12 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30268

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Var mısın Vakfı

VAKFEDENLER: Habib Mizan, Recep Kılıç

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Gaziosmanpaşa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.03.2017 tarih ve E: 2015/414, K: 2017/107 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Milli ve insani hedefler doğrultusunda Aile, İnanç, Eğitim, Ekonomi ve İdari değerler için yeni fikir ve uygulamalar ile milletimizi öncü ve örnek şahsiyete eriştirmek gayemizdir

VAKFIN MAL VARLIĞI: Kırklareli İli Vize İlçesi Soğucak Köyü kule mevkisi Pafta 103-79:E 19d-14d Ada 103 Parsel 79 da kayıtlı 5700 m2 taşınmaz ve Burgazyolu Pafta 117-27:E 19D-13C Ada 117 Parsel 27 de kayıtlı taşınmaz.

YÖNETİM KURULU: Adil Yıldız, Recep Kılıç, Habib Mizan, Yusuf Demirlenk, Yusuf Türkmen, Esat Karatopraklı, Müeddin Vardar, İsa Muslubaş

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı hakları mütevelli heyet kararı ile yakın amaçlı bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

10811/1-1

—————

VAKFIN ADI: İstanbul İlim ve Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Abdurrahman Serdar, Adnan Çelik, Ali Demir, Ali Gür, Ensar Gül, Ercan Öztemel, Tahsin Erkan Türe, Hamza Kandur, Hüseyin Arslan, Hüseyin Sarıçimen, Lami Kaya, Masum Burak, Mesut Uğur, Metin Yerebakan, Murat Bayat, Mustafa Türker, Muzaffer Şeker, Osman Saim Dinç, Ömer Lütfi Arı, Ömer Yıldız, Rafet Bozdoğan, Recep Artır, Talip Alp, Mehmet Zafer Gül, Zeki Çizmecioğlu

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.05.2017 tarihinde tashih edilen, 28.03.2017 tarihli ve E:2016/271, K:2017/73 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İnsan gelişimi ile toplumsal gelişim arasındaki dinamik bağı esas alarak öncelikle her seviyede eğitim ve öğretim olmak üzere sosyal dayanışma ve sosyal adalet, temel hak ve özgürlükler, demokrasi, hukuk, sivil inisiyatif, sivil örgütlenme, ahlak, kültür ve sanat alanlarında toplum dinamizminin önünü açacak çalışmalar yapmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 318.752,00 TL (Üç Yüz On Sekiz Bin Yedi Yüz Elli İki Türk Lirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Talip Alp, Hüseyin Sarıçimen, Ali Demir, Mustafa Türker, Erkan Türe, Osman Saim Dinç, Ercan Öztemel, Adnan Çelik, Hüseyin Arslan.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Konusuna en yakın olan bir başka vakfa ya da kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

10812/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

FİRMA ADI

BELGE NO

BELGE TÜRÜ

BELGE DURUMU

STANDARTLAR

FESİH TARİHİ

FESİH NEDENİ

BAŞPINAR PET. TAŞ. GIDA OTOMOTİV İNŞ. TURİZM TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-455

HYB

FESİH

TS 11939

1.11.2017

Talimata Aykırılık

SEKOM İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

27-HYB-4268

HYB

FESİH

TS 12498

13.11.2017

Talimata Aykırılık

DORUKSAN ASAN. MEMİK BERDAN SAHIS

27-HYB-4025

HYB

FESİH

TS 12255/ İPTAL

1.11.2017

Talimata Aykırılık

ANK MAK. VE SAN. TİC. LTD.ŞTİ

27-HYB-4193

HYB

FESİH

TS 12600/ İPTAL

1.11.2017

Talimata Aykırılık

TURCOM İLET. SİS. SAN. VE TİC. A.Ş.

27-HYB-1189

HYB

FESİH

TS 12749/İPTAL -

TS 12498/İPTAL -

TS 2540/İPTAL -

TS 13164 -

TS 12739/İPTAL -

TS 13242

17.11.2017

Talimata Aykırılık

ÇÖZÜM BOBİNAJ-İSMAİL KILIÇ

27-HYB-3739

HYB

FESİH

TS 12711/ İPTAL

1.11.2017

Talimata Aykırılık

DEDEMAN ANADOLU TURİSTİK YATIRIMLAR VE İŞLETMELER A.Ş. GAZİANTEP DEDEMAN GAZİANTEP OTELİ ŞUBESİ

27-HYB-3833

HYB

FESİH

TS 10082

22.11.2017

Firma İsteği

GÖKAN AHMET YAĞLI TAYYAN ASANSÖR SAH.

