30 Kasım 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30256

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

DUYURU

14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir Kamu Denetçisi için seçim yapılacaktır.

Kamu Denetçisi aday adaylığı başvurusunda bulunmak isteyenlerde, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 10’uncu maddesinde belirtilen aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Seçimin yapıldığı tarihte 40 yaşını doldurmuş olmak.

(Seçimin yapılacağı tarih kesinleşmediğinden yaşın tespitinde, seçimin tamamlanması için öngörülmüş azami süre olan 30 gün dikkate alınarak 15.01.1978 tarihinden önce doğmuş olanların başvuruları kabul edilecektir. Seçimlerin bu tarihten önceki bir tarihte gerçekleşmesi durumunda yaş değerlendirmesi yeniden yapılacak olup yaş şartını yerine getirmeyenlerin aday adaylıkları düşecektir.)

c) Tercihen hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden olmak üzere dört yıllık eğitim veren fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde toplamda en az on yıl çalışmış olmak.

e) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

f) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.

g) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına ya da affa uğramış olsa veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsa bile Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabının birinci kısmının bir ve ikinci bölümündeki suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Sayılan şartları haiz bulunan ilgililerin, aşağıda yer alan belgelerle birlikte 15.12.2017 Cuma günü saat 18:00’e kadar “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yeni Halkla İlişkiler Binası, Komisyonlar Bloğu Kat: 2, Oda No:2003 Bakanlıklar/ANKARA” adresine şahsen ya da posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir:

a) TBMM Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru dilekçesi

b) Özgeçmiş

c) Son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

d) Onaylı nüfus cüzdanı örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla bir sureti

e) En az dört yıllık yükseköğrenim diplomasının ya da mezuniyet belgesinin onaylı örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla bir sureti

f) Kamu Denetçiliği adaylığı için son üç ay içerisinde alınmış adli sicil sorgulama sonuç belgesi

g) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından (web sitesinden) alınmış siyasi parti üyelik durumu sorgu sonucu çıktısı

h) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış/çalışmakta olanlar için sicil özeti/hizmet belgesi; uluslararası kuruluşlarda çalışmış/çalışmakta olanlar için ilgili kuruluşta çalışmış olduğunu gösterir belge; sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde çalışmış/çalışmakta olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesi aslı

Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular, eksik belgeli başvurular işleme konulmayacaktır. Ayrıca posta yoluyla yapılan başvurulardan son başvuru tarihinden sonra Başkanlığımıza ulaşanlar dikkate alınmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

10458


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Harput Yapı Malze. Kalite Kontr. Test Lab. Hiz. Gayrimenkul Değerleme İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Sürsürü Mah. Halit Hoca Efendi Bulv. Mastar Apt. No: 27/1 Merkez/ELAZIĞ adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonu (MYDK) 01.10.2015 tarih ve 504/5 sayılı kararı ile verilen 518 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 09.10.2017 tarih ve 540/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 16.11.2017 tarih ve 28192 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10413/1/1-1

—————

Çınar Harita Mimarlık Mühendislik Jeoloji Hiz. Sondaj Lab. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yenidoğan Mah. Defne Sok. Anıl Sitesi Altı No: 17/A Talas/KAYSERİ adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonu (MYDK) 07.06.2013 tarih ve 457/4 sayılı kararı ile verilen 433 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 09.10.2017 tarih ve 540/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 16.11.2017 tarih ve 28192 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10413/2/1-1

—————

Şahlan Beton Laboratuarı Yapı Malzemeleri Mim. Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Dutlubahçe Mah. 773. Sok. Seçkin İş Merkezi Kat: 1 No: 17 D: 3 Muratpaşa/ANTALYA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonu (MYDK) 19.09.2012 tarih ve 437/4 sayılı kararı ile verilen 394 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 09.10.2017 tarih ve 540/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 16.11.2017 tarih ve 28192 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10413/3/1-1

—————

Teknoloji Beton- Çelik-Zemin ve İnş. Mal. Test Mal. San. Tic. Ltd. Şti. (Edirne Şb.)’nin Mithatpaşa Mah. Kule Kapı Cad. No: 35/EDİRNE adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonu (YDK) 21.03.2011 tarih ve 372 sayılı kararı ile verilen 259 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 18.08.2017 tarih ve 538/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 16.11.2017 tarih ve 28192 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10413/4/1-1

—————

Geodestek Zemar Zemin Araştırma Proje Müş. Yaz. Lab. Bilg. Sis. Enr. İnş. Tur. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin Kızılcaşar Mah. İncek Köy Sitesi 23 Nisan Cad. No: 28 İncek Gölbaşı/ANKARA adresinde bulunan zemin laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonu (MYDK) 31.05.2013 tarih ve 456/3 sayılı kararı ile verilen 429 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 18.08.2017 tarih ve 538/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 16.11.2017 tarih ve 28192 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10413/5/1-1

