16 Kasım 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30242

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SUSURLUK-BANDIRMA İSTASYONLARI ARASI MAKİNELİ RAY KAYNAĞI YAPILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ SAHASINDA BULUNAN 385 DEKAR ARAZİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT HD 785-2 KOMATSU KAMYONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 15 ADET ŞANZUMAN (RADYATÖR) SOĞUTUCUSU İMALATI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ (KAPALI ZARF) İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


GÜVENLİK VE SANALLAŞTIRMA LİSANSLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2 ADET SAN DİREKTÖR VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA GÜNCELLEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kahramankazan Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Erzincan Belediye Başkanlığından:


ÇAMLI ÇAY FABRİKASI KAZAN DAİRESİ VE SOSYAL HİZMET BİNALARININ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


KAMYON İLE KİMYEVİ MADDE VE MALZEME TAŞIMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:


SÜRÜCÜLÜ VE SÜRÜCÜSÜZ KAMYON VE KAMYONET KİRALAMA HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SUSURLUK-BANDIRMA İSTASYONLARI ARASI MAKİNELİ RAY KAYNAĞI YAPILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/566461

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 ALSANCAK / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İnternet Adresi                      :  http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2 - İhale Konusu Hizmetin

    Adı ve Miktarı                       :  Susurluk-Bandırma İstasyonları Arası Makineli Ray Kaynağı Yapılması Hizmet Alımı İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 29/11/2017 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

9812/1-1


FABRİKAMIZ SAHASINDA BULUNAN 385 DEKAR ARAZİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

1 - Fabrikamız ihata sınırları içinde bulunan 385 dekar arazi satış ve ihale yönetmeliğimiz esasları dâhilinde 1 yıl süreyle kiraya verilecektir.

2 - İhale 28.11.2017 tarihinde saat 14:00’de Afyon Şeker Fabrikası idare binasında kapalı teklif usulü ve açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle iştirakçiler, ihale saatinde belirlenen yerde hazır bulunacaklardır.

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı gün en geç saat 14:00’e kadar, Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine vermeleri gerekmektedir.

4 - İhale konusu arazinin tamamı için teklif verilecektir.

5 - Kiraya verilecek araziye ait bilgiler fabrikamız Ziraat Servisi’nden alınabilecektir.

6 - İhaleyle ilgili şartname ve ekleri, Fabrikanın Ticaret Servisi’nde (Tel:0 272 248 34 80-Faks: 0272 248 34 87) görülebileceği gibi KDV dahil 59,00 TL (Ellidokuz) bedeli karşılığında temin edilebilecektir.

7 - İhaleye katılabilmek için 2.500,00 TL tutarında geçici teminat verilecektir.

8 - Geçici teminatlar nakit veya banka teminat mektubu olabilecektir.

9 - İhale uhdesinde kalan yüklenici arazinin 1 (Bir) yıllık kira bedelini peşin yatıracaktır.

10 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

Duyurulur.

9955/1-1


İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT HD 785-2 KOMATSU KAMYONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 15 ADET ŞANZUMAN (RADYATÖR) SOĞUTUCUSU İMALATI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ (KAPALI ZARF) İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/581158

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206    ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0286-4162001

                                                     Faks: 0286-4163700

c) Elektronik Posta Adresi         :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                        :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İşletme Müdürlüğümüze ait HD 785-2 Komatsu kamyonlarda kullanılmak üzere 15 adet şanzuman (Radyatör) soğutucusu imalatı işi.

b) Yapılacağı yer                       :  TKİ Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ ÇANAKKALE

c) İşin Süresi                             :  90 Gündür.

3 - İhalenin

a) İhale usulü                             :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                       :  Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) Tarihi ve saati                        :  01 ARALIK 2017 - 15.00

d) Dosya no                               :  2017-16/KÇLİ - SOĞUTUCU

4 - İhaleye ait dokümanlar:

ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adreslerinden görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların KDV dahil 100,00 TL (Posta yoluyla: 110,00 TL) Ziraat Bankası Çan Şb TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan ŞbTR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına yatırılması karşılığı yukarıdaki adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler en geç 01.12.2017, saat 15.00’a kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