27-HYB-4221

HYB

FESİH

TS 12255/İPTAL

1.11.2017

Talimata Aykırılık

BARAN TARIM MAKİNE SAN. VE TİC. LİM. ŞİR-GAZ. ŞUBESİ

27-HYB-643

HYB

FESİH

TS 12533

7.11.2017

Firma İsteği

TEKNORAKS TEK. MAR. SAN. VE TİC.

27-HYB-3862

HYB

FESİH

TS 12749-

TS 12498 -

TS 12540/İPTAL-

TS 13242

1.11.2017

Talimata Aykırılık

SEYF ARGE OTOMASYON MÜH.VE DANIŞ. SAN. VE TİC. LİM. ŞİRK. LTD. ŞTİ.

27-HYB-4291

HYB

FESİH

TS 13573

13.11.2017

Talimata Aykırılık

HALİL DERE- DERE GIDA

27-HYB-1033

HYB

FESİH

TS 8985

14.11.2017

Talimata Aykırılık

GAZİANTEP MER SER MOTORLU ARAÇLAR PET. ÜRÜN. ULUS. NAK. OTO. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-4205

HYB

FESİH

TS 13168

1.11.2017

Talimata Aykırılık

KENAN DEMİR-DEMİR İŞ MAKİNALARI A.Ş.

27-HYB-3853

HYB

FESİH

TS 12510-TS 12870-

TS 13155

1.11.2017

Talimata Aykırılık

10783/1-1


 


 


 


Sağlık Bakanlığından:

Zonguldak ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 24/05/2017 tarihinde, 2017/208034 İhale Kayıt No ile yapılan "Puan Karşılığı Tam Otomatik Immünohistokimya ve Histokimya Cihazi Temini" ihalesi kapsamında;

SEM Laboratuar Cihazları Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Adres: Mehmet Akif Mah. Aziz Bulvarı No: 30 A/1 Ümraniye/İSTANBUL, İstanbul Ticaret Odası - Sicil No: 233979, Vergi Dai./No: Anadolu Kurumlar V.D/760 039 7533)’ne ve bu şirketi temsile yetkili ve şirket Genel Müdür Yardımcısı Ramiz DEMİRCİ (T.C. Kimlik No: 62653204884)'e;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince verilen ve 06/09/2017 tarihli ve 30172 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 (iki) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Bakanlık Makamı'nın 04/12/2017 tarihli ve 2202 sayılı Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

10832/1-1


Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden:

İstanbul ili Fatih ilçesi Pertevniyal Lisesi tarafından düzenlendiği iddia edilen Ayfer ELMAS'a ait 25400 numaralı diplomanın sahte olduğu okul kayıtları ile örtüşmediği anlaşıldığından aşağıda kimlik bilgileri bulunan lise diplomaları iptal edilmiştir.

İlan olunur.

 

OKUL NO

1358

ADI SOYADI

Ayfer ELMAS

BABA ADI

Mehmet

ANNE ADI

Nigar

DOĞUM YERİ

İstanbul

DOĞUM TARİHİ

31/08/1984

DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI

PERTEVNİYAL LİSESİ

DİPLOMA NO

25400

DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ

19/06/2002

BÖLÜMÜ - KOLU - ALANI

Sosyal Bilimler

10774/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 12.12.2017

Son Başvuru Tarihi    : 27.12.2017

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- Özgeçmiş

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7- Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge 

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş

3- Yayın listesi

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7- Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

1- Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

 

                                                                                                         BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

                                                                                                       İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

                                                      Mühendislik Fakültesi: (0232) 4888122

                                                             Tıp Fakültesi: (0232) 4888311

                                                          İletişim Fakültesi: (0232) 4888138

                                                                     Fax: (232) 2792626

 

FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/ PROGRAM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI/AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Prof. Dr.

1

-  Elektromanyetik Teori, Hesaplamalı Manyeto-hidrodinamik, Astrofizik ve Uzay Plazması, Modelleme ve Simülasyon, Tehlike Azaltma alan-larında çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

-

Prof. Dr.