—————

Denge Beton Test ve Yapı Lab. Hiz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Alibey Mah. İhsan Sarıbekir Sok. No: 12/1 Silivri/İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonu (YDK) 16.06.2011 tarih ve 391 sayılı kararı ile verilen 300 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 04.08.2017 tarih ve 537/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 16.11.2017 tarih ve 28192 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10413/6/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge numaraları, aynı Kanunun 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında yazılı Bakanlık Makamının Olurları ve sürelerle iptal edilmiştir.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - İ24-B-25-A-4-C Pafta, 14846 Ada, 38 Parsel - Ayhan ARPACI (0026111220003765) - 23.11.2017 tarihli ve 15925 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - İ24-B-25-A-4-B Pafta, 14796 Ada, 10 Parsel - Bayram YILDIZ (0026111686936266) - 24.11.2017 tarihli ve 15924 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 6 Pafta, 15144 (0) Ada, 8 (3396) Parsel - ES ÇAĞDAŞ Kreş Özel Eğt. Öğr. Hizm. Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0026310146801247) - Şirket Müdürü Kevser UTGU - 24.11.2017 tarihli ve 15923 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 21-M-1D Pafta, 8721 Ada, 30 Parsel - ÖZÇELİK Ulaş. Hizm. Yapı ve Yapı Malz. Zirai Ürn. Tic. ve San. Ltd. Şti. (0026311225278348) - Şirket Müdürü Hüseyin ÇELİK - 24.11.2017 tarihli ve 15922 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İzmir Konak Belediyesi - 22M-1B Pafta, 7113 Ada, 2 Parsel - Yasin KARADAŞ (0035111734248348) - 24.11.2017 tarihli ve 15921 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İzmir Karşıyaka Belediyesi - 333 Ada, 533 Parsel - BODRUM BATI İnş. Taş. Turz. Emk. Dan. Oto. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. (0048312169330221) - Şirket Müdürü Hüseyin KARAKOÇ - 24.11.2017 tarihli ve 15920 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Antalya Kepez Belediyesi - 025-A-10-B-4-D Pafta, 27215 Ada, 05 Parsel - Hacer DEDEOĞLU (0007111355131512) - 24.11.2017 tarihli ve 15919 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 20L-3A Pafta, 7721 Ada, 1 Parsel - Eskişehir Alhan Ulus. Taş. İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0026315474298066) - Şirket Müdürü Mehmet İlker ALHAN (0026112312993366) - 23.11.2017 tarihli ve 15914 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Manisa Akhisar Belediyesi - 69 Pafta, 333 Ada, 27 Parsel - Ümit ÇİÇEK - Çiçek İnşaat Müteahhitliği (0045110410725438) - 23.11.2017 tarihli ve 15915 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Manisa Soma Belediyesi - 28.26.GC Pafta, 1193 Ada, 238 Parsel - Hatice ÇINAR (0045110420487666) - 23.11.2017 tarihli ve 15917 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Antalya Kepez Belediyesi - 27283 Ada, 01 Parsel - Hikmetullah GÜMÜŞTEN (0007110405296667) ile Ebru KAŞIKÇI (0007112110194657) - 24.11.2017 tarihli ve 15912 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul Esenler Belediyesi - 245DT2D Pafta, 931 Ada, 41 Parsel - Cengiz ÖZER - Onur Yapı İnşaat Dekorasyon Sanayi Ticaret (0034110442317456) - 24.11.2017 tarihli ve 15913 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Kırıkkale Belediyesi - 1047 Ada, 5 Parsel ve 1048 Ada, 8 Parsel - Yıldızlar 1 İnş. Orm. Ürün. Gıda Tur. Hayv. Tic. Ltd. Şti. (0006315140323638) - Şirket Müdürü Hüseyin YILDIZ - 24.11.2017 tarihli, 15916 sayılı ve 15926 sayılı Bakan Olurları ile 1 (bir) yıl.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 21N-4A Pafta, 1437 Ada, 1394 Parsel - Mehmet YILDIZ (0026110250130402) - 24.11.2017 tarihli ve 15933 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Bursa İnegöl Belediyesi - 56 Pafta, 342 Ada, 74 Parsel - Sinan İnşaat Emlak ve Mobilya Sanayi Ticaret Limited Şirketi (0016311262344165) - Şirket Müdürü Vedat ARSLAN - 24.11.2017 tarihli ve 15928 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Manisa Akhisar Belediyesi - 48K-3A Pafta, 1208 Ada, 267 Parsel - Mustafa ÇİÇEK (0045110410765065) - 23.11.2017 tarihli ve 15930 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 20L-2C Pafta, 9284 Ada, 6 Parsel - Adem DEMİR (0026110144497330) - 23.11.2017 tarihli ve 15931 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 21M-2C Pafta, 14594 Ada, 14 Parsel - Aydın Tekstil Boya Konfek. Yan Ürün. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0034311404487330) - Şirket Müdürü Hülya AYDIN - Şirket Müdürü Yaşar AYDIN (0026112408914412) - 24.11.2017 tarihli ve 15918 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Yetki belge numarası olmayan şirket müdürlerinin, yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal sürelerinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına

Karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10430/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.11.2017     Karar No:7077

ŞİRKETİN;

• TİCARİ UNVANI                              :  Yerbil Petrol Madencilik Jeolojik Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.

• MERKEZİ VE TEBLİGAT ADRESİ :  Mutluköy Sitesi, 1957. Sok. No: 3 Ümitköy/ ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ                       :  26.11.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                                   :  14.536 hektar

• BÖLGESİ                                            :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER                           :  Kırklareli, Tekirdağ

• PAFTA NUMARASI                         :  F18-b3

KARAR:

Yerbil Petrol Madencilik Jeolojik Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltdnin Kırklareli ve Tekirdağ illerinde 14.536 hektarlık F18-b3 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

10383/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.11.2017     Karar No: 7083

ŞİRKETİN;

• TİCARİ UNVANI                              :  Hanedan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A. Ş.

• MERKEZİ VE TEBLİGAT ADRESİ :  Kızkulesi Sok. No: 40 Gaziosmanpaşa/ ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ                       :  09.06.2016

RUHSATIN:

• KONUSU                                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                                   :  14.375 hektar

• BÖLGESİ                                            :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER                           :  Kırklareli, Tekirdağ

• PAFTA NUMARASI                         :  F20-d3, d4

KARAR:

Hanedan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A. Ş.’nin Tekirdağ ve İstanbul illerinde 14.375 hektarlık F20-d3, d4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

10384/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.11.2017     Karar No: 7082

ŞİRKETİN;

• TİCARİ UNVANI                              :  Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A. Ş.

• MERKEZİ VE TEBLİGAT ADRESİ :  Nenehatun Cad. No: 104 Gaziosmanpaşa, Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ                       :  24.02.2016

RUHSATIN:

• KONUSU                                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                                   :  14.375 hektar

• BÖLGESİ                                            :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER                           :  Tekirdağ, İstanbul

• PAFTA NUMARASI                         :  F20-d3, d4

KARAR:

Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A. Ş.’nin Tekirdağ ve İstanbul illerinde 14.375 hektarlık F20-d3, d4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

10385/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.11.2017     Karar No: 7081

ŞİRKETİN;

• TİCARİ UNVANI                              :  Albedo Es Elektrik Üretim A. Ş.

