yanı Akköprü/ANKARA

                                                               Elektronik Laboratuarı İşletme Müdürlüğü Akköprü/ ANKARA

c) İşin süresi                                       :  Sözleşmenin süresi, İşe başlama tarihi 15/01/2018; işi bitirme tarihi 31/12/2020’dir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254 Yenimahalle/ ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  29/12/2017 Cuma günü saat: 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İlan metninin 4.3. ve 4.4. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre ilgili Bakanlıkça hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen ticari faaliyetlerde eşya/yük ve yolcu/personel taşıttırılmasında kullanılacak araçlar için uygun yetki belgelerini yüklenici almakla yükümlüdür. Ayrıca işin ifa edilebilmesi için, cari kanun ve resmi düzenlemelerle zorunlu kılınan veya ileride zorunlu kılınacak olan belgelerin alınması da yüklenicinin sorumluluğundadır. Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar ile ilgili Bakanlıkça yayınlanan Genelge ve Yönetmelikler doğrultusunda işlem yapılacaktır.

- Binek tip otomobiller ve 8+1 kişilik otomobil için A1 Yetki Belgesine,

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün “30.07.2013 tarih ve 34685369/215.02-11687 sayılı Makam Olur’ları gereğince; A1 Yetki Belgelerinin verilmesi ve yenilenmesi işlemleri sadece bir kamu kurum veya kuruluşu ile imzalanmış geçerli bir Taşıma Hizmet Alımı sözleşmesine istinaden mümkün bulunmaktadır.” hükmü gereğince, istekli kendi adına kayıtlı olan binek/otomobil/arazi binek cinsi taşıtlar için A1 Yetki Belgesini sözleşme imzaladıktan sonra 30 (otuz) gün içerisinde İdaremize teslim edecektir. Yukarıda belirtilen süre içerisinde A1 Yetki Belgesinin ilgili Bakanlık tarafından verilmemesi halinde yüklenici A1 Yetki Belgesi için ilgili Bakanlığa başvuru yaptığına dair belgeleri İdareye sunması durumunda İdarece ek olarak 15 (onbeş) günlük bir süre tanınacaktır. Yüklenicinin A1 Yetki Belgesini yukarda belirtilen süreler içerisinde idareye sunmaması durumunda her araç için günlük 100,00 TL gecikme cezası kesilecektir.

- Minibüslerde D2 veya B2, 4*4 Arazili Pick-Up (4+1 kişi), Kombi (4+1 kişi), Çift Kabin Kamyonet (6+1 kişi), Açık Kasa ve Kombivan (5+1 kişi) Uzun Şaseli araçlar için K1 veya L1 veya R1 Yetki Belgelerine, sahip olması zorunludur.

- İstekliler Yetki Belgelerini, asıllarını ya da İdareye "Aslı İdarece Görülmüştür" yaptırmak kaydıyla Fotokopilerini veya Noter Tasdikli Fotokopilerini sözleşme imzalandıktan sonra 30 gün içerisinde idareye sunacaktır. Bu süre zarfı içerisinde gerekli belgelerin sunulmaması durumunda gecikilen her gün için araç başı 100,00 TL ceza uygulanacaktır. Ancak A1 Yetki Belgesi için yukarıda belirtilen husus geçerli olacaktır.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.3.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3.3. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. Yurtiçinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen şoförlü/şoförsüz kiralık araç, personel taşıma ve öğrenci taşıma hizmet alımı işleridir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Satınalma ve Ticaret Şefliği Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254 Yenimahalle/ANKARA

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: TEİAŞ 8.Bölge Müdürlüğü Satınalma ve Ticaret Şefliği Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254 Yenimahalle/ ANKARA

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 100,00 TL (YüzTürkLirası)

d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: Öngörülmemiştir.

7.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder.