9983/1-1


GÜVENLİK VE SANALLAŞTIRMA LİSANSLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı Güvenlik ve Sanallaştırma Lisansları (KISIM-1: Masaüstü Sanallaştırma Lisansı, KISIM-2: Merkezi Log Yönetimi Sistemi Lisans Güncelleme ve Ağ Erişim Kontrol sistemi Yazılımı Lisans Yenileme) teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

İHALE

ŞARTNAME BEDELİ

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar İçin

140,00.-TL

KISIM-1

Masaüstü Sanallaştırma Lisansı

130,00.-TL

KISIM-2

-Merkezi Log Yönetimi Sistemi Lisans Güncelleme

-Ağ Erişim Kontrol sistemi Yazılımı Lisans Yenileme

140,00.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 24/11/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9995/1-1


2 ADET SAN DİREKTÖR VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA GÜNCELLEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı 2 adet San Direktör ve 1 adet Veri Depolama Güncelleme kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27/11/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9996/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kahramankazan Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Kahramankazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Saray Mahallesi tapulamasına kayıtlı 3440 ada 8 parsel, 3647 ada 9 parsel, 3397 ada 10 parsel, 3398 ada 9 parsel ve 3398 ada 11 parsel numaralı 5 (beş) adet arsanın; 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45, 46 ve 47. maddeleri gereğince maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile satılacaktır.

2 - Satışı yapılacak taşınmazların mahallesi, cinsi, ada, parsel, niteliği, yüzölçümü, m² bedeli, toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya çıkarılmıştır.

3 - İhale 01.12.2017 Cuma günü saat 11:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda (16. Kat) Ankara Bulvarı No: 105/1 Kahramankazan/ANKARA Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - Taşınmazların bedeli İhale Şartnamesinde gösterilen tabloda ki gibi tahsil edilecektir.

5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a - İkametgâh belgesi,

b - Nüfus cüzdanı örneği,

c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,

d - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,

e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,

f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g - Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname, İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00/1220-1227) müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Mahalle

Cinsi

Ada

Parsel

Niteliği

Alanı (m²)

Arsa m² Bedeli (¨)

Toplam Bedeli (¨)

Geçici Teminat Bedeli (¨)

Saray

Arsa

3440

8

Konut

1.050,88 m²

¨ 100,00

¨ 105.088,00

¨   3.500,00

3647

9

San. Depo

2.937,68 m²

¨ 220,00

¨ 646.289,60

¨ 19.500,00

3397

10

San. Depo

3.261,67 m²

¨ 180,00

¨ 587.100,60

¨ 18.000,00

3398

9

San. Depo

2.294,00 m²

¨ 180,00

¨ 412.920,00

¨ 12.500,00

3398

11

San. Depo

4.076,00 m²

¨ 180,00

¨ 733.680,00

¨ 22.500,00

9968/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Erzincan Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.

Madde 2 - İhale 28/11/2017 Salı günü saat 10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda Erzincan Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Madde 3 - TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

 

YENİ MAHALLE 1 ADET TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATIŞI

 

S.NO

ADA

PARSEL

PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL

1

9

10

2.015,98

3.003.810,20 TL.

90.115,00 TL.

 

Madde 4 - Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

5 - İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER:

5.1 - Kimlik Belgesi Fotokopisi.

5.2 - İkametgah veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.

5.3 - İmza Beyannamesi, Tüzel kişilik olması halinde Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi

5.4 - Şartname alındı makbuzu.

5.5- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

5.6 - Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

5.7 - 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge,

5.8 - Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

5.9 - Şirketler kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

5.10 - Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

5.11 - Adli sicil kaydı olmadığına dair belge.

Madde 6 - Teklifler; idare tarafından belirlenen taşınmaz malın (arsanın) satış bedeli üzerinden 3.003.810,20 TL (Üçmilyonüçbinsekizyüzonlirayirmikuruşnin altında olmamak üzere verilecektir.

Madde 7 - Satılacak taşınmaz malın (arsanın) ödemesi; İhale bedeli peşin yatırılacaktır.

Madde 8 - İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen taşınmaz malı (arsayı) satın alana aittir.

Madde 9 - İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Madde 10 - İhale ile ilgili şartname İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden 500.00 TL.(Beşyüz) karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1118 veya 1119) nolu telefondan ulaşabileceklerdir.

