1 Aralık 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30257

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HEMZEMİN GEÇİT BEKÇİLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA


TAHMİL-TAHLİYE HİZMETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Samsun Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:


44 ADET AMELİYATHANE ANESTEZİ PENDANTI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SALDIRI TESPİT VE ÖNLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAHMİNE DAYALI ANALİTİK ÇÖZÜM YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MİCROSOFT LİSANSLARI TEMİNİ VE YENİLENMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MAKİNA GÜCÜ İLE KONTEYNER İÇİ DOLDURMA/BOŞALTMA VE AKTARMA HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


HT 65000 TİPİ YHT SETLERİNE AİT KOLTUK KILIFI SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğünden:


2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 45 İNCİ MADDESİ GEREĞİ KAPALI TEKLİF USULÜ İLE ERDEMLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL TRAMPASI ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erdemli Orman işletme Müdürlüğünden:


EGE MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:


UZUNDERE KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:


TSI’LI EANOSS VE RGNS TİPİ VAGON İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 808 ADET ÇAP 920 MM 22,5 TON DİNGİL BASINÇLI TSI SERTİFİKALI KOMPLE TEKERLEK TAKIMI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN TSI BELGELİ EANOSS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 9 KALEM VAGON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN TSI BELGELİ RGNS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 6 KALEM VAGON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN TSI BELGELİ RGNS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 200 ADET H TİPİ (Y25Lsdi(f)/K) BOJİ ŞASESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bolu Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


1576 ADA 8 NOLU PARSEL TAKSİTLE SATILACAKTIR

Tekirdağ İli Kapaklı Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HEMZEMİN GEÇİT BEKÇİLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

ADANA

İhale Kayıt No                           :  2017/619604

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad.    01120 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0322 4575354 / 4531195

c) Elektronik Posta Adresi         :  6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

     adı ve miktarı                        :  12 Ay süre ile 124 işçi ile 30 adet hemzemin geçit bekçiliği hizmeti

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 22/12/2017 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10474/1-1


TAHMİL-TAHLİYE HİZMETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Samsun Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzce 01/01/2018-31/12/2018 tarihleri arasında 13.000 ton Paketli Çayın (%20 artar veya %20 azalır opsiyonlu) Tahmil-Tahliye Hizmeti Alımı, 30/12/2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği hükümleri gereği Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                             :  Kirazlık Mah. 696. Cad. No: 7 55330 Kutlukent/Takkeköy/ SAMSUN

b) Telefon ve Faks no         :  0-362-266 88 00 (2 Hat) / 0-362-266 88 09

2 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                :  ÇAYKUR Pazarlama Bölge Müdürlüğü-SAMSUN

b) Tarihi ve Saati                 :  13/12/2017 günü saat 10:00’de teklifler açılacaktır.

3 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler İhale dosyasında mevcut olup, İhale dokümanı ÇAYKUR Pazarlama Bölge Müdürlüğü- SAMSUN adresinde görülebilir ve KDV dahil 50,00 (elli) TL karşılığında temin edilebilir. Teklifler 13/12/2017 tarihinde saat 10:00’a kadar ÇAYKUR Samsun Pazarlama Bölge Müdürlüğüne teslim edilecek, geçici teminat tutarın da aynı tarih ve saate kadar Müdürlüğümüz hesaplarına yatırılması gerekmektedir.

4 - Yüklenici firma son 5 (beş) yılda ihale bedelinin %70’i kadar Kamu ve özel sektörden alacağı tahmil-tahliye, çay nakliyesi, kargo taşımacılığı ve lojistik destek ve/ veya benzeri işlerle ilgili iş bitirme belgesi verecektir.

5 - Teklifler, şartnamede belirtilen son teklif verme tarihinden itibaren 40 (kırk) gün süre ile opsiyonlu olacak ve teklif sahibi bu müddet zarfında her ne surette olursa olsun teklifine bağlı kalmak zorundadır.