1

-  Nükleer Tıp

İletişim Fakültesi

Medya ve İletişim

Doç. Dr.

1

-  Doktorasını Gazetecilik programında yapmış olmak, Doçentliğini İletişim çalışmalarından almış olmak

10816/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 14-29 Aralık 2017 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrolarına başvurular ilgili Dekanlığa, Enstitü ve Konservatuvar Müdürlüğüne, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATܒye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılacak olanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını yazılı olarak beyan eder ve yazılı beyanlarının ekinde halihazırda gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmadıklarını teyit eden resmî belgeleri sunarlar.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan unvanın altındaki kadroya başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8. Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi  (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

FAKÜLTE/ENSTİTÜ/KONSERVATUVAR ANABİLİM/ANASANAT DALLARI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Farmasötik Teknoloji

Profesör(2)

2

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Yeni Türk Dili

Profesör(3)

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doçent(1)(4)

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör(5)

1

Matematik Eğitimi

Profesör(6)

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yrd. Doçent(7)

1

FEN FAKÜLTESİ

Anorganik Kimya

Profesör(8)

1

Moleküler Biyoloji

Doçent(9)

1

Topoloji

Doçent(10)

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Grafik

Yrd. Doçent(11)

1

HUKUK FAKÜLTESİ

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doçent(12)

1

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Aile ve Tüketici Bilimleri

Profesör(13)

1

İktisat Politikası

Doçent (Türkçe)(14)

1

Mali İktisat

Doçent(15)

1

Aile ve Tüketici Bilimleri

Yrd. Doçent(13)

1

Hukuk Bilimleri

Yrd. Doçent (1)(16)

1

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Yrd. Doçent(İngilizce)(1)(14)

1

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yrd. Doçent(1)(17)

1

Siyasi Tarih

Yrd. Doçent(1)(18)

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Teknikleri

Profesör(1)(19)

1

Cevher Hazırlama

Doçent(1)(20)

1

Telekomünikasyon

Doçent(1)(21)

1

Nükleer Bilimler

Yrd. Doçent(1)(22)

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doçent(23)

1

Dil ve Konuşma Terapisi

Yrd. Doçent(24)

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doçent(25)

1

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Cerrahisi

Profesör (İngilizce)(1)(26)

1

İç Hastalıkları

Profesör (İngilizce)(1)(27)

1

İç Hastalıkları

Profesör (Türkçe)(1)(28)

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör (İngilizce)(1)(29)

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör (Türkçe)(1)(30)

1

Tıbbi Biyokimya

Profesör (İngilizce)(1)(31)

1

Biyofizik

Yrd. Doçent (Türkçe)(1)(32)

1

Fizyoloji

Yrd. Doçent (İngilizce)(1)(33)

1

Radyoloji

Yrd. Doçent (Türkçe)(1)(34)

1

Tıp Eğitimi ve Bilişimi

Yrd. Doçent (Türkçe)(1)(35)

1

NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ

Nüfus Bilimleri

Yrd. Doçent(1)(36)

1

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

Yaylı Çalgılar

Profesör(37)

1

Müzikoloji

Yrd. Doçent(38)

1

Yaylı Çalgılar

Yrd. Doçent(39)

1

 

AÇIKLAMALAR

1 - Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/ akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2 - Eczacı olmak ve doçentlik unvanını Farmasötik Teknoloji alanında almış olmak.

3 - Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora derecesine sahip olmak, doçentlik unvanını Türk Edebiyatı alanında almış olmak.

4 - İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında lisans derecesine sahip olmak, İngiliz Kültür Araştırmaları alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.

5 - Sorgulamaya dayalı bilim eğitimi ve bilimin doğası alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

6 - Matematik Eğitimi ve Kategori Teori ile ilgili alanlarda çalışmalar yapmış olmak.

7 - E-değerlendirme ve öğrenme analitiği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

8 - Doçent unvanını Anorganik Kimya alanında almış olmak, anyonik killer ve manyetik kompozitleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

9 - Doçentlik unvanını Biyoloji (biyokimya) alanında almış olmak ve nanomalzemeler alanında çalışmalar yapmış olmak.

10 - Kontakt Topoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

11 - Grafik Tasarımın temel disiplinlerinden yazı, illüstrasyon ve desen konularında çalışmalar yapmış olmak.