Madde 11 - İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış şartnamesi hükümleri geçerlidir.

Bilgi İçin:

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.  ERZİNCAN

Telefon: 444 9 024   Dahili 1118-1119   Faks: 0446 223 26 31 www.erzincan.bel.tr

İlan olunur.

9900/1-1


ÇAMLI ÇAY FABRİKASI KAZAN DAİRESİ VE SOSYAL HİZMET BİNALARININ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz Çamlı Çay Fabrikası’nın ihtiyacı, kazan dairesi ve sosyal hizmet binalarının doğalgaz dönüşümü işi Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.11.2017 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife açıktır. (İstekliler mahal listesinin A grubundaki veya B grubundaki malzemelerin tamamına teklif vermek koşuluyla kısmi teklif verebilirler.)

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

9663/1-1


KAMYON İLE KİMYEVİ MADDE VE MALZEME TAŞIMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:

Dosya No: MIK-HZM-347 TP Batman Bölge Müdürlüğü Kamyon ile Kimyevi Madde ve Malzeme Taşıma İşi “Açık İhale Usulü” ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                  :  2017/585909

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10   06100  Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası            :  0312 207 26 47 ve 0312 286 73 74 - 0312 286 90 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ihale@tp.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 (bir) yıl süreli 2’si tehlikeli madde taşınmasında kullanılmak üzere toplam 4 (dört) adet kamyonun kiralanması

b) Teslim yeri                                   :  TP Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm petrol sahalarına, sahadan sahaya, sahadan bölgelere, yeni keşfedilecek tüm petrol sahalarına ve ihtiyaç duyulan tüm yerlere.

c) İşin süresi                                    :  Sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10 Çankaya/ANKARA Makine İkmal Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  30.11.2017/Saat 14.30

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı görülmüştür” kaydı bulunacaktır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge;

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yüklenici adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi;

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge; (İş Deneyim Belgesi istenmiş ise)

i) İş ortaklığı olarak teklif verilebilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (a), (b) ve sigorta ihalesi ise (k) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere verilen belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de vermek zorundadır.

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1 - Bu madde boş bırakılmıştır

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. İş Deneyim Belgesi: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir.

İstekli, teklif ettiği bedelin en az % 25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TP’ye ibraz edecektir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

a) Treyler araçlar ile her türlü malzeme taşıma işleri

b) Kamyon araçlar ile her türlü malzeme taşıma işleri

c) Tanker araçlar ile her türlü yük taşıma işleri

d) Her türlü iş makinaları kiralama işleri

5 - İhale dokümanı;

TÜRKİYE PETROLLERİ Genel Müdürlüğü, Makina İkmal Daire Başkanlığı, İhale Müdürlüğü, 6. Kat 602 Nolu Oda adresinde görülebilir ve Şartname bedeli 100,-TL karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 0015 8007 2902 24965 (IBAN NO: TR 9700 0150 0158 0072 9022 4965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 30.11.2017 tarih ve saat 14.30’e kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az Altmış (60) takvim günü olmalıdır.

10 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

9977/1-1


SÜRÜCÜLÜ VE SÜRÜCÜSÜZ KAMYON VE KAMYONET KİRALAMA HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:

Dosya No: MIK-HZM-341 TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 26 ADET SÜRÜCÜLÜ 2 ADET SÜRÜCÜSÜZ KAMYON VE KAMYONET KİRALAMA HİZMETİ “AÇIK İHALE USULܔ ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                  :  2017/587104

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10   06100  Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası            :  0312 207 26 47 ve 0312-286 73 74-0312-286 90 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ihale@tp.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 (bir) yıl süreli 26’sı sürücülü olmak üzere toplam 28 (yirmisekiz) adet kamyon ve kamyonetin kiralanması

b) Teslim yeri                                   :  TP Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm petrol sahalarına, sahadan sahaya, sahadan bölgelere, yeni keşfedilecek tüm petrol sahalarına ve ihtiyaç duyulan tüm yerlere.

c) İşin süresi                                    :  Sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                            Söğütözü Mah. 2180. Cad. No.10 Çankaya/ANKARA Makine İkmal Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  23.11.2017/Saat 15.30

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı görülmüştür” kaydı bulunacaktır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge;

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yüklenici adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi;

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge; (İş Deneyim Belgesi istenmiş ise)

i) İş ortaklığı olarak teklif verilebilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (a), (b) ve sigorta ihalesi ise (k) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere verilen belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de vermek zorundadır.