6 - Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin KDV hariç %3’ü veya tahmin edilen bedel yoksa firma teklif tutarının KDV hariç % 3’üdür.

7 - İhale üzerinde kalan firmadan sözleşme imzalanmadan önce KDV hariç firmaya kalan mal tutarı üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

8 - Bu ihale sebebiyle doğacak her türlü noter harcı, vergi, resim, ilan giderleri, karar pulu ve bunlara benzer masraflarla yeni ihdas edilecek tüm vergiler firmaya aittir. KDV Teşekkülümüzce firmaya ödenecektir.

10 - İhale sonucu ihaleyi alan firma 4 (dört) adet işçi personeli 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mevzuatları kapsamında sigortalı olarak çalıştıracak olup, bu işçiler Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işçiler arasından seçilecektir.

11 - İhalemiz kısmi teklif ve alternatif teklife açık değildir.

12 - Kuruluşumuz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp kuruluşumuz ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10446/1-1


44 ADET AMELİYATHANE ANESTEZİ PENDANTI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı "44 Adet Ameliyathane Anestezi Pendantı" Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 11/12/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10467/1-1


SALDIRI TESPİT VE ÖNLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı Saldırı Tespit Ve Önleme Sistemi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07.12.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10486/1-1


TAHMİNE DAYALI ANALİTİK ÇÖZÜM YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Tahmine Dayalı Analitik Çözüm Yazılımı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07/12/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifleri aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10487/1-1


MİCROSOFT LİSANSLARI TEMİNİ VE YENİLENMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı Microsoft Lisansları Temini ve Yenilenmesi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Microsoft markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07/12/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Microsoft markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10488/1-1


MAKİNA GÜCÜ İLE KONTEYNER İÇİ DOLDURMA/BOŞALTMA VE AKTARMA HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2017/613834

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü/Atatürk Caddesi No.97 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 232 463 16 00/371   Faks: 0 232 463 22 48

c) Elektronik Posta Adresi               :  izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı  :  Makine Gücü İle Konteyner İçi Doldurma/Boşaltma ve Aktarma Hizmeti Alımı İşi, 36 Ay Süreyle Aylık 63.000 Ton Toplam 2.268.000,00 Ton Yaptırılması.

3 - İhale Tarihi ve Saati:

a) İhale tarihi                                    :  14.12.2017

b) İhale Saati                                    :  14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 14.12.2017 Perşembe günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Bürosu Satın Alma Servisi’nde görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.-TL (İkiyüzelliTürkLirası) bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10424/1-1


HT 65000 TİPİ YHT SETLERİNE AİT KOLTUK KILIFI SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2017/623586

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD Taşımacılık A.Ş YHT İşletme Müdürlüğü Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No: 3 Altındağ/ ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 312 309 05 15/1739 - 0 312305 05 75

c) Elektronik Posta Adresi                  :  yhtisletmemudurlugu@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  3580 Adet Ekonomi Sınıfı Petli Koltuk Kılıfı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. YHT İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonuna 27/12/2017 günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğü İhale Büro (1104 no.lu oda) bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin kat) KDV Dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10427/1-1


2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 45 İNCİ MADDESİ GEREĞİ KAPALI TEKLİF USULÜ İLE ERDEMLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL TRAMPASI ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erdemli Orman işletme Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Erdemli Orman işletme Müdürlüğü Akdeniz Mah. A.Türkeş Bul. No: 36 Erdemli

b) Telefon ve faks numarası   :  0-324-515 12 19

c) Elektronik posta adresi       :  hacivelisari@ogm.gov.tr

2 - İhale konusu trampa işinin

a) Niteliği, türü, miktarı:

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Merkez Mahallesinde bulunan Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası sahasında,

1 adet (Z+1+2) 2.710,00 m2 inşaat alanlı idare binası,

1 adet (Z+1+2) 935,00 m2 inşaat alanlı 3 kat 6 daireden oluşan YADÜ (Yangın Acil Durum Ünitesi) Binalarının İhale dokümanı kapsamında verilecek proje ve teknik şartnamelere uygun olarak anahtar teslimi usulüyle yaptırılması karşılığında;