12 - Özel Hukuk-İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitici sertifikasına sahip olmak.

13 - Aile ve Tüketici Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olmak.

14 - İktisat alanında doktora derecesine sahip olmak.

15 - İktisat alanında doktora derecesine sahip olmak ve Doçentlik unvanını Maliye alanında almış olmak.

16 - Kamu Hukuku veya Kamu Yönetimi alanında doktora derecesine sahip olmak.

17 - Siyaset Bilimi alanında doktora derecesine sahip olmak ve karşılaştırmalı siyaset üzerine çalışmalar yapmış olmak.

18 - Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Göç üzerine çalışmalar yapmış olmak.

19 - Elektromanyetikte numerik yöntemler ve elektromanyetik dalga yayılımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

20 - Yüksek basınçlı öğütme sistemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

21 - Sezim ve kestirim kuramı, haberleşme için işaret işleme konularında çalışmalar yapmış olmak.

22 - Nükleer Enerji Mühendisliğinde lisans ve lisansüstü derecelerine sahip olmak, hesaplamalı radyoterapi alanında çalışmalar yapmış olmak.

23 - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans derecesine sahip olmak, Doçentlik unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanından almış olmak.

24 - Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında çalışmalar yapmış olmak.

25 - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans derecesine ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı programlarının birinde doktora derecesine sahip olmak.

26 - Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak.

27 - Romatoloji yandal uzmanı olmak, moleküler romatoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

28 - Nefroloji yandal uzmanı olmak, böbrek nakli konusunda çalışmalar yapmış olmak.

29 - Kas iskelet sistemi tümör cerrahisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

30 - Spor travmatolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

31 - Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak ve Biyokimya alanında doktora derecesine sahip olmak.

32 - Eş zamanlı EEG ve fMRI kayıtları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

33 - Fizyoloji alanında doktora derecesine sahip olmak, sinir ve kas fizyolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

34 - Pediatrik Radyoloji yan dal uzmanı olmak ve kas iskelet radyolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

35 - Eğitim Teknolojisi alanında doktora derecesine sahip olmak, tıp eğitimi ve meslekler arası eğitim alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

36 - Nüfusbilim alanında doktora derecesine sahip olmak.

37 - Yorumculuk (Keman) alanında; Doktora ya da Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak ve solo keman eserlerinin sahne üstü performansa yönelik çalıştırılması alanında uzmanlaşmış olmak.

38 - Etnomüzikoloji alanında doktora derecesine sahip olmak, müzik sosyolojisi ve popüler müzik kültürleri alanlarında uzmanlaşmış olmak.

39 - Yorumculuk (Keman) alanında; doktora ya da Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak, yorumculuk (Keman) alanında Konservatuvar ve dengi okullar düzeyinde öğreticilik deneyimine sahip olmak.

10805/1-1


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular profesör kadrosu için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün geçerli olup; tüm bilgiler Üniversitemiz http://pdb.klu.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

YRD. DOÇ.

NİTELİKLER

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

 

1

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak. Anayasa Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

Vergi Hukuku

 

1

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak. Vergi Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

Devletler Umumi Hukuku

 

1

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak. Devletler Umumi  Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

 

1

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında doktora yapmış olmak.

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

 

1

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak. Ticaret Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

Medeni Hukuk

 

1

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak. Medeni Hukuk alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Ebelik

Ebelik

1

 

Ebelik alanında doçentlik unvanı almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

 

1

Muhasebe ve Finansman Alanında doktora mezunu olmak. Sermayenin korunması alanında çalışma yapmış olmak.

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

 

1

Pazarlama alanında doktora yapmış olmak. Uluslararası marka ittifakları, markaların iş modelleri toplulukçuluk ve sosyal medya kullanımı konularında çalışmaları bulunmak.