• MERKEZİ VE TEBLİGAT ADRESİ :  Kazım Özalp Mah. Hafta Sok. No: 9 Gaziosmanpaşa/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ                       :  15.06.2016

RUHSATIN:

• KONUSU                                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                                   :  14.375 hektar

• BÖLGESİ                                            :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER                           :  Tekirdağ, İstanbul

• PAFTA NUMARASI                         :  F20-d3, d4

KARAR:

Albedo Es Elektrik Üretim A. Ş.’nin Tekirdağ ve İstanbul illerinde 14.375 hektarlık F20-d3, d4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

10386/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.11.2017     Karar No: 7080

ŞİRKETİN;

• TİCARİ UNVANI                              :  Coorporate Resources B.V.

• MERKEZ ADRESİ                             :  Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam/ HOLLANDA

• TEBLİGAT ADRESİ                          :  İran Cad. No: 21/448  06680 Kavaklıdere/ ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ                       :  25.11.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                                   :  14.536 hektar

• BÖLGESİ                                            :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER                           :  Kırklareli, Tekirdağ

• PAFTA NUMARASI                         :  F18-b3

KARAR:

Coorporate Resources B.V.’nin Kırklareli ve Tekirdağ illerinde 14.536 hektarlık F18-b3 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

10387/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.11.2017     Karar No: 7079

ŞİRKETİN;

• TİCARİ UNVANI                              :  TransAtlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd.

• MERKEZ ADRESİ                             :  20 Howard St. Perth/Australia 6000

• TEBLİGAT ADRESİ                          :  İran Caddesi Karum İş Merkezi No: 21 F Blok Kat: 5 No: 427   06680 Kavaklıdere Çankaya/ ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ                       :  14.08.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                                   :  14.536 hektar

• BÖLGESİ                                            :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER                           :  Kırklareli, Tekirdağ

• PAFTA NUMARASI                         :  F18-b3

KARAR:

TransAtlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltdnin Kırklareli ve Tekirdağ illerinde 14.536 hektarlık F18-b3 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

10388/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.11.2017     Karar No: 7078

ŞİRKETİN;

• TİCARİ UNVANI                              :  Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.

• MERKEZİ VE TEBLİGAT ADRESİ :  Hilal Mah. Cezayir Cad. No: 15/A Çankaya/ ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ                       :  31.08.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                                   :  14.536 hektar

• BÖLGESİ                                            :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER                           :  Kırklareli, Tekirdağ

• PAFTA NUMARASI                         :  F18-b3

KARAR:

Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.’nin Kırklareli ve Tekirdağ illerinde 14.536 hektarlık F18-b3 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

10389/1-1


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_01.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_02.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_03.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_04.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_05.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_06.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_07.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_08.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_09.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_10.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_11.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_12.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_13.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_14.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_15.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_16.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_17.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_18.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_19.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_20.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_21.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_22.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_23.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_24.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_25.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_26.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_27.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_28.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_29.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_30.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_31.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_32.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_33.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_34.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_35.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_36.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_37.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_38.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_39.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_40.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_41.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_42.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_43.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_44.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_45.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_46.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_47.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_48.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_49.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_50.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_51.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_52.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_53.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_54.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_55.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_56.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_57.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_58.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_59.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_60.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_61.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_62.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_63.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_64.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_65.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_66.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_67.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_68.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_69.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_70.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_71.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_72.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_73.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_74.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_75.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_76.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_77.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_78.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_79.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_80.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_81.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_82.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_83.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_84.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_85.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_86.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_87.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_88.jpgAçıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_89.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_90.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_91.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_92.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_93.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_94.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_95.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_96.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_97.jpg


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALIM İLANI

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kumlu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6'ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversitemizde münhal bulunan (1) adet Avukat kadrosuna atama yapılmak üzere sınavla avukat alınacaktır. İlan kadrosuna uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

 

SINIFI

KADRO UNVANI

KADRO DERECESİ

KADRO BİRİMİ

KADRO SAYISI

AH

Avukat

5

Hukuk Müşavirliği

1

10370/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör 6 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTE

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

 

Fizyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Tıp Doktoru, Uzman deneysel diyabet konusunda çalışmış olmak.

10421/1-1


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine ve her bir eser dosyasına ayrı ayrı eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan Akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının Başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER (Eser Dosyaları Haricinde Hazırlanacaktır)

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserinin belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Tablosu

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Tablosu

 

Birimi

Bölüm

A.B.D./ A.S.D./ Program

Unvanı

Der

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

1

Yurtdışı deneyimi olmak, Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

1

1

Yurtdışı deneyimi olmak, Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

1

Ayak ve Ayak Bilek Hastalıkları konusunda deneyimli ve Ortopedik Travma konusunda çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji

Bitkisel Biyoteknoloji

Doçent

1

1

Bitki doku kültürü, haploidi ve süs bitkileri biyoteknolojisi alanlarında çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi

Zootekni

Hayvan Yetiştirme

Doçent

1

1

Kanatlı hayvan ıslahı alanında çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Doçent

1

1

Doktorasını Bahçe bitkileri alanında yapmış olmak, Çim Bitkileri Islahı ve Yetiştiriciliği alanında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

1

1

Dedekind toplama üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

16. yy. Eski Türk Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Türkiye Coğrafyası

Profesör

1

1

Kültür Coğrafyası ve Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

1

Türk Dönemi Kıbrıs Tarihi üzerine çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Konsrüksiyon ve İmalat

Profesör

1

1

Makine Mühendisliği Bilim Alanında Doçent Unvanı almış olmak. Konstrüksiyon ve İmalat konularında araştırmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Profesör

1

1

Yaşlılık ve Eğitim, Eğitimde kültürlerarası stres envanteri konularında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Profesör

1

1

Çağdaş Türk Resim Sanatında Çalışmaları Olmak

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Sinema

Doçent

1

1

Türk sineması ve Film Eleştirisi konusunda çalışmaları olmak

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilişim Teknolojileri

Doçent

1

1

Doçentlik alanı Üretim Yönetimi olmak, Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları ve Çok Kriterli Karar Verme konularında çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finans

Sermaye Piyasası ve Borsa

Doçent

3

1

Doçentlik unvanını Finans bilim alanından almış olmak, çok faktörlü varlık fiyatlama modelleri ve ilk halka arzlar konularında çalışması bulunmak

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Pazarlama

Pazarlama

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Pazarlama alanından almış olmak, turistlerin otel kalite algıları ve duyusal turizm deneyimleri konularında çalışması bulunmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon

Rekreasyon

Doçent

1

1

Serbest zaman engelleriyle baş etme stratejileri ve rekreasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.