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Merkez Mahallesi, 994 Ada, 2 Parsel’de bulunan ve Sahibi Orman Genel Müdürlüğü olan 1.954,00/2.000,00 m2 arsa ve üzerindeki metruk halde olup kullanılmayan 100,00 m2 kapalı alanlı Şeflik binası ile 234,60 m2 kapalı alanlı Lojman Binasının bulunduğu Taşınmaz Malların Trampa edilmesi.

b) Taşınmaz mal tahmin edilen satış bedeli: 3.133.965,00 TL. (Üçmilyonyüzotuz üçbin dokuz yüzaltmış beşTL) Karşılığında (Yeni yapılacak İdare Binası + YADÜ Binası 3.129.407,00 TL (Üçmilyon Yüzyirmidokuzbin Dörtyüzyedi TL) İdareye ödenecek ilave Bedel 4.558,00 TL. (Dörtbin beşyüz Ellisekiz TL)

c) İşe başlama tarihi                :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben on (10) gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                           :  Yer tesliminden itibaren 480 (Dörtyüzseksen) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü Akdeniz Mah. A.Türkeş Bul. No:36 Erdemli

b) Tarihi ve saati                     :  12/12/2017 Salı günü, 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge (Nüfus Müd.’den Yasal Yerleşim Yeri Belgesi),

4.1.2. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

a- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri.

a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

b- Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.5. idari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.7. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü Akdeniz Mah. A. Türkeş Bul. No:36 Erdemli adresinde görülebilir ve 500,00 TL (Beş Yüz TL) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - İstekliler; içinde iç zarf ve diğer istenen belgelerin bulunduğu dış zarftan oluşan tekliflerini ihale saatine kadar Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü Akdeniz Mah. A. Türkeş Bul. No:36 Erdemli adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığı'na verebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8 - İstekliler tekliflerini, trampa edilecek taşınmaz malın tahmin edilen satış bedeli karşılığı olarak İhale Dokümanında Uygulama Projeleri, Mahal Listeleri verilen Yeni İdare Binası + YADÜ İnşaatını taahhüt etmek ve 4.558,00 TL (Dört Bin Beşyüz Elli Sekiz TL) ilave bedeli artırmak sureti ile vereceklerdir. Bu ihalede en uygun bedel teklif edilen bedellerin en yükseği olup üzerine ihale edilen istekli ile trampa edilecek taşınmaz malın tahmin edilen satış bedeli üzerinden anahtar teslimi sözleşme düzenlenecektir. (Sözleşmenin ifası sonrasında Binaların teslimi ile birlikte Yüklenici İdareye İhale bedeli kadar, ki bu bedel 3.133.965,00 TL (Üç Milyon Yüz Otuzüçbin Dokuzyüz Altmışbeş TL) + (4.558,00 TL'nin (Dörtbin Beşyüzellisekiz TL) üzerine ilave teklif edilecek bedel kadar olacaktır, fatura kesecek ve İdarece bu faturanın ilgili mevzuat uyarınca karşılığı olan KDV'si yükleniciye ödenecektir.)

9 - İstekliler Taşımaz Mal Tahmin Edilen Satış Bedelinin %3 ünden (94.018,95 TL (Doksan Dörtbin Onsekiz TL Doksanbeş KR’tan) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

10448/1-1


EGE MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

İhaleye Konu İş’in;

Adı                                                      :  İzmir İli, Konak İlçesi, Ege Mahallesi (Kuruçay Mahallesi) I. Etap 14500 Ada 1 Parsel Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi

Niteliği                                                :  İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; tapunun İzmir İli, Konak İlçesi, Ege Mahallesi (Kuruçay Mahallesi) I. Etap 14500 Ada 1 Parsel numarada kayıtlı taşınmaz üzerinde Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapımı işi