7.3. Posta yoluyla doküman satışı öngörülmemiştir.

7.4. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254 06105 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

9.1. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11193/1-1


DE24000 VE DE18000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT PA4-V-185 SEMT PIELSTICK DİZEL MOTORLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 1248 ADET SİLİNDİR GÖMLEĞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                           :  2017/685094

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                   :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  0312 309 05 15/71579 - 0312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi                        :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı        :  1248 Adet Silindir Gömleği Temini

3 - İhalenin yapılacağı yer                         :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No: 3, Gar-ANKARA/TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 17/01/2018 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 100,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

11180/1-1


ŞİRKETİMİZ PARKINDA MEVCUT DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN PERİYODİK BAKIM VE ONARIMLARI İLE BU ARAÇLARA AİT ANA AKSAMLARIN TAMİRATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 8 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2017/684952

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0312 309 05 15/71509 - 0312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi                     :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  8 kalem yedek malzeme alımı

3 - İhalenin yapılacağı yer                      :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No: 3, Gar-ANKARA/TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Şubesine 23/01/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

11181/1-1


DE 22000 (EMD/GM-G26CW-2) VE DE 33000 (EMD/GM-GT26CW-2) TİPİ LOKOMOTİFLERİN BAKIM, ONARIM VE REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 28 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2017/674454

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 312 309 05 15/71519 – 0 312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi                     :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  28 Kalem Yedek Malzeme

3 - İhalenin yapılacağı yer                      :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No: 3, Gar-ANKARA/TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 25/01/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11097/1-1


SOĞUTMA RADYATÖRÜ-KOMPLE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                          :  2017/668365

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                                :  500 Adet Soğutma Radyatörü-Komple teknik şartname ve resme göre imal ettirilmek suretiyle alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  08.01.2018 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 08/01/2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

11049/1-1


AMBALAJ ATIKLARININ EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARDAN AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI, AYRIŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞİ 1 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Bayraklı Belediyesinden:

1 - Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca Bayraklı Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisinde Oluşan Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Ayrı Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması ve Değerlendirilmesi İşi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde 1 yıllığına kiraya verilecektir.

2 - İhale 09.01.2018 Salı Günü saat 14:00'da Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale konusu kiralama işinin aylık muhammen bedeli KDV hariç 200.000 ,00 TL/AY olup, yıllık muhammen bedel 2.400.000,00 TL/YIL'dır.

4 - İhale konusu kiralama işinin geçici teminat bedeli, 1 yıllık muhammen bedelin %3'ü tutarındaki 72.000,00 TL’sidir. (2886 Sayılı D.İ.K.’ın 26. Maddesine göre tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.

5 - İhale konusu kiralama işinin süresi ihaleyi alan istekli ile yapılacak sözleşme sonrası   1 yıldır.

6 - İstekliler, müracaat belgelerini kapalı bir zarfa koyarak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, İhale günü saat 12:30'a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verecektir.

7 - İsteklilerde aranılan şartlar ve istenen belgeler:

7.1. İhaleye katılabilmek için, 2886 Sayılı Yasanın 5 inci maddesinde yazılı şartlar aranır.

7.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından İzmir ili için alınmış çevre izin ve lisansının konusu Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma olan Çevre İzni ve Lisans Belgesi ve/veya Geçici Faaliyet Belgesi ile 15.01.07. kodlu cam geri kazanım lisansı içeren ambalaj atığı geri kazanım lisansı sahibi olmak

7.3. Kanuni ikametgah sahibi olmaları,

7.4. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

7.5. Türkiye'de tebligat için adres,

7.6. Geçici Teminat Mektubu ve/veya teminat bedelinin Belediye veznemize yatırıldığına dair makbuz ve ihale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

7.7. Gerçek kişiler için imza sirküsü (noterden), vekaleten iştirak ediliyorsa İsteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,

7.8. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından yada esnaf ve sanatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

7.9. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu, ticaret ve sanayi veya esnaf odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyeti olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri,

7.10. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

8 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar,

9 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

10 - İhale şartnamesi mesai günlerinde ve mesai saatleri içerisinde Bayraklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden 100,00 TL bedel karşılığında temin edilir.