10369/1-1


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini,

3 - Üç adet fotoğraflarını,

4 - Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık),

5 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (3 Adet),

6 - Başvuracak adayların başvuru formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu(http://w3.beun.edu.tr/adresinden temin edilecektir.)

7 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

8 - Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

- Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartları ve Üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan "Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri,

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT: Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ANABİLİM DALI

Doçent

Yrd. Doç.

AÇIKLAMA

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora ve Çalışma Sosyolojisi konusunda çalışma yapmış olmak.

İKTİSAT TEORİSİ

1

İktisat alanında doktora ve Ekonomik Büyüme ve Sosyal Sermaye konularında  çalışma yapmış olmak.

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

1

Doktorasını Okul Öncesi Eğitimi alanında yapmış olmak. Sosyal Beceriler alanında çalışma yapmış olmak.

ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ

1

Doktorasını Özel Eğitim Bölümünde yapmış olmak ve Otistik Çocuklar üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

1

Protetik Diş Tedavisi alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Gastrik Sıvının Protez Materyali Üzerine Etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

ORTODONTİ

1

Ortodonti alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Distraksiyon Osteogenezis konusunda deneyimli olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEFSİR

1

İlahiyat Fakültesi Lisans Mezunu ve Tefsir Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

1

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında doktora ve Gemi Yalpa Hareketi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

METALURJİ

1

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği alanında doktorasını yapmış olmak.

10423/1-1


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile Öğretim Üyesine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Esaslarına göre alınacak öğretim üyesi kadro ilanlarına ait başvuru belgeleri www.msgsu.edu.tr internet adresinin personel/ilgili mevzuat kısmında yer almaktadır.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

Kadro dereceleri ve sınava ilişkin diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

ANABİLİM/ANASANAT DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sosyometri

Prof.

1

Toplumsal Cinsiyet alanında çalışıyor olmak, Toplumsal Cinsiyet ve Türk Sosyoloji Tarihi konularında ders vermiş olmak.

Yakınçağ Tarihi

Prof.

1

Osmanlı teşkilat, teşrifat kültür ve medeniyetine dair bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı İstatistik

Doç.

1

Makine öğrenme teknikleri ve gen analizlerinde istatistiksel öğrenme üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Kurumlar Sosyolojisi

Doç.

1

Siyasi Tarih alanında Doçent unvanı almış olmak, Osmanlı ve Cumhuriyeti dönemi siyasi tarihi ve kültürü hakkında çalışmalarda bulunmak.

Klasik Arkeoloji

Doç.

1

Klasik Arkeoloji alanında Doçent unvanı almış olmak, Ege Arkeolojisi, Batı Anadolu Tarihi Coğrafyası alanında çalışmalara ve arazi tecrübesine sahip olmak, kuramsal arkeoloji alanında çalışmalara sahip olmak.

Uygulamalı İstatistik

Yrd. Doç.

1

İstatistik alanında doktora yapmış olmak ve oyun teorisi üzerinde çalışmış olmak.

Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd. Doç.

1

Antik Çağda Sistematik Felsefe konusunda çalışmış ve bu alanda hem ulusal hem de uluslararası yayın yapmış olmak.

Topoloji

Yrd. Doç.

1

Cebirsel topoloji ve grup kohomolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Tesktil ve Moda Tasarımı

Prof.

1

Endüstriyel Baskı Teknikleri ve Baskı Tasarımı alanında uzmanlaşmış olmak ve kültürel sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Dekor ve Kostüm Tasarımı

Doç.

1

Sanatta Yeterliliğini Sahne Dekorları ve Kostümü Tasarımı alanında tamam-lamış olmak, Doçentlik Sınavına Sahne Dekorları ve Kostümü alanında girmiş olmak, kostüm tarihi, kostüm tasarımı, kostüm uygulama yöntemleri alan-larında ders vermiş olmak.

Grafik Tasarım

Doç.

1

Sanatta Yeterliliğini Grafik Tasarımı alanında tamamlamış olmak, Doçentlik sınavına Tasarım alanında girmiş olmak, tipografi, kitap tasarımı, tasarım tarihi alanlarında ders vermiş olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bölge Planlama

Prof.

1

Maliye Bölümü lisans mezunu olmak, Şehircilik doktorasına sahip olmak, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler doçentlik temel alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde en az 5 yıl ders vermiş olmak.

Şehircilik

Prof.

1

Mimar Kökenli olmak, Doçentlik unvanını “Tasarım/Planlama/Proje/Uygulama” temel alanında almış olmak, kamusal alan konusunda yayınları olmak.

Bölge Planlama

Yrd. Doç.

1

Şehir Plancısı kökenli olmak, Doktora derecesini Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programından almış olmak.

Restorasyon

Yrd. Doç.

1

Mimar kökenli olmak, Yöresel/ Geleneksel Mimarlık Mirası ve Koruması ile ilgili doktora tezi ve araştırmalar yapmış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

Mimari Restorasyon

Prof.

1

Doktorasını Yapı Fiziği ve Malzemesi Programında yapmış olmak, Doçentliğini Yapı, Çevre Ürünleri ve Bilim Teknolojileri alanında almış olmak, Geleneksel Yapı Malzemeleri Teknolojileri ve malzeme sorunları konularında çalışmalar yapmış olmak, malzeme karakterizasyonu ve teknikleri alanında deneyimli olmak.