İhale Yöntemi                                     :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”

İşin Süresi                                           :  990 gün (33 ay)

Yeri ve Miktarı                                   :

 

İl

İlçe

Mahalle

Ada No

Parsel No

Arsa Alanı (m2)

Katlar Alanı Toplamı (m2)

İzmir

Konak

Ege (Kuruçay)

14500

1

9.319,46

74.000,00

 

Tahmin Edilen Bedel                           :  332.729.856,79 TL (KDV dahil)

                                                               (üçyüzotuzikimilyonyediyüzyirmidokuz binsekizyüzellialtılirayetmişdokuzkuruş)

Geçici Teminat Miktarı                       :  9.981.895,71 TL.

                                                               (Dokuzmilyondokuzyüzseksenbirbinsekiz yüzdoksanbeşlirayetmişbirkuruş)

İhale Dosyası Satış Bedeli                  :  500,00- TL

                                                               (Beşyüzlira)

İhale Dosyasının Görüleceği ve

Temin Edileceği Adres / Yer               :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

                                                               Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı

                                                               Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/İZMİR

İhale Dosyasının Görüleceği ve

Temin Edileceği Saat                           :  Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.00 - 11.30 / 14.00 - 16.30 saatleri arası

İhale için son evrak verme

tarihi ve saati                                       :  Tarih: 21.12.2017

                                                               Saat: 12:00

İhale için evrak teslim adresi               :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

                                                               Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı

                                                               Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/İZMİR

İhale tarihi (dış zarfların açılması)

ve saati                                                :  Tarih: 21.12.2017

                                                               Saat: 14:00

İhale salonu

(dış zarfların açılacağı yer) adresi        :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

                                                               Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309

                                                               Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

Mali Tekliflerin Açılma

(iç zarfların açılması) Tarih ve saati     :  Tarih: 28.12.2017

                                                               Saat: 14:00

İhale Komisyonu Toplantı Yeri           :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

                                                               Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309

                                                               Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini,

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/ İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

2 - Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.

3 - Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

5 - İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. DIŞ ZARF

1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge,

1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi,

1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı Beyannamesi,

1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

1.8. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi,

1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,

1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.12. İdari Şartnamenin 16. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil veya Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,

1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

a) İsteklinin muhammen bedelin %20'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu

b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu ve eşdeğer belgeleri.

c) İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu

2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar

1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun,

Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri ile kendi mülkü üzerine benzer iş tanımına uygun, İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.

1.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin IV. Sınıf A Grubu ve yukarısı gruplardaki yapılara ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

1.16. İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.

1.17. İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.

2. İÇ ZARF

2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu konacaktır.

İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10472/1-1


UZUNDERE KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

İhaleye Konu İş’in;

Adı                                                      :  İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi II. Etap 11182 Ada 7 Parsel ve 11184 Ada 10 Parsel Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi

Niteliği                                                :  İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; tapunun İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi II. Etap 11182 Ada 7 Parsel ve 11184 Ada 10 Parsel numarada kayıtlı taşınmaz üzerinde Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapımı İşi

İhale Yöntemi                                     :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”

İşin Süresi                                           :  720 gün (24 ay)

Yeri ve Miktarı:

 

İl

İlçe

Mahalle

Ada No

Parsel No

Arsa Alanı (m2)

Proje İnşaat Alanı (m2)

İzmir

Karabağlar

Uzundere

11182

7

  6.558,00

23.822,91

İzmir

Karabağlar

Uzundere

11184

10

13.416,00

43.530,19

İhale kapsamında ada-parsel toplam m2

19.974,00

67.353,10

 

Tahmin Edilen Bedel                           :  107.513.903,44 TL. (KDV dahil)

                                                               (Yüzyedimilyonbeşyüzonüçbindokuzyüzüçlira kırkdörtkuruş)

Geçici Teminat Miktarı                       :  3.225.417,10 TL

                                                               (Üçmilyonikiyüzyirmibeşbindörtyüzonyedilira onkuruş)