İdare Adresimiz: Bayraklı Mah. Anadolu Caddesi No: 125   35530 Bayraklı/İZMİR

10865/1-1


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

MUHTELİF; ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, İŞ MAKİNESİ, ALÜMİNYUM, YÜZER VASITA, YAĞ, PASLANMAZ, KOMPRESÖR, TEZGAH, JENERATÖR, ELEKTRİK ELEKTRONİK, ELEKTRİK MOTORLARI, JANTLI VE JANTSIZ KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK, AYIKLANMASI EKONOMİK OLMAYAN MALZEME, DİZEL MOTOR, HEGZAN-ASETON-TRİKLORETİLEN KİMYASAL ATIK, MOTORSİKLET-BİSİKLET, PVC VE PLASTİK MALZEME, AHŞAP, LASTİK, ENERJİ KABLOSU DIŞ KILIFI, KONVEYOR VE RULO BANT LASTİĞİ, KARAVAN, KONTEYNER, DEMİR ÇELİK BORU, DEMİR ÇELİK TALAŞI, SOĞUTMA SİSTEMLERİ, DİFERANSİYEL, BETON ELEKTRİK DİREKLERİ, BAKIR KAPLAMALI DEMİR ÇELİK TEL, İNŞAAT DEMİRİ, TIR YER DORSESİ VS. MALZ. HURDALARI.

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE YERİ

03 OCAK 2018

14.00

MERKEZ/ANKARA

09 OCAK 2018

14.00

MERKEZ/ANKARA

16 OCAK 2018

14.00

MERKEZ/ANKARA

23 OCAK 2018

14.00

MERKEZ/ANKARA

30 OCAK 2018

14.00

MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ          : 0312 384 10 65 - 0312 384 03 07 / 175-161

ALİAĞA HUR. MD.                            : 0232 625 11 20 / 128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.                       : 0318 224 28 98

SEYMEN HUR. MD.                           : 0262 341 37 97 / 124-126

11071/1-1


1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20’nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası/

İhale kayıt numaraları                                :  2017/676810

1 - İdarenin                                                  

a) Adresi                                                   :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit-Atakum / SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası                      :  Tel: 0 (362) 312 19 19 /7091-7090

                                                                     Faks: 0 (362) 457 60 21

c) Elektronik posta adresi                          :  pyo@omu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                            :  - - -

2 - İhale konusu malın                                 

a) Niteliği, türü ve miktarı                         :  Dairesel ve Doğrusal Hareketli Sulama Sistemleri;

                                                                     1 Adet (Komple)

b) Teslim yeri/yerleri                                 :  Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Sulama Bölümü

c) Teslim tarihi                                          :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) takvim günü

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin

a) Verileceği/Yapılacağı yer                      :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri              :  Tarih: 09/01/2018 Saat : 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Yeterlik başvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

4.1.2. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.1.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- Türk Lirası karşılığı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 7123 7050 01 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale dokümanı satın alındığına dair belge; )

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır. ) geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

11161/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsa niteliğindeki taşınmazların satış ihalesi 04/01/2018 Perşembe günü saat 14:00 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Söz konusu arsaların tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.

 

PALANDÖKEN İLÇESİ OSMANGAZİ MAHALLESİNDE BULUNAN ARSALAR

S. No

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana Taşınmaz m²

Pay/Payda

Hisse Oranı m²

m² Birim Fiyatı TL

Muhammen Bedel TL

%3 Geçici Teminat TL

1

  203

16

Konut BL-5 Kat Taks =0.40 Kaks=2.00

1.659,95

1/1

1.659,95

1.372,75

2.278.696,36

68.361,00

2

  203

18

Sosyal Tesis Alanı E=1.50 Yençok=18.50

5.445,19

1/1

5.445,19

1.372,75

7.474.884,57

224.247,00

3

5915

1

Konut E=2.50 Yençok=24.50

2.766,12

1/1

2.766,12

   875,00

2.420.355,00

72.611,00

4

5807

1

Özel Eğitim Alanı E=1.50 Yençok=18.50

9.069,80

1/1

9.069,80

   700,00

6.348.860,00

190.466,00

PALANDÖKEN İLÇESİ Ş. İSMAİL AKSU MAHALLESİNDE BULUNAN ARSA

S. No

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana Taşınmaz m² (Arsa)