Son başvuru tarihi: 6 Aralık 2017

10434/1-1


İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Kadro Derece

Adet

Nitelik

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Endodonti

Profesör

1

1

Doktora ve doçentliğini endodonti anabilim dalında almış olmak

Protetik

Doçent

3

1

Doktora ve doçentliğini Protetik Diş Tedavisi anabilim dalında almış olmak

Eğitim

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doçent

3

1

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, ölçme ve değerlendirme konusunda model çalışmaları deneyimine sahip olmak

Fen - Edebiyat

Matematik

Geometri

Doçent

3

1

Diferansiyel Geometri alanında çalışmaları olmak

Güzel Sanatlar

Müzik

Müzikoloji

Doçent

3

1

Müzik ve Yöntem Bilimleri alanlarında çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler

İktisat

İktisat Politikası

Profesör

1

1

Tarım ekonomisi alanında çalışmaları olmak

Mimarlık

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

Profesör

1

1

Kıyı alanları ve peyzaj karakter analizi konularında çalışmaları olmak

 

DİĞER ŞARTLAR:

1 - 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2 - Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Başvuran adayların; dilekçe, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu için), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri açıkça belirtilerek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu için 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD, Doçent kadrosu için 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD)

4 - Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte,

Personel Daire Başkanlığına ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

10433/1-1


MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili, Hukuk Fakültesinde %30, diğer Fakültelerinde %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde “Flipped Classroom/Learning” öğretim modelinin ve Eğitim Fakültesinde “Okulda Üniversite” öğretmen eğitimi modelinin uygulandığı Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 25. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak Öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ve Ticaret Hukuku anabilim dalına yapılan başvurular hariç, Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

b) Öğretimin verileceği dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmi dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış Profesör kadrosu için 6, Doçent ve Yard. Doç kadrosu için 4 nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesi (b) fıkrasının 2. bendi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca, yapılacak Yabancı Dil Sınavına alınacaklardır. Yabancı Dil Sınav tarihleri Üniversitemizin erişim sayfasında ayrıca duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması veya diplomaların denkliği için Üniversitelerarası Kurula müracaat edilmiş olması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren Eğitim Fakültesi için 30 gün, Hukuk Fakültesi için 20 gün, Mühendislik Fakültesi için 15 gün içinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuru Adresi: MEF Üniversitesi

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4   34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 395 36 00     Faks: 0212 395 36 92     e-posta: mef@mef.edu.tr

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO

UNVANI

SAYI

AÇIKLAMA

EĞİTİM

İngilizce Öğretmenliği

Y. Doç. veya Doç. veya Prof.

1

Doktora çalışmasını Yabancı Diller Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, ikinci dil edinimi ve dil bilimi alanlarında yapmış olmak. Alan ile ilgili dersleri lisans ve yüksek lisans seviyesinde yürütebiliyor olmak.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Doç. veya Prof.

1

Doktorasını Matematik Eğitimi veya ilgili alanda yapmış olmak ve bu konuda ulusal, uluslararası bilimsel çalışma ve yayınları bulunmak, ortaokul veya lise seviyesinde 2 yıl matematik öğretmenlik deneyimi ve Lisansüstü program geliştirme, ders verme ve araştırma projeleri yönetme konularında deneyimli olmak tercih sebebidir.

HUKUK

Medeni Hukuk

Y. Doç.

1

Ticaret Hukuku

Y. Doç.

1

 

MÜHENDİSLİK

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Prof.

1

Fiziksel Elektronik ve Yarıiletkenler alanında uzman ve bu alanda projeler ve uluslararası indeksli dergilerde yayınlar yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Y.Doç.

1

Bilişsel Bilimler alanıyla ilgili konularda uzmanlığı ve bu alanda projeler ve uluslararası indeksli dergilerde yayınlar yapmış olmak. Yazılım/veri analizi konusunda deneyimli olmak.

 

NOT:

• Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Classroom/Learning” eğitim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı ve Eğitim Fakültesi’nde uygulanan, “MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri”nde tanımlanan Okulda Üniversite Modeli’nin yürütülmesine ilişkin görevleri yerine getirmeyi kabul etmek.

10412/1-1


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

İşletmeci Adı

Vergi Kimlik numarası

Vergi Dairesi

İşletmecinin Bilinen Adresi

İdari Ücret Dayanağı

Borç Türü

Borç Dönemi

Son Ödeme Tarihi

Borç Tutarı

AKILLI TELEKOMÜNİKASYON BİLGİ SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

250439833

Avcılar

Cihangir Mah. E5 Yanyol Üzeri No:195/6 Avcılar/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.06.2016

291,51

AKILLI TELEKOMÜNİKASYON BİLGİ SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

250439833

Avcılar

Cihangir Mah. E5 Yanyol Üzeri No:195/6 Avcılar/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-31/03/2016

30.04.2016

252,73

AKTİFNET OKTH TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

420361161

Selçuk

Nakipoğlu Mah.Sultan Velet Cad. No:12/B Karatay/KONYA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/03/2015

30/04/2015

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

ANLAYAN TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

8710503790

Fatih

Yavuz Sultan Selim Mah. Haliç Cad. Altı Bohça Sok. No:13 Zemin Kat Fatih/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.01.2016

131,71

ANLAYAN TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

8710503790

Fatih

Yavuz Sultan Selim Mah. Haliç Cad. Altı Bohça Sok. No:13 Zemin Kat Fatih/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-11/10/2016

11.11.2016

14,30

APEKSKOM TELEKOM HİZMETLERİ TİC. VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

710425250

Bilecik

Gazipaşa Mah. Atatürk Bulvarı No:10 Kayı Plaza B Blok Kat:8 D:43 Merkez/BİLECİK

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.01.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

ARSİS TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ VE HİZ. SAN. TİC. A.Ş.

800274031

Maslak

Seyrantepe Mah.Asaf Cad.No:1 Akbulut Plaza Kat:3 Kağıthane/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.01.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

ATAK NET TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM VE HABERLEŞME HİZ. LTD. ŞTİ.

3340535280

Karşıyaka

1717. Sok. Osmanbey İşhanı No:144 K:1 D:104 Karşıyaka/İZMİR

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.01.2016

22,56

AVRASYA TELEKOMÜNİKASYON BİLGİSAYAR VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

6270056232

Avcılar

Pınartepe Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı Beyaz Plaza No:10 Kat:1 Büyükçekmece/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/06/2016

30.07.2016

10.537,30 TL

AY-TELKO TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

1060632709

Fırat

İzzetiye Mah. Mücelli Cad. No: 22/B - Battalgazi/MALATYA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/03/2015

30.04.2015

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

CANKAT İLETİŞİM LTD. ŞTİ.