İhale Dosyası Satış Bedeli                  :  350,00- TL

                                                               (Üçyüzellilira)

İhale Dosyasının Görüleceği ve

Temin Edileceği Adres / Yer               :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

                                                               Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı

                                                               Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/İZMİR

İhale Dosyasının Görüleceği ve

Temin Edileceği Saat                           :  Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.00 - 11.30 / 14.00 - 16.30 saatleri arası

İhale için son evrak verme

tarihi ve saati                                       :  Tarih: 21.12.2017

                                                               Saat: 12:00

İhale için evrak teslim adresi               :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

                                                               Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı

                                                               Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/İZMİR

İhale tarihi (dış zarfların açılması)

ve saati                                                :  Tarih: 21.12.2017

                                                               Saat: 14:00

İhale salonu (dış zarfların açılacağı yer)

adresi                                                  :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

                                                               Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309

                                                               Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların açılması)

Tarih ve saati                                       :  Tarih: 28.12.2017

                                                               Saat: 14:00

İhale Komisyonu Toplantı Yeri           :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

                                                               Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309

                                                               Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini,

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No:2 Konak/ İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

2 - Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.

3 - Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

5 - İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. DIŞ ZARF

1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge,

1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi,

1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı Beyannamesi,

1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

1.8. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi,

1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,

1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.12. İdari Şartnamenin 16. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil veya Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,

1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

a) İsteklinin muhammen bedelin %20'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu

b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu ve eşdeğer belgeleri.

c) İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu

2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar

1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun,

Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri ile kendi mülkü üzerine benzer iş tanımına uygun,

İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.

1.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin IV. Sınıf A Grubu ve yukarısı gruplardaki yapılara ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

1.16. İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.

1.17. İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.

2. İÇ ZARF

2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu konacaktır.

İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10473/1-1


TSI’LI EANOSS VE RGNS TİPİ VAGON İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 808 ADET ÇAP 920 MM 22,5 TON DİNGİL BASINÇLI TSI SERTİFİKALI KOMPLE TEKERLEK TAKIMI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                          :  2017/620790

1 - İdarenin;

a) Adresi                                             :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                  :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  808 adet çap 920 mm 22,5 ton dingil basınçlı TSI Sertifikalı Komple Tekerlek Takımı

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 27.12.2017 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10439/1-1


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN TSI BELGELİ EANOSS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 9 KALEM VAGON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                          :  2017/620619

1 - İdarenin;

a) Adresi                                             :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                  :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  9 KALEM VAGON MALZEMESİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 26.12.2017 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 200,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10440/1-1


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN TSI BELGELİ RGNS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 6 KALEM VAGON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                          :  2017/620597

1 - İdarenin;

a) Adresi                                             :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                  :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  6 KALEM VAGON MALZEMESİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 26.12.2017 günü ve saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 200,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10441/1-1


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN TSI BELGELİ RGNS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 200 ADET H TİPİ (Y25Lsdi(f)/K) BOJİ ŞASESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                          :  2017/620641

1 - İdarenin;

a) Adresi                                             :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                  :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  200 ADET H TİPİ (Y25Lsdi(f)/K) BOJİ ŞASESİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 28.12.2017 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10442/1-1


1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20’nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası/

İhale kayıt numaraları                             :  2017/620081

1 - İdarenin                                               

a) Adresi                                                :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit-Atakum/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tel: 0 (362) 312 19 19 /7091-7090

                                                                  Faks: 0 (362) 457 60 21

c) Elektronik posta adresi                       :  pyo@omu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                         :  - - -

2 - İhale konusu malın                              

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğrenci Laboratuarı Kurulumu; 2 Adet (Komple)

b) Teslim yeri/yerleri                              :  Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

c) Teslim tarihi                                       :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) takvim günü;

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin

a) Verileceği/Yapılacağı yer                   :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum/ SAMSUN

b) Tarihi ve saati/

    Tarih ve saatleri                                  :  Tarih: 19/12/2017 Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Yeterlik başvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

4.1.2. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.1.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi .