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1 - Bu madde boş bırakılmıştır

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. İş Deneyim Belgesi: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir.

İstekli, teklif ettiği bedelin en az % 25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TP’ye ibraz edecektir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

a) Treyler araçlar ile her türlü malzeme taşıma işleri

b) Kamyon araçlar ile her türlü malzeme taşıma işleri

c) Tanker araçlar ile her türlü yük taşıma işleri

d) Her türlü iş makinaları kiralama işleri

5 - İhale dokümanı;

TÜRKİYE PETROLLERİ Genel Müdürlüğü, Makina İkmal Daire Başkanlığı, İhale Müdürlüğü, 6. Kat 602 Nolu Oda adresinde görülebilir ve Şartname bedeli 100,-TL karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158 0072 9022 4965 (IBAN NO: TR 9700 0150 0158 0072 9022 4965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 23.11.2017 tarih ve saat 15.30’e kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az Altmış (60) takvim günü olmalıdır.

10 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

9979/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

MARMARA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKUL (Bu taşınmazın satış ihalesi 29.11.2017 günü yapılacaktır.)

Sıra No

Dosya No

İlçesi

Mahalle/Köy

Sokak/Mevkii

Pafta

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m²)

Hazine Hissesi

Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmar Durumu

İhale Saati

1

34360107262

Başakşehir

İkitelli-1 Mah.

1334

1

2.313,00

Tam

Arsa

16.770.000,00

3.354.000,00

Sanayi Alanı

14:45

2

34340109803

Arnavutköy

Haraççı Mah.

5927

4

4.485,18

1969/2400 Hisseli

Arsa

15.830.000,00

3.166.000,00

Konut Alanı

15:10

3

34290105275

Çatalca

Muratbey Mah.

1702

19.500,00

Tam

Tarla

12.675.000,00

2.535.000,00

Konut+Yol

15:35

4

34290105268

Çatalca

Muratbey Mah.

1684

18.000,00

Tam

Tarla

11.700.000,00

2.340.000,00

Konut+Yol

16:00

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Bu iş için yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesi uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir. Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar tekliflerini (Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya Kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifle şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç ihaleye girilmemiş sayılır.) içeren 2886 sayılı Kanunun 37’nci maddesine göre hazırlanan teklif zarflarını İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A - İÇ ZARF: İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, (İç Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ile imzası yazılır.)

a. Teklif Mektubu (Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifle şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç ihaleye girilmemiş sayılır.)

B - DIŞ ZARF: (Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir. (Teklif mektubunu içeren zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte bu zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır).

a. Teklif mektubunu içeren zarf,

b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi; gerçek kişilerde (şahıslarda) nüfus cüzdan sureti veya aslı ihale esnasında gösterilmek üzere nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik numarasını içeren), tüzel kişilerde ise imza sirküleri (Vergi kimlik numarasını içeren), kamu tüzel kişilerinin ise, geçici teminattan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

c. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit içi ve süresiz ibaresi olan banka teminat mektubu (Defterdarlık sitemizdeki örneğe uygun olmak şartıyla)

d. Gerçek kişiler için Türkiye sınırları içerisinde ikametgahını olduğunu gösterir belge (2017 yılında Nüfus Müdürlüğü veya Muhtardan alınmış ikametgah veya yerleşim yeri belgesi)

e. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda (2017 yılında) alınmış, siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Faaliyet Belgesi),

f. Vekaleten ihaleye katılımlarda, istekli adına ihaleye katılabileceğine dair noter tasdikli vekaletname

g. Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

3 - Satış bedelinin 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve müdürlüğümüzde bedelsiz olarak görülebilir.

5 - Taşınmazların fiili ve imar durumu ile tapu kayıtlarındaki şerhler ve bedel takdirine ilişkin hususlar hakkında Hazineye karşı herhangi bir tazminat talebinde bulunulmayacaktır.

6 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mal 5 (Beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

8 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

9 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleye iştirak edeceklere duyurulur ve ilan olunur.

9707/1-1