2010370888

Beykoz

Yukarı Baklacı Mah. Kıbrıs Cad. Erler Çıkmazı No:3/2 Çavuşbaşı Beykoz/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.01.2016

264,64

CİTYNET TELEKOMÜNİKASYON LTD. ŞTİ.

2110675561

Beylikdüzü

Gökveler Mh. 564 Sok. Almira Residens A Blok Kat 15, D: 113 Esenyurt/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.01.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

ÇABA HABERLEŞME CİHAZLARI BAKIM ONARIM PAZARLAMA TİC. LTD. ŞTİ.

2160072575

Kurtdereli

Altıeylül Mah. Çiğdem Sok. Burak Apt. No:9 Kat:1 BALIKESİR

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.01.2016

759,52

ÇALIŞAN BİLİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON TİC. LTD. ŞTİ.

2260669274

Gaziler

Cumhuriyet Mah. İsmet İnönü Bulvarı No:259/D 55200 Atakum/SAMSUN

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-11/10/2016

11.11.2016

105,54

DATAFON İLETİŞİM BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK SAN. TİC. AŞ

710425250

Ümraniye

Gazipaşa Mah. Atatürk Bulvarı No:10 Kayı Plaza B Blok Kat:8 D:43 Merkez/BİLECİK

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.06.2016

931,17 TL

DATAFON İLETİŞİM BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK SAN. TİC. AŞ

710425250

Ümraniye

Gazipaşa Mah. Atatürk Bulvarı No:10 Kayı Plaza B Blok Kat:8 D:43 Merkez/BİLECİK

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-16/05/2016

16.06.2016

1.065,99 TL

DİGİMEDYA DİGİTAL PLATFORM UYDU ALTYAPI İŞLETMECİLİĞİ AŞ

2950484665

Cumhuriyet

Birlik Mah. 472. Sok. No:5 İç Kapı No:2 Çankaya/ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.06.2016

22.433,42

DİGİMEDYA DİGİTAL PLATFORM UYDU ALTYAPI İŞLETMECİLİĞİ AŞ

2950484665

Cumhuriyet

Birlik Mah. 472. Sok. No:5 İç Kapı No:2 Çankaya/ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/09/2016

30.10.2016

1.567,29

DİVAN TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

3010549047

Tuna

Cevatpaşa Mah. Eski Edirne Asfaltı No:363 Bayrampaşa/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/09/2016

30.10.2016

1.226,73

ESMS İLETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON SAN. TİC. VE LTD. ŞTİ.

3800519210

Antalya Kurumlar

Pınarbaşı Mah. Atatürk Bulvarı No:46 Zeynel Şahin Apt. Kat:6 D:13 Konyaaltı/ANTALYA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.01.2016

674,46

ESTELKOM HABERLEŞME VE ALTYAPI İŞLETMECİLİĞİ ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

3800523337

Taşbaşı

İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. Baykan İş merkezi No:8/1 Odunpazarı/ESKİŞEHİR

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2016

31.01.2017

332,28

EVVEL İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

3830432117

Saraylar

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol Cad. No:24/6 Merkezefendi/DENİZLİ

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-11/10/2016

11.11.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

EXE TELEKOMÜNİKASYON TİC. LTD. ŞTİ.

3810450523

Kozyatağı

Cumhuriyet Mh. Atatürk Cd. No:1/11 Reyhanlı/HATAY

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.06.2016

42,65 TL

EXE TELEKOMÜNİKASYON TİC. LTD. ŞTİ.

3810450523

Kozyatağı

Cumhuriyet Mh. Atatürk Cd. No:1/11 Reyhanlı/HATAY

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-16/05/2016

16.06.2016

544,97 TL

FOÇA TEKNOLOJİLERİ TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM LTD. ŞTİ.

3880708113

Foça

Kavaklıdere Mh. Beykoz Sk. No:5/2 Çankaya/ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.06.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

FOÇA TEKNOLOJİLERİ TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM LTD. ŞTİ.

3880708113

Foça

Kavaklıdere Mh. Beykoz Sk. No:5/2 Çankaya/ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/09/2016

30.10.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

GEDPAY TELEKOMÜNİKASYON AŞ

3900518480

Küçükyalı

Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers Sitesi B Blok No:77 Kartal/İstanbul

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.01.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

GLOBAL HABERLEŞME AŞ

3960691634

Beylikdüzü

Atatürk Mah. 512. Sok. Günışığı Sitesi B Blok No:7 Esenyurt/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/06/2016

01.05.2016

328,29

GOONET TELEKOMÜNİKASYON HİZ. AŞ

3960669780

Şişli

Merkez Mah. Hasat sok. No: 52/1 Şişli/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.06.2016

11.199,86

GPN BİLİŞİM TELEKOMÜNİKASYON TİC. VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

4110395158

Yenibosna

Zafer Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. Kumrulu Sokak No:2 D:54 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.01.2016

73,77

GÜVENAY TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

4510016300

Maltepe

Gazi Mah. Bolat Sok. No:12 Yenimahalle\ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/09/2016

31/11/2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

HALKANET BİLİŞİM ELEKTRONİK HABERLEŞME İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

4560499717

Mesir

Peker Mh. 1704 Sk. No:12/B Şehzadeler \MANİSA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.06.2016

318,74

HALKANET BİLİŞİM ELEKTRONİK HABERLEŞME İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

4560499717

Mesir

Peker Mh. 1704 Sk. No:12/B Şehzadeler\MANİSA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/06/2016

16.07.2016

973,55

HALKNET BİLGİSAYAR ELEKTRONİK İLETİŞİM TELEKOMİNİKASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

5770507160

Kurumlar

Kanal Mah. Yasemin Cad. 23/17 Kepez/ANTALYA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.06.2016

7,01

HALKNET BİLGİSAYAR ELEKTRONİK İLETİŞİM TELEKOMİNİKASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

5770507160

Kurumlar

Kanal Mah. Yasemin Cad. 23/17 Kepez/ANTALYA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/09/2016

30.10.2016

180,00

HİTAY İLETİŞİM AŞ

1050592345

Maltepe

Yeni Mah. Vural Sok. No:6/A Tavşanlı/KÜTAHYA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.06.2016

9.546,54

HİTAY İLETİŞİM AŞ

1050592345

Maltepe

Yeni Mah. Vural Sok. No:6/A Tavşanlı/KÜTAHYA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/09/2016

30.10.2016

15.592,56

ISPRO İLETİŞİM HİZMETLERİ VE YAZILIM SAN. TİC. AŞ

4780083451

Balçova

18 Sokak No:12 Güzelyalı/İZMİR

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-11/10/2016

11.11.2016

971,66

İLFA BİLİŞİM HABERLEŞME HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.