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1)’ de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 7123 7050 01 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale dokümanı satın alındığına dair belge; )

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10398/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bolu Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale konusu taşınmazlar ile ilgili bilgiler muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiş olup ihalesi hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Bolu Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

Sıra No

İL

MAHALLE

MEVKİİ

CİNSİ

HİSSE ORANI

İMAR DURUMU

ALANI

(m2)

MUHAMMEN BEDEL

(KDV Hariç)

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE GÜN VE SAATİ

1

Bolu

Büyükcami

Mahallesi

Yeni Belediye

Binası

2 nolu (İşyeri Dükkan

Tam

Bodrum kat

Zemin Kat

Asma Kat

(Kat Mülkiyeti)

164,14

363,4

200,59

7.285.000,00 TL

220.000,00 TL

12.12.2017

Saat: 14:00

2

Bolu

Büyükcami

Mahallesi

Yeni Belediye

Binası

5 nolu (İşyeri Dükkan)

Tam

1. Kat

(Kat Mülkiyeti)

396,61

1.665.000,00 TL

50.000,00 TL

12.12.2017

Saat: 14:15

 

Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Ulusal saat ayarı esas alınır.

Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması:

a) Dış Zarfın İçinde;

1. İç zarf (İçinde fiyat teklifi olacaktır)

2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır)

3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu

4. Gerçek kişiler için nüfus cüzdan sureti

5. Gerçek kişiler için ikametgah belgesi

6. Gerçek kişiler için imza beyannamesi (Noter Onaylı) Vekaleten iştirak ediyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

7. Tüzel kişi ise mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu odalarından ve benzeri makamlardan ihale yılına ait kayıtlı belge ile Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve imza sirküsü (noter tasdikli)

8. Şartname alındı makbuzu

9. Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge (Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır)

b) Dış Zarfın Sunulması;

1. Dış zarfın üzerinde isteklinin adı soyadı, veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde hangi sıradaki ihaleye katılmak istediği ile sıra numarası ve dükkan numarası olacaktır. (Zarf kapalı ve imzalı olacak)

2. Fiyat teklifinin olduğu iç zarf olacaktır.

İlan olunur.

10445/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Madde - 1 Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, Denizli İlinde bulunan, aşağıda tapu kaydı yazılı 9 adet taşınmaz ayrı ayrı olmak üzere 2886 Sayılı yasanın 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif ihale edilmek suretiyle satılacaktır. İhale konusu taşınmazların bilgileri ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda tablo halinde gösterilmiş olup, ihalesi, ait olduğu satırda belirtilen tarih ve saatte Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Denizli Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, beşinci kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilecektir.

 