Pay/Payda

Hisse Oranı m²

m² Birim Fiyatı TL

Muhammen Bedel TL

% 3 Geçici Teminat TL

1

1413

1

Kapalı Spor Tesisi Alanı E=1.00 Yençok=9.50 (Arsa)

3.180,32

1/1

3.180,32

600,00

1.908.192,00

57.246,00

 

Arsaların satış bedelinin %50’si, sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan %50’si ise 20 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır. (5807/1 nolu parselin satış bedelinin %50’si peşin kalan %50’si ise 15 ay eşit taksit ile ödenecektir.)

Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satın alınan bedel üzerinden %3 indirim (5807/1 nolu parsel hariç) yapılacaktır.

İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanıp kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 04/01/2018 Perşembe günü saat 13:50’ye kadar teslim edilebilir.

İhaleye girecek olanlar 200,00 (ikiyüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. (her arsa için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.)

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

2 - Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

3 - Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.

4 - Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi.

5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

6 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

7 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı Yasaya göre aranacaktır.

8 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

9 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

10 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

12 - 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

13 - Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi

14 - Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

15 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

10892/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kadirli Malmüdürlüğünden:

1 - Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyeti hazineye ait sınırları içerisinde bulunan taşınmaz malın hizasında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif usulü ile Satış işlemi, Malmüdürü Makam odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.

2 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Kadirli Malmüdürlüğünde (Milli Emlak Servisi) ücretsiz görülebilir.

3 - İhaleye katılabilmek için istekliler, Geçici Teminat; (Tedavüldeki Türk Parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasının veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri, kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeleri ihale saatine kadar komisyon başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

4 - Taşınmaz mal bedelinin taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az 1/4’i peşin, kalanı ise 2 yılda ve taksitlerle kanuni faiz ile birlikte ödenir.

5 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6 - İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli ve taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğan gecikmeler kabul edilmez.

7 - Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre kanuni faiz ile birlikte (24) ay, (8) eşit taksitle ödenebilir. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ne tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan ve 5 (Beş) yıl süre ile Emlak Vergisinden müstesna tutulmuş olup, taşınmazların satış bedelinin taksitle ödenmek istenmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5’inci Maddesinde yapılan düzenleme ile taksitli satışlarda, taksitlendirme dışında bırakılacak bedel ile taksit süresi ve sayısını belirlemeye Bakanlık yetkili olup, Belediye ve Mücavir Alan Sınırları içerisinde 5.000,00 ¨’sini Mücavir Alan Dışında köylerde ise 1.000,00 ¨’sini geçtiği takdirde taksitlendirme yapılabilecektir.

8 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Türkiye genelinde ihale bilgileri http//www.milliemlak.gov.tr.ve http//www.osmaniyedefterdarlığı.gov.tr.adresinden öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TEL.: 0328 718 2244

 

Sıra

No

Taşınmaz

No

Mahalle/ Köy

İmar Durumu

Ada

No

Parsel

No

Cinsi

Taşınmaz Yüzölçümü (m2)

Hazine Hissesi (m2)

Muhammen Bedeli (¨)

Geçici Teminat (¨)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

80060107905

Cemalpaşa

Mahallesi

1/1000 Ölçekli İmar Planında Konut Alanı

(E-1,60 Hmax-24,50)

1921

8

Arsa

4.918,22

4.918,22

2.361.000,00

236.100,00

05.01.2018

10:30

11017/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz ölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle 10/01/2018 Çarşamba günü Saat:14.30’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile Satışı yapılacaktır.

 

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı m²

Niteliği

İmar Durumu

Rayiç Bedeli m²/TL

Muhammen Bedel (TL)

G. Teminat (%3) (TL)

Ödeme

1

Güvenevler

5138

2

3.292,84 m²

Arsa

A-3

1.650,00 TL

5.433.186,00 TL

162.995,58 TL

Peşin

 

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Noter tasdikli imza beyannamesi

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi İhale Servisine en geç 10/01/2018 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmaza KDV uygulanmayacaktır.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

11144/1-1