6080517302

Gelendost Mal Müdürlüğü

Yaka Kasabası Orta Mah. No: 28 Gelendost ISPARTA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-11/10/2016

11.11.2016

42,00

İNCOMEL İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

478 054 2419

Ümraniye

Örnek Mah. 35. (Şehit Cahar Dudayev) Cad. No:105 Ataşehir/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.06.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

İNCOMEL İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

478 054 2419

Ümraniye

Örnek Mah. 35. (Şehit Cahar Dudayev) Cad. No:105 Ataşehir/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/09/2016

30.10.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

İŞTENET ELEKTRONİK HABERLEŞME TİC. LTD. ŞTİ.

4820575222

Tepecik

Sanayi Mah. D-130 Karayolu Cad. No:117 İzmit/KOCAELİ

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/06/2016

30.07.2016

183,96 TL

KABLOSUZ İNTERNET TELEKOMÜNİKASYON HABERLEŞME İLETİŞİM HİZ. LTD. ŞTİ.

4850708081

Bodrum

Turgutreis Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvari Marina pasaji No: 4/101 Bodrum/MUĞLA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.01.2016

394,75

KASAT UYDU İNT. TEL. VE BİLG. HİZM. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

5270470033

Beylikdüzü

Cumhuriyet Mah. Nazım Hikmet Bulvarı Semerkant Evleri No:76/15 K:4 Esenyurt/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.06.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

KASAT UYDU İNT. TEL. VE BİLG. HİZM. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

5270470033

Beylikdüzü

Cumhuriyet Mah. Nazım Hikmet Bulvarı Semerkant Evleri No:76/15 K:4 Esenyurt/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/09/2016

30.10.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

KOMTRAST TELEKOM İNTERNET BİLİŞİM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. AŞ

5760510273

Kavaklıdere

Reşit Galip Cad. No:62 GOP Çankaya/Ankara

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.06.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

KOMTRAST TELEKOM İNTERNET BİLİŞİM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. AŞ

5760510273

Kavaklıdere

Reşit Galip Cad. No:62 GOP Çankaya/Ankara

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-11/10/2016

11.11.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

KRİTER İNTERNET HİZMETLERİ BİLGİSAYAR TUR. REKL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

5900063108

Kadıköy

Girne Mahallesi Küçükyalı İş Merkezi A Blok No: 25/3 Maltepe/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-31/03/2016

30.04.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

KUZEYTEL İLETİŞİM SERVİS HİZMETLERİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

4780519235

Hızırbey

Mansuroğlu Mah. 283/12 Sok. No:5 B Blok Kat:3 D:12 Bayraklı/İZMİR

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.06.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

KUZEYTEL İLETİŞİM SERVİS HİZMETLERİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

4780519235

Hızırbey

Mansuroğlu Mah. 283/12 Sok. No:5 B Blok Kat:3 D:12 Bayraklı/İZMİR

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/09/2016

30.10.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

LEMA GRUP BİLİŞİM TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

6080529163

Pamukkale

Çaybaşı Mah. 1591 Sokak No:11 K:2 D:6 Merkez/DENİZLİ

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/03/2015

30.04.2015

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

LİBERTEL TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM SAN. VE TİC. AŞ

7810266050

Halkalı

Atatürk Mah. Menekşe Sok. No:35/A K.Çekmece/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/09/2016

30.10.2016

23,10

MARSAT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

6120690282

Sarıyer

Tarabya Mah. Dereiçi Sok. No:21/1 Sarıyer/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-11/10/2016

11.11.2016

1.031,08

MC GRUP TEKNOLOJİLERİ TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZM. LTD. ŞTİ.

6130712731

Çankaya

Sağlık Sokak No:13/4 Sıhhıye Çankaya/ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.01.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

MİRAY TEKNOLOJİ HABERLEŞME ELEKTRONİK TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

6210465181

Ali Fuat Cebesoy

Orta Mah. Çeşme Meydanı Cad. No:45 Kat:1 Adapazarı/SAKARYA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.01.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

MOBİLJET TELEKOMÜNİKASYON LTD. ŞTİ.

6220648820

Uray

Mahmudiye Mah. Bahçeler Cad. No:27 Matiat İş Merkezi 62\F Akdeniz\MERSİN

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.01.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

ORANGES BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UYDU HABERLEŞME TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

6450345988

Suburcu

Küçükkızılhisar Mah. Burç Yolu Cad. Gaziantep Teknopark 4/A Blok No: 217 Şahinbey/GAZİANTEP

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-11/10/2016

11.11.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

OZ MOBİL TELEKOMÜNİKASYON LTD. ŞTİ.

6490516566

Alemdar

Tepecik Mah. Hürriyet Cad. Belediye İşhanı Doğu Blok Kat:6 No:199 İzmit/KOCAELİ

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-11/10/2016

11.11.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

OZY TELEKOMÜNİKASYON VE İNTERNET HİZMETLERİ İTHALAT VE İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

6500040545

Kocatepe

Dumlupınar Mah. Karagözoğlu Cad. Sema Apt. No:42/A AFYONKARAHİSAR

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.01.2016

2151,63

PALMYRA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

550476011

Şehitlik

Kadıpaşa Mah. Bostancıpınarı Cad. No:106 Alanya/Antalya

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-11/10/2016

11.11.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

PROFİLO TELEKOM AŞ

6210078155

Mecidiyeköy

Cemal Sahir Sok. No:26/28 Mecidiyeköy-İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.06.2016

1.672,99

ROKETNET TELEKOMÜNİKASYON İNTERNET BİLİŞİM HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

7350759633

Kurumlar

Bahçeyaka Mah. Atatürk Cad. 432/8 Döşemealtı/ANTALYA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.06.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