10839/1-1


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25. ve 26. maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Müdürlüklerine, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Felsefe Tarihi

Profesör

1

1

Eski Anadolu toplumlarının antropolojik yapısı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Doçent

1

1

Spor Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. Spor Bilimleri alanında doçentlik unvanını almış olmak. Beden Eğitimi alanında eleştirel düşünme ve yaratıcı drama hakkında çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Yardımcı Doçent

2

1

Din Eğitiminde doktora yapmış olmak. Adil davranışlar göstermede din eğitiminin rolü hakkında çalışma yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

İnşaat Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. Kıyısal sularda su kalitesi modellemesi hakkında çalışma yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

5

1

İnşaat Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihinsel Engelliler Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Özel Eğitim alanında doktora yapmış olmak. Serebral palsili öğrencilerin kaynaştırma eğitimlerine ilişkin çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihinsel Engelliler Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Özel Eğitim alanında doktora yapmış olmak. Zihinsel Engellilere yönelik günlük yaşam programları geliştirme hakkında çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihinsel Engelliler Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Özel Eğitim alanında doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Voleybol öğretiminde smaç ve blok becerilerinin gelişimi hakkında çalışma yapmış olmak.

10840/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tıp Fakültesi'ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Atatürk Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

Sınıf Eğitimi Alanında Doçent olmak. Fen Eğitimi ve İstatistik alanlarında ders vermek ve yayınlar yapmak. SSCI Kapsamındaki Dergilerde en az üç yayına sahip olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Yrd. Doç.

1

Yükseköğretim Kurumlarında Stratejik Yönetim Sürecinde Bulanık Karar Verme ve Eğitim Yönetiminde Çok Kriterli Karar Verme konularında çalışmalar yapmış olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fizik Eğitimi

Yrd. Doç.

1

Fizik Öğretmenliği Bilim Dalı’nda Doktora yapmış olmak. Fizik Kimliği Üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak. Uluslararası İndekslerde Taranan Dergilerde Fizik Eğitimi konularında makaleleri yayınlanmış olmak.

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Bankacılık

Bankacılık

Profesör

1

Bankacılık alanında Doktora yapmış olmak. Makro İktisat alanında Doçent unvanı almış olmak. Bankacılık, Merkez Bankacılığı ve Para Politikaları konularında çalışmaları bulunmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Periodontoloji

Profesör

1

Periodontal hastalıkların patogenezindeoksidatif stresin rolünü inceleyen uluslararası düzeyde yayınlara sahip olmak, ileri implant cerrahisinde sert ve yumuşak doku uygulamalarına yönelik uluslararası düzeyde yayınlara sahip olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

Sinüs tabanı ogmentasyonunda polietilen glikol hidrojel membranın, kollajen membranla histolojik olarak karşılaştırılması konusunda tez çalışması yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Pedodonti

Yrd. Doç.

1

Probiyotikli pastil konusunda tez çalışması yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Kimya

Yrd. Doç.

1

Farmasötik Kimya Dalında Yüksek Lisans ve Doktora diplomasına sahip olmak. Triazol ve tiyazolidinon türevlerinin sentezi ve antikanser etkileri konusunda makaleleri olmak. Uluslararası patent başvurusu olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Toksikoloji

Yrd. Doç.

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Toksikoloji alanında Doktora yapmış olmak. Moleküler toksikoloji ve genotoksisite alanlarında deneyim ve akademik çalışmaları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Yrd. Doç.

1

Türkiye'deki Kültürel Miras Politikaları, Kimlik Politikaları, Milliyetçilik ve Neoliberal Yönetimsellik konularında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik

Grafik

Yrd. Doç.

1

Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik çalışmalarını illüstrasyon alanında yapmış olmak. Uzmanlık alanında en az beş yıl ders vermiş olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Yrd. Doç.

1

Alanında Doktor olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yrd. Doç.

1

Alanında Doktor olmak.

İktisat Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İliş.

İş Hukuku ve Sosyal Güv. Huk.

Yrd. Doç.

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Özel Hukuk alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak. İş sözleşmesi türleri ve sosyal sigorta yardımları konularında çalışmaları bulunmak

İlahiyat Fakültesi

İslâm Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Yrd. Doç.

1

İslâm Tarihi alanında Doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslâm Bilimleri

İslam Hukuku

Yrd. Doç.

1

İslâm Hukuku alanında Doktora yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Reklamcılık ve Tanıtım

Yrd. Doç.

1

Toplum ve Topluluk Markaları üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak ve İngilizce ders verebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

Muhasebe Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Kurumsal Sürdürülebilir Raporlama Sistemi, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Türkiye Muhasebe Standartları ve İnsan Kaynakları Muhasebesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

Muhasebe ve Finansman

Yrd. Doç.