Sıra No

İlçe

Mahalle

Ada/Parsel

Alan

Muhammen Bedel

İmar Durumu

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Merkezefendi

Sırakapılar

7958/1

3.617,00 m²

9.042.500,00.-TL

Ticaret+Konut alanı

271.275,00.-TL

13.12.2017

14:00

2

Merkezefendi

Bereketler

7959/1

9.779,00 m²

14.668.500,00.-TL

Ticaret+Konut alanı

440.055,00.-TL

13.12.2017

14:10

3

Merkezefendi

Şirinköy

7984/3

4.665,00 m²

4.665.000,00.-TL

Konut alanı

139.950,00.-TL

13.12.2017

14:20

4

Merkezefendi

Şirinköy

7984/9

2.612,00 m²

2.612.000,00.-TL

Konut alanı

78.360,00.-TL

13.12.2017

14:30

5

Merkezefendi

Şirinköy

7984/10

2.613,00 m²

2.613.000,00.-TL

Konut alanı

78.390,00.-TL

13.12.2017

14:40

6

Merkezefendi

Şirinköy

7985/1

3.669,00 m²

3.669.000,00.-TL

Konut alanı

110.070,00.-TL

13.12.2017

14:50

7

Merkezefendi

Bereketler

475/7

6.491,00 m²

9.736.500,00.-TL

Konut alanı

292.095,00.-TL

13.12.2017

15:00

8

Merkezefendi

Bereketler

7989/1

3.872,33 m²

7.744.660,00.-TL

Ticaret alanı

232.339,80.-TL

13.12.2017

15:10

9

Merkezefendi

Bereketler

7991/1

5.487,26 m²

8.230.890,00.-TL

Konut alanı

246.926,70.-TL

13.12.2017

15:20

 

Madde - 2 İstekliler, teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına kayıt numarası alarak teslim edecekler veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Gerçek Kişiler;

1 - Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi

2 - T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

4 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

5 - Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,

B) Tüzel Kişiler;

1 - Tebligat için adres beyanı.

2 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

3 - İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4 - Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

5 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

6 - Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,

C) Ortak Girişimler;  Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve usulüne uygun iş ortaklığı beyannamesi,

Madde 3 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.

Madde 4 - Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 5 - Bu duyuru kapsamında yapılacak satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 6 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

10429/1-1


1576 ADA 8 NOLU PARSEL TAKSİTLE SATILACAKTIR

Tekirdağ İli Kapaklı Belediye Başkanlığından:

MADDE 1 - Tekirdağ İli Kapaklı İlçesi Kapaklı Belediyesi mülkiyetinde bulunan 1576 ada 8 nolu parsel 6000,00 m² lik arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 12.12.2017 Salı günü saat: 11:00'da Belediye Encümeni tarafından Kapaklı İlçesi İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi Kapaklı Belediye Hizmet Binası 9. kat Komisyon Toplantı Odasında yapılacak İhale ile satılacaktır.

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun saat ayarı esas alınacaktır.

 

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Atatürk

1576

8

6000,00

Arsa

Özel Eğitim Alanı

6.009.600,00 TL- (Altımilyondokuzbinaltıyüz Türk Lirası)

180.288,00- TL  (Yüzseksenbinikiyüzseksensekiz Türk Lirası)

 

Niteliği: İmar durumu "Özel Eğitim Alanı" şeklindedir. Emsal 1. 60'dır.

İstekliler; İhaleye ilişkin bilgileri Kapaklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden öğrenebilirler. Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi; 100,00.-TL (yüztürklirası) ücret karşılığında satın alabilirler.

MADDE 2 - 1576 ada 8 parsel 6000,00 m²'lik arsanın muhammen bedeli: 6.009.600,00 TL- (Altımilyondokuzbinaltıyüz Türk Lirası)'dır. Geçici teminat muhammen bedelin %3 (yüzde üç) 'ü oranında olup, miktarı 180.288,00 TL (Yüzseksenbinikiyüzseksensekiztürklirası) 'dır. Kesin teminat ihale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır.

İhale bedelinin %25 'i peşin, geri kalanı 24 ay aylık taksitlerle yıllık % 2 vade farkı eklenerek ödenecektir.

MADDE 3 - İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

MADDE 4 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

1 - İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

2 - Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

MADDE 5 - İDARENİN YETKİSİ

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 6 - İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

a) Başvuru dilekçesi,

b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır,

c) Geçici Teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

d) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

e) Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)

f) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

k) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

l) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

m) Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

n) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

o) Şartname alındı makbuzu.

p) Borcu yoktur belgesi. (Kapaklı Belediyesinden alınacak)

MADDE 7 - Taşınmaz ihalesine katılmak isteyenler yukarıda istenen belgelerle birlikte Kapaklı İlçesi İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi Kapaklı Belediye Hizmet Binası 9.kat Komisyon Toplantı Odası adresinde bulunan Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığına 12/12/2017 Salı günü saat 11:00'da teslim etmeleri ve hazır bulunmaları gerekmektedir. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar postada meydana gelebilecek gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

10371/1-1