ROKETNET TELEKOMÜNİKASYON İNTERNET BİLİŞİM HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

7350759633

Kurumlar

Bahçeyaka Mah. Atatürk Cad. 432/8 Döşemealtı/ANTALYA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/06/2016

30.07.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

SAĞLAM İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

7380558120

Çarşamba

Kavacık Mah. Ekinciler Cad. Ertürk Sok. M. Özçelik İş Merkezi No:5/1 Beykoz/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.06.2016

582,45 TL

SAĞLAM İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

7380558120

Çarşamba

Kavacık Mah. Ekinciler Cad. Ertürk Sok. M. Özçelik İş Merkezi No:5/1 Beykoz/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-16/05/2016

16.06.2016

197,20 TL

SARNET BİLİŞİM TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

6440365342

Mecidiyeköy

19 Mayıs Mah. Dere Sok. No:23/17 Şişli/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-11/10/2016

11.11.2016

97,45

SR NET BİLİŞİM-İLETİŞİM-BİLGİSAYAR TİC. LTD. ŞTİ.

7810472217

Yalvaç

Leblebiciler Mah. Salur Yolu Üzeri Terziler Sit. Bodrum Kat No:6 Yalvaç/ISPARTA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-11/10/2016

11.11.2016

4,98

TEK TELSİZ HABERLEŞME SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

8330407554

Yunusemre

Zafer Mah. Gazi Yakup Satar Cad. Aydidim Apt. A Blok No:223/15 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/12/2016

30.01.2017

49,70

TEKNOBAN TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

8360444388

Zincirlikuyu

Merkez Mh. Kültür Cd. No:11/B Kaynaşlı / DÜZCE

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.06.2016

2.066,08

TEKNOBAN TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

8360444388

Zincirlikuyu

Merkez Mh. Kültür Cd. No:11/B Kaynaşlı / DÜZCE

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-31/07/2016

31.08.2016

306,03

TEKNOSAT GPS GSM MOBİL HABERLEŞME UYDU TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SAN. VE TİC. AŞ

8360161367

Ümraniye

Cumhuriyet Mah. Karadere Sok. No:36/1 Üsküdar/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.06.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

TEKNOSAT GPS GSM MOBİL HABERLEŞME UYDU TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SAN. VE TİC. AŞ

8360161367

Ümraniye

Cumhuriyet Mah. Karadere Sok. No:36/1 Üsküdar/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/09/2016

30.10.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

TEL-MAR TELSİZ HABERLEŞME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

8360424720

Ziyapaşa

Kurtuluş Mah. Gülbahçesi Sitesi B.Blok K:1 No:43/55 Seyhan/ADANA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2016

30.01.2017

48,88

TELSAD TELEKOM HİZMETLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

8370547936

Bayrampaşa

Koşuyolu Mah. Salih Omurtak Sok. No:7/1 Kadıköy/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/03/2015

30.04.2015

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

UÇANNET TELEKOM INTERNET BİLİŞİM VE İLETİŞİM HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.

8840836616

Kuşadası

Camiikebir Mah. Kahramanlar Cad. Akdoğan Pasajı No:15/125 PK:09400 Kuşadası\AYDIN

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-11/10/2016

11.11.2016

276,14

UNITED GROUP TEKNOLOJİ TİC. LTD. ŞTİ.

8920318357

Beşiktaş

Pınar Mah. Ahmet Arif Cad. 1225 Sok. No:5/3 Esenyurt/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/10/2015-31/12/2015

30.06.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

UNITED GROUP TEKNOLOJİ TİC. LTD. ŞTİ.

8920318357

Beşiktaş

Pınar Mah. Ahmet Arif Cad. 1225 Sok. No:5/3 Esenyurt/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/09/2016

30.10.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

UNİT İLETİŞİM TİCARET LTD. ŞTİ.

8920310615

Gökalp

Huzurevleri Mh. 180. Sk. Fem-Şat 9 Sitesi Altı No:8/A Kayapınar/DİYARBAKIR

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/03/2015

30.04.2015

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

VERA TELEKOM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLETİŞİM BİLGİSAYAR BİLİŞİM YAZILIM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

9240472767

Maltepe

Emek Mah. 22. Sok. 17/1 Emek Çankaya/ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2015

30.01.2016

178,77

VOLDEN TELEKOMÜNİKASYON LTD. ŞTİ.

9250326059

Maslak

Çamlıtepe Mah.Ulu Cad. Mesa Maslak Evleri 24.Blok D:11 Kat:4 Derbent 34490 Sarıyer/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/03/2015

30.04.2015

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

WNET BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE TELEKOMÜNİKASYON HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.

8140489451

Uşak

İslice Mah. Polis Sok. No:2 D:32-33 Merkez/UŞAK

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-11/10/2016

11.11.2016

192,8

YU ALO TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.

983 042 5792

Maslak

Seyrantepe Mah. Yayıncılar Sok. No:3/4 Kağıthane/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/03/2015

30.04.2015

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

 

Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (EHK) “Yetkilendirme Ücreti” başlıklı 11’inci maddesi ile 28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin (Yetkilendirme Yönetmeliği) “İdari Ücret” başlıklı 16’ncı maddesinde yer alan hükümler uyarınca; yukarıda adı geçen firmaların borç dönemlerine ait net satışlarının %035 (onbindeotuzbeş)'ine tekabül eden idari ücret borcu bulunmakta olup; 2015 yılına ait söz konusu tutarların son ödeme günü 30/04/2015 ve 30/01/2016; 2016 yılına ait söz konusu tutarların son ödeme günü 30/04/2016-16/06/2016-30/06/2016-16/07/2016-30/07/2016-31/08/2016-30/10/2016-11/11/2016 tarihi olmasına rağmen, bu tarihe kadar ödenmemiştir.

Bu itibarla; bahsi geçen idari ücret tutarları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi nezdindeki IBAN No: TR 72 0001 2009 4110 0005 0000 16 numaralı hesabına, gecikme zammı oranı kadar faizi ile birlikte yatırılması aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairesi aracılığıyla tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10443/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\30-11-2017 PERŞEMBE\10432.jpg