1

Kurumsal Finans ve Davranışçı Finans konularında araştırma yapmış olmak. Kurumsal Finans, Finansal Yönetim ile Proje Değerleme, Planlama ve Yönetimi konularında dersler vermiş olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Yrd. Doç.

1

Çevre Mühendisliği ve Bilimleri alanında doktora yapmış olmak; su kaynaklarında dezenfeksiyon yan ürünleri öncülleri ve içme sularında trihalometanlar (THM) ve N-Nitrosodimetilamin (NDMA) bulunması ve bunların giderimi konusunda uluslararası çalışma ve yayınları olmak; tercihen yurtdışında bu konularda çalışmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

İlk ve Acil Yardım Programı

Yrd. Doç.

1

Farmakoloji Doktoralı, Nöropsikofarmakolji alanında çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Politik İktisat

Yrd. Doç.

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Uluslararası İlişkiler programlarında doktora yapmış olmak. Uluslararası Politik Ekonomi, Demokrasi ve Ekonomik Kalkınma gibi alanlarda çalışmaları ve bilimsel yayımları bulunmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antrenman Bil.

Yrd. Doç.

1

Fiziksel Aktivite alanında Doktora yapmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojileri

Bilgisayar Programcılığı

Yrd. Doç.

1

Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Tıp Bilişimi alanında çalışmaları bulunmak ve uzaktan öğretimde ders verme tecrübesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd. Doç.

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak, rejyonel anestezi, ortopedi ve obstetrik anestezide deneyimli olmak. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon yeterlik sertifikası almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd. Doç.

1

Ameliyathane dışı anestezi ve obezite cerrahi anestezide deneyimi olmak, ileri hava yolu kurs sertifikası olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olmak. Deneysel embriyo modelinde nöral tüp kapanma defektleri, anensefali ve endoskopik kordotomi alanında çalışması olmak. Türk Nöroşirurji Derneği yeterlik belgesi almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Genel Cerrahi uzmanı olmak. Meme ve endokrin cerrahisi alanlarında deneyimli olmak. Meme ve endokrin cerrahisi alanında uluslararası sertifika sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yrd. Doç.

1

Acil Tıp Uzmanı olmak.Trakeal ultrasonografi konusunda klinik araştırma yapmış olmak, toksikoloji alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Allerji ve İmmünoloji uzmanı olmak, yurt dışında çalışma deneyimi olmak, primer immün yetersizliklere yönelik genomiks ve kompleman aracılı protein kaybettirici enteropatiler üzerinde çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak, çocuk polisomnografi alanında deneyimi olmak, kistik fibrozis, bronşiektazi ve uykuda solunum problemleri konularında deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Yoğun Bakım uzmanı olmak, pediatrik ekstrakorporeal tedavi yöntemlerinde deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Hematoloji-Onkoloji uzmanı olmak, kemik iliği transplantasyonu konusunda deneyimi olmak, kemik iliği transplantasyon hastalarında santral sinir sistemi komplikasyonları konusunda çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji uzmanı olmak, endoskopik ultrasonografi konusunda deneyimi olmak ve karaciğer transplantasyonu konusunda yurtdışı deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

İç Hastalıkları ve Hematoloji uzmanı olmak, kemik iliği transplantasyon ünitesinde çalışma deneyimi olmak ve akım sitometri çalışma/raporlama deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı olmak, temel immuno-onkoloji ve kanser istatistiği konusunda deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

İç Hastalıkları ve Geriatri uzmanı olmak, yaşlılarda uyku ve sarkopeni ile ilgili yayınları olmak ve nutrisyon ile ilgili sertifikaları olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç.

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak, elektrofizyoloji ve romatoloji alanlarında deneyimli olmak ve bu alanlarda yayınları olmak. Türkiye ve Avrupa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon yeterlik sertifikası almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Yrd. Doç.

1

Radyasyon Onkolojisi uzmanı olmak, kemoradyoterapiye bağlı radyasyon hasarının önlenmesi, arterivenöz malformasyonlarda radyocerrahi ve radyoterapi toksisitesinin öngörülmesi konularında çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Yrd. Doç.

1

Nöroradyoloji, girişimsel nöroradyoloji ve girişimsel radyoloji konularında çalışması ve yayını olmak.

10844